Wdrażając filozofię kaizen czy pracując nad doskonaleniem procesów, niezbędna jest sprawna komunikacja pomiędzy członkami zespołów, jak i pomiędzy samymi zespołami. O skuteczności takiej komunikacji musi świadczyć zarówno ustandaryzowana jej forma, jak również elastyczność i umiejętność szybkiej adaptacji do zmieniających się warunków otoczenia, modyfikacji procesów, ewolucji zespołów, ich kompetencji i doświadczenia. Zwykła codzienna odprawa w celu wymiany wiedzy i doświadczeń nie zapewnia kontrolowanego i trwałego procesu doskonalenia, dlatego też forma warsztatów doskonalenia, a następnie ich realizacja wymagają odpowiedniego przygotowania.

Zataczająca coraz szersze kręgi zarówno w kręgach biznesowych, jak i w życiu prywatnym japońska filozofia ciągłego doskonalenia swój sukces zawdzięcza stosowaniu prostych zasad. Zasady te odnoszą się do fundamentalnych działań, jakimi są dostrzeganie marnotrawstwa (czy to w procesach biznesowych czy w życiu prywatnym) oraz budowanie nawyków jego ciągłej eliminacji. I choć fundamentalne zasady kaizen wydają się być proste i zrozumiałe, ich ciągłe utrzymywanie i dostosowywanie do zmieniających się realiów wymaga konsekwencji w działaniu i niemałego wysiłku dla utrzymania postępu.

Realizacja działań doskonalących wymaga stworzenia zespołu funkcyjnego, który takie działania będzie realizował. Najczęściej taki zespół nie stanowi osobnej jednostki w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa, jednak jego skład powinien zostać dobrany w umiejętny sposób. Kryteria doboru takiego zespołu zależą od wielu czynników, z czego do kluczowych możemy zaliczyć:

  • Zespołowi musi przewodzić lider, którego wiedza, doświadczenie i zaangażowanie przekazywane są reszcie zespołu bez zakłóceń, który potrafi walczyć o realizację wspólnych ustaleń oraz świetnie zna pozostałych członków zespołu.
  • Stworzenie zespołu ma służyć wzmocnieniu poczucia integracji podejmowanych działań.
  • Wszyscy członkowie zespołu muszą świetnie znać oraz rozumieć cele przedsiębiorstwa, realizowaną wspólnie wizję oraz założenia dotyczące doskonalenia procesów.
  • Zespół musi składać się z pracowników różnych szczebli i różnych specjalizacji, natomiast między nimi nie może funkcjonować ogólnie przyjęta firmowa hierarchia – wspólne cele działania pozostają nadrzędne.
  • Decyzje podejmowane muszą być w pełnym, wspólnym zrozumieniu, często na zasadzie konsensusu, natomiast wdrażane szybko i zdecydowanie.
  • Przepływ informacji w zespole musi być swobodny i nieskrępowany, każdy może wyrazić swoje obawy oraz podważyć status quo obecnej sytuacji.

Mając dwa najważniejsze elementy – cel przedsięwzięcia oraz zespół, z którym będziemy go realizować, można przejść do omówienia planu realizacji warsztatów kaizen. Nim tak naprawdę rozpoczniemy spotkania z zespołem, na których będziemy pracować nad doskonaleniem procesów, niezbędne jest przygotowanie warsztatów. Realizację warsztatów kaizen można z góry podzielić na kilka zasadniczych faz:

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę
Ulubione Drukuj

Zobacz również

Inwentaryzacja składników majątku jednostki i różnice inwentaryzacyjne

CiRZ_12_24.jpg

Stany ewidencyjne poszczególnych składników majątkowych jednostki na kontach księgowych mogą się różnić od ich rzeczywistego stanu. W związku z tym, aby dokonać weryfikacji danych z ksiąg rachunkowych z posiadanym stanem rzeczywistym, przeprowadza się inwentaryzację wszystkich składników majątku.

Czytaj więcej

Planowanie płynności finansowej w Excelu

CiRZ_12_16.jpg

Planowanie i kontrolowanie płynności finansowej firmy jest jednym z ważniejszych zadań, jakie stają przed analitykami finansowymi po to, by przedsiębiorstwo mogło działać spokojnie i bez zakłóceń. Do oszacowania kondycji finansowej przedsiębiorstwa oraz zaplanowania płynności finansowej wykorzystuje się szereg formuł i narzędzi. Jednym z nich jest oczywiście Excel.

Czytaj więcej

Budżet rolowany w praktyce

CiRZ_12_13.jpg

Budżetowanie to wieloetapowy proces, na końcu którego powstaje budżet – dokument, który określa ramy funkcjonowania organizacji na tle szacowanych zdarzeń przyszłych. W bieżącym wydaniu szczególną uwagę poświęcimy budżetowi rolowanemu, który w przeciwieństwie do budżetu statycznego jest przygotowywany w sposób powtarzalny.

Czytaj więcej

Numer bieżący

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama