Controlling i Rachunkowość Zarządcza 6/2023 (czerwiec)

Controlling i Rachunkowość Zarządcza nr 6/2023 - Ceny transferowe w 2023 r.

Ceny transferowe w 2023 r.

Podatnicy, którzy w zakończonym roku podatkowym zawierali transakcje z podmiotami powiązanymi, powinni w 2023 roku dokonać przeglądu, czy i jakie mają obowiązki w zakresie cen transferowych. Niewypełnienie obowiązków może narazić nas na sankcje karne skarbowe i spór z organami podatkowymi. Zwłaszcza, że ceny transferowe stały się w ostatnim czasie ulubionym obszarem kontroli organów skarbowych. W bieżącym wydaniu magazynu doradca podatkowy omawia, krok po kroku, obowiązki w zakresie cen transferowych, jakie musi wypełnić podatnik w 2023 r. Ponadto w numerze: rozliczanie kosztów związanych z pracą zdalną, opodatkowanie i oskładkowanie zleceniobiorców w praktyce, dowody księgowe w polskich realiach oraz zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów zgodnie z MSR 8.

Pobranie wydania w formie pliku PDF możliwe dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup wydanie drukowane Kup PDF

Artykuły

nr 6/2023

Ewidencja członków grup VAT

1 lipca 2023 r. wejdzie w życie rozporządzenie określające zasady prowadzenia ewidencji przez członków grup VAT.

Czytaj więcej
nr 6/2023

Podatek u źrodła ‑ przesyłanie oświadczenia płatnika

Ministerstwo Finansów określiło sposób przesyłania elektronicznie oświadczeń przez płatników CIT i PIT podatku u źródła. Oświadczenie, tak jak do tej pory, będzie należało podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przesyłać za pośrednictwem strony internetowej Ministerstwa Finansów.

Czytaj więcej
nr 6/2023

Prezydent podpisał SLIM VAT 3

Prezydent podpisał SLIM VAT 3

Pakiet zmian SLIM VAT 3 wprowadza zmiany nie tylko w ustawie o VAT, ale też w wielu innych ustawach podatkowych, m.in. PIT, CIT, ryczałt ewidencjonowany, czy podatek od spadków i darowizn. Zmiany zostaną też wprowadzone w Ordynacji podatkowej i ustawie o KAS. Ustawa (z wyjątkami) ma wejść w życie 1 lipca 2023 r.

Czytaj więcej
nr 6/2023

Rozszerzono listę dokumentów, które powinny trafić do dokumentacji pracowniczej

Od 17 maja 2023 r. pracodawca ma obowiązek dołączać do dokumentacji pracowniczej nowe typy dokumentów. Jest to związane ze zmianami wprowadzonymi w Kodeksie pracy, tzw. dyrektywą rodzicielską i dyrektywą work-life balance.

Czytaj więcej
nr 6/2023

Obowiązki w zakresie cen transferowych w 2023 roku

Obowiązki w zakresie cen transferowych w 2023 roku

Podatnicy, którzy w zakończonym roku podatkowym – 2022 zawierali transakcje z podmiotami powiązanymi, powinni w 2023 roku dokonać przeglądu, czy i jakie mają obowiązki w zakresie cen transferowych. W poniższym artykule, krok po kroku omówię, kto, kiedy i jakie obowiązki musi wypełnić w zakresie cen transferowych w 2023 roku za poprzedni rok podatkowy.

Czytaj więcej
nr 6/2023

Oskładkowanie i opodatkowanie zleceniobiorców oraz osób z nimi współpracujących

Oskładkowanie i opodatkowanie zleceniobiorców oraz osób z nimi współpracujących

Osoby fizyczne wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia (w ramach której przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie; art. 734 §1 Kodeksu cywilnego), umowy agencyjnej (w ramach której przyjmujący zlecenie – agent zobowiązuje się w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do stałego pośredniczenia za wynagrodzeniem przy zawieraniu...

Czytaj więcej
nr 6/2023

Kontrola celno‑skarbowa w firmie. Jak się do niej przygotować?

Kontrola celno-skarbowa w firmie. Jak się do niej przygotować?

Rośnie liczba kontroli celno-skarbowych w polskich firmach. Czego mogą spodziewać się przedsiębiorcy, co sprawdzają urzędnicy i jak ułatwić sobie przejście przez ten proces?

Czytaj więcej
nr 6/2023

Podwykonawstwo przy badaniu sprawozdań finansowych

Podwykonawstwo przy badaniu sprawozdań finansowych

Polska Izba Biegłych Rewidentów przedstawiła opinię prawną w przedmiocie możliwości pełnienia przez podwykonawcę funkcji kluczowego biegłego rewidenta oraz podpisania sprawozdania z badania.

Czytaj więcej
nr 6/2023

Informacyjna funkcja rachunkowości

Informacyjna funkcja rachunkowości

Rachunkowość to szczególny system informacyjny, międzynarodowy język biznesu, system pomiaru, wyceny, ewidencji i kontroli. Funkcja użyteczności użytkownika informacji odzwierciedla kombinację jego własnych potrzeb, a asymetria informacji lub jej brak powodują, że jeden interesariusz jest lepiej poinformowany niż drugi, co pozwala mu podejmować trafniejsze decyzje1.

Czytaj więcej
nr 6/2023

Czym są dowody księgowe?

Czym są dowody księgowe?

W toku działalności jednostki gospodarczej wykazane np. w bilansie składniki aktywów i pasywów ulegają ciągłym zmianom na skutek dokonywania operacji gospodarczych. Każda operacja gospodarcza musi być uzasadniona odpowiednim dokumentem, zawierającym jej opis. Rachunkowość prowadzona jest w oparciu o dokumenty, które nazywane są dowodami księgowymi. Nie wszystkie dokumenty, jakie są wykorzystywane w...

Czytaj więcej
nr 6/2023

Rozliczenia kosztów związanych z pracą zdalną ‑ pracownicze, podatkowe i rachunkowe

Rozliczenia kosztów związanych z pracą zdalną - pracownicze, podatkowe i rachunkowe

Pracodawca jest zobligowany do dofinansowania określonych kosztów organizowania i wykonywania pracy zdalnej, dotyczących m.in. szkoleń, energii elektrycznej, Internetu, serwisowania narzędzi pracy. Kodeksowe regulacje przewidują ponadto pokrywanie przez podmiot zatrudniający wydatków, które zostały wskazane w dokumentach wewnątrzzakładowych jako związane ze zdalnym realizowaniem zadań służbowych.

Czytaj więcej
nr 6/2023

Poszukiwanie i ocena zasobów mineralnych według MSSF 6

Poszukiwanie i ocena zasobów mineralnych według MSSF 6

MSSF 6 jest jednym z aktów, który stosunkowo rzadko można stosować w praktyce i o którym nie mówi się wiele. Tytułowe poszukiwanie i ocena zasobów mineralnych dotyczy ropy naftowej, gazu ziemnego oraz analogicznych, nieodnawialnych zasobów od momentu, gdy jednostka uzyskała prawo do prowadzenia poszukiwań na danym obszarze, jak i potwierdziła techniczną wykonalność i ekonomiczną zasadność wydobywania...

Czytaj więcej
nr 6/2023

Zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów zgodnie z MSR 8 ‑ teoria i praktyka

Zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów zgodnie z MSR 8 - teoria i praktyka

Nadrzędny cel MSR 8 to poprawa przydatności i wiarygodności sprawozdań finansowych jednostek oraz zapewnienie porównywalności danych zawartych w sprawozdaniach na przestrzeni czasu oraz ze sprawozdaniami innych jednostek. By ten cel spełnić, standard skupia się m.in. na aspekcie zmiany wartości szacunkowych oraz korygowania błędów poprzednich okresów. Niniejszy artykuł skupia się na teoretycznych aspektach,...

Czytaj więcej
nr 6/2023

Szkolenia czy outsourcing specjalistów? Jak wspierać rozwój firmy w krótkim i długim okresie?

Szkolenia czy outsourcing specjalistów? Jak wspierać rozwój firmy w krótkim i długim okresie?

Trendy związane z Business Intelligence na rok 2023 pokazują wyraźnie kierunki rozwoju przedsiębiorstw w obszarze danych i analityki. Jeśli nasze przedsiębiorstwo ma się rozwijać, potrzebuje właściwych narzędzi i rozwiązań, które powinny być dostosowane do poziomu wzrostu organizacji i zmieniać się razem z nią.

Czytaj więcej
nr 6/2023

Fundusze ETF ‑ instrument inwestycyjny na trudne czasy

Fundusze ETF - instrument inwestycyjny na trudne czasy

W czasie wysokiej inflacji oraz zagrożenia recesją wiele mówi się o trudnej sytuacji przedsiębiorstw i radzeniu sobie z kolejnymi wyzwaniami. Jednakże kryzys ma również inne oblicze. Stwarza on szanse dla tych, którzy mają zapas gotówki i stabilną sytuację finansową. Mowa tu tak o podmiotach gospodarczych, jak i indywidualnych osobach. Artykuł ten poświęcony został właśnie tej drugiej grupie. Osobom,...

Czytaj więcej
nr 6/2023

Kontrola trzeźwości pracowników ‑ istotna zmiana w Kodeksie pracy

Kontrola trzeźwości pracowników - istotna zmiana w Kodeksie pracy

Dokonana w tym roku nowelizacja Kodeksu pracy wprowadziła możliwość kontrolowania pracowników na obecność alkoholu oraz środków odurzających. Pracodawca ma taką możliwość, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób, a także ochrony mienia.

Czytaj więcej
nr 6/2023

Rady nadzorcze z coraz większymi kompetencjami i wątpliwościami

Rady nadzorcze z coraz większymi kompetencjami i wątpliwościami

Znowelizowane przepisy Kodeksu spółek handlowych (KSH), dotyczące dodatkowych uprawnień kontrolnych organów nadzorczych, zaczynają obecnie generować zagrożenia i problemy, które były już sygnalizowane na etapie prac nad ustawą. Główne wątpliwości dotyczą bardzo szerokiego grona osób, do których swoje żądania w zakresie pozyskania informacji może kierować rada nadzorcza.

Czytaj więcej
nr 6/2023

Członek zarządu odpowie za zaległości podatkowe spółki, nawet gdy podjął realne starania o jej ratowanie ‑ wyrok NSA

Członek zarządu odpowie za zaległości podatkowe spółki, nawet gdy podjął realne starania o jej ratowanie - wyrok NSA

Termin do zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości wynosi 2 tygodnie od dnia, gdy podmiot nie wykonuje swoich wymagalnych wierzytelności. Jeśli członek zarządu zgłosi ten wniosek później, to nie uwolni się od odpowiedzialności za zaległości publicznoprawne spółki nawet wtedy, gdy wykaże, że istniały szanse na poprawę sytuacji spółki i podjęto w tym kierunku odpowiednie starania – wyrok NSA z 12 stycznia...

Czytaj więcej

Reklama

Polityka cookies

Dalsze aktywne korzystanie z Serwisu (przeglądanie treści, zamknięcie komunikatu, kliknięcie w odnośniki na stronie) bez zmian ustawień prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EXPLANATOR oraz partnerów w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Usługa Cel użycia Włączone
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony Nie możesz wyłączyć tych plików cookies, ponieważ są one niezbędne by strona działała prawidłowo. W ramach tych plików cookies zapisywane są również zdefiniowane przez Ciebie ustawienia cookies. TAK
Pliki cookies analityczne Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika. Informacje zebrane przez te pliki nie identyfikują żadnego konkretnego użytkownika.
Pliki cookies marketingowe Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich. Jeśli zdecydujesz się usunąć lub wyłączyć te pliki cookie, reklamy nadal będą wyświetlane, ale mogą one nie być odpowiednie dla Ciebie.