Funkcjonowanie przedsiębiorstw na konkurencyjnym rynku to konieczność ciągłej rywalizacji w kontekście prowadzenia racjonalnej polityki finansowej. Wymaga to od potencjalnych zarządzających nie tylko ogólnej wiedzy ekonomicznej z zakresu analizy rynku, ale także opanowania narzędzi umożliwiających efektywne identyfikowanie podstawowych kategorii ekonomicznych, wpływających na kształtowanie korzyści płynących z prowadzenia przedsiębiorstwa.

Wybrane obszary kształtujące kondycję finansową w dobie kryzysu

Podstawowym elementem wpływającym na kształtowanie korzyści ekonomicznych w postaci zyskowności jest identyfikacja i racjonalizacja polityki kosztowej przedsiębiorstw rywalizujących na konkurencyjnym rynku. Narzędziem wspomagającym przedsiębiorców w takim działaniu jest rachunek kosztów, który, poza racjonalnym podejściem do pomiaru kosztochłonności funkcjonowania przedsiębiorstwa, dostarcza także podstawowych danych, które są podstawą kształtowania polityki cenowej. Rachunek kosztów jest również ważnym narzędziem wspierającym pomiar tzw. wartości przedsiębiorstwa dla właścicieli, zwłaszcza gdy częstą sytuacją w przedsiębiorstwie jest jednoczesne współistnienie dużej partii produkcji zakończonej oraz niezakończonej.

Głównym celem niniejszego opracowania jest identyfikacja pojęcia kosztu w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa konkurującego na rynku w sytuacjach kryzysowych. Dzięki ukazaniu idei rachunku kosztów przedstawiono również kwestię wpływu wartości pieniężnej i struktury procentowej kosztów na zyskowność przedsiębiorstwa (również w ujęciu kosztu i zysku jednostkowego).

Koszty jako istotny czynnik funkcjonowania współczesnego przedsiębiorstwa

W ekonomii koszty mają charakter pierwotny, co oznacza, że muszą być one poniesione de facto przy rozpoczęciu niemal każdego działania, którego efektem ma być zysk. Sytuacja taka podnosi rolę kosztu jako istotnego rachunku decyzyjnego we współczesnym przedsiębiorstwie. Dzieje się tak dlatego, że koszty mają istotne znaczenie z punktu widzenia rywalizacji między przedsiębiorcami, ale również z powodu perturbacji na rynkach finansowych. Implikacją tych perturbacji stał się kryzys ekonomiczny, który jest dotkliwie odczuwany przez przedsiębiorców. Powoduje to, że podmioty rynkowe z jeszcze większą uwagą identyfikują, analizują i minimalizują koszty swojego działania, aby w ten sposób zwiększyć konkurencyjność swoich produktów, towarów czy usług, dostosowywać politykę cenową do sytuacji popytowo-podażowej oraz elastycznie reagować na działanie konkurencji.

W ekonomii podstawą poważnej dyskusji na temat kosztów i ich roli w funkcjonowaniu współczesnego przedsiębiorstwa jest rachunek kosztów, który dotyka w swojej istocie nie tylko problemu identyfikacji, pomiaru i analizy kosztów w ujęciu syntetycznym lub analitycznym, ale także (z punktu widzenia zarządczego) pozwala na identyfikację i pomiar jednostkowego wyniku finansowego (zysku lub straty jednostkowej), co przekłada się również na analizę możliwości produkcyjnych oraz ocenę analityczną tzw. korzyści skali1. Aby lepiej zrozumieć znaczenie kosztów w funkcjonowaniu współczesnego przedsiębiorstwa należy zidentyfikować ich wpływ na jedną z kluczowych kategorii ekonomicznych, uznawanych za miarę sukcesu przedsiębiorstwa, czyli zysk. Drugim czynnikiem determinowanym przez koszty będą możliwości produkcyjne i ich implikacje na efekt skali. Problem ten jest niejednokrotnie pomijany lub, co gorsza, niezrozumiały z punktu widzenia modelowania biznesowego.

Pozostałe 72% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Możesz zobaczyć ten artykuł, jak i wiele innych w naszym portalu Controlling 24. Wystarczy, że klikniesz tutaj.

Zobacz również

Sprawdzone sposoby na optymalizację transportu w sektorze e‑commerce

Sprawdzone sposoby na optymalizację transportu w sektorze e-commerce

Powiedzieć, że pandemia zmieniła zwyczaje zakupowe konsumentów na całym świecie, to jak nie powiedzieć nic. Boom na e-handel trwa od kilku lat, zaś ostatni rok spowodował jego gwałtowny wzrost. Na większe zapotrzebowanie na zakupy online wpłynęło kilka czynników: bezpieczeństwo sanitarne, lockdown (niemożność zrobienia zakupów w sklepach stacjonarnych oraz chęć zabicia czasu w związku z zamknięciem kin, muzeów i innych instytucji kultury), wygoda (wiele firm przeszło na pracę w systemie home office, przez co część społeczeństwa wykonuje swoje obowiązki daleko od centrów miast; sklepy stacjonarne przestały więc być łatwe do odwiedzenia „po drodze”). Wiele wskazuje na to, że ten trend zostanie z nami na stałe. Sugeruje to m.in. raport PMR „Handel internetowy w Polsce 2020. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2020-2025”, wg którego tylko w naszym kraju CAGR (średnia roczna stopa wzrostu) dla branży TSL wynosi 4%. Z kolei, z badania przeprowadzonego w październiku 2020 r. przez amerykańską spółkę Pitney Bowes wynika, że w ciągu najbliższych sześciu lat globalny wolumen przesyłek podwoi się i wyniesie 262 miliardy.

Czytaj więcej

Analiza rentowności

Analiza rentowności

Kluczowym elementem oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa jest analiza jego rentowności. Jej celem jest określenie zdolności do generowania zysku oraz wartości firmy w ujęciu bezwzględnym oraz względnym, w odniesieniu do poszczególnych pozycji bilansu i rachunku zysków i strat. Ocenę względną umożliwia zastosowanie wskaźników rentowności.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama