Zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą. Działalnością gospodarczą jest zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły.

Działalność gospodarcza – prawne aspekty zakładania firmy

Natomiast według Kodeksu cywilnego przedsiębiorstwo to zorganizowany zespół składników, przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej, obejmuje nazwę przedsiębiorstwa, własność nieruchomości i ruchomości, inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub rzeczy ruchomych, wierzytelności, prawa z papierów wartościowych, prawa na dobrach niematerialnych, a także środki pieniężne, koncesje, licencje i zezwolenia, tajemnice przedsiębiorstwa oraz księgi i dokumenty związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

Firma jest indywidualizacją (oznaczeniem) przedsiębiorcy jako podmiotu praw i zobowiązań, jest dla przedsiębiorcy czymś, czym dla człowieka jest nazwisko. Pozwala odróżnić przedsiębiorców działających na rynku. Firma jest zawsze nazwą (Kodeks spółek handlowych), nie wchodzi w skład przedsiębiorstwa, nie może być zbyta (przedsiębiorca może jedynie upoważnić inny podmiot do korzystania ze swej firmy).

Można zatem wyodrębnić następujące zasady tworzenia firm:

 • zasada wyłączności – firma jednego przedsiębiorcy powinna odróżniać się od firm innych przedsiębiorców,
 • zasada prawdziwości – firma musi odpowiadać prawdzie, nie może wprowadzać w błąd (chodzi o osobę przedsiębiorcy, przedmiot i miejsce działalności),
 • zasada jedności – przedsiębiorca może mieć tylko jedną firmę,
 • zasada jawności – firma podlega ujawnieniu w rejestrze,
 • zasada ciągłości – zachowanie brzmienia firmy mimo przekształcenia przedsiębiorcy.

Prawo przedsiębiorców zastrzega sobie, iż spółka cywilna nie może być przedsiębiorcą, jednak wspólnicy mogą nimi być w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

Jak zarejestrować działalność gospodarczą?

Podczas rejestracji działalności gospodarczej możemy wyodrębnić:

 1. rejestr przedsiębiorców KRS,
 2. Krajowy Rejestr Sądowy,
 3. (CEIDG) Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej.

Rejestracja przedsiębiorców:

 • Przedsiębiorca zamierzający podjąć działalność musi obowiązkowo uzyskać wpis do rejestru przedsiębiorców (nie dotyczy to spółki kapitałowej w organizacji). Taki wpis jest konieczny, aby przedsiębiorca mógł skutecznie dokonać wielu czynności, np. zmiana umowy czy statut spółki nabierają mocy dopiero z chwilą wpisu.
 • Sam wpis jest czynnością techniczno-prawną, na podstawie postanowienia sądu rejestrowego wprowadza się dane do systemu informatycznego.

W skład KRS, poza wspomnianym rejestrem przedsiębiorców, wchodzi również: rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, a także rejestr dłużników niewypłacalnych.

 • KRS jest jawny, czyli każdy zainteresowany ma prawo przejrzenia akt rejestrowych i uzyskania urzędowego odpisu.
 • KRS zawiera tzw. domniemanie prawdziwości danych objętych wpisem, a więc jeżeli przedsiębiorca podał niezgodne dane lub nie dokonał stosownych zmian, osoba trzecia nie może ponieść z tego tytułu szkody, działa ona bowiem w dobrej wierze i w zaufaniu do danych podlegających wpisowi.
 • Wniosek o wpis do KRS oraz załączone dokumenty sąd rejestrowy bada czy są one zgodne z prawem. Sprawdza prawdziwość danych, tj. imię, nazwisko, nazwy lub firmy, nr PESEL lub REGON.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoba fizyczna prowadząca działalność musi ją zgłosić do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Formy prowadzenia działalności gospodarczej

Zakładając działalność gospodarczą, należy również określić jej formę prawną. Tutaj wyróżniamy:

 • spółkę cywilną oraz
 • spółki prawa handlowego, które dzielą się na spółki osobowe i spółki kapitałowe.

Spółki osobowe to:

 • spółka jawna,
 • spółka partnerska,
 • spółka komandytowa,
 • spółka komandytowo-akcyjna.

Spółki kapitałowe to:

 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • spółka akcyjna.

Pozostałe 63% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Możesz zobaczyć ten artykuł, jak i wiele innych w naszym portalu Controlling 24. Wystarczy, że klikniesz tutaj.

Ulubione Drukuj

Zobacz również

Finanse behawioralne, czyli dlaczego inwestorzy postępują nieracjonalnie?

Finanse behawioralne, czyli dlaczego inwestorzy postępują nieracjonalnie?

Neoklasyczna teoria rynku kapitałowego zakłada, że homo oeconomicus zawsze postępuje racjonalnie, a jego ewentualne błędy o podłożu psychologicznym nie mają wpływu na wycenę papierów wartościowych. Czy na pewno tak jest? Skąd w takim razie wzięły się finanse behawioralne i czym są? Jakie są główne przykłady nieracjonalności inwestora? O tym wszystkim i nie tylko przeczytają Państwo w dalszej części artykułu.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 3-4/2024

Nowoczesny CFO w transformującej się firmie

Nowoczesny CFO w transformującej się firmie

O nowych wyzwaniach stawianych przed CFO, jego roli w strukturze firmy oraz lukach kompetencyjnych w zawodzie rozmawiamy z Dagmarą Wojnar, Partner Associate oraz Head of CFO Advisory w KPMG w Polsce.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama

Polityka cookies

Dalsze aktywne korzystanie z Serwisu (przeglądanie treści, zamknięcie komunikatu, kliknięcie w odnośniki na stronie) bez zmian ustawień prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EXPLANATOR oraz partnerów w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Usługa Cel użycia Włączone
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony Nie możesz wyłączyć tych plików cookies, ponieważ są one niezbędne by strona działała prawidłowo. W ramach tych plików cookies zapisywane są również zdefiniowane przez Ciebie ustawienia cookies. TAK
Pliki cookies analityczne Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika. Informacje zebrane przez te pliki nie identyfikują żadnego konkretnego użytkownika.
Pliki cookies marketingowe Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich. Jeśli zdecydujesz się usunąć lub wyłączyć te pliki cookie, reklamy nadal będą wyświetlane, ale mogą one nie być odpowiednie dla Ciebie.