Aktualności

CiRZ_228_02.jpg

Nowe zasady uzyskiwania informacji o niekaralności osób zatrudnianych w sektorze finansowym

Pracodawca prowadzący działalność w sektorze finansowym (np. jako bank lub instytucja kredytowa) może żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz od osoby zatrudnionej na określonych stanowiskach pracy oświadczenia o niekaralności lub informacji w tym zakresie z Krajowego Rejestru Karnego. Takie uprawnienie przyznała pracodawcom od 27 czerwca 2018 r. ustawa o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego.

CiRZ_228_04.jpg

Polacy wydają w sklepach internetowych znacznie więcej niż rok temu. Przyczyniają się do tego niehandlowe niedziele

Controlling i Rachunkowość Zarządcza 9/2018 Tekst otwarty

Polacy przekonali się do zakupów przez internet. Oferty zakupu online finalizuje dziś 56% internautów. Coraz częściej korzystają oni też ze sklepów zagranicznych. E-zakupy uważamy za bezpieczne i proste, a przekonuje nas do nich przede wszystkim całodobowa dostępność sklepów i nieograniczony czas wyboru. Co więcej, w internecie wydajemy coraz więcej pieniędzy – wzrosty zauważalne są w każdej z kategorii zakupowych. To m.in. efekt wprowadzenia niedziel wolnych od handlu – podkreślają eksperci Gemius.

XII Zjazd Użytkowników Systemu Eureca

Controlling i Rachunkowość Zarządcza 9/2018 Tekst otwarty

W dniach 27-28 września 2018 w centrum konferencyjnym Kawallo koło Płocka odbędzie się kolejny Zjazd Użytkowników systemu Eureca. Będzie to już dwunaste spotkanie controllerów i dyrektorów finansowych, którzy wykorzystują system controllingowy Eureca w codziennej pracy do planowania i budżetowania, analizy, kalkulacji, raportowania i wizualizacji informacji zarządczych
dla menedżerów oraz do podejmowania decyzji. Jak zwykle spotkanie będzie okazją do wymiany cennych doświadczeń między Użytkownikami systemu, jak i między menedżerami, których Eureka wspiera w zarządzaniu swoimi działaniami i pracownikami.

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) „na żądanie” Krajowej Administracji Skarbowej

E-kontrole fiskusa stały się faktem. Od 1 lipca br. do przedsiębiorstw dużych i średnich dołączyli w obowiązku raportowania Jednolitych Plików Kontrolnych na żądanie Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) wszyscy, nawet najmniejsi przedsiębiorcy. Warunek żądania: przedsiębiorstwo musi używać komputerów do prowadzenia ksiąg podatkowych, czyli ewidencji dla potrzeb rozliczeń podatków.

CIRZ_227_02.jpg

Nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – obowiązki dla biur rachunkowych i przedsiębiorców

Od 13 lipca obowiązuje nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Ustawa zastępuje dotychczasowe regulacje. Kogo obowiązuje? Jakie wprowadza ograniczenia odnośnie transakcji gotówkowych? Jakie są nowe obowiązki dla biur rachunkowych i przedsiębiorców?

CIRZ_227_04.jpg

Pracodawca może monitorować teren zakładu pracy i pocztę elektroniczną pracowników

Pracodawca może wprowadzić nadzór zakładu pracy za pomocą kamer. Powinien poinformować o tym pracowników na 2 tygodnie przed uruchomieniem nadzoru. Pracodawca oznacza monitorowany teren i pomieszczenia za pomocą widocznych i czytelnych znaków lub ogłoszeń dźwiękowych. Nagrania obrazu może przechowywać przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania.

CIRZ_226_02.jpg

Kiedy płatność w gotówce może być podejrzana – obowiązki i sankcje dla przedsiębiorców

Od 13 lipca 2018 r. przedsiębiorcy, którzy płacą albo przyjmują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej 10 tys. euro, w momencie dokonania takiej transakcji stają się jednym z uczestników systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Obowiązani są zastosować wszystkie środki bezpieczeństwa wskazane w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Za niewykonanie tych obowiązków mogą być ukarani sankcjami administracyjnymi, a nawet karnymi.

CIRZ_226_03.jpg

Zmiany wprowadzone w związku z rewolucją w Krajowym Rejestrze Sądowym

Maurycy Organa   Controlling i Rachunkowość Zarządcza 7/2018 Tekst otwarty

Spółki zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym i ich wspólnicy powinni zapoznać się z ustawą z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw. Wprowadzone tą ustawą zmiany dotyczą przede wszystkim formy składania sprawozdań finansowych do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

Archiwum

Polecamy