Ciągły proces globalizacji powoduje konieczność tworzenia jednolitych standardów rachunkowości. W związku z możliwością swobodnego przepływu siły roboczej, towarów i usług oraz kapitału pomiędzy podmiotami gospodarczymi na całym świecie, a zwłaszcza na terenie UE, obserwujemy coraz większe zapotrzebowanie na informacje pochodzące ze sprawozdań finansowych. Aby dane prezentowane w sprawozdaniach były porównywalne, należy zastosować jednolity system. To dlatego w Europie obowiązuje system sprawozdawczości finansowej pod nazwą Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) – International Accounting Standards – lub Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) – International Financial Reporting Standards. Należy zaznaczyć, że standardy europejskie nie są tożsame z amerykańskimi.

MSR to rozwiązanie, które pierwotnie zostało przyjęte przez państwa Unii Europejskiej jako podstawa sprawozdawczości finansowej dla podmiotów gospodarczych w różnych krajach europejskich w przypadku spółek giełdowych oraz jako wzorzec przy opracowywaniu krajowych zasad rachunkowości.

Rada MSR modyfikuje i wydaje:

  1. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), publikowane przed 2001 r. przez Komitet MSR, do dziś modyfikowane i ulepszane;
  2. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), International Financial Reporting Standards (IFRS) – nowe standardy publikowane od 2001 r.

    Należy pamiętać, że samo przyjęcie nowego standardu (lub nowelizacja starego) przez radę MSR nie stanowi jeszcze, że jest on źródłem prawa dla podmiotów w UE. Każdy nowy standard, kolejna interpretacja czy nowelizacja istniejącego standardu przechodzi proces konsultacji, analizy i wchodzi do porządku prawnego UE dopiero po zatwierdzeniu i opublikowaniu go w Dzienniku Urzędowym UE. Z tego powodu w sprawozdaniach finansowych spółek giełdowych i innych jednostek sporządzających sprawozdanie zgodnie z MRS/MSSF widnieje wpis mówiący, że sprawozdanie finansowe jest sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską. Prezentacja informacji oparta jest na koncepcji wiernego i rzetelnego obrazu (true and fair view), opracowanej przed laty w Wielkiej Brytanii, i coraz szerzej stosowana. W miarę rozpowszechniania się MSR jednostki sporządzające sprawozdania finansowe, ich użytkownicy oraz audytorzy będą zmuszeni do zapoznania się z tymi Standardami i porównania ich ze standardami krajowymi1.

    Niezależnie od tego, czy sporządzamy sprawozdanie finansowe pod rządami polskiej ustawy o rachunkowości (zorientowanej na przeszłość), czy międzynarodowych standardów rachunkowości (nastawionych na przyszłość), wyróżniamy dwa rodzaje sprawozdawczości: zarządczą i finansową. Sprawozdawczość zarządczą można, a wręcz należy wykorzystać jako źródło informacji do sporządzenia sprawozdań finansowych według MSR/MSSF. Sprawozdawczość zarządcza obejmuje gromadzenie, przetwarzanie, analizę (symulację biznesową), a w efekcie końcowym wykonanie raportów przez specjalistów controllingu, na potrzeby wspomagania procesów podejmowania decyzji na różnych szczeblach zarządzania. Rachunkowość zarządcza korzysta z tych samych danych, które służą do przygotowania sprawozdania finansowego, natomiast sprawozdawczość finansowa jest najbardziej syntetycznym źródłem informacji o sytuacji majątkowej, finansowej i różnych dokonaniach podmiotu.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę

Zobacz również

Tekst otwarty nr 9/2019

Wąskie gardła w budżetowaniu?

CiRZ_240_14.jpg

W jaki sposób szukać wąskich gardeł w procesie budżetowym? Które etapy procesu najczęściej stają się źródłem opóźnień i problemów? Czy model wykorzystujący arkusz kalkulacyjny może być największym ograniczeniem w budżetowaniu? Jakie działania podjąć, by ograniczyć ryzyka i problemy w trakcie pracy nad budżetem? To pytania, na które staramy się odpowiedzieć w artykule przygotowanym z myślą o wszystkich, którzy właśnie zaczynają prace nad budżetem na rok 2020.

Czytaj więcej

Łączenie się spółek – aspekt prawny i rachunkowy

CiRZ_07-08_82.jpg

Coraz częściej, ze względu na wymagający rynek oraz w celu dalszego i szybkiego rozwoju, dobrze prosperujące spółki o podobnym profilu decydują się na połączenie. Takie rozwiązanie zwiększa efektywność przedsiębiorstw, zmniejszając koszty działalności oraz daje możliwość osiągnięcia efektów synergii.

Czytaj więcej

Ujemny kapitał jednostki

CiRZ_07-08_74.jpg

Ujemny kapitał własny jednostki to zagrożenie dla kontynuacji jej działalności. W takiej sytuacji jednostki mogą podjąć decyzję o kontynuowaniu działalności, tj. podjąć działania restrukturyzacyjne i sporządzać sprawozdanie bądź też rozpocząć proces likwidacji lub upadłości, co spowoduje, że jednostka będzie zobowiązana sporządzić sprawozdanie przy braku kontynuacji działalności.

Czytaj więcej

Numer bieżący

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama