Z dniem 4 sierpnia 2018 r. wprowadzone zostały zmiany w przepisach, dzięki którym jednostki samorządu terytorialnego będą mogły sporządzać plany finansowe swoich jednostek budżetowych z mniejszą szczegółowością niż dotychczas wymagana. Przed zmianą plany finansowe samorządowych jednostek budżetowych musiały być sporządzane w szczegółowości, uwzględniając dział, rozdział i paragraf. Taka szczegółowość planów wymagała dokonywania wielu zmian w trakcie roku budżetowego. Możliwość sporządzania planów finansowych w mniejszej szczegółowości ma uprościć proces planowania oraz uelastycznić wykonywanie budżetu jednostek.

Uproszczenia w sporządzaniu planów finansowych JST mają zastosowanie po raz pierwszy do planowania na rok 2019.

Adekwatne zmiany zostały również wprowadzone w rozporządzeniu w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Umożliwią one prezentację planowanych kwot wydatków jednostek, w zależności od przyjętej szczegółowości sporządzanych planów finansowych, w grupach paragrafów albo w paragrafach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. W tym celu w zakresie szczegółowości prezentacji planowanych wydatków jednostek wprowadzono zmianę formularza sprawozdania Rb-28S polegającą na dodaniu nowej kolumny „grupa paragrafów”. Nowe przepisy mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań Rb-28S za styczeń 2019 r.

  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych – Dz. U. z 2018 r., poz. 1393.
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych – Dz. U. z 2018 r., poz. 1394.
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej – Dz. U. z 2018 r., poz. 1395.

Zobacz również

Tekst otwarty nr 2/2020

XIV Kongres ICV POLSKA (CIA 2020) w Poznaniu

ICV_2020.JPG

Już w dniach 6-7 kwietnia widzimy się w Poznaniu na XIV Kongresie ICV POLSKA (CIA 2020). To jedno z największych wydarzeń dla finansistów, controllerów i menedżerów w Europie Środkowo-Wschodniej. Organizatorem Kongresu jest Międzynarodowe Stowarzyszenie Controllerów (ICV) oraz firma Akademia Controllingu Sp. z o.o.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 2/2020

Kto może skorzystać z prawa do błędu

Od 1 stycznia 2020 r., zgodnie z nowymi regulacjami, do polskiego systemu prawnego wprowadzona została instytucja „prawa do popełnienia błędu”.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 2/2020

PSA dopiero w marcu 2021 r.

Regulacje dotyczące prostej spółki akcyjnej wejdą w życie dopiero 1 marca 2021 r. Tym samym wejście tych przepisów zostanie przesunięte o rok.

Czytaj więcej

Numer bieżący

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama