Aktualizacja 29.09.2021

Serwis magazynu "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" to dokładnie: 3370 (+8) artykułów oraz 720 (+5) autorów.

Najnowsze wydanie 10/2021 (październik)

Polski Ład to temat wszechobecny i szeroko dyskutowany przez wiele grup społecznych. Proponowane zmiany to jedne z największych zmian podatkowych na przestrzeni ostatnich lat. Zdaniem ministerstwa proponowane w Polskim Ładzie rozwiązania polepszą jakość życia Polaków. Wstępna analiza przepisów może jednak dawać zupełnie inne odczucia. Nowelizacja wprowadza co prawda szereg rozwiązań dla firm, które teoretycznie mają zachęcić zagranicznych inwestorów do prowadzenia biznesu w Polsce, niemniej w kontrze do tych regulacji stoi równie szeroka gama przepisów nakładających na przedsiębiorców dodatkowe obowiązki. Wszyscy mamy świadomość, że opisywane zmiany i wynikające z nich obowiązki to dopiero projekt przepisów, prace legislacyjne wciąż trwają.

Niemniej jednak już teraz możemy zastanowić się czy jesteśmy gotowi na tę rewolucję, w jaki sposób poszczególne zmiany wpłyną na naszą indywidualną działalność i czy zasadnym nie będzie wprowadzenie w przedsiębiorstwie odpowiednich norm w zakresie stosowania nowych przepisów. O tym wszystkim przeczytają Państwo w artykule Anny Kubicz.

Ponadto w numerze: zaliczki na poczet dostaw i usług w księgach rachunkowych, finanse behawioralne i umowy inwestycyjne w praktyce.

Szkolenia

 • Optymalizacja kosztów zużycia energii...

  Dariusz Chrzanowski
  Optymalizacja kosztów zużycia energii w 2022 r.

  Celem szkolenia online jest dostarczenie uczestnikom wiedzy niezbędnej do osiągnięcia przewagi kosztowej oraz obniżenia kosztów zużycia energii....

  webinar, 14.12.2021

 • Ochrona środowiska w 2022 roku - część...

  Anna Zaporowska
  Ochrona środowiska w 2022 roku - część 1

  Wszystkie podmioty korzystające ze środowiska powodujące emisję zanieczyszczeń do powietrza od 2020 roku mają obowiązek sporządzenia sprawozdania...

  Szkolenie on-line, 30.11.2021

 • Ochrona środowiska w 2022 roku - część...

  Anna Zaporowska
  Ochrona środowiska w 2022 roku - część 2

  Wszystkie podmioty korzystające ze środowiska powodujące emisję zanieczyszczeń do powietrza od 2020 roku mają obowiązek sporządzenia sprawozdania...

  Szkolenie on-line, 3.12.2021

 • Efektywna komunikacja w zespole - hybrydowym,...

  Małgorzata Warda
  Efektywna komunikacja w zespole - hybrydowym, online i stacjonarnym

  Technologia się zmienia – wiele rozwiązań, które były na rynku popularne kilka lat temu dziś jest już passé. Jednak dobrze rozwinięte...

  webinar, 28.10.2021

 • Prawo karne dla przedsiębiorców i kadry...

  Michał Koryzna
  Prawo karne dla przedsiębiorców i kadry managerskiej

  Prowadzenie biznesu to obecnie proces coraz bardziej regulowany. Regulacje te to nie tylko reguły postępowania – to często cel, który...

  webinar, 19.11.2021

Reklama

Partnerzy

Przejdź do

Aktualności

Tekst otwarty nr 10/2021

Polski Ład – czy wpłynie na obowiązek wdrożenia dodatkowych procedur podatkowych?

Polski Ład – czy wpłynie na obowiązek wdrożenia dodatkowych procedur podatkowych?

26 lipca 2021 r. został opublikowany projekt Ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (tzw. Polski Ład). Proponowane zmiany to jedne z największych zmian podatkowych na przestrzeni ostatnich lat. Projekt ustawy to ponad 200 stron zmian, do których dodatkowo dochodzi ponad 200 stron uzasadnienia.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 10/2021

Ministerstwo Finansów przygotowało objaśnienia podatkowe do pakietu VAT e‑commerce

Objaśnienia MF do pakietu e-commerce zawierają 66 przykładów pokazujących jak działa pakiet. Odnoszą się także szerzej do kwestii fakturowania i obowiązków ewidencyjnych. Objaśnienia podatkowe mają moc wiążącą dla administracji skarbowej.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 10/2021

Rząd przyjął projekt zmian w ustawie o rachunkowości

Rząd przyjął projekt zmian w ustawie o rachunkowości

24 sierpnia 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw. Najważniejsze zmiany dotyczą ułatwień dotyczących podpisywania sprawozdań finansowych, wprowadzenia obowiązku sporządzania przez emitentów sprawozdań finansowych w jednym formacie elektronicznym (XHTML) oraz przeprowadzania kontroli w firmach audytorskich.

Czytaj więcej

Controlling

nr 10/2021

Zarządzania kosztami OPEX

Zarządzania kosztami OPEX

Coraz więcej firm poszukując poprawy wyników, aktywnie zarządza OPEX. Kompetencje w zakresie kontroli i zarządzania są przekazywane do działu controllingu, który współpracując z działami bezpośrednio generującymi te koszty, bliżej przygląda się zasadności ich ponoszenia i możliwości ograniczania, jeśli nie wpłynie to na zdolność do generowania przychodów. Na pewno wprowadzenie takich zmian z początku...

Czytaj więcej
nr 10/2021

Niskie zapasy vs wysoka obsługa klienta, czyli z jakimi problemami mierzy się planowanie

Niskie zapasy vs wysoka obsługa klienta, czyli z jakimi problemami mierzy się planowanie

Planowanie to ciąg zdarzeń mających swoje konsekwencje w zapasach i obsłudze klienta. Przepływ informacji, poukładane procesy w organizacji definiują jakość ostatecznej obsługi klienta i wielkości zamrożonego kapitału. Odpowiednie zrozumienie ograniczeń, jak i możliwości pozwala na wykorzystanie szans i kontrolę zagrożeń.

Czytaj więcej
nr 9/2021

Budżetowanie odgórne vs budżetowanie partycypacyjne

Budżetowanie odgórne vs budżetowanie partycypacyjne

Jakie są kryteria wyboru przez przedsiębiorstwo metody budżetowania? Jak uwzględnić w procesie planowania formalną strukturę organizacyjną? Kiedy zdecydować się na budżetowanie top-down, a kiedy na budżetowanie partycypacyjne?

Czytaj więcej

Rachunkowość zarządcza

nr 10/2021

Kiedy można korzystać z MSR?

Kiedy można korzystać z MSR?

Polskie prawo bilansowe opiera się na ustawie z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, dalej uor). W myśl art. 1 uor ustawa określa zasady rachunkowości oraz zasady wykonywania działalności w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Czytaj więcej
nr 10/2021

Zaliczka na poczet dostaw i usług w księgach rachunkowych

Zaliczka na poczet dostaw i usług w księgach rachunkowych

Faktury zaliczkowe to bardzo częsta praktyka w obrocie gospodarczym. Wystawiane są z myślą o rozliczeniu otrzymanych zaliczek do określonej dostawy końcowej, która ma nastąpić w przyszłości. Zazwyczaj faktury zaliczkowe używane są przy transakcjach o dużej wartości, w celu pozyskania części środków, które pomogą sfinansować ostateczną transakcję. Stosownie do ustawy o VAT zaliczka w obrocie krajowym...

Czytaj więcej
nr 9/2021

Split payment w pytaniach i odpowiedziach

Split payment w pytaniach i odpowiedziach

Pomimo, że instytucja split payment działa od lipca 2018 r. wciąż budzi wiele kontrowersji, a podatnicy mają ciągle szereg wątpliwości, szczególnie w przypadku transakcji, gdzie mechanizm podzielonej płatności został wprowadzony jako obowiązkowy. Prezentujemy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania.

Czytaj więcej

Zarządzanie

nr 10/2021

Finanse behawioralne – poznaj źródła nieracjonalności zachowań inwestorów

Finanse behawioralne – poznaj źródła nieracjonalności zachowań inwestorów

Finanse behawioralne są jednym z najszybciej rozwijających się nurtów współczesnej ekonomii i finansów. Stanowią część dziedziny zwanej ekonomią behawioralną, która łączy w sobie wiedzę zarówno z ekonomii, jak i z psychologii. Dowiedz się, czym są finanse behawioralne oraz jakie są odstępstwa od racjonalności decyzji inwestorów.

Czytaj więcej
nr 10/2021

Jak i kiedy przedsiębiorca składa wniosek o ogłoszenie upadłości

Jak i kiedy przedsiębiorca składa wniosek o ogłoszenie upadłości

Prowadzenie działalności gospodarczej obarczone jest zawsze pewnym ryzykiem niepowodzenia. Z różnych względów przedsiębiorcy popadają w tarapaty finansowe, zaprzestają regulować swoje zobowiązania i stają się dłużnikami. Narażają się w ten sposób na postępowania sądowe o zapłatę przeciwko nim. Jednocześnie mogą też znaleźć się w sytuacji, w której zobligowani będą złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości....

Czytaj więcej
nr 10/2021

Angloamerykańskie modele pomiaru firmowych wyników

Angloamerykańskie modele pomiaru firmowych wyników

Zastosowanie zaimplementowanej w przedsiębiorstwie strategii wiąże się z pomiarem generowanych wyników. Pomiar ten umożliwia przełożenie strategii na cele i wskaźniki ich wykonania. Istnieje wiele różnych metod pomiaru firmowych dokonań. Wśród innowacyjnych rozwiązań w tym obszarze wymienia się modele angloamerykańskie, takie jak: model referencyjny, model oparty na „produkcji klasy światowej” oraz...

Czytaj więcej

Finanse

nr 7-8/2021

Kredyt kupiecki – ciekawe finansowanie czy biznesowy risky fun?

Kredyt kupiecki – ciekawe finansowanie czy biznesowy risky fun?

O kredycie handlowym zwykło się mawiać w akademickich kuluarach, oczywiście upraszczając temat, że to najtańsza pożyczka, jaką można dostać przy wymianie handlowej. W biznesie głosy są jednak podzielone. Fanów nie brakuje – w końcu dla jednych przegapienie takiej okazji to biznesowy błąd. Inni krytykują – bo przecież to jednocześnie forma zamrożenia czyichś środków, a zatem ktoś przez pewien czas nie...

Czytaj więcej
nr 5/2021

Finansowanie zielonych inwestycji z pomocą umów PPA

Finansowanie zielonych inwestycji z pomocą umów PPA

Zielona transformacja jest w coraz większym stopniu związana z zielonymi finansami, których zadaniem jest finansowanie inwestycji przyczyniających się do realizacji inicjatyw i przedsięwzięć dotyczących zrównoważonego rozwoju, produktów i polityk środowiskowych w ramach promowania zielonej transformacji. Promowanie ekologicznego finansowania na dużą i ekonomicznie opłacalną skalę pomaga zapewnić, że...

Czytaj więcej
nr 3/2021

Szefie, potrzebny dodatkowy rabat!

Szefie, potrzebny dodatkowy rabat!

W wielu firmach handlowych ich właściciele bądź też zwierzchnicy działów sprzedaży regularnie spotykają się z prośbami swoich handlowców odnośnie udzielenia obsługiwanym przez nich klientom dodatkowych rabatów promocyjnych. Warto jednak mieć świadomość jak faktyczna wartość rabatu, którego zdecydujemy się udzielić, wpłynie na generowaną przez firmę masę marży, a tym samym profitowość prowadzonych działań...

Czytaj więcej

Narzędzia

nr 9/2021

Linia trendu w programie Excel

Linia trendu w programie Excel

Bardzo często, kiedy przychodzi nam analizować różnego rodzaju dane, będziemy starali się znaleźć jakieś zależności pomiędzy nimi lub prawidłowości, którymi te dane się charakteryzują. Jedną z łatwiejszych metod pozwalających znaleźć zależności jest właśnie linia trendu.

Czytaj więcej
nr 7-8/2021

Formuły pozwalające analizować wyniki sprzedaży

Formuły pozwalające analizować wyniki sprzedaży

Analizując dane sprzedażowe może okazać się, że staniemy przed koniecznością wyliczenia różnego rodzaju wskaźników czy parametrów (np. premię dla pracowników uzależnioną od różnego rodzaju kryteriów). Na szczęście do wielu takich obliczeń nie potrzebujemy żadnych skomplikowanych funkcji Excela, wystarczą nam do tego stosunkowo proste formuły.

Czytaj więcej
nr 6/2021

Ochrona danych w Excelu

Ochrona danych w Excelu

Ochrona danych, które posiadamy w arkuszach excelowych jest niezwykle ważnym zagadnieniem. Często zdarza się, że chcemy uniemożliwić użytkownikom tego pliku dokonywanie zmian, usuwanie danych oraz wykonywanie różnych innych czynności. W tym celu właśnie przyda nam się zestaw narzędzi związanych z ochroną.

Czytaj więcej
nr 10/2021

Bliskie spotkania z umową inwestycyjną

Bliskie spotkania z umową inwestycyjną

Magicznym biletem do tego, aby pomysł stał się działającym rozwiązaniem, są pieniądze. Natomiast sposobem na przekazanie start-upowi takiej przepustki jest zwykle umowa inwestycyjna. Czy łatwo jest zaprojektować, przygotować i wynegocjować dobrą umowę inwestycyjną? W jaki sposób na konstrukcję umowy mają wpływ dobra wola stron, wiedza o klauzulach umownych, a w jakim doświadczenie w zakresie mechanizmów...

Czytaj więcej
nr 9/2021

Prosta spółka akcyjna – czy aby na pewno jest prosta?

Prosta spółka akcyjna – czy aby na pewno jest prosta?

1 lipca 2021 r. weszła w życie zmiana przepisów Kodeksu spółek handlowych. Nowością, jaką przewiduje ustawa, jest nowy rodzaj spółki – prosta spółka akcyjna. Resort rozwoju wielokrotnie wspominał, że wprowadzane zmiany są odpowiedzią na wyzwania współczesnej gospodarki, w szczególności w zakresie form prowadzenia działalności innowacyjnej. Wicepremier Gowin twierdzi, że zalety nowego rodzaju spółki...

Czytaj więcej
nr 7-8/2021

Reprezentacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Reprezentacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Jeśli słyszymy o reprezentacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (spółki z o.o.), to od razu pierwszą myślą, jaka przychodzi nam do głowy, jest zarząd spółki. I słusznie. Spółka z o.o. jako osoba prawna działa przez swoje organy, a organem, który prowadzi sprawy spółki i reprezentuje ją na zewnątrz, jest zarząd.

Czytaj więcej

Reklama

Polityka cookies

Dalsze aktywne korzystanie z Serwisu (przeglądanie treści, zamknięcie komunikatu, kliknięcie w odnośniki na stronie) bez zmian ustawień prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EXPLANATOR oraz partnerów w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Usługa Cel użycia Włączone
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony Nie możesz wyłączyć tych plików cookies, ponieważ są one niezbędne by strona działała prawidłowo. W ramach tych plików cookies zapisywane są również zdefiniowane przez Ciebie ustawienia cookies. TAK
Pliki cookies analityczne Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika. Informacje zebrane przez te pliki nie identyfikują żadnego konkretnego użytkownika.
Pliki cookies marketingowe Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich. Jeśli zdecydujesz się usunąć lub wyłączyć te pliki cookie, reklamy nadal będą wyświetlane, ale mogą one nie być odpowiednie dla Ciebie.