Zestawy tematyczne

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości cz. 1

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości cz. 1

cena: 49,00 zł netto

cena: 60,27 zł brutto

Ciągły proces globalizacji powoduje konieczność tworzenia jednolitych standardów rachunkowości. W związku z możliwością swobodnego przepływu siły roboczej, towarów i usług oraz kapitału pomiędzy podmiotami gospodarczymi na całym świecie, a zwłaszcza na terenie UE, obserwujemy coraz większe zapotrzebowanie na informacje pochodzące ze sprawozdań finansowych. Aby dane prezentowane w sprawozdaniach były porównywalne, należy zastosować jednolity system. To dlatego w Europie obowiązuje system sprawozdawczości finansowej pod nazwą Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) lub Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).

Z artykułów dowiesz się m.in.:

  • Jakie są różnice i podobieństwa między MSR, MSSF, IFRS?
  • Jak po raz pierwszy sporządzić sprawozdanie finansowe zgodnie z MSSF?
  • Jakie są różnice w zakresie prezentacji sprawozdań finansowych wg regulacji MSR lub UoR?
  • W jaki sposób poprawnie księgować zapasy?
  • W jaki sposób tworzyć sprawozdanie z przepływy środków pieniężnych?
  • W jaki sposób księgować przychody z umów z klientami?
  • Jak ujmować, wyceniać i ujawniać informacje dotyczące nieruchomości inwestycyjnych?
  • Jak księgować i ujawniać informacje na temat dotacji rządowych i innych formach pomocy rządowej?
Dodaj do koszyka

Zawartość zestawu

nr 2/2012

Rachunkowość zarządcza jako źródło informacji dla sprawozdań finansowych sporządzanych według MSSF/MSR

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF/MSR) to zupełnie inna rachunkowość niż ta, do której byliśmy przyzwyczajeni. Jest oderwana od krępujących więzów prawa podatkowego i nastawiona na dostarczanie informacji umożliwiających podejmowanie decyzji gospodarczych przez inwestorów i kredytodawców spółki.

Czytaj więcej
nr 10/2016

Streszczenie obowiązujących Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSR/MSSF)

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (dalej: MSSF1)2 wychodzą naprzeciw teraźniejszości, jaką jest globalizacja gospodarki światowej. Wymusza ona na rachunkowości dostarczanie przydatnych informacji finansowych. Przydatne informacje finansowe są odpowiednie, wiarygodne, zrozumiałe oraz terminowe, czyli cechują się wysoką jakością, wiernie i rzetelnie przedstawiając to, czemu służą dane...

Czytaj więcej
nr 7/2017

Różnice w zakresie prezentacji sprawozdań finansowych wg regulacji MSR lub UoR

CIRZ_7_roznice.jpg

Sprawozdanie finansowe dostarcza informacji o firmie, o jej działalności gospodarczej, informuje o sytuacji majątkowej i finansowej. Jest finalnym produktem systemu rachunkowości. Realizuje zasadę przedstawienia rzeczywistego obrazu jednostki. Gdybyśmy przyjęli założenie, że sprawozdania sporządzane są według tych samych standardów, na podstawie jednolitych sposobów pomiaru, otrzymalibyśmy mechanizm...

Czytaj więcej
nr 11/2017

MSR 2 – wycena zapasów – porównanie do uor

Zapasy stanowią część rzeczowych aktywów obrotowych, które obejmują materiały, półprodukty, produkty gotowe, towary oraz zaliczki na dostawy przeznaczone do zbycia lub zużycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub w ciągu normalnego cyklu operacyjnego właściwego dla danej działalności. Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości oraz MSR 2 należy je odpowiednio wycenić na dzień bilansowy.

Czytaj więcej
nr 1/2018

Sprawozdawczość zarządcza a księgowa – różnice i podobieństwa ( MSR, MSSF, IFRS)

CiRZ_220_04.jpg

Ciągły proces globalizacji powoduje konieczność tworzenia jednolitych standardów rachunkowości. W związku z możliwością swobodnego przepływu siły roboczej, towarów i usług oraz kapitału pomiędzy podmiotami gospodarczymi na całym świecie, a zwłaszcza na terenie UE, obserwujemy coraz większe zapotrzebowanie na informacje pochodzące ze sprawozdań finansowych. Aby dane prezentowane w sprawozdaniach były...

Czytaj więcej
nr 10/2018

MSR 20 – dotacje rządowe oraz ujawnianie informacji na temat pomocy rządowej

Obecnie wiele przedsiębiorstw korzysta z różnego rodzaju dotacji rządowych na prowadzoną przez nią działalność operacyjną. Przedsiębiorcy niejednokrotnie zmagają się z problemami związanymi z ujęciem w księgach rachunkowych zdarzeń gospodarczych związanych z takim dofinansowaniem. Informacje o sposobie ujęcia w księgach rachunkowych dotacji rządowych oraz sposobie ich ujawnienia zostały zawarte w Międzynarodowym...

Czytaj więcej
nr 11/2018

MSR 40 ‑ nieruchomości inwestycyjne

CiRZ_230_24.jpg

Nieruchomości, będące składnikiem aktywów przedsiębiorstwa, zgodnie z przepisami ustawy mogą należeć do środków trwałych jednostki lub też mieć charakter inwestycyjny. O klasyfikacji danej nieruchomości decyduje jej aktualne przeznaczenie oraz zamiar jej wykorzystania. Szczegółowy opis dotyczący nieruchomości inwestycyjnych można znaleźć w Międzynarodowym Standardzie Rachunkowości nr 40 Nieruchomości...

Czytaj więcej
nr 11/2019

MSR 7 – sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych

CiRZ_242_40.jpg

W celu zobrazowania faktycznych wpływów i wydatków jednostki, czyli przepływów finansowych w ujęciu kasowym, należy sporządzić sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych. Kwestię tę reguluje Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 7, którego najważniejsze aspekty zostaną omówione w artykule.

Czytaj więcej
nr 1/2020

MSSF 15: Przychody z umów z klientami

CiRZ_1_2020_44.jpg

Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej 15 Przychody z umów z klientami jest stosunkowo nowym standardem, który funkcjonuje już od stycznia 2018 r. Zastępuje on MSR 11 Umowy o usługę budowlaną oraz MSR 18 Przychody, jak również wydane interpretacje KIMSF, a zatem ma zastosowanie do prawie wszystkich umów zawartych z klientami.

Czytaj więcej
nr 2/2020

Zastosowanie MSSF po raz pierwszy

CiRZ_02_41.jpg

Ustawodawca w ustawie o rachunkowości umożliwił wybranym podmiotom dobrowolne przejście na sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF/MSR. Wybór ten wiąże się zarówno z korzyściami, jak i trudnościami, które przedsiębiorca może spotkać, gdy będzie sporządzać sprawozdania finansowe zgodnie z MSSF po raz pierwszy.

Czytaj więcej

Reklama

Polityka cookies

Dalsze aktywne korzystanie z Serwisu (przeglądanie treści, zamknięcie komunikatu, kliknięcie w odnośniki na stronie) bez zmian ustawień prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EXPLANATOR oraz partnerów w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Usługa Cel użycia Włączone
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony Nie możesz wyłączyć tych plików cookies, ponieważ są one niezbędne by strona działała prawidłowo. W ramach tych plików cookies zapisywane są również zdefiniowane przez Ciebie ustawienia cookies. TAK
Pliki cookies analityczne Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika. Informacje zebrane przez te pliki nie identyfikują żadnego konkretnego użytkownika.
Pliki cookies marketingowe Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich. Jeśli zdecydujesz się usunąć lub wyłączyć te pliki cookie, reklamy nadal będą wyświetlane, ale mogą one nie być odpowiednie dla Ciebie.