Kluczowym elementem oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa jest analiza jego rentowności. Jej celem jest określenie zdolności do generowania zysku oraz wartości firmy w ujęciu bezwzględnym oraz względnym, w odniesieniu do poszczególnych pozycji bilansu i rachunku zysków i strat. Ocenę względną umożliwia zastosowanie wskaźników rentowności.

Analiza rentowności

Do podstawowych wskaźników rentowności zaliczamy wskaźniki:

  • rentowności sprzedaży,
  • rentowności aktywów,
  • rentowności kapitałów własnych,
  • rentowności aktywów operacyjnych (ROI) oraz zysku rezydualnego (RI).

O dobrej kondycji finansowej przedsiębiorstwa w aspekcie rentowności świadczą przede wszystkich dodatnie wskaźniki rentowności, co stanowi dowód wypracowania przez przedsiębiorstwo zysku netto. Ujemny wskaźnik rentowności świadczy natomiast o stracie netto, co w dłuższym okresie nie jest sytuacją korzystną. W przypadku dodatniej rentowności kolejnym krokiem jest ocena samego jej poziomu. Ocena taka powinna być zawsze dokonana na tle całej branży, gdyż – jak wiadomo – poziomy rentowności w różnych branżach są odmienne, zróżnicowane i nie zawsze jednoznacznie wskazują na lepszą czy gorszą sytuację finansową. Jeżeli przedsiębiorstwo plasuje się powyżej średniej w branży, ocena powinna być pozytywna. Rentowność powinna być także oceniana na przestrzeni kilku lat, gdy można zaobserwować istniejący trend stabilizacji, poprawy czy pogarszania rentowności w czasie.

Rentowność sprzedaży

Pierwszym etapem oceny rentowności jest ocena rentowności sprzedaży. Służy do tego wskaźnik rentowności sprzedaży netto, który ma następującą postać:

Im wyższy jest poziom ww. wskaźnika, tym lepsza powinna być ocena sytuacji przedsiębiorstwa. Im wyższy oczywiście wskaźnik, tym lepsze możliwości przetrwania ma przedsiębiorstwo, gdy przejściowo będzie zmuszone realizować niższe ceny sprzedaży bądź ponosić wyższe koszty wytworzenia produktów.

Pozostałe 82% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Możesz zobaczyć ten artykuł, jak i wiele innych w naszym portalu Controlling 24. Wystarczy, że klikniesz tutaj.

Zobacz również

Sprawdzone sposoby na optymalizację transportu w sektorze e‑commerce

Sprawdzone sposoby na optymalizację transportu w sektorze e-commerce

Powiedzieć, że pandemia zmieniła zwyczaje zakupowe konsumentów na całym świecie, to jak nie powiedzieć nic. Boom na e-handel trwa od kilku lat, zaś ostatni rok spowodował jego gwałtowny wzrost. Na większe zapotrzebowanie na zakupy online wpłynęło kilka czynników: bezpieczeństwo sanitarne, lockdown (niemożność zrobienia zakupów w sklepach stacjonarnych oraz chęć zabicia czasu w związku z zamknięciem kin, muzeów i innych instytucji kultury), wygoda (wiele firm przeszło na pracę w systemie home office, przez co część społeczeństwa wykonuje swoje obowiązki daleko od centrów miast; sklepy stacjonarne przestały więc być łatwe do odwiedzenia „po drodze”). Wiele wskazuje na to, że ten trend zostanie z nami na stałe. Sugeruje to m.in. raport PMR „Handel internetowy w Polsce 2020. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2020-2025”, wg którego tylko w naszym kraju CAGR (średnia roczna stopa wzrostu) dla branży TSL wynosi 4%. Z kolei, z badania przeprowadzonego w październiku 2020 r. przez amerykańską spółkę Pitney Bowes wynika, że w ciągu najbliższych sześciu lat globalny wolumen przesyłek podwoi się i wyniesie 262 miliardy.

Czytaj więcej

Wybrane obszary kształtujące kondycję finansową w dobie kryzysu

Wybrane obszary kształtujące kondycję finansową w dobie kryzysu

Funkcjonowanie przedsiębiorstw na konkurencyjnym rynku to konieczność ciągłej rywalizacji w kontekście prowadzenia racjonalnej polityki finansowej. Wymaga to od potencjalnych zarządzających nie tylko ogólnej wiedzy ekonomicznej z zakresu analizy rynku, ale także opanowania narzędzi umożliwiających efektywne identyfikowanie podstawowych kategorii ekonomicznych, wpływających na kształtowanie korzyści płynących z prowadzenia przedsiębiorstwa.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama