Controlling i Rachunkowość Zarządcza 10/2018 (październik)

CiRZ_10_2018.jpg

Controlling marketingowy

W marketingu zmiany odnotowujemy właściwie codziennie. Jesteśmy świadkami małej rewolucji, która wynika z pojawienia się nowych kanałów informacji, ograniczeń prawnych, nowoczesnych mediów, rewolucyjnych technologii czy metod pomiaru wyników działań, które są prawdziwym wyzwaniem dla marketerów. I to oni często koncentrują się na obszarze kreatywnym swoich przedsięwzięć, chcą się wykazać, pokazać i zaistnieć. W żadnej innej branży nie ma takiego znaczenia zasada: „Wyróżnij się albo zgiń“ – co jest zupełnie zrozumiałe, choć niestety powoduje, że łatwo zapomnieć o aspekcie finansowym podejmowanych działań. Z kolei finansistom i controllerom w firmie często zarzuca się nierozumienie roli marketingu i jego znaczenia dla zarządzania firmą. Czy można pogodzić te dwa światy? Czy i w jaki sposób controlling marketingowy ma szansę wpłynąć na poprawę wyników firmy? O tym w artykule Anny Sperskiej „Jak controlling marketingowy wpływa na poprawę wyników firmy?”, do którego lektury gorąco Państwa zachęcam. Może warto podsunąć bieżący numer do działu marketingu w Państwa firmie? Inspirująca lektura gwarantowana!

Ponadto, w CiRZ prezentujemy przykłady wykorzystania konkretnych wskaźników w controllingu marketingu interentowego, instruktaż do rysowania kont T-owych w Excelu oraz praktyczne aspekty przygotowywania skonsolidowanych sprawozdań finansowych wraz z wymaganą dokumentacją.

Pobranie wydania w formie pliku PDF możliwe dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup PDF

Artykuły

Tekst otwarty nr 10/2018

Czy warto ubiegać się o certyfikat RODO

CiRZ_229_02.jpg
Przepisy RODO przewidują możliwość uzyskania certyfikatu poświadczającego przestrzeganie przez przedsiębiorcę dobrych praktyk przetwarzania danych osobowych. Posiadanie certyfikatu jest całkowicie dobrowolne, to do przedsiębiorcy należy zatem decyzja, czy się o niego starać. Przedstawiamy, kiedy warto ubiegać się o certyfikaty i jak ma wyglądać procedura ich uzyskiwania.

 

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 10/2018

Uproszczenie planów finansowych i sprawozdawczości w jednostkach samorządu terytorialnego

Z dniem 4 sierpnia 2018 r. wprowadzone zostały zmiany w przepisach, dzięki którym jednostki samorządu terytorialnego będą mogły sporządzać plany finansowe swoich jednostek budżetowych z mniejszą szczegółowością niż dotychczas wymagana. Przed zmianą plany finansowe samorządowych jednostek budżetowych musiały być sporządzane w szczegółowości, uwzględniając dział, rozdział i paragraf. Taka szczegółowość...

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 10/2018

Mechanizm podzielonej płatności ‑ objaśnienia podatkowe MF

CiRZ_229_04.jpg

Minister Finansów wydał objaśnienia podatkowe dotyczące mechanizmu podzielonej płatności (MPP, ang. split payment) wprowadzonego od 1 lipca 2018 r. Objaśnienia mają za zadanie przedstawienie zasad działania nowej formy rozliczeń, jaką jest mechanizm podzielonej płatności. Podatnicy, którzy stosują się do objaśnień podatkowych MF, są objęci ochroną.

Czytaj więcej
nr 10/2018

Jak controlling marketingowy wpływa na poprawe wyników firmy?

CiRZ_229_08.jpg

Controlling marketingu jest obecnie jednym z często poruszanych tematów. Niemal wszyscy teoretycy zarządzania oraz większość menedżerów docenia jego wagę i wskazuje na konieczność rozwijania kompetencji w tym zakresie. Z drugiej strony praktyka biznesu pokazuje, że wciąż jest wiele firm, które nie wykorzystują narzędzi controllingowych do zarządzania marketingiem oraz jeszcze więcej firm, które próbują...

Czytaj więcej
nr 10/2018

Jak "controllować" marketing internetowy?

CiRZ_229_14.jpg
Aby w pełni wykorzystać możliwości marketingu internetowego, należy badać i wyciągać wnioski z otrzymanych rezultatów. Niniejsze opracowanie przedstawia kilka wybranych wskaźników, które pomogą w podejmowaniu trafnych decyzji w procesie promocji w internecie.
Czytaj więcej
nr 10/2018

Wycena know‑how – podejście kosztowe i dochodowe

CiRZ_229_25.jpg

We współczesnych przedsiębiorstwach coraz częściej zdarza się, że wartość ich środków trwałych jest stosunkowo niewielka. W szczególności dotyczy to firm działających w branżach takich, jak: IT, media, rozrywka czy szeroko rozumiane przedsiębiorstwa usługowe. Pełnią one w gospodarce coraz ważniejszą rolę. O sile i przewagach, a tym samym o wartości tych firm decyduje umiejętne odpowiadanie na potrzeby...

Czytaj więcej
nr 10/2018

Zasady konsolidacji i dokumentacja konsolidacyjna

CiRZ_229_29.jpg

Za przygotowanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego odpowiedzialne jest kierownictwo jednostki dominującej, w związku z tym powinno ono zadbać o właściwą organizację całego procesu sprawozdawczego. Przed przystąpieniem do sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego jednostka dominująca powinna opracować zasady całego procesu, gdyż bez tego proces sprawozdawczy nie może się właściwie...

Czytaj więcej
nr 10/2018

Model Hoshin Kanri

CiRZ_229_44.jpg
Hoshini Kanri to metoda opracowana w połowie lat 60. XX w. przez japoński podmiot Bridgestone Tire Company w zakresie określania i monitorowania celów. Stanowi rozwinięcie techniki zarządzania przez cele. Jakie są główne założenia zarządzania W SYSTEMI Hoshin Kanri i jak przystąpić do jego implementacji w organizacji?
Czytaj więcej
nr 10/2018

MSR 20 – dotacje rządowe oraz ujawnianie informacji na temat pomocy rządowej

Obecnie wiele przedsiębiorstw korzysta z różnego rodzaju dotacji rządowych na prowadzoną przez nią działalność operacyjną. Przedsiębiorcy niejednokrotnie zmagają się z problemami związanymi z ujęciem w księgach rachunkowych zdarzeń gospodarczych związanych z takim dofinansowaniem. Informacje o sposobie ujęcia w księgach rachunkowych dotacji rządowych oraz sposobie ich ujawnienia zostały zawarte w Międzynarodowym...

Czytaj więcej
nr 10/2018

Najem samochodu w celach firmowych. Ewidencja rachunkowa, problemy podatkowe

CiRZ_229_35.jpg

Przedsiębiorcy coraz częściej, poza zakupem samochodu na rzecz jednostki gospodarczej, decydują się na skorzystanie z leasingu bądź też najmu samochodu. Takie rozwiązanie niejednokrotnie jest korzystniejszą formą dla przedsiębiorstw, gdyż nie wymaga ono tak dużego nakładu finansowego jak sam zakup samochodu. W niniejszym artykule skupimy się na ewidencji i kwestiach podatkowych związanych z najmem...

Czytaj więcej
nr 10/2018

W jakich firmach rachunkowość zarządcza sprawdza się najlepiej? Decyzje oparte na danych SAP CO

CiRZ_229_40.jpg
W dzisiejszych czasach rachunkowość zarządcza w rozumieniu controllingu pomaga firmom wejść na wyższy poziom konkurencyjności. Dzięki nim mogą rozwijać swój biznes, weryfikować swoje plany i osiągnąć pozycję lidera w branży. W jaki sposób narzędzia informatyczne wspierają ten proces biznesowy i czy firmom inwestycja w takie rozwiązanie na pewno się opłaci?
Czytaj więcej
nr 10/2018

Dywidenda a skutki podatkowe

CiRZ_229_17.jpg

Prawo do dywidendy, czyli prawo do udziału w zysku rocznym spółki jest podstawowym prawem majątkowym wspólnika oraz prawem bezwzględnym. Zarówno umowa spółki, jak i zgromadzenie wspólników nie mają kompetencji, by pozbawić wspólników tego prawa na przyszłość. Zarazem z prawa do udziału w zysku nie wynika obowiązek rozporządzania przez spółkę zyskiem na rzecz wspólników. Jak wylicza się kwotę dywidendy...

Czytaj więcej
nr 10/2018

Rysowanie w Excelu na przykładzie kont T‑owych

CiRZ_229_21.jpg

Od powstania pierwszej wersji arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel jest on wykorzystywany do pracy z dużymi zakresami danych, które można w przystępny sposób uporządkować, wzbogacić o niezbędne funkcje i formuły, a następnie poddać dogłębnej analizie. Rezultat końcowy można zwizualizować za pomocą wykresów, wykresów przebiegu w czasie czy formatowania warunkowego. Nikt jednak (poza niewieloma wyjątkami)...

Czytaj więcej

Reklama