Jeśli osoba fizyczna nie wprowadziła wynajmowanego przez nią składnika majątkowego do majątku firmowego, to przychody z najmu nie są przychodami z działalności gospodarczej, niezależnie od rozmiarów najmu. Takie stanowisko zajął NSA w uchwale z 24 maja 2021 r., sygn. akt II FPS 1/21.

Od lat trwały spory pomiędzy podatnikami będącymi osobami fizycznymi a organami podatkowymi co do źródła przychodów z najmu, w tym najmu nieruchomości. Podatnicy twierdzili, że po ich stronie ma miejsce tzw. najem prywatny, jeżeli:

  • nie prowadzą oni ani nie chcą prowadzić formalnie zarejestrowanej działalności gospodarczej – dotyczy osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej,
  • najem nie leży w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej – dotyczy osób fizycznych będących przedsiębiorcami.

Organy podatkowe twierdziły, że skoro najem cechuje się ciągłością i jest prowadzony w celach zarobkowych, to wyczerpuje znamiona działalności gospodarczej (art. 5a pkt 6 updof). Sądy administracyjne zajmowały w tym sporze sprzeczne stanowiska, przyznając rację raz podatnikom, innym razem organom podatkowym. Sposób kwalifikowania przychodów z najmu miał szczególne znaczenie do końca 2020 r., kiedy to tylko najem prywatny mógł korzystać z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Sprawą zdecydował się zająć NSA, który w uchwale z 24 maja 2021 r. stwierdził, że przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze są zaliczane bez ograniczeń do źródła przychodów, jakim jest najem, chyba że stanowią składnik majątkowy mienia osoby fizycznej, który został przez nią wprowadzony do majątku związanego z wykonywaniem działalności gospodarczej.

Uchwała NSA jest korzystna dla podatników PIT, gdyż jej konsekwencją jest, że to podatnik decyduje o tym, jakie źródło przychodu należy stosować do świadczonego przez niego najmu – głównie najmu nieruchomości. Nieco mniejsze znaczenie uchwała ta ma z punktu widzenia możliwości stosowania opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Od 1 stycznia 2021 r. ustawodawca zmienił przepisy uzpd i umożliwił podatnikom stosowanie tej formy opodatkowania zarówno w przypadku najmu prywatnego, jak i najmu w ramach działalności gospodarczej.

Możesz zobaczyć ten artykuł, jak i wiele innych w naszym portalu Controlling 24. Wystarczy, że klikniesz tutaj.

Źródło: www.nowy.inforlex.pl

Zobacz również

Tekst otwarty nr 7-8/2021

Pakiet ulg podatkowych dla biznesu trafił do konsultacji

Pakiet ulg podatkowych dla biznesu trafił do konsultacji

Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie kolejnych ulg dla przedsiębiorców. Wprowadzona ma zostać ulga IPO, estoński CIT 2.0., ulga na konsolidację i ułatwienia w tworzeniu i funkcjonowaniu podatkowych grup kapitałowych (dalej PGK). Przedstawiamy podstawowe założenia tego pakietu ulg, które zostały właśnie skierowane przez Ministerstwo Finansów do konsultacji.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 7-8/2021

Brak dostatecznego rozeznania nową przesłanką „wyzysku”

Strona umowy będzie mogła zażądać jej unieważnienia w przypadku, gdy zawarła umowę na niekorzystnych warunkach ze względu na „brak dostatecznego rozeznania”. To nowa przesłanka, której zaistnienie pozwala ocenić sytuację, jako stanowiącą wyzysk w rozumieniu prawa. Takie rozwiązanie zawiera projekt zmiany Kodeksu cywilnego przyjęty przez rząd.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama