Aktualności

Tekst otwarty nr 3/2019

Zaniechanie poboru podatku – umowy offsetowe

Minister Finansów zarządził zaniechanie poboru podatku od niektórych dochodów uzyskanych w związku z wykonaniem umów offsetowych wymienionych w rozporządzeniu.

Czytaj więcej
nr 3/2019

Kij czy marchewka? Nowe przepisy o cenach transferowych w 2019 r.

CiRZ_3_2019_16.jpg

Służby księgowo-podatkowe podmiotów powiązanych odpowiedzialnie za dopełnienie obowiązków dokumentacyjnych w zakresie cen transferowych, w ostatnich latach nie mają łatwego ani spokojnego życia. Dnia 1 stycznia wszedł w życie pakiet całkowicie nowych przepisów o cenach transferowych. Wprowadzają one dużo, daleko idących zmian w porównaniu do dotychczasowych przepisów. Czy zmiany okażą się korzystne...

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 3/2019

Jak rozliczyć dopłaty do wypoczynku zimowego pracowników i ich dzieci

CiRZ_3_2019_4.jpg

Ferie zimowe to czas, w którym wielu pracodawców decyduje się na dofinansowywanie wypoczynku swoim pracownikom oraz ich dzieciom. W związku z tym pracodawcy mają wątpliwości, czy należy z tego tytułu doliczać pracownikom przychód, a jeżeli tak, to w jakiej wysokości go ustalić. Przedstawiamy na przykładach, jak prawidłowo rozliczyć takie dofinansowania.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 3/2019

Zarządzaj poprzez liczby! Start kursu "Controlling finansowy" już 27 lutego!

b-cnt_01_slider(2).png

Już 27 lutego 2019 r. w Warszawie rozpocznie się pierwszy moduł 4-tygodniowego kursu dla służb finansowych i zarządzających przedsiębiorstwami pt. „Controlling finansowy”. To ostatnia szansa na zgłoszenie swojego uczestnictwa!

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 3/2019

Lean Factor[y]* już 28‑29 marca w Warszawie!

CiRZ_2_5.jpg
Spotkajmy się i porozmawiajmy o optymalizacji procesów i controllingu strategicznym w praktyce przedsiębiorstw [nie tylko]* produkcyjnych.
Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 2/2019

Elektroniczne fakturowanie w zamówieniach publicznych

18 kwietnia 2019 r. zacznie obowiązywać ustawa o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych. Na podstawie tej ustawy zamawiający zostali zobowiązani do odbierania od wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesłanych za pośrednictwem platformy. Jednocześnie po stronie wykonawców nie został wprowadzony taki obowiązek. Wykonawcy będą mogli dobrowolnie skorzystać z tej formy przesłania...

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 2/2019

Jak ustalić, kiedy wierzytelność staje się nieściągalna ‑ po zmianie ustawy o VAT

CiRZ_2_3.jpg
90-dniowy termin, po upływie którego można uznać wierzytelność można uznać za nieściągalną, został wprowadzony z 1 stycznia 2019 r. ustawą z 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Jakich wierzytelności dotyczy ten termin? Jak go stosować dla poszczególnych wierzytelności?
Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 2/2019

Pracownicze plany kapitałowe

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje ustawa o pracowniczych planach kapitałowych. Została ona wprowadzona w celu systematycznego gromadzenia oszczędności przez uczestnika PPK z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu przez niego 60. roku życia. Środki gromadzone w PPK będą prywatną własnością uczestnika PPK. Pracodawcy będą zobowiązani tworzyć PPK dla wszystkich osób zatrudnionych (np. pracowników na...

Czytaj więcej

Następna
strona

Nastęna stron

Numer bieżący

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama