Aktualności

nr 4/2021

Rozpoczęły się konsultacje w sprawie objaśnień o cenach transferowych

Rozpoczęły się konsultacje w sprawie objaśnień o cenach transferowych

Do 20 kwietnia 2021 r. można zgłaszać uwagi i opinie do projektu objaśnień podatkowych w sprawie cen transferowych. Projekt objaśnia instytucję domniemania i wskazuje jak rozumieć standard należytej staranności, o których mowa w art. 11o ust. 1b ustawy o CIT oraz art. 23za ust. 1b ustawy o PIT.

Czytaj więcej
nr 4/2021

Jak wykazać korektę roczną odliczenia VAT w ewidencji JPK

Jak wykazać korektę roczną odliczenia VAT w ewidencji JPK

W pliku JPK_VAT do wykazania korekty przeznaczone są dwa wiersze w części ewidencyjnej i dwa wiersze w części deklaracyjnej. Jeden z nich dotyczy korekty podatku naliczonego od środków trwałych, a drugi dotyczy korekty podatku odliczonego od pozostałych towarów. Skutki korekty należy też ująć w przychodach lub kosztach w podatku dochodowym.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 3/2021

Zapraszamy na Financial Controlling Forum 2021

Zapraszamy na Financial Controlling Forum 2021

Już 11 marca w formule online organizowane jest Financial Controlling Forum 2021 r. Redakcja Finansowa Wydawnictwa Explanator ma przyjemność być partnerem medialnym tego wydarzenia.

Czytaj więcej
nr 3/2021

Od 1 kwietnia 2021 r. zmienią się stopy procentowe składki wypadkowej

W nowym okresie rozliczeniowym, rozpoczynającym się 1 kwietnia 2021 r., stopy procentowe składek na ubezpieczenie wypadkowe według PKD ulegną zmianie. W 14 grupach działalności stopa procentowa zostanie obniżona, a w 9 grupach wzrośnie.

Czytaj więcej
nr 3/2021

Kryteria techniczne dla kas on‑line i kas z elektronicznym zapisem kopii

Od 1 maja 2021 r. kryteria i warunki techniczne dla kas rejestrujących zostaną określone w dwóch nowych rozporządzeniach. Jedno z nich będzie regulowało kwestie warunków technicznych stosowania kas online, a w szczególności dotyczące wystawiania e-paragonów. W drugim zostaną określone kryteria, warunki techniczne i wymagania dla kas rejestrujących z elektronicznym zapisem kopii. Spełnienie tych wymagań...

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 2/2021

Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych

5 stycznia 2021 r., ale z mocą od 1 stycznia 2021 r. weszło w życie rozporządzenie w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 2/2021

Doręczenia elektroniczne

Czytaj więcej

Następna
strona

Nastęna stron

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama