Controlling

Rachunkowość zarządcza

CiRZ_228_33.jpg

MSR 23 - koszty finansowania zewnętrznego

Coraz częściej jednostki gospodarcze w celu realizacji swoich zadań korzystają z finansowania z obcych źródeł, jakim mogą być kredyty lub pożyczki. Korzystanie z tej formy wiąże się z powstawaniem dodatkowych kosztów w formie odsetek lub innych, tzw. kosztów finansowania zewnętrznego. Tematyka została rozwinięta w Międzynarodowym Standardzie Rachunkowości nr 23 „Koszty finansowania zewnętrznego”.
CiRZ_228_36.jpg

Prowadzenie ksiąg rachunkowych w kontekście JPK_KR

Struktura JPK_KR (dziennik, zapisy na kontach i zestawienie sald) od 1 lipca 2018 r. obowiązuje wszystkich przedsiębiorców prowadzących księgi rachunkowe. Ordynacja podatkowa przewiduje, że obowiązkiem JPK będą objęte firmy, które swoje księgi podatkowe prowadzą przy użyciu programów komputerowych. Dostosowanie przez podatników rozwiązań na potrzeby raportowania danych z ksiąg podatkowych i dowodów księgowych w formie JPK stanowiło, i wciąż stanowi, duże wyzwanie. Podatnicy mieli w tym względzie relatywnie krótki czas. O czym w dalszej części artykułu.

Strategie i zarządzanie

CiRZ_228_06.jpg

Podstawowe finansowe wskaźniki KPI

Według definicji – KPI (ang. Key Performance Indicators) to kluczowe wskaźniki danej organizacji używane w procesie pomiaru osiągania jej celów. Zastosowanie finansowych wskaźników KPI ma zatem za zadanie weryfikację stopnia osiągnięcia celów finansowych stawianych przed przedsiębiorstwem. Wykorzystanie tego narzędzia z jednej strony może dostarczyć danych do przeprowadzenia analiz efektywności i ryzyka, z drugiej zaś formułowania planów i związanych z nimi zadań na przyszłość.
CiRZ_228_11.jpg

Dobre KPI - czyli jakie?

„Jeśli nie możesz czegoś zmierzyć, nie możesz tym zarządzać” – to cytat z Petera Druckera. W obecnie mocno zmieniającym się otoczeniu biznesowym kluczowego znaczenia nabiera bieżące śledzenie zmian konkretnych wskaźników i ten proces w czasie. Wszystko po to, by wiedzieć, czy podjęte decyzje były słuszne z biznesowego punktu widzenia. Jakie wskaźniki są dla kogo? Jak wyznaczać KPI?
CiRZ_228_15.jpg

Jaki cel, taki miernik, czyli o wskaźnikach w służbie menedżera

Coraz więcej menedżerów zdaje sobie sprawę, że nie da się zarządzać skutecznie przedsiębiorstwem, nie mając precyzyjnej informacji nt. efektywności poszczególnych procesów, jak i całościowych wyników firmy. Współczesny menedżer musi być sprawnym mechanikiem i diagnostą, mającym świadomość, że duża prędkość nie jest wcale gwarancją dotarcia jako pierwszy na metę czy nawet przejechania trasy w całości. Wszystkie części, podzespoły i załoga muszą perfekcyjnie ze sobą współgrać.

Doświadczenia i wiedza ekspertów

CiRZ_228_27.jpg

Jaka informacja – taki raport, jaki raport – taka analiza, jaka analiza – taka decyzja, część 2

Jakie kwestie należy brać pod uwagę podczas wdrażania systemu informacji zarządczej? Jakie elementy charakteryzują skuteczną platformę zarządczo-controllingową? Przeanalizujmy przypadek firmy, która po przeprowadzonym audycie i zaprojektowaniu pożądanej formy systemu informacji zarządczej podjęła trud wdrożenia rozwiązania w życie.

Narzędzia controllera

CiRZ_228_22.jpg

Funkcjonalność KPI w Power Pivot

Adam Kopeć   Controlling i Rachunkowość Zarządcza 9/2018 Tekst otwarty
KPI to bez wątpienia parametry, które są ważne dla firmy, dla jej rozwoju i wzrostu. Wskaźniki można mnożyć, dopasowywać do tego, komu mają służyć, tworzyć ich warianty. Wybór kluczowego wskaźnika wydajności zależy od ciebie. Ten artykuł ułatwi ci jego obliczanie i prezentację za pomocą Power Pivot – dodatku do Excela. Dodatek Power Pivot można zainstalować do Excela od wersji 2013.

Aktualności

CiRZ_228_02.jpg

Nowe zasady uzyskiwania informacji o niekaralności osób zatrudnianych w sektorze finansowym

Pracodawca prowadzący działalność w sektorze finansowym (np. jako bank lub instytucja kredytowa) może żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz od osoby zatrudnionej na określonych stanowiskach pracy oświadczenia o niekaralności lub informacji w tym zakresie z Krajowego Rejestru Karnego. Takie uprawnienie przyznała pracodawcom od 27 czerwca 2018 r. ustawa o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego.

CiRZ_228_04.jpg

Polacy wydają w sklepach internetowych znacznie więcej niż rok temu. Przyczyniają się do tego niehandlowe niedziele

Controlling i Rachunkowość Zarządcza 9/2018 Tekst otwarty

Polacy przekonali się do zakupów przez internet. Oferty zakupu online finalizuje dziś 56% internautów. Coraz częściej korzystają oni też ze sklepów zagranicznych. E-zakupy uważamy za bezpieczne i proste, a przekonuje nas do nich przede wszystkim całodobowa dostępność sklepów i nieograniczony czas wyboru. Co więcej, w internecie wydajemy coraz więcej pieniędzy – wzrosty zauważalne są w każdej z kategorii zakupowych. To m.in. efekt wprowadzenia niedziel wolnych od handlu – podkreślają eksperci Gemius.

XII Zjazd Użytkowników Systemu Eureca

Controlling i Rachunkowość Zarządcza 9/2018 Tekst otwarty

W dniach 27-28 września 2018 w centrum konferencyjnym Kawallo koło Płocka odbędzie się kolejny Zjazd Użytkowników systemu Eureca. Będzie to już dwunaste spotkanie controllerów i dyrektorów finansowych, którzy wykorzystują system controllingowy Eureca w codziennej pracy do planowania i budżetowania, analizy, kalkulacji, raportowania i wizualizacji informacji zarządczych
dla menedżerów oraz do podejmowania decyzji. Jak zwykle spotkanie będzie okazją do wymiany cennych doświadczeń między Użytkownikami systemu, jak i między menedżerami, których Eureka wspiera w zarządzaniu swoimi działaniami i pracownikami.

Leksykon controllera

CiRZ_228_19.jpg

5 mitów o RODO – okiem radcy prawnego

Nagłówki prasowe i internetowe straszące wielomilionowymi karami sprawiają, że nowe unijne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, tzw. RODO albo GDPR (ang. General Data Protection Regulation) zaczęło obrastać w mity w lawinowym tempie. Moja osobista praktyka wskazuje, że dla większości przedsiębiorców RODO jest jak góra lodowa, z którą nieuchronnie zderzy się ich działalność i prawdopodobnie na skutek tego zderzenia zatonie jak Titanic.

CiRZ_228_45.jpg

Model pryzmatu wyników – praktyczne przykłady

Model pryzmatu wyników (ang. performance prism) stanowi metodę zarządzania różnymi instytucjami, wykorzystującą tzw. mapy sukcesu. Odzwierciedlają one ofensywną strategię podmiotu realizowaną przy wykorzystaniu określonych inicjatyw (przedsięwzięć) i działań. Idea tej techniki zostanie zaprezentowana na przykładzie dwóch podmiotów: organizacji non-profit „London Youth” oraz przedsiębiorstwa kurierskiego DHL UK.

Aktualności

CiRZ_228_05.jpg

5. Forum Nowoczesnego Controllingu, czyli do zobaczenia w Warszawie, 25-26.10.2018 r.

Controlling i Rachunkowość Zarządcza 9/2018 Tekst otwarty

Czego oczekuje się od dzisiejszego controllingu? Tego, żeby podążał (i przede wszystkim nadążał) za zmianą, jaka odbywa się w biznesie. Czego oczekuje się od controllera? Tego, żeby był elastyczny. Ta elastyczność często przesądza o jego miejscu i znaczeniu w strukturach firmy. Oczywistym jest więc, że nigdy wcześniej poszerzanie horyzontów nie było aż tak ważne…

Archiwum

Polecamy