Wycena maszyn i urządzeń – mimo że z pozoru jest łatwym zadaniem – może nastręczać licznych trudności. Szczególnie dotyczy to urządzeń wchodzących w skład tzw. megaukładów technicznych oraz nietypowych sprzętów wykonywanych na zamówienie, które stanowią przeważającą część w wielu zaawansowanych technologicznie firmach produkcyjnych. W niniejszym artykule przedstawiono dwie najczęściej wykorzystywane metody ich wyceny, a więc metodę odtworzeniową oraz dochodową.

W ujęciu definicyjnym wycena to proces polegający na określeniu wartości przedmiotu wyceny w jednostkach pieniężnych przy wykorzystaniu odpowiednich metod wyceny. W tym kontekście istotną kwestią jest określenie definicji wartości oraz standardu wartości. Według słownika języka polskiego wartość oznacza „ile coś jest warte pod względem materialnym”1. Dążąc zatem do wyznaczenia wartości przedmiotu wyceny, zmierza się do ustalenia jego wartości (lub inaczej – ile warto byłoby za niego zapłacić). „Standard wartości określa natomiast strony rzeczywistej lub hipotetycznej transakcji oraz warunki jej zawierania. Standard wartości definiuje poszukiwaną w procesie wyceny kategorię wartości”2.

Przytoczona wyżej definicja wyceny podkreśla wagę doboru odpowiedniej metody. Celem dokonania optymalnego wyboru istotna jest odpowiedź na pytanie, jaką funkcję ma pełnić dana wycena. Podstawowymi funkcjami wyceny są:

  • Funkcja doradcza – polega na dostarczeniu niezbędnych informacji w związku z zamierzonymi transakcjami kupna/sprzedaży oraz innymi decyzjami zarządczymi. Funkcja ta umożliwia także ustalenie wartości granicznych, a więc maksymalnej lub minimalnej ceny, za jaką warto sprzedać lub nabyć przedmiot wyceny.
  • Funkcja argumentacyjna – polega na dostarczeniu informacji o przedmiocie wyceny i jego wartości, które mogą wzmacniać siłę przetargową w prowadzonych negocjacjach.
  • Funkcja mediacyjna – polega na dostarczeniu niezbędnych informacji dotyczących wartości przedmiotu wyceny w przypadku transakcji kupna-sprzedaży, w których opinie stron na temat wartości są rozbieżne.
  • Funkcja zabezpieczająca – polega na dostarczeniu informacji dotyczących wartości przedmiotu wyceny w celu zabezpieczenia się przed negatywnymi skutkami sporów na tle wartości.
  • Funkcja informacyjna – polega na dostarczeniu uzyskanych w procesie wyceny informacji dla potrzeb zarządzania.

Wartość maszyn i urządzeń dla przedsiębiorstwa a wartość rynkowa maszyn i urządzeń

Dokonując wyceny maszyn i urządzeń, należy w pierwszej kolejności ustalić cel wyceny. Zasadniczo wyceny urządzeń dokonuje się na potrzeby przeprowadzenia transakcji kupna-sprzedaży lub na potrzeby wewnętrzne przedsiębiorstwa. Chcąc dokonać wyceny w pierwszej sytuacji, najbardziej odpowiednią metodą jest metoda rynkowa, której istotą jest określenie wartości transakcyjnej sprzętu o analogicznych parametrach i analogicznym poziomie zużycia. Chcąc ustalić wartość maszyny lub urządzenia dla firmy, istotne jest określenie, jaką wartość generuje ów przedmiot dla przedsiębiorstwa, a więc jaką wartość generuje jako składnik zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W tym celu stosuje się metodę dochodową. W dalszej części artykułu omówione zostaną obie koncepcje wyceny maszyn i urządzeń.

Full access available for logged users only. Log in or select the best subscription option here..

Log in Order a subscription
Favorites Print

Also check

Wynajem a zakup nieruchomości komercyjnej

wynajem czy własna nieruchomość.jpg

Obecny rynek komercyjny rozrasta się bardzo intensywnie, zarówno jeśli chodzi o nowe deweloperskie powierzchnie biurowe na rynku pierwotnym, jak i powierzchnie na rynku wtórnym! Decydując się na własny biznes, musisz zaplanować, gdzie będziesz prowadzić działalność i jakie inwestycje będziesz musiał poczynić lub jakie masz możliwości finansowe w tym zakresie. Co zrobić: kupić nieruchomości czy wynająć? W tym artykule przedstawimy wszystkie zalety i wady obu opcji oraz wyliczymy, co jest korzystniejsze z rachunkowego punktu widzenia.

Read more

Wycena przedsiębiorstwa metodą DCF

WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA.jpg

Potrzeba dokonania wyceny przedsiębiorstwa może wynikać z różnych sytuacji, do których zaliczyć należy m.in.: zakup/sprzedaż przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części czy też spłacenie wspólnika spółki sprzedającego swoje udziały w podmiocie. Metoda DCF jest sposobem wyceny bezpośrednio nawiązującym do zasadniczego źródła wartości podmiotu gospodarczego, czyli do jego zdolności generowania nadwyżek gotówkowych. Poza samym uzyskaniem szacunku wartości przedsiębiorstwa zastosowanie metody DCF pozwala stosunkowo najpełniej uchwycić relacje czynników na tę wartość wpływających. Niniejszy artykuł prezentuje w zwięzły sposób posługiwanie się metodą DCF w praktyce.

Read more

Leasing operacyjny a finansowy – w praktyce

used-car-sales-xs.jpg

Leasing, niby wiemy co to jest, a jednak nie każdy potrafi w jasny sposób powiedzieć, jakie są różnice między poszczególnymi rodzajami i który z nich jest dla nas korzystniejszy z podatkowego punktu widzenia. Artykuł dotyczy dwóch głównych produktów leasingowych, tj. leasingu operacyjnego i finansowego oraz tego, jakie są między nimi różnice i co proponuje rynek w zakresie tych produktów. Kto może starać się o leasing i czy osoba fizyczna może się ubiegać o taki produkt? Jednym z poruszanych wątków jest fakt, że leasing jako forma finansowania nie widnieje w BIK (Biuro Informacji Kredytowej), jak więc to wpływa na naszą zdolność kredytową?

Read more

Current issue

Polecamy

Go to

Partners

Advertisement