Controlling i Rachunkowość Zarządcza 11/2018 (listopad)

CiRZ_230.jpg

Analiza opłacalności projektów inwestycyjnych

Projekty inwestycyjne to z jednej strony ogromna szansa, żeby zrobić krok do przodu. Z drugiej strony to ryzyko niepotrzebnych kosztów i obrania złego kierunku. Ile razy słyszy się, że na skutek nieudanej inwestycji spółka przez wiele lat próbuje odbić się od dna. Albo urealnił się jeszcze gorszy scenariusz... Może rzeczywiście jest trochę racji w powiedzeniu, że inwestycje długoterminowe to nic innego jak nieudane inwestycje krótkoterminowe…

W bieżącym wydaniu Temat numeru dotyczy właśnie analizy opłacalności projektów inwestycyjnych. Piszemy o tym, jak dobrać narzędzia do wyboru najbardziej korzystnego projektu inwestycyjnego lub jego scenariusza, ustalić optymalny czas jego rozpoczęcia i okres realizacji. Lepiej za wczasu podjąć decyzje, które pozwolą uniknąć ponoszenia niepotrzebnych kosztów. Pozostając cały czas w tematyce okołoinwestycyjnej – na konkretnym przykładzie analizujemy zasady wyceny maszyn i urządzeń oraz pochylamy się nad standardem MSR 40 – Nieruchomości inwestycyjne.

Ponadto, polecam Państwa uwadze artykuły na temat zaprawnych aspektów sporządzania umowy o prowadzenie audytu, amortyzacji jednorazowej oraz analizę „Metodyki w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych” – niezmiernie ważnej, jeśli chodzi o transakcje krajowe między kontrahentami.

Pobranie wydania w formie pliku PDF możliwe dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup PDF

Artykuły

Tekst otwarty nr 11/2018

Możliwości w zakresie wsparcia dla nowych inwestycji

CiRZ_230_5.jpg

Od 30 czerwca 2018 r. obowiązuje nowy mechanizm udzielania przedsiębiorcom wsparcia w podejmowaniu nowych inwestycji na terytorium Polski. Nowe zasady wprowadziła ustawa z 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji. Co ważne, regulacje te niejako uzupełnią przepisy dotyczące specjalnych stref ekonomicznych. Przedstawiamy najważniejsze zmiany wprowadzone tą regulacją i odpowiadamy na pytanie, czy...

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 11/2018

Ryczałt z tytułu korzystania z samochodów służbowych obejmuje również koszty paliwa

CiRZ_230_2.jpg
NSA wydał precedensowy wyrok w sprawie pracowników korzystających ze służbowych samochodów do celów prywatnych. Jego zdaniem ustalany z tego tytułu zryczałtowany przychód obejmuje również koszty paliwa. Tym samym nie zgodził się ze stanowiskiem prezentowanym w tej kwestii od lat przez organy podatkowe.
Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 11/2018

Rozliczenie leasingu i umów długoterminowych na starych zasadach?

CiRZ_230_3.jpg
W ostatnich latach byliśmy świadkami kilku istotnych zmian w MSR/MSSF. W związku z tym czekaliśmy też na zmiany w ustawie o rachunkowości oraz Krajowych Standardach Rachunkowości. Zmiany te jednak nie nastąpiły. Ustawodawca zdecydował się na odejście od zasad wynikających z MSR/MSSF i pozostawił rozliczanie leasingu oraz umów długoterminowych na starych zasadach.
Czytaj więcej
nr 11/2018

Podatkowa księga przychodów i rozchodów – zmiany

CiRZ_230_4.jpg

15 września 2018 r. weszły w życie zmiany w rozporządzeniu w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Przepisy rozporządzenia w znowelizowanym brzmieniu mają zastosowanie do dochodów uzyskanych i strat poniesionych od dnia 1 stycznia 2018 r. Minister Finansów uznał, że zmiany przepisów rozporządzenia mają charakter porządkowy, zatem możliwe jest ich stosowanie do dochodów uzyskanych...

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 11/2018

Partnerstwo publiczno‑prywatne

19 września 2018 r. weszły w życie zmiany w ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym. Nowelizacja ma na celu poprawę otoczenia prawnego partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce.
Czytaj więcej
Tekst otwarty Tylko on-line nr 11/2018

Jak prawidłowo kalkulować i rozliczać koszty na produkty i klientów przedsiębiorstwa?

Już 25 października, w Multikinie Złote Tarasy w Warszawie, odbędzie się 46. edycja konferencji „Jak prawidłowo kalkulować i rozliczać koszty na produkty i klientów przedsiębiorstwa”.

Czytaj więcej
Tekst otwarty Tylko on-line nr 11/2018

XII Kongres ICV POLSKA

SLAJDER Kongres dla FINANSISTÓW.png
W dniach 3-4 grudnia 2018 r. w Poznaniu odbędzie się XII Kongres ICV POLSKA „Digitalizacja, robotyzacja & business intelligence w controllingu”. Do udziału w nim zapraszamy dyrektorów finansowych, menedżerów, controllerów oraz głównych księgowych.
Czytaj więcej
nr 11/2018

Umowa na świadczenie usług audytu

CiRZ_230_18.jpg

Umowa na prowadzenie audytu nie jest stricte uregulowana w przepisach Kodeksu cywilnego. W związku z tym zastosowanie tutaj ma przepis art. 750 k.c., który stanowi, iż do umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami, stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu. Zakres zastosowania tego przepisu zależy od ustalenia znaczenia terminu „usługi” oraz katalogu umów nazwanych o świadczenie...

Czytaj więcej
nr 11/2018

Outsourcing przetwarzania danych osobowych

CiRZ_230_20.jpg

Od dnia wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), przedsiębiorstwa decydujące się na powierzanie przetwarzania danych osobowych firmom outsourcingowym muszą legitymować...

Czytaj więcej
nr 11/2018

Koszty w marketingu ‑ koncepcje, ujęcia i praktyczne rozwiązania

CiRZ_230_35.jpg
Droga do kontroli efektów marketingowych wiedzie przez… koszty. To właśnie sposoby ich ujmowania leżą u podstaw badania efektywności prowadzonych działań. Z tego artykułu dowiesz się, jak je klasyfikować, gdzie ich szukać, na jakich przykładach bazować i co zrobić, aby już nigdy nie powiedzieć, że „połowa wydatków na marketing jest niepotrzebna. Tylko nie wiadomo która”1.
Czytaj więcej
nr 11/2018

Efektywne warsztaty kaizen

CiRZ_230_38.jpg

Wdrażając filozofię kaizen czy pracując nad doskonaleniem procesów, niezbędna jest sprawna komunikacja pomiędzy członkami zespołów, jak i pomiędzy samymi zespołami. O skuteczności takiej komunikacji musi świadczyć zarówno ustandaryzowana jej forma, jak również elastyczność i umiejętność szybkiej adaptacji do zmieniających się warunków otoczenia, modyfikacji procesów, ewolucji zespołów, ich kompetencji...

Czytaj więcej
nr 11/2018

Niebieski ocean, czerwony ocean

CiRZ_230_43.jpg

Koncepcja „niebieskiego i czerwonego oceanu” zakłada funkcjonowanie w przestrzeni biznesowej dwóch oddzielnych obszarów: „niebieskiego i czerwonego oceanu”. Pierwszy oznacza gałęzie przemysłu, które obecnie jeszcze nie istnieją – nieznane rynki, nieobjęte konkurencją. Drugi reprezentuje branże już istniejące – znane rynki zbytu. Jak wykorzystać model do budowania przewagi konkurencyjnej i budowania...

Czytaj więcej
nr 11/2018

Analiza opłacalności projektów inwestycyjnych

CiRZ_230_14.jpg

Najprostszymi i najpowszechniej spotykanymi inwestycjami są projekty odtworzeniowe, mające na celu utrzymanie mocy produkcyjnych przedsiębiorstwa. Zakres analiz w ich przypadku często bywa ograniczony. Przyjmowane jest bowiem założenie, że większość koniecznych analiz została przeprowadzona na etapie planowania pierwotnego projektu inwestycyjnego. Ponadto, w przypadku odtworzeniowych projektów inwestycyjnych...

Czytaj więcej
nr 11/2018

MSR 40 ‑ nieruchomości inwestycyjne

CiRZ_230_24.jpg

Nieruchomości, będące składnikiem aktywów przedsiębiorstwa, zgodnie z przepisami ustawy mogą należeć do środków trwałych jednostki lub też mieć charakter inwestycyjny. O klasyfikacji danej nieruchomości decyduje jej aktualne przeznaczenie oraz zamiar jej wykorzystania. Szczegółowy opis dotyczący nieruchomości inwestycyjnych można znaleźć w Międzynarodowym Standardzie Rachunkowości nr 40 Nieruchomości...

Czytaj więcej
nr 11/2018

Amortyzacja jednorazowa w praktyce

CiRZ_230_28.jpg

Z dniem 1 stycznia 2018 r. weszła w życie nowelizacja ustaw o podatku dochodowym od osób prawnych oraz podatku dochodowym od osób fizycznych. Zmiana ta przyniosła za sobą dla przedsiębiorców wiele pozytywów. Główną z nich jest wprowadzenie przyśpieszonej amortyzacji, która umożliwia przedsiębiorcom odliczenie jednorazowo nawet 100 tys. zł na ponisione inwestycje.

Czytaj więcej
nr 11/2018

Należyta staranność i mechanizmy ochronne dotyczące podatników VAT

CiRZ_230_31.jpg

Należyta staranność w VAT to wskazanie najważniejszych okoliczności, które będą brać pod uwagę urzędnicy skarbowi w ocenie działalności przedsiębiorców przy rozliczeniach VAT1. Natomiast mechanizmy ochronne to zastosowanie się przedsiębiorców do Metodyki wydanej przez Ministerstwo Finansów, a także zastosowanie podzielonej płatności, tzw. split payment.

Czytaj więcej
nr 11/2018

Wycena maszyn i urządzeń ‑ case study

CiRZ_230_8.jpg

Wycena maszyn i urządzeń – mimo że z pozoru jest łatwym zadaniem – może nastręczać licznych trudności. Szczególnie dotyczy to urządzeń wchodzących w skład tzw. megaukładów technicznych oraz nietypowych sprzętów wykonywanych na zamówienie, które stanowią przeważającą część w wielu zaawansowanych technologicznie firmach produkcyjnych. W niniejszym artykule przedstawiono dwie najczęściej wykorzystywane...

Czytaj więcej

Reklama