Aktualizacja 17.06.2024

Serwis magazynu "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" to dokładnie: 3738 (+13) artykułów oraz 785 (+1) autorów.

Najnowsze wydanie 05/2024 (maj)

Według ekspertów Gartnera, w 2024 r. firmy przeznaczają średnio 7,7% swoich całkowitych przychodów na marketing. To spadek aż o 15% w stosunku do ubiegłego roku. Nie ma w tym nic dziwnego, bowiem w czasach nazywanych biznesowo „Era of less” („Epoka mniej”) musimy ciąć budżety, optymalizować i… dostarczać więcej. A to jest w dużej mierze możliwe dzięki GenAI. Dlatego też, mając na uwadze nowe możliwości i trendy, w bieżącym wydaniu magazynu dużo uwagi poświęcamy zagadnieniu planowania budżetu marketingowego, sposobom ograniczenia wydatków marketingowych oraz metodom optymalizacji budżetów. Ponadto w wydaniu: rozliczanie ze sprzedaży majątku po likwidacji działalności na przykładzie ryczałtowca, odpowiedzialność wobec kontrahenta i instytucji państwowych w przypadku wycieku danych osobowych w firmie, a także komentarz do najczęściej popełnianych błędów w ewidencji i dokumentacji księgowej.

Polecamy

Szkolenia

  • EXCEL dla początkujących

    Zespół ekspertów
    EXCEL dla początkujących

    Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które rozpoczynają pracę z narzędziem EXCEL lub chcą odświeżyć jego znajomość. Na praktycznych...

    Szkolenie on-line, 18.06.2024

Reklama

Partnerzy

Przejdź do

Aktualności

nr 05/2024

Wsparcie rodziców w aktywności zawodowej

15 maja 2024 r. Sejm uchwalił ustawę o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka „Aktywny rodzic”. Program ma pomagać rodzicom dzieci w wieku od 12. do ukończenia 35. miesiąca życia. Od 1 października 2024 r. będą oni mogli skorzystać z jednego z trzech świadczeń: „aktywni rodzice w pracy” (tzw. babciowe), „aktywnie w żłobku” oraz „aktywnie w domu”.

Czytaj więcej
nr 05/2024

Sygnaliści nie zgłoszą naruszeń z zakresu prawa pracy

Sygnaliści nie zgłoszą naruszeń z zakresu prawa pracy

Trwają prace legislacyjne nad ustawą o ochronie sygnalistów. Podczas posiedzenia 5 czerwca 2024 r. Senat wprowadził poprawki, które zakładają że naruszenia prawa pracy nie będą mogły być zgłaszane lub ujawniane publicznie przez sygnalistę. Senatorowie proponują również, by sygnaliście przysługiwała nieodpłatna pomoc prawna. Ustawa wróci teraz do Sejmu, który zdecyduje, czy poprawki zostaną przyjęte....

Czytaj więcej
nr 05/2024

Nowe zasady ustalania składki zdrowotnej dla przedsiębiorców od 2025 r.

Nowe zasady ustalania składki zdrowotnej dla przedsiębiorców od 2025 r.

Od 1 stycznia 2025 r. zmienią się zasady obliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne przez przedsiębiorców. Przedsiębiorcy rozliczający się według skali podatkowej powrócą do stałej składki zdrowotnej wynoszącej 9% od 75% minimalnego wynagrodzenia. W warunkach 2024 r. byłoby to 286,33 zł miesięcznie, a w 2025 r. będzie to ok. 310 zł. Przedsiębiorcy rozliczający się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych...

Czytaj więcej

Controlling

nr 05/2024

Praktyczne aspekty pomiaru rentowności i płynności w firmie

Praktyczne aspekty pomiaru rentowności i płynności w firmie

Rentowność i wypłacalność to dwa z dostępnych mierników atrakcyjności i możliwości oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Jest to także cel niemalże każdego z właścicieli firmy. Jednocześnie nie każdy z nich jest w stanie w łatwy sposób wyjaśnić, jakie są pomiędzy tymi czynnikami współzależności, a jakie różnice, oraz czy można otrzymać odpowiedni poziom jednego, bez wypracowania oczekiwanego...

Czytaj więcej
nr 05/2024

Formy podziału zysku wypracowanego przez spółkę

Formy podziału zysku wypracowanego przez spółkę

Przepisy o rachunkowości nie narzucają żadnej spółce terminu, w którym powinna ona podzielić wypracowany zysk. Określają jednak, że powinna w pierwszym kroku zatwierdzić sprawozdanie finansowe za dany rok, a następnie podjąć uchwałę wskazującą sposób podziału zysku. Istnieje szereg możliwości podziału zysku, który spółka może wybrać. W tym artykule szczegółowo przedstawiono kilka z nich.

Czytaj więcej
nr 05/2024

Ceny transferowe w praktyce

Ceny transferowe w praktyce

Ceny transferowe (z ang. transfer pricing) odnoszą się do cen, które stosowane są w ramach transakcji zawieranych przez podmioty powiązane, w tym kapitałowo, rodzinnie lub osobowo. Zgodnie z zasadą ceny rynkowej podmioty powiązane są zobowiązane ustalać między sobą ceny na warunkach, które ustaliłyby podmioty niepowiązane, działające w porównywalnych okolicznościach.

Czytaj więcej

Rachunkowość zarządcza

nr 05/2024

Rozliczanie ze sprzedaży majątku po zamknięciu firmy na przykładzie ryczałtowca

Rozliczanie ze sprzedaży majątku po zamknięciu firmy na przykładzie ryczałtowca

Jest rzeczą naturalną, że po zamknięciu działalności przedsiębiorcy mogą pozostać składniki majątku, które były wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej. W takiej sytuacji rozsądnie jest sprzedać niniejsze składniki majątku. Należy jednak pamiętać o konieczności uregulowania kwestii podatkowych po takiej sprzedaży. Jak wówczas wyglądają kwestie podatkowe? Przyjrzyjmy się na przykładzie...

Czytaj więcej
nr 05/2024

Opłaty za produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych

Opłaty za produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych

Od 1 stycznia 2024 r. część sprzedawców ma obowiązek pobierać opłaty za produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych. W opracowaniu omawiamy ten obowiązek oraz podatkowe skutki pobierania takich opłat wraz z ich ewidencją księgową. W opracowaniu uwzględniono stanowisko MF z 28 marca 2024 r.

Czytaj więcej
nr 05/2024

Likwidacja działalności gospodarczej – proces, formalności, aspekty podatkowe

Likwidacja działalności gospodarczej – proces, formalności, aspekty podatkowe

Niestety, ani prowadzenie działalności, ani jej likwidacja nie są w Polsce procesami szybkimi, łatwymi i przyjemnymi. Likwidacja działalności wiąże się z koniecznością spełnienia szeregu formalności oraz pamiętania o różnych aspektach podatkowych. Dlatego warto przyjrzeć się temu tematowi i zastanowić, jak wygląda proces zamknięcia firmy, a także w jaki sposób prawidłowo rozliczyć VAT oraz podatek...

Czytaj więcej

Zarządzanie

nr 3-4/2024

Działalność gospodarcza – prawne aspekty zakładania firmy

Działalność gospodarcza – prawne aspekty zakładania firmy

Zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą. Działalnością gospodarczą jest zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły.

Czytaj więcej
nr 3-4/2024

Finanse behawioralne, czyli dlaczego inwestorzy postępują nieracjonalnie?

Finanse behawioralne, czyli dlaczego inwestorzy postępują nieracjonalnie?

Neoklasyczna teoria rynku kapitałowego zakłada, że homo oeconomicus zawsze postępuje racjonalnie, a jego ewentualne błędy o podłożu psychologicznym nie mają wpływu na wycenę papierów wartościowych. Czy na pewno tak jest? Skąd w takim razie wzięły się finanse behawioralne i czym są? Jakie są główne przykłady nieracjonalności inwestora? O tym wszystkim i nie tylko przeczytają Państwo w dalszej części...

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 3-4/2024

Nowoczesny CFO w transformującej się firmie

Nowoczesny CFO w transformującej się firmie

O nowych wyzwaniach stawianych przed CFO, jego roli w strukturze firmy oraz lukach kompetencyjnych w zawodzie rozmawiamy z Dagmarą Wojnar, Partner Associate oraz Head of CFO Advisory w KPMG w Polsce.

Czytaj więcej

Finanse

nr 3-4/2024

Uprzednie porozumienia cenowe

Uprzednie porozumienia cenowe

Uprzednie porozumienia cenowe stanowią rodzaj umowy przybierającej formę decyzji administracyjnej, zawartej w zakresie określania cen transferowych między podatnikiem a organem podatkowym (szefem KAS). W ich ramach organ podatkowy akceptuje wybór i sposób stosowania metody weryfikacji ceny transferowej stosowanej w stosunkach między podatnikiem i podmiotami z nim powiązanymi. Uprzednie porozumienia...

Czytaj więcej
nr 3-4/2024

Cash pooling w grupie kapitałowej

Cash pooling w grupie kapitałowej

Grupy kapitałowe rządzą się swoimi prawami i mają do dyspozycji pewne instrumenty niedostępne dla innych podmiotów. Mowa tu m.in. o tzw. cash poolingu, czyli specjalistycznej usłudze bankowej polegającej na wspólnym zarządzaniu środkami pieniężnymi. Niniejszy artykuł porusza wiele kwestii związanych z cash poolingiem, takich jak procedura, rodzaje konsolidacji sald, korzyści ze stosowania tego instrumentu,...

Czytaj więcej
nr 02/2024

Co nowego w podatkach w 2024 r.?

Co nowego w podatkach w 2024 r.?

W ostatnich latach podatnicy mieli trudności z nadążaniem za natłokiem nowych lub planowanych do wprowadzenia przepisów podatkowych. Rok 2024 nie będzie wyjątkiem. Poniżej przedstawiamy kilka kluczowych zmian i wyzwań podatkowych, które czekają podatników w 2024 roku.

Czytaj więcej

Narzędzia

nr 3-4/2024

Dynamiczne dane sprzedażowe, czyli o tabelach słów kilka

Dynamiczne dane sprzedażowe, czyli o tabelach słów kilka

Być może pracując z Excelem, zdarza Ci się używać sformułowania: „Mam tabelkę z danymi w Excelu”. Albo być może słyszysz takie sformułowania od innych osób. Czym więc tak naprawdę jest tabela w Excelu? W jakiej sytuacji możemy używać zwrotu: „Mam tabelę z danymi”? Na te pytania znajdziesz odpowiedzi w niniejszym artykule.

Czytaj więcej
nr 3-4/2024

Excel z nową zakładką „Automatyzacja”

Excel z nową zakładką „Automatyzacja”

Jak działa zakładka „Automatyzacja” w Excelu? Jak z jej wykorzystaniem można usprawnić niektóre czynności? Na czym w praktyce polega praca ze skryptami?

Czytaj więcej
nr 02/2024

Nowe funkcje tablicowe w Excelu

Nowe funkcje tablicowe w Excelu

Funkcje tablicowe nie są tak naprawdę niczym nowym w Excelu. Wprawni użytkownicy Excela być może będą je kojarzyć ze skrótem klawiaturowym Ctrl + Shift + Enter. Takie funkcje potrafiły jednak przysporzyć dość sporo problemów przy ich wykorzystywaniu, stąd już kilka lat temu w Excelu pojawiło się zupełnie nowe podejście do funkcji tablicowych. Nie trzeba już ich wywoływać wspomnianą przed momentem kombinacją...

Czytaj więcej
nr 05/2024

Odpowiedzialność wobec kontrahenta i instytucji państwowych w przypadku wycieku danych osobowych w firmie

Odpowiedzialność wobec kontrahenta i instytucji państwowych w przypadku wycieku danych osobowych w firmie

Jakie są obowiązki administratora danych w przypadku wycieku danych osobowych w firmie? Czy każdy wyciek danych należy zgłaszać do instytucji państwowych, w tym do Urzędu Ochrony Danych Osobowych? Jaka jest odpowiedzialność administratora w przypadku takiego zdarzenia względem osób, których dane przetwarza i jakich informacji musi im udzielić? Jak zabezpieczyć swoją firmę przed wyciekiem danych?

Czytaj więcej
nr 05/2024

Umowy obrotu o przeniesienie praw

Umowy obrotu o przeniesienie praw

Umowy o przeniesienie praw, określane również mianem umów obrotu, to umowy nazwane, występujące w obrocie gospodarczym, których przedmiotem jest przeniesienie praw ze zbywcy (sprzedawcy) na nabywcę (kupującego). W obrocie towarowym występują następujące umowy o przeniesienie praw: umowa sprzedaży (art. 535 kc), umowa zamiany (art. 603 kc), umowa dostawy (art. 605 kc) oraz umowa kontraktacji (art. 613...

Czytaj więcej
nr 3-4/2024

Procedury celne przy imporcie towarów

Procedury celne przy imporcie towarów

Import towarów oznacza ich przywóz z terytorium państwa trzeciego (np. z Ukrainy) na terytorium Unii Europejskiej (np. do Polski) (art. 2 pkt 7 ustawy o VAT). Importowane towary podlegają określonym procedurom celnym, obejmującym przewidziane prawem celnym i podatkowym wymogi oraz formalności warunkujące wprowadzenie towarów na obszar celny Wspólnoty.

Czytaj więcej

Reklama

Polityka cookies

Dalsze aktywne korzystanie z Serwisu (przeglądanie treści, zamknięcie komunikatu, kliknięcie w odnośniki na stronie) bez zmian ustawień prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EXPLANATOR oraz partnerów w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Usługa Cel użycia Włączone
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony Nie możesz wyłączyć tych plików cookies, ponieważ są one niezbędne by strona działała prawidłowo. W ramach tych plików cookies zapisywane są również zdefiniowane przez Ciebie ustawienia cookies. TAK
Pliki cookies analityczne Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika. Informacje zebrane przez te pliki nie identyfikują żadnego konkretnego użytkownika.
Pliki cookies marketingowe Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich. Jeśli zdecydujesz się usunąć lub wyłączyć te pliki cookie, reklamy nadal będą wyświetlane, ale mogą one nie być odpowiednie dla Ciebie.