Współpraca przedsiębiorcy-podatnika z organem podatkowym może obejmować zawarcie umowy o współdziałanie, porozumienie podatkowe oraz porozumienie inwestycyjne. Współpraca taka stanowi innowacyjną procedurę w prawie podatkowym. W założeniu ma ona zapewnić z jednej strony prawidłowe, bieżące rozliczanie podatków przez przedsiębiorcę będącego stroną porozumienia zawartego z organem, z drugiej zaś ma służyć ograniczeniu kontroli u tego przedsiębiorcy.

Współpraca przedsiębiorcy z organem podatkowym

Umowa o współdziałanie

Szef Krajowej Administracji Skarbowej może zawrzeć z podatnikiem, na jego wniosek, umowę o współdziałanie w zakresie podatków pozostających we właściwości Krajowej Administracji Skarbowej. Umowa o współdziałanie ma służyć zapewnieniu przestrzegania przez podatnika przepisów prawa podatkowego w warunkach przejrzystości podejmowanych działań, przy uwzględnieniu charakteru prowadzonej przez tego podatnika działalności gospodarczej. Wniosek może złożyć podatnik, u którego wartość przychodu wykazana w zeznaniu w poprzednim roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln euro, przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego poprzedzającego rok złożenia wniosku. Umowa o współdziałanie może być zawarta z podatnikiem, który otrzymał pozytywną opinię z audytu wstępnego. W przypadku odmowy zawarcia umowy o współdziałanie, Szef Krajowej Administracji Skarbowej wskazuje przyczyny takiej odmowy wraz z uzasadnieniem.

Umowa o współdziałanie jest zawierana na piśmie na czas nieokreślony. Umowa o współdziałanie zawiera ustalenia stron niezbędne dla prawidłowej realizacji warunków umowy, w tym szczegółowe określenie praw i obowiązków stron wynikających z zawartej umowy oraz sposób informowania się o osobach upoważnionych do kontaktu między stronami tej umowy. Podatnik, który zawarł umowę o współdziałanie, jest zobowiązany do:

  • dobrowolnego i prawidłowego wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego,
  • posiadania skutecznego i adekwatnego zbioru zidentyfikowanych i opisanych procesów oraz procedur dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie (ramy wewnętrznego nadzoru podatkowego),
  • zgłaszania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, bez wezwania, istotnych zagadnień podatkowych, które rozsądnie oceniając, mogą stać się źródłem sporu między podatnikiem a organem podatkowym, zgodnie z określonymi w umowie o współdziałanie progami istotności,
  • niezwłocznego przekazywania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, bez wezwania, istotnych informacji mogących mieć wpływ na uzyskanie korzyści podatkowej przez podatnika, zgodnie z określonymi w umowie o współdziałanie progami istotności.

W zakresie objętym umową o współdziałanie Szef Krajowej Administracji Skarbowej dostosowuje formę i częstotliwość działań weryfikujących poprawność wykonywania przez podatnika obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego do aktualnego poziomu skuteczności i adekwatności ram wewnętrznego nadzoru podatkowego i dotychczasowej współpracy z organami podatkowymi. Przeprowadza także kontrolę celno-skarbową podatnika oraz wyraża zgodę na podjęcie wobec podatnika czynności sprawdzających przez inne organy Krajowej Administracji Skarbowej.

Podatnik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o współdziałanie. Szef Krajowej Administracji Skarbowej może wypowiedzieć umowę o współdziałanie w przypadku naruszenia przez podatnika postanowień tej umowy albo poważnego lub powtarzającego się naruszania przez podatnika przepisów prawa podatkowego, wskazując przyczyny jej wypowiedzenia wraz z uzasadnieniem. Rozwiązanie umowy o współdziałanie następuje z dniem złożenia, na piśmie, drugiej stronie wypowiedzenia tej umowy, chyba że z treści tego wypowiedzenia wynika późniejszy termin. W okresie 2 lat od dnia rozwiązania umowy o współdziałanie przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej podatnik ten nie może złożyć wniosku o zawarcie kolejnej umowy o współdziałanie. Z dniem rozwiązania umowy o współdziałanie Szef Krajowej Administracji Skarbowej może wypowiedzieć porozumienie podatkowe.

Pozostałe 74% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Możesz zobaczyć ten artykuł, jak i wiele innych w naszym portalu Controlling 24. Wystarczy, że klikniesz tutaj.

Zobacz również

Przeciwdziałanie nadmiernym opóźnieniom w regulowaniu zobowiązań handlowych

Przeciwdziałanie nadmiernym opóźnieniom w regulowaniu zobowiązań handlowych

Przedsiębiorcy zawierają między sobą szereg transakcji handlowych, których przedmiotem jest odpłatna dostawa towarów lub odpłatne świadczenie usług. Transakcje te realizowane są za wynagrodzeniem należnym sprzedawcy. W praktyce gospodarczej zdarzają się jednak opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia sprzedawcy przez nabywcę towarów i usług. Rodzą one ryzyko powstawania zatorów płatniczych mających wpływ na zachowanie płynności finansowej przedsiębiorców uczestniczących w rynkowej wymianie handlowej.

Czytaj więcej

"Niemal jedyny wspólnik" i supermoc zaklęta w partykule

"Niemal jedyny wspólnik" i supermoc zaklęta w partykule

Choć aktualny katalog polskich spółek handlowych jest zaskakująco bogaty i umożliwia tworzenie aż siedmiu różnych rodzajów spółek handlowych, to jednak zdecydowana większość spółek wpisanych do rejestru przedsiębiorców to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego na koniec 2022 roku aż 85% wszystkich spółek zarejestrowanych w rejestrze przedsiębiorców to były właśnie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Tym samym wszystkie funkcjonujące w obrocie spółki jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne, proste spółki akcyjne i spółki akcyjne stanowiły niecałe 15% wszystkich spółek handlowych i nic nie wskazuje na to, aby ten stan rzeczy miał się zmienić.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama

Polityka cookies

Dalsze aktywne korzystanie z Serwisu (przeglądanie treści, zamknięcie komunikatu, kliknięcie w odnośniki na stronie) bez zmian ustawień prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EXPLANATOR oraz partnerów w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Usługa Cel użycia Włączone
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony Nie możesz wyłączyć tych plików cookies, ponieważ są one niezbędne by strona działała prawidłowo. W ramach tych plików cookies zapisywane są również zdefiniowane przez Ciebie ustawienia cookies. TAK
Pliki cookies analityczne Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika. Informacje zebrane przez te pliki nie identyfikują żadnego konkretnego użytkownika.
Pliki cookies marketingowe Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich. Jeśli zdecydujesz się usunąć lub wyłączyć te pliki cookie, reklamy nadal będą wyświetlane, ale mogą one nie być odpowiednie dla Ciebie.