Zarządzanie ryzykiem powinno być praktyczną aktywnością controllingową, rzeczywiście połączoną z wynikami działalności operacyjnej przedsiębiorstwa, jego finansami i podejmowaniem decyzji. Podejmowaniem decyzji należy sterować, a szczególnie ich podejmowaniem w warunkach ryzyka, stąd wzrasta istotność controllingu ryzyka oraz jego instrumentów.

Elementy controllingu ryzyka. Jak sterować decyzjami menedżerów w warunkach ryzyka?

Ryzyko od zawsze towarzyszyło i będzie towarzyszyć prowadzeniu biznesu. Jest ono nieodłącznie związane z każdą działalnością ukierunkowaną na osiągnięcie zaplanowanych wyników. Samo w sobie ryzyko nie jest niczym złym. Staje się jednak elementem niepożądanym w chwilach jego lekceważenia, sytuacjach niedoszacowania i niewłaściwego zarządzania lub wtedy, gdy stanowi element zaskoczenia. Uświadomienie sobie tego przez menedżerów, co może przebiec odmiennie niż zaplanowano, staje się jednym z kluczowych instrumentów w zapobieganiu problemom w przyszłości. Wzrastającego znaczenia, szczególnie w warunkach dynamicznych zmian rynkowych i nasilającej się konkurencji, nabiera zatem zapewnienie bezpiecznej działalności przedsiębiorstwa poprzez utrzymanie jego płynności finansowej i stabilności wyników ekonomicznych.

Metoda controllingu ryzyka

Tradycyjne podejście do zarządzania ryzykiem finansowym zakłada, że odpowiednio przygotowane kadry, wykorzystując intuicję, będą w stanie nie tylko zidentyfikować i określić najważniejsze elementy ryzyka finansowego dla organizacji, ale także właściwie je kontrolować i nimi zarządzać. Podejście, uzupełniające tradycyjne zarządzanie ryzykiem o metodę controllingu ryzyka, eliminuje intuicję z tej działalności, bazując na sterowaniu organizacją dzięki właściwie udokumentowanym danym i naukowo potwierdzonym założeniom, umożliwiając powiązanie podejmowania ryzyka z realizacją celów przedsiębiorstwa. Stąd w świecie VUCA determinizm, który wskazywałby na to, że istnieje możliwość precyzyjnego prognozowania przyszłości, zostaje zastąpiony paradygmatem stochastycznym, bazującym na założeniu, że należy rozpatrywać potencjalne odchylenia od planowanych trendów w kontekście oddziaływań ryzyka finansowego. Zmianę podejścia do zarządzania podejmowaniem ryzyka finansowego przedstawiono na rysunku 1. Działalność controllingu ryzyka nie jest skoncentrowana na wzroście sprzedaży czy zwiększaniu przychodów, jeżeli te nie są skorelowane ze zrównoważoną poprawą wyników ekonomicznych. Jego zadaniem jest sterowanie odchyleniami od planowanych wyników poprzez pośrednie wpływanie na menedżerów, tak aby ci korygowali niepożądane z punktu widzenia wyników ekonomicznych przedsiębiorstwa elementy ryzyka finansowego. Kreuje on w ten sposób funkcję regulacyjną – na podstawie norm przygotowanych przez controlling ryzyka finansowego oceniane są możliwości odstępstw od stanu pożądanego oraz wybierane instrumenty reakcji na ryzyko. Zatem podejmowanie decyzji należy połączyć z analizą projekcji wyników, zapewniając ich podejmowanie w granicach wcześniej określonego obszaru uprawnień dla każdego ze szczebli zarządzania i odpowiedzialności.

Pozostałe 90% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Możesz zobaczyć ten artykuł, jak i wiele innych w naszym portalu Controlling 24. Wystarczy, że klikniesz tutaj.

Ulubione Drukuj

Zobacz również

Sprawdzone sposoby na optymalizację transportu w sektorze e‑commerce

Sprawdzone sposoby na optymalizację transportu w sektorze e-commerce

Powiedzieć, że pandemia zmieniła zwyczaje zakupowe konsumentów na całym świecie, to jak nie powiedzieć nic. Boom na e-handel trwa od kilku lat, zaś ostatni rok spowodował jego gwałtowny wzrost. Na większe zapotrzebowanie na zakupy online wpłynęło kilka czynników: bezpieczeństwo sanitarne, lockdown (niemożność zrobienia zakupów w sklepach stacjonarnych oraz chęć zabicia czasu w związku z zamknięciem kin, muzeów i innych instytucji kultury), wygoda (wiele firm przeszło na pracę w systemie home office, przez co część społeczeństwa wykonuje swoje obowiązki daleko od centrów miast; sklepy stacjonarne przestały więc być łatwe do odwiedzenia „po drodze”). Wiele wskazuje na to, że ten trend zostanie z nami na stałe. Sugeruje to m.in. raport PMR „Handel internetowy w Polsce 2020. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2020-2025”, wg którego tylko w naszym kraju CAGR (średnia roczna stopa wzrostu) dla branży TSL wynosi 4%. Z kolei, z badania przeprowadzonego w październiku 2020 r. przez amerykańską spółkę Pitney Bowes wynika, że w ciągu najbliższych sześciu lat globalny wolumen przesyłek podwoi się i wyniesie 262 miliardy.

Czytaj więcej

Analiza rentowności

Analiza rentowności

Kluczowym elementem oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa jest analiza jego rentowności. Jej celem jest określenie zdolności do generowania zysku oraz wartości firmy w ujęciu bezwzględnym oraz względnym, w odniesieniu do poszczególnych pozycji bilansu i rachunku zysków i strat. Ocenę względną umożliwia zastosowanie wskaźników rentowności.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama