Partnerstwo publiczno-prywatne

Tekst otwarty nr 11/2018
19 września 2018 r. weszły w życie zmiany w ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym. Nowelizacja ma na celu poprawę otoczenia prawnego partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce.
Najważniejsze zmiany przepisów służą wprowadzeniu takich rozwiązań, które umożliwią efektywne przygotowanie i realizację projektów w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Jak wynika z uzasadnienia projektu ustawy, dotychczas umowy PPP były dość rzadko wykorzystywane, skoro od 2009 r. zawarto tylko 116 takich umów. Nowelizacja ma za zadanie zmienić ten stan rzeczy.
Przypisy / Źródła / Podstawa prawna

Ustawa z 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. z 2018 r., poz. 1693.

Źródło: Monitor Księgowego nr 10/2018

Zobacz również

Nie będzie oddłużenia w przypadku celowej niewypłacalności

Prezydent podpisał nowelizację ustawy Prawo upadłościowe. Nie będzie możliwości oddłużenia, jeżeli upadły doprowadził do swojej niewypłacalności w sposób celowy, chyba, że będzie to uzasadnione względami słuszności.

Czytaj więcej

Nowe procedury rozliczania VAT w ramach procedury MOSS

CiRZ_10_6.jpg

System MOSS (Mini One Stop Shop) – czyli mały punkt kompleksowej obsługi w zakresie podatku VAT – to mechanizm ułatwiający rozliczanie podatku VAT należnego w różnych krajach UE w jednym kraju UE.

Czytaj więcej

Odroczenie do 2020 r. nowych zasad poboru podatku u źródła przez podatników CIT

CiRZ_10_4.jpg

MF wydało rozporządzenie przekładające termin stosowania nowych zasad poboru podatku u źródła (WHT) dla podatników CIT do 31 grudnia 2019 r. Tym samym przesunięty został obowiązek poboru podatku według stawki podstawowej przez płatnika w sytuacji przekroczenia w roku podatkowym kwoty 2 mln zł płatności podlegających WHT, dokonywanych na rzecz jednego podatnika.

Czytaj więcej

Numer bieżący

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama