Controlling i Rachunkowość Zarządcza 7-8/2021 (lipiec-sierpień)

Controlling i Rachunkowość Zarządcza nr 7-8/2021 - Klucze alokacji kosztów

Klucze alokacji kosztów

Praktyka controllingu od wielu lat rozwija koncepcje i modele alokacji kosztów. Rozliczenie kosztów za pomocą kluczy podziałowych najczęściej służy dostarczeniu informacji wymaganych do oceny rentowności kanałów dystrybucji, klientów, produktów lub usług. Warto spojrzeć na podzielniki, które najczęściej są wykorzystywane w modelach budowanych przez firmy. Naturalnie nie ma możliwości, żeby wyczerpać wszystkie warianty. Można natomiast spróbować dokonać pewnej generalizacji praktyk controllingu w zakresie alokacji kosztów oraz spróbować poddać analizie zalety i wady poszczególnych rozwiązań. Jakie są najlepsze praktyki rozliczania kosztów w systemie controllingu? Jak pogodzić obowiązki księgowości, którymi jest spełnienie wymogów związanych ze sprawozdawczością obligatoryjną i podatkową z potrzebami rachunkowości zarządczej? Co w sytuacji, gdy rozliczenie kosztów na usługi, projekty lub klientów wymaga aplikacji złożonych i wieloetapowych reguł biznesowych, dla których system finansowo-księgowy nie jest optymalnym środowiskiem? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań związanych z alokacją kosztów, która jakkolwiek by było będzie jednym z najlepiej sprawdzających się narzędzi controllingu, znajdą Państwo w artykule Mariusza Sumińskiego pt.: „Klucze alokacji – krótki przegląd najczęstszych metod podziału kosztów na potrzeby zarządcze”.

Ponadto w numerze: wielosegmentowy rachunek kosztów zmiennych, analiza rentowności etap po etapie, podatki w transakcjach zagranicznych i komentarz do problemów związanych z reprezentacją spółki z o.o. Zapraszam do lektury!

Pobranie wydania w formie pliku PDF możliwe dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup PDF

Artykuły

Tekst otwarty nr 7-8/2021

Globalne badanie wykazało, że wdrożenie sztucznej inteligencji całkowicie zmieni nowe pokolenie liderów finansowych

Globalne badanie wykazało, że wdrożenie sztucznej inteligencji całkowicie zmieni nowe pokolenie liderów finansowych

Pracownicy od ponad roku znajdują się pod olbrzymią presją skierowaną na wspieranie swoich przedsiębiorstw w przetrwaniu kryzysu. Nowych sojuszników znajdują w technologiach sztucznej inteligencji, które pomagają im lepiej zarządzać firmowymi finansami.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 7-8/2021

Korzystna dla podatników interpretacja ogólna MF w sprawie wymiany udziałów (akcji)

Korzystna dla podatników interpretacja ogólna MF w sprawie wymiany udziałów (akcji)

Minister Finansów wydał korzystną dla podatników CIT i PIT interpretację ogólną dotyczącą spełnienia warunku dotyczącego nabycia większościowego pakietu udziałów (akcji) w ramach wymiany udziałów. MF potwierdził, że transakcja nabycia większościowego pakietu udziałów lub akcji jest neutralna podatkowo także wtedy, gdy nabycie udziałów następuje w drodze odrębnych transakcji, pod warunkiem jednak, że...

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 7-8/2021

Brak dostatecznego rozeznania nową przesłanką „wyzysku”

Strona umowy będzie mogła zażądać jej unieważnienia w przypadku, gdy zawarła umowę na niekorzystnych warunkach ze względu na „brak dostatecznego rozeznania”. To nowa przesłanka, której zaistnienie pozwala ocenić sytuację, jako stanowiącą wyzysk w rozumieniu prawa. Takie rozwiązanie zawiera projekt zmiany Kodeksu cywilnego przyjęty przez rząd.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 7-8/2021

Pakiet ulg podatkowych dla biznesu trafił do konsultacji

Pakiet ulg podatkowych dla biznesu trafił do konsultacji

Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie kolejnych ulg dla przedsiębiorców. Wprowadzona ma zostać ulga IPO, estoński CIT 2.0., ulga na konsolidację i ułatwienia w tworzeniu i funkcjonowaniu podatkowych grup kapitałowych (dalej PGK). Przedstawiamy podstawowe założenia tego pakietu ulg, które zostały właśnie skierowane przez Ministerstwo Finansów do konsultacji.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 7-8/2021

Kiedy najem należy kwalifikować do działalności gospodarczej – uchwała NSA

Jeśli osoba fizyczna nie wprowadziła wynajmowanego przez nią składnika majątkowego do majątku firmowego, to przychody z najmu nie są przychodami z działalności gospodarczej, niezależnie od rozmiarów najmu. Takie stanowisko zajął NSA w uchwale z 24 maja 2021 r., sygn. akt II FPS 1/21.

Czytaj więcej
nr 7-8/2021

Rosyjska ruletka z marketingiem. Czy warto badać efektywność digitalowych kanałów?

Rosyjska ruletka z marketingiem. Czy warto badać efektywność digitalowych kanałów?

Jakie KPI dobrać do badania efektywności kanałów digitalowych? Jakie narzędzia wykorzystać do tej analizy? Na czym polega atrybucja konwersji?

Czytaj więcej
nr 7-8/2021

Elementy controllingu ryzyka. Jak sterować decyzjami menedżerów w warunkach ryzyka?

Elementy controllingu ryzyka. Jak sterować decyzjami menedżerów w warunkach ryzyka?

Zarządzanie ryzykiem powinno być praktyczną aktywnością controllingową, rzeczywiście połączoną z wynikami działalności operacyjnej przedsiębiorstwa, jego finansami i podejmowaniem decyzji. Podejmowaniem decyzji należy sterować, a szczególnie ich podejmowaniem w warunkach ryzyka, stąd wzrasta istotność controllingu ryzyka oraz jego instrumentów.

Czytaj więcej
nr 7-8/2021

Budżetowanie a niepewność

Budżetowanie a niepewność

Budżetowanie to jedno z ciekawszych zadań, które co roku są stawiane przed osobami zatrudnionymi w działach finansowych. Ale czy na pewno dział finansowy ma pełną wiedzę o tym, co powinno znaleźć się w budżecie? Czy ma pełną wiedzę o firmie, zachodzących procesach, ewentualnych zagrożeniach i zmianach w prawie? Pewnie nie, a to oznacza, że działa w niepewnym środowisku.

Czytaj więcej
nr 7-8/2021

Wybrane obszary kształtujące kondycję finansową w dobie kryzysu

Wybrane obszary kształtujące kondycję finansową w dobie kryzysu

Funkcjonowanie przedsiębiorstw na konkurencyjnym rynku to konieczność ciągłej rywalizacji w kontekście prowadzenia racjonalnej polityki finansowej. Wymaga to od potencjalnych zarządzających nie tylko ogólnej wiedzy ekonomicznej z zakresu analizy rynku, ale także opanowania narzędzi umożliwiających efektywne identyfikowanie podstawowych kategorii ekonomicznych, wpływających na kształtowanie korzyści...

Czytaj więcej
nr 7-8/2021

Analiza rentowności

Analiza rentowności

Kluczowym elementem oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa jest analiza jego rentowności. Jej celem jest określenie zdolności do generowania zysku oraz wartości firmy w ujęciu bezwzględnym oraz względnym, w odniesieniu do poszczególnych pozycji bilansu i rachunku zysków i strat. Ocenę względną umożliwia zastosowanie wskaźników rentowności.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 7-8/2021

Sprawdzone sposoby na optymalizację transportu w sektorze e‑commerce

Sprawdzone sposoby na optymalizację transportu w sektorze e-commerce

Powiedzieć, że pandemia zmieniła zwyczaje zakupowe konsumentów na całym świecie, to jak nie powiedzieć nic. Boom na e-handel trwa od kilku lat, zaś ostatni rok spowodował jego gwałtowny wzrost. Na większe zapotrzebowanie na zakupy online wpłynęło kilka czynników: bezpieczeństwo sanitarne, lockdown (niemożność zrobienia zakupów w sklepach stacjonarnych oraz chęć zabicia czasu w związku z zamknięciem...

Czytaj więcej
nr 7-8/2021

Klucze alokacji – krótki przegląd najczęstszych metod podziału kosztów na potrzeby zarządcze

Klucze alokacji – krótki przegląd najczęstszych metod podziału kosztów na potrzeby zarządcze

Alokacja kosztów często jest wykorzystywana jako narzędzie rachunkowości zarządczej. Rozliczenie kosztów za pomocą kluczy podziałowych najczęściej służy dostarczeniu informacji wymaganych do oceny rentowności kanałów dystrybucji, klientów, produktów lub usług. W tym artykule dokonamy syntetycznego przeglądu typowych kluczy alokacji.

Czytaj więcej
nr 7-8/2021

MSR 2 Zapasy

MSR 2 Zapasy

Zapasy stanowią bardzo istotną część rzeczowych aktywów obrotowych – w szczególności w firmach produkcyjno-handlowych, w których zapasy to jedno z najważniejszych pozycji bilansowych spółki. Zapasy obejmują między innymi materiały, półprodukty, produkty gotowe, towary oraz zaliczki na dostawy przeznaczone do zbycia lub zużycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego albo w ciągu normalnego cyklu operacyjnego,...

Czytaj więcej
nr 7-8/2021

Nabycie wierzytelności w ujęciu podatkowym i księgowym

Nabycie wierzytelności w ujęciu podatkowym i księgowym

Wierzytelności, podobnie jak każde inne prawo majątkowe, posiadają swoją wartość i mogą stanowić przedmiot obrotu, czyli sprzedaży i kupna. Obrót wierzytelnościami charakteryzuje się przede wszystkim tym, że dotychczasowy wierzyciel, inaczej zwany cedentem, przenosi przysługującą mu wierzytelność na drugą osobę (cesjonariusza). Jakie są najważniejsze obowiązki podatkowe związane z nabyciem wierzytelności...

Czytaj więcej
nr 7-8/2021

Środki trwałe w pytaniach i odpowiedziach

Środki trwałe w pytaniach i odpowiedziach

Poprawna ewidencja, amortyzacja środków trwałych wiele razy budzi wątpliwości. Dlatego temat jest też często przedmiotem interpretacji podatkowych.

Czytaj więcej
nr 7-8/2021

Podatki w transakcjach zagranicznych

Podatki w transakcjach zagranicznych

Myśląc o podatkowych aspektach transakcji zagranicznych w pierwszej kolejności nasuwa nam się podatek VAT – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, import towarów, export towarów, jak również import usług. Z transakcjami zagranicznymi wiąże się również podatek u źródła, który może wystąpić przy transakcjach związanych z importem usług.

Czytaj więcej
nr 7-8/2021

Wielosegmentowy rachunek kosztów zmiennych

Wielosegmentowy rachunek kosztów zmiennych

Rachunek kosztów zmiennych ma zastosowanie przy podejmowaniu krótkookresowych decyzji zarządczych odnośnie do wielkości produkcji czy świadczenia usług. W rachunku koszów zmiennych określana jest marża na pokrycie kosztów stałych (contribution margin).

Czytaj więcej
nr 7-8/2021

Zintegrowane modele zarządzania strategicznego uwzględniające koncepcję Hoshin Kanri

Zintegrowane modele zarządzania strategicznego uwzględniające koncepcję Hoshin Kanri

Hoshin Kanri stanowi koncepcję zarządzania strategicznego, obejmującą cztery główne zadania: koncentrację uwagi na przyjętej polityce przedsiębiorstwa poprzez coroczne określanie strategicznych priorytetów, dopasowanie strategicznych priorytetów do lokalnych planów i programów, integrowanie strategicznych priorytetów z bieżącym zarządzaniem oraz kontrolowanie rozwoju strategicznych priorytetów1. Metoda...

Czytaj więcej
nr 7-8/2021

Jak wykorzystać kryzys do budowania przewagi konkurencyjnej firmy?

Jak wykorzystać kryzys do budowania przewagi konkurencyjnej firmy?

Czy nam się to podoba, czy nie, dla wielu z nas rzeczywistość biznesowa wywróciła się do góry nogami. Lockdown, obostrzenia i inne pomysły na opanowanie pandemii spowodowały, że utrzymanie firmy na powierzchni stało się nie lada wyzwaniem. Czy w tej sytuacji można w ogóle mówić o budowaniu przewagi konkurencyjnej? Jak się okazuje – jak najbardziej. Oto kilka przykładów, w jaki sposób wykorzystać kryzys...

Czytaj więcej
nr 7-8/2021

Kredyt kupiecki – ciekawe finansowanie czy biznesowy risky fun?

Kredyt kupiecki – ciekawe finansowanie czy biznesowy risky fun?

O kredycie handlowym zwykło się mawiać w akademickich kuluarach, oczywiście upraszczając temat, że to najtańsza pożyczka, jaką można dostać przy wymianie handlowej. W biznesie głosy są jednak podzielone. Fanów nie brakuje – w końcu dla jednych przegapienie takiej okazji to biznesowy błąd. Inni krytykują – bo przecież to jednocześnie forma zamrożenia czyichś środków, a zatem ktoś przez pewien czas nie...

Czytaj więcej
nr 7-8/2021

Formuły pozwalające analizować wyniki sprzedaży

Formuły pozwalające analizować wyniki sprzedaży

Analizując dane sprzedażowe może okazać się, że staniemy przed koniecznością wyliczenia różnego rodzaju wskaźników czy parametrów (np. premię dla pracowników uzależnioną od różnego rodzaju kryteriów). Na szczęście do wielu takich obliczeń nie potrzebujemy żadnych skomplikowanych funkcji Excela, wystarczą nam do tego stosunkowo proste formuły.

Czytaj więcej
nr 7-8/2021

Jakie nowe obowiązki wprowadza nowelizacja przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

Jakie nowe obowiązki wprowadza nowelizacja przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

Biura prowadzące księgi rachunkowe, doradcy podatkowi, adwokaci i radcowie prawni już od kilku lat objęci są obowiązkiem stosowania przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. 30 marca 2021 r. uchwalono zmianę tej ustawy (Dz.U. z 2021 r. poz. 815), która wprowadza bardzo istotne zmiany.

Czytaj więcej
nr 7-8/2021

Reklamacje w internetowej sprzedaży B2B

Reklamacje w internetowej sprzedaży B2B

Co różni reklamacje B2C od B2B? O czym pamiętać przy sprzedaży B2B? Jakie są zalety wyłączenia rękojmi za wady w regulaminie sklepu lub poprzez umowę? Na powyższe pytania odpowiadamy w niniejszym artykule.

Czytaj więcej
nr 7-8/2021

Reprezentacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Reprezentacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Jeśli słyszymy o reprezentacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (spółki z o.o.), to od razu pierwszą myślą, jaka przychodzi nam do głowy, jest zarząd spółki. I słusznie. Spółka z o.o. jako osoba prawna działa przez swoje organy, a organem, który prowadzi sprawy spółki i reprezentuje ją na zewnątrz, jest zarząd.

Czytaj więcej

Reklama

Polityka cookies

Dalsze aktywne korzystanie z Serwisu (przeglądanie treści, zamknięcie komunikatu, kliknięcie w odnośniki na stronie) bez zmian ustawień prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EXPLANATOR oraz partnerów w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Usługa Cel użycia Włączone
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony Nie możesz wyłączyć tych plików cookies, ponieważ są one niezbędne by strona działała prawidłowo. W ramach tych plików cookies zapisywane są również zdefiniowane przez Ciebie ustawienia cookies. TAK
Pliki cookies analityczne Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika. Informacje zebrane przez te pliki nie identyfikują żadnego konkretnego użytkownika.
Pliki cookies marketingowe Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich. Jeśli zdecydujesz się usunąć lub wyłączyć te pliki cookie, reklamy nadal będą wyświetlane, ale mogą one nie być odpowiednie dla Ciebie.