Partnerstwo publiczno-prywatne

19 września 2018 r. weszły w życie zmiany w ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym. Nowelizacja ma na celu poprawę otoczenia prawnego partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce.
Najważniejsze zmiany przepisów służą wprowadzeniu takich rozwiązań, które umożliwią efektywne przygotowanie i realizację projektów w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Jak wynika z uzasadnienia projektu ustawy, dotychczas umowy PPP były dość rzadko wykorzystywane, skoro od 2009 r. zawarto tylko 116 takich umów. Nowelizacja ma za zadanie zmienić ten stan rzeczy.
Przypisy / Źródła

Ustawa z 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. z 2018 r., poz. 1693.

    Źródło: Monitor Księgowego 10/2018 z 5 października 2018 r.

Drukuj

Zobacz również

Archiwum

Polecamy