W dzisiejszych czasach rachunkowość zarządcza w rozumieniu controllingu pomaga firmom wejść na wyższy poziom konkurencyjności. Dzięki nim mogą rozwijać swój biznes, weryfikować swoje plany i osiągnąć pozycję lidera w branży. W jaki sposób narzędzia informatyczne wspierają ten proces biznesowy i czy firmom inwestycja w takie rozwiązanie na pewno się opłaci?

Systemy SAP ERP wspierają działania firm w zakresie planowania zasobów przedsiębiorstwa. Dzięki modułom takim jak SAP CO są w stanie również wspierać procesy związane z rachunkowością zarządczą, popierając je danymi wyciągniętymi z systemu. Wszystko po to, by zmniejszyć ryzyko strat finansowych i w bardzo łatwy sposób kontrolować wydatki ponoszone przez właścicieli biznesowych danych obszarów, co realnie wpływa na obniżenie kosztów stałych w całej organizacji.

Procesy podejmowania decyzji w dużych przedsiębiorstwach: jak system SAP wykorzystuje dane

Rozwiązanie firmy SAP wykorzystuje dane pochodzące z systemu księgowego, które są zaalokowane na konkretnych obiektach (w systemie), takich jak: miejsca powstawania kosztów, centra zysków czy zlecenia procesowe. Wartości te konfrontowane są wcześniej z ustalonym budżetem lub jego przewidywaniami. Ponadto w rachunkowości zarządczej wykorzystywane są wartości niemonetarne, np. FTE (ang. full time equivalent, ekwiwalent pełnego etatu czasu pracy) albo liczba wyprodukowanego towaru. Służy to obliczeniu wskaźników lub alokacji kosztów. W firmach produkcyjnych controlling pracuje ściśle z danymi zarówno planowanymi, jak i rzeczywistymi produkcji. Ma to na celu wyjaśnienie różnych odchyleń oraz kontrolę i optymalizację procesu, a także weryfikację kosztów produkcji. Umożliwia to bardzo szczegółową analizę rentowności, sprowadzoną do każdego produktu. W jasny sposób pozwala na skoncentrowanie się na tych najbardziej dochodowych towarach, pomaga w identyfikacji nieopłacalnych oraz wspomaga szybką i dokładną kalkulację kosztów na podobne, przyszłe projekty, co skraca czas tworzenia ofert.

Rachunkowość zarządcza w SAP ERP – jak to działa?

Koszty oraz przychody w SAP CO są uaktualniane z danych rachunkowości finansowej w czasie rzeczywistym. Księgowi w czasie wprowadzania dokumentów wyznaczają – lub jest on automatycznie wyznaczany – obiekt controllingowy, na który dekretowane są koszty. W wielu procesach księgowania konta tworzone są automatycznie przez osoby, które nie znają się na rachunkowości. Właśnie dlatego system wywodzi wszelkie informacje, takie jak np. wartość transakcji czy dane konta na podstawie rodzaju akwizycji biznesowej wprowadzanej przez konkretnego użytkownika (jak przesunięcia magazynowe czy złomowanie). Pozwala to na poprawne, niezmienne w czasie księgowania tych samych transakcji związanych z magazynem przez osoby, które nie muszą być szkolone z rachunkowości. Wpływa to jednocześnie na obniżenie kosztów pracowniczych. Wartość zapasu jest również automatycznie obliczana przez system na podstawie przyjęć oraz faktur zakupowych do poziomu pojedynczego produktu albo całej partii danego towaru.

W systemie znajdują się dane i ich źródło (ilościowe lub wartościowe) oraz ich odchylenia od normy. Są one przetwarzane automatycznie na podstawie danych logistycznych (jak marszruty oraz BOM) wprowadzonych do systemu. Dzięki temu w uproszczony sposób firmy mogą kontrolować wydatki ponoszone przez dany dział czy obszar rynku. Wpływa to na realne obniżenie kosztów stałych w całym przedsiębiorstwie. Raporty w czasie rzeczywistym ułatwiają oraz znacznie skracają komunikację, ponieważ każdy w danej organizacji ma dostęp do raportów, które w każdej chwili pokazują te same dane. Gdy pojawia się potrzeba lub prośba o sprawdzenie i weryfikację danych zdarzeń, nie ma konieczności przesyłania pomiędzy członkami zespołu różnych danych.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę

Zobacz również

Zdyskontowane przepływy pieniężne z uwzględnieniem ryzyka

CiRZ_240_41.jpg

Istotnym elementem rozwoju każdego przedsiębiorstwa są inwestycje, pociągające za sobą zazwyczaj angażowanie znacznych środków finansowych w celu osiągnięcia przyszłych korzyści. Aby uniknąć zaskoczenia niepożądanym ich rezultatem, nie wystarczy jedynie skonstruować plan finansowy przedsięwzięcia, ale należy wziąć pod uwagę zmienne, które mogą mieć negatywny wpływ na jego wynik.

Czytaj więcej

KPI w detalu. Jak nie zginąć w gąszczu wskaźników?

CiRZ_240_37.jpg

Każda firma, której zależy na monitorowaniu i szybkiej reakcji na odchylenia od założeń, w mniej lub bardziej profesjonalny sposób pracuje z KPI. Podobnie jest w branży Retail, w której powiedzenie „retail is detail” wydaje się fundamentalne, a efektem jest mnogość mierników. Jakie mierniki się najważniejsze? Jak odpowiednio podejść do ich definiowania?

Czytaj więcej

Ciąć koszty czy przemodelować marketing?

CiRZ_240_34.jpg

W sytuacji, w której pojawiają się w przedsiębiorstwie trudności finansowe, bardzo często jedną z pierwszych decyzji jest ograniczenie budżetu na działania marketingowe. Wynika to najczęściej z łatwości i szybkości ograniczenia tych kosztów, jak i z powszechnie zakładanej niewymierności marketingu, czyli trudności w oszacowaniu wpływu działań marketingowych na wyniki finansowe. Ta właśnie niewymierność powoduje, że często działania marketingowe są postrzegane jako te, które wnoszą niewielką wartość, a więc w konsekwencji mogą być ograniczone lub wyeliminowane.

Czytaj więcej

Numer bieżący

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama