Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie kolejnych ulg dla przedsiębiorców. Wprowadzona ma zostać ulga IPO, estoński CIT 2.0., ulga na konsolidację i ułatwienia w tworzeniu i funkcjonowaniu podatkowych grup kapitałowych (dalej PGK). Przedstawiamy podstawowe założenia tego pakietu ulg, które zostały właśnie skierowane przez Ministerstwo Finansów do konsultacji.

Pakiet ulg podatkowych dla biznesu trafił do konsultacji

Ulga na IPO

Ulga na IPO to rozwiązanie dla firm, które chcą wejść na giełdę i dla tych, którzy w giełdowego debiutanta będą inwestowali. Wchodzący na giełdę muszą ponieść koszty związane z przygotowaniem, przekształceniem organizacji, przygotowaniem oferty, działaniami marketingowymi. Ponoszą również wydatki na sporządzenie prospektu emisyjnego, opłaty notarialne, sądowe, skarbowe czy giełdowe. MF proponuje ulgę, która ułatwi poniesienie tych kosztów. Takie wydatki będą mogły zostać zakwalifikowane w koszty, w wysokości 150%. Przy czym, w przypadku usług doradczych, prawnych i finansowych, bezpośrednio związanych z emisją, odliczenie będzie przysługiwać do maksymalnej wysokości 50% wydatków, nie więcej jednak niż 50 tys. zł bez uwzględnienia podatku VAT.

Propozycja zawiera także zachętę dla inwestorów. Każda zarobiona na giełdzie złotówka obciążona jest obecnie 19% podatkiem Belki. W ramach proponowanego rozwiązania, każdy, kto kupi akcje startującej na giełdzie spółki i zachowa je przez 3 lata, nie zapłaci podatku od ich sprzedaży. To rozwiązanie ma zwiększyć zainteresowanie nowymi firmami po stronie inwestorów.

Estoński CIT 2.0

Od stycznia 2022 r., każda spółka kapitałowa, niezależnie od wielkości, będzie mogła wybrać rozliczenie na zasadach estońskiego CIT, czyli ryczałt od dochodów spółek kapitałowych. W drugiej fazie wdrażania w Polsce tego rozwiązania, zniesiony zostanie wymagany do tej pory limit przychodów firmy na poziomie 100 mln zł.

Zniesiony zostanie także obowiązek ponoszenia określonych nakładów inwestycyjnych. Uprawnione do skorzystania z systemu będą nie tylko spółki z o.o. i SA, ale również, na określonych zasadach, trzy kolejne rodzaje form prawnych: spółki komandytowe i spółki komandytowo-akcyjne. Spółdzielnie będą natomiast mogły korzystać z funduszu na cele inwestycyjne.

Pozostaną tylko dwa warunki, tj. wymóg prowadzenia w Polsce realnego biznesu, czyli osiąganie większości przychodów z działalności operacyjnej i zatrudnianie minimalnej liczby pracowników oraz prosta struktura właścicielska, czyli ograniczenie kręgu udziałowców do osób fizycznych i brak wielopoziomowej struktury.

Ułatwienia dla PGK

Obecnie PGK mogą utworzyć spółki kapitałowe, których przeciętna wysokość kapitału zakładowego wynosi pół miliona zł. Ministerstwo Finansów zaproponowało zmniejszenie tej wartości o połowę, do 250 tys. Dzięki temu możliwość założenia grupy podatkowej będzie otwarta dla mniejszych podmiotów. Możliwe będzie także połączenie, przekształcenie oraz podziały spółek, które tworzą PGK. Zniesiony zostanie również warunek rentowności.

Ulga konsolidacyjna

W ramach procesu konsolidacji firma, oprócz zaliczenia wydatków związanych z przejęciem innej spółki do kosztów uzyskania przychodów, będzie mogła również w ramach ulgi kolejny raz odliczyć ich równowartość od podstawy opodatkowania. Do ulgi wliczane będą wydatki poniesione bezpośrednio w związku z nabyciem udziałów w spółce kapitałowej, między innymi koszty obsługi prawnej, wyceny, sporządzenia planów połączenia czy audytu.

Przypisy / Źródła / Podstawa prawna

Kolejny pakiet zmian dla MŚP i dużych inwestorów w prekonsultacjach – opublikowano 18 czerwca 2021 r. na www.gov.pl

Możesz zobaczyć ten artykuł, jak i wiele innych w naszym portalu Controlling 24. Wystarczy, że klikniesz tutaj.

Źródło: www.nowy.inforlex.pl

Zobacz również

Tekst otwarty nr 7-8/2021

Kiedy najem należy kwalifikować do działalności gospodarczej – uchwała NSA

Jeśli osoba fizyczna nie wprowadziła wynajmowanego przez nią składnika majątkowego do majątku firmowego, to przychody z najmu nie są przychodami z działalności gospodarczej, niezależnie od rozmiarów najmu. Takie stanowisko zajął NSA w uchwale z 24 maja 2021 r., sygn. akt II FPS 1/21.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 7-8/2021

Brak dostatecznego rozeznania nową przesłanką „wyzysku”

Strona umowy będzie mogła zażądać jej unieważnienia w przypadku, gdy zawarła umowę na niekorzystnych warunkach ze względu na „brak dostatecznego rozeznania”. To nowa przesłanka, której zaistnienie pozwala ocenić sytuację, jako stanowiącą wyzysk w rozumieniu prawa. Takie rozwiązanie zawiera projekt zmiany Kodeksu cywilnego przyjęty przez rząd.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama