Controlling i Rachunkowość Zarządcza 7-8/2023 (lipiec)

Controlling i Rachunkowość Zarządcza nr 7-8/2023 - Prace badawcze i rozwojowe w aspekcie księgowym

Prace badawcze i rozwojowe w aspekcie księgowym

W związku z rozwojem spółek coraz częściej prowadzą one we własnym zakresie prace badawcze i rozwojowe. Wiążą się z tym znaczące koszty, które trzeba ująć w księgach. Wielu księgowych w takiej sytuacji zadaje sobie pytanie: jak to zrobić? oraz zastanawia się, czy te koszty w ogóle kwalifikują się do kosztów prac rozwojowych. Nieco odmienne podejście do prac rozwojowych w ustawie o rachunkowości i Międzynarodowych Standardach Rachunkowości również sprawy nie ułatwia. Zdarza się, że prace badawcze i rozwojowe są ujmowane przez księgowych jako prace rozwojowe bez głębszej analizy, do której z tych pozycji powinno się je przypisać. Choć te pojęcia mogą wydawać się synonimami, to nimi nie są i istotne jest prawidłowe przyporządkowanie prowadzonych prac do odpowiedniej kategorii. Dodatkowym problemem wydaje się być niewłaściwe zrozumienie prac badawczych/ rozwojowych w kontekście otrzymywanych dotacji i podpisanej umowy, w której instytucja finansująca zastrzega sobie prawo odpowiedniego ujmowania w księgach dotowanych nakładów i rozliczania w czasie. A problemów jest znacznie więcej… W bieżącym wydaniu magazynu Katarzyna Cegiełka, Audit Manager z RSM Poland, rozwiewa najczęściej pojawiające się w tym zakresie wątpliwości. Ponadto w numerze: procedura wprowadzania pracy zdalnej, praktyczne aspekty raportowania giełdowego oraz inwentaryzacja zapasów w ujęciu księgowym.

Pobranie wydania w formie pliku PDF możliwe dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup PDF Kup wydanie drukowane

Artykuły

nr 7-8/2023

Od 1 września 2023 r. wzrosną wynagrodzenia młodocianych

Od 1 września 2023 r. wzrosną wynagrodzenia młodocianych

1 września 2023 r. wzrosną wynagrodzenia młodocianych w okresie nauki zawodu. Wzrosną także wynagrodzenia młodocianych odbywających przyuczenie do wykonywania określonych prac. W tym dniu wejdzie w życie zmiana przepisów rozporządzenia w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

Czytaj więcej
nr 7-8/2023

20 lat wspierania controllingu w Polsce. Urodzinowy zjazd użytkowników systemu controllingowego Eureca

W dniach 25-26 września 2023 r. w samym centrum Wrocławia, w hotelu Mercure odbędzie się kolejne spotkanie controllerów i dyrektorów finansowych, którzy wykorzystują system controllingowy Eureca w codziennej pracy.

Czytaj więcej
nr 7-8/2023

Obowiązkowy KSeF ‑ jakie postulaty przedsiębiorców uwzględniono w ustawie

Obowiązkowy KSeF - jakie postulaty przedsiębiorców uwzględniono w ustawie

Obowiązek e-fakturowania co do zasady wejdzie w życie 1 lipca 2024 r. Dla małych i średnich przedsiębiorców zwolnionych z VAT korzystanie z KSeF będzie obowiązkowe od 1 stycznia 2025 r. W nowelizacji wprowadzającej obowiązkowy KSeF uwzględniono szereg postulatów przedsiębiorców.

Czytaj więcej
nr 7-8/2023

Raportowanie transakcji płatniczych ‑ uszczelnianie systemu VAT

Zgodnie z ustawą nowelizującą ustawę o VAT od 1 stycznia 2024 r. banki i inne instytucje finansowe będą prowadzić, przechowywać i przesyłać do Szefa KAS ewidencję wskazanych transakcji płatniczych.

Czytaj więcej
nr 7-8/2023

Raportowanie giełdowe w praktyce

Raportowanie giełdowe w praktyce

Głównymi uczestnikami Giełdy Papierów Wartościowych są różnego rodzaju spółki, które zanim się tam znajdą muszą spełniać określone warunki. Obowiązki informacyjne spółek notowanych na GPW polegają na przekazaniu określonych danych dotyczących zakresu wykonywanej działalności, informacje te powinny być aktualizowane na bieżąco. Podawanie informacji przez spółki ma na celu zachowanie przejrzystości rynku...

Czytaj więcej
nr 7-8/2023

Prace badawcze i rozwojowe ‑ podobieństwa i różnice pomiędzy regulacjami polskimi a międzynarodowymi

Prace badawcze i rozwojowe - podobieństwa i różnice pomiędzy regulacjami polskimi a międzynarodowymi

W związku z rozwojem spółek coraz częściej prowadzą one we własnym zakresie prace badawcze i rozwojowe. Wiążą się z tym znaczące koszty, które trzeba ująć w księgach. Wielu księgowych w takiej sytuacji zadaje sobie pytanie: jak to zrobić? oraz czy te koszty w ogóle kwalifikują się do kosztów prac rozwojowych. Nieco odmienne podejście do prac rozwojowych w ustawie o rachunkowości i Międzynarodowych...

Czytaj więcej
nr 7-8/2023

Test na utratę wartości aktywów

Test na utratę wartości aktywów

Utrata wartości stanowi jeden z trudniejszych obszarów w rachunkowości rzeczowych aktywów trwałych. Podstawowa definicja wynikająca z ustawy o rachunkowości stanowi, iż trwała utrata wartości zachodzi wtedy, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo, że kontrolowany przez jednostkę składnik aktywów nie przyniesie w przyszłości w znaczącej części lub w całości przewidywanych korzyści ekonomicznych. Uzasadnia...

Czytaj więcej
nr 7-8/2023

Inwentaryzacja zapasów w praktyce

Inwentaryzacja zapasów w praktyce

Inwentaryzacja polega na okresowym ustalaniu rzeczywistego stanu aktywów, pasywów oraz porównaniu go z zapisami wynikającymi z ksiąg rachunkowych. Jej celem jest weryfikacja, czy dane pochodzące z ewidencji księgowej odpowiadają rzeczywistości. Przy przeprowadzaniu i rozliczaniu inwentaryzacji zapasów jednostki mogą korzystać ze wskazówek zawartych w stanowisku Komitetu Standardów Rachunkowości (KSR)...

Czytaj więcej
nr 7-8/2023

Zbieg tytułów do opodatkowania przedsiębiorcy

Zbieg tytułów do opodatkowania przedsiębiorcy

Zgodnie z art. 4 ust. 1 i 2 prawa przedsiębiorców, przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą. Przedsiębiorcami są także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej (sama spółka cywilna nie posiada statusu przedsiębiorcy)....

Czytaj więcej
nr 7-8/2023

Objaśnienia podatkowe w zakresie cen transferowych ‑ stosowanie metody marży transakcyjnej netto

Objaśnienia podatkowe w zakresie cen transferowych - stosowanie metody marży transakcyjnej netto

MF opublikowało kolejne objaśnienia podatkowe dotyczące cen transferowych. Objaśnienia podatkowe mają zastosowanie do transakcji kontrolowanych, realizowanych po 31 grudnia 2018 r., zgodnie z przepisami przejściowymi ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych...

Czytaj więcej
nr 7-8/2023

Umowa pożyczki akcji w księgach rachunkowych

Umowa pożyczki akcji w księgach rachunkowych

Spółka zawarła umowę pożyczki akcji za określone wynagrodzenie płatne przy zwrocie. Pożyczkobiorca ma obowiązek zwrócić te same akcje lub w przypadku ich sprzedaży akcje z nowej emisji. Wartość wypożyczonych akcji została określona w umowie. Termin zwrotu nastąpi najpóźniej 6 miesięcy od dnia podpisania umowy. Jaki wpływ ma ta transakcja na sprawozdanie finansowe i wynik finansowy na koniec roku obrotowego?...

Czytaj więcej
nr 7-8/2023

Uproszczenia podatkowe w ramach pakietów SLIM VAT

Uproszczenia podatkowe w ramach pakietów SLIM VAT

Koncepcja SLIM VAT (ang. Simple Local And Modern Value Added Tax) obejmuje pakiety rozwiązań w zakresie podatku od towarów i usług, mające na celu uproszczenie rozliczeń tego podatku przez przedsiębiorców. Mają one charakter uzupełniający i doprecyzowujący w relacji do niektórych konstrukcji prawnych w podatku VAT. Od dnia 1 stycznia 2021 r. wszedł w życie pakiet SLIM VAT 1. Od 1 października 2021...

Czytaj więcej
nr 7-8/2023

Zarządzanie operacyjne w przedsiębiorstwie

Zarządzanie operacyjne w przedsiębiorstwie

Zarządzaj firmą, finansami, zasobami, pracownikami. Zarządzaj właścicielami, kierownikami, inwestorami. Zarządzaj sobą – krótkoterminowo – operacyjnie. Tylko takie zarządzanie gwarantuje sukces. Strategia – tak, jest ważna – musisz ją mieć. Ale przecież nie wiesz, co wydarzy się jutro! Pewnie jest dzisiaj, i to nie na 100%.

Czytaj więcej
nr 7-8/2023

Zarządzanie operacyjne przez jakość w gospodarce sieciowej

Zarządzanie operacyjne przez jakość w gospodarce sieciowej

Jakość, jak wiele ma definicji, jak różnie jest klasyfikowana. O jakość możemy się pokłócić – gdyż subiektywnie ją określamy. Dla jednych jakość się liczy, dla innych nie ma znaczenia. Jakość w przedsiębiorstwie, w zespole, w pracy – odzwierciedla pewną wartość, a wartość ta podlega wycenie. Czy wszystko możemy wycenić w mierniku pieniężnym? Czym jest więc jakość w sieciowej gospodarce?

Czytaj więcej
nr 7-8/2023

Projektowanie zorientowane na klienta ‑ czym jest i jakie korzyści przynosi dla biznesu?

Projektowanie zorientowane na klienta - czym jest i jakie korzyści przynosi dla biznesu?

Dlaczego projektowanie produktów i usług pod kątem użytkownika jest tak ważne? Ponieważ pozwala kształtować pozytywne doświadczenia klienta, a docelowo sprawić, że stanie się on ambasadorem firmy, przyciągającym do niej kolejnych nabywców. Nic więc dziwnego, że realizacji tego projektu podejmują się obecnie nie tylko duże korporacje, lecz również małe, lokalne biznesy. O czym pamiętać,...

Czytaj więcej
nr 7-8/2023

Ustawa Sarbanesa‑Oxleya (SOX) i jej wpływ na spółki oraz audytorów

Ustawa Sarbanesa-Oxleya (SOX) i jej wpływ na spółki oraz audytorów

Skandale finansowe z początku XXI wieku oraz związana z nimi upadłość dwóch wielkich przedsiębiorstw amerykańskich obnażyły liczne luki i problemy ówczesnego raportowania sprawozdań finansowych (m.in. stosowanie kreatywnej księgowości) oraz skłoniły instytucje do redefinicji wymogów w zakresie raportowania. Odpowiedzią na zapaść giełdową wywołaną skandalami oraz spadek zaufania inwestorów do przedsiębiorstw...

Czytaj więcej
nr 7-8/2023

Elektroniczna wymiana danych ‑ case study na przykładzie SAP BO oraz iGrafx

Elektroniczna wymiana danych - case study na przykładzie SAP BO oraz iGrafx

Problem wymiany danych między informatycznymi systemami wsparcia procesów biznesowych jest kluczowy z wielu względów. Najważniejszym aspektem jest tu możliwość automatyzacji działań w oparciu o możliwe aktualne dane.

Czytaj więcej
nr 7-8/2023

Wykresami zajmiemy się przy innej okazji. Wizualizacja danych bez wykresów

Wykresami zajmiemy się przy innej okazji. Wizualizacja danych bez wykresów

Przeglądając rysunki w tym artykule można stwierdzić, że prezentuję w nim ciekawe wykresy. Ale wcale tak nie jest. O wykresach będzie inny artykuł. A tu zrobimy coś niecodziennego.

Czytaj więcej
nr 7-8/2023

Współpraca przedsiębiorcy z organem podatkowym

Współpraca przedsiębiorcy z organem podatkowym

Współpraca przedsiębiorcy-podatnika z organem podatkowym może obejmować zawarcie umowy o współdziałanie, porozumienie podatkowe oraz porozumienie inwestycyjne. Współpraca taka stanowi innowacyjną procedurę w prawie podatkowym. W założeniu ma ona zapewnić z jednej strony prawidłowe, bieżące rozliczanie podatków przez przedsiębiorcę będącego stroną porozumienia zawartego z organem, z drugiej zaś ma służyć...

Czytaj więcej
nr 7-8/2023

Procedura wprowadzania pracy zdalnej

Procedura wprowadzania pracy zdalnej

Od 7 kwietnia 2023 r. obowiązują nowe przepisy, które regulują wykonywanie pracy zdalnej. Poniżej przedstawiamy procedurę wprowadzenia pracy zdalnej w zakładzie pracy na podstawie uzgodnienia.

Czytaj więcej

Reklama

Polityka cookies

Dalsze aktywne korzystanie z Serwisu (przeglądanie treści, zamknięcie komunikatu, kliknięcie w odnośniki na stronie) bez zmian ustawień prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EXPLANATOR oraz partnerów w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Usługa Cel użycia Włączone
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony Nie możesz wyłączyć tych plików cookies, ponieważ są one niezbędne by strona działała prawidłowo. W ramach tych plików cookies zapisywane są również zdefiniowane przez Ciebie ustawienia cookies. TAK
Pliki cookies analityczne Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika. Informacje zebrane przez te pliki nie identyfikują żadnego konkretnego użytkownika.
Pliki cookies marketingowe Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich. Jeśli zdecydujesz się usunąć lub wyłączyć te pliki cookie, reklamy nadal będą wyświetlane, ale mogą one nie być odpowiednie dla Ciebie.