Partnerstwo publiczno-prywatne

Open access no. 11/2018
19 września 2018 r. weszły w życie zmiany w ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym. Nowelizacja ma na celu poprawę otoczenia prawnego partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce.
Najważniejsze zmiany przepisów służą wprowadzeniu takich rozwiązań, które umożliwią efektywne przygotowanie i realizację projektów w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Jak wynika z uzasadnienia projektu ustawy, dotychczas umowy PPP były dość rzadko wykorzystywane, skoro od 2009 r. zawarto tylko 116 takich umów. Nowelizacja ma za zadanie zmienić ten stan rzeczy.
Footnotes / Bibliography / Legal basis

Ustawa z 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. z 2018 r., poz. 1693.

Source: Monitor Księgowego no. 10/2018

Also check

Kaizen Inspiration Tour (Japonia, 30.09.-11.10.)

Dla wszystkich tych, którzy chcą poczuć i zrozumieć czym jest kaizen oraz zobaczyć na własne oczy najlepsze na świecie praktyki leanowe, Wydawnictwo Explanator we współpracy z ATML Polska przygotowało ofertę wyjazdu studyjnego do Japonii.

Read more

MPiT tworzy Czarną Księgę niedozwolonych praktyk

MPiT zachęca przedsiębiorców do zgłaszania wszelkich barier napotkanych na rynkach innych państw członkowskich. Szczególnie dotyczy to delegowania pracowników. Skargi te posłużą do opracowania Czarnej Księgi dot. bezprawnych praktyk utrudniających delegowanie pracowników, a także innych barier i ograniczeń, które utrudniają korzystanie ze wszystkich czterech swobód rynku wewnętrznego: przepływu towarów, osób, usług i kapitału.

Read more

Nowe rozwiązania zapobiegające unikaniu płacenia podatków

CiRZ_07-08_6.jpg

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, który zakłada dalsze uszczelnienie systemu podatkowego oraz zapewnienie większej stabilności wpływów z podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Zaproponowano także rozwiązania zapobiegające unikaniu płacenia podatków.

Read more

Current issue

Polecamy

Go to

Partners

Reklama