Zestawy tematyczne

Zarządzanie rentownością cz. 2

Zarządzanie rentownością cz. 2

cena: 69,00 zł netto

cena: 84,87 zł brutto

Zarządzanie rentownością to intencjonalne kształtowanie relacji pomiędzy przychodami a kosztami. Niby nic skomplikowanego, wystarczy bowiem zadbać o to, by przychody przewyższały koszty i sprawa załatwiona. Okazuje się jednak, że to nie wystarcza, a zarządzanie rentownością przedsiębiorstwa wcale nie jest proste i wymaga sporo wiedzy i doświadczenia.

Z artykułów dowiesz się m.in.:

  • Jaka jest różnica między rentownością a płynnością finansową?
  • W jaki sposób przeprowadzić analizę rentowności projektu z dofinansowaniem?
  • Jaka jest relacja między analizą wrażliwości a progiem rentowności?
  • Jak monitorować rentowność sprzedaży?
  • Jakie mamy miary ryzyka w modelu oceny rentowności?
  • Jak ocenić rentowność strumienia wartości?
  • Jak badać rentowność klientów według kanałów sprzedaży?
  • Dlaczego nawet najlepsze metody mogą zawodzić?
  • Czy dążenie do wzrostu rentowności może narazić bezpieczeństwo finansowe firmy?
Dodaj do koszyka

Zawartość zestawu

nr 2-3/2015

Miary ryzyka w modelu oceny rentowności

Ocena rentowności, a w zasadzie pomiar wyników działalności każdego przedsiębiorstwa, ulega ciągłym modyfikacjom. Kamieniem milowym było zanegowanie bezstronności danych księgowych, które w swoich klasycznych wskaźnikach nie uwzględniały kluczowych elementów, takich jak koszt zaangażowanego kapitału. W ten sposób narodziła się dziedzina finansów – Value Base Management. Najbardziej znanym wskaźnikiem...

Czytaj więcej
nr 2-3/2015

Praktyczne aspekty zarządzania rentownością – dlaczego nawet najlepsze metody mogą zawodzić

Walka o rentowność trwa. Odbywa się to ogromnym kosztem i toczy na wielu płaszczyznach: rynkowej, wewnątrzorganizacyjnej, w świadomości ludzi. Czy jednak warto koncentrować się na tym aspekcie biznesu, żeby osiągać sukces gospodarczy?

Czytaj więcej
nr 7/2007

Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwie produkcyjnym

Studium przypadku: Podstawę oceny rentowności produktów stanowią koszty, które można do nich przyporządkować (przypisać, rozliczyć). W przedsiębiorstwach produkcyjnych, wytwarzających wiele wyrobów, złożonych pod względem konstrukcyjnym i technologicznym, problem właściwego przypisania kosztów do wyrobów dotyczy nie tylko tzw. kosztów pośrednich (które mają charakter kosztów wspólnych dla wielu wyrobów),...

Czytaj więcej
nr 2-3/2015

Analiza Du Ponta – budowa i zastosowanie modelu

Analiza Du Ponta obejmuje czynniki składające się na rentowność kapitału własnego (ROE – return on equity) jednostki gospodarczej. Dotyczy ona cząstkowego przedstawienia składników tworzących ostatecznie rentowność kapitału własnego. Jak wiadomo, rentowność kapitału własnego stanowi kluczowy wskaźnik rentowności dla właścicieli firmy, którzy określają dzięki niemu stopę zwrotu z...

Czytaj więcej
nr 1/2013

Monitorowanie rentowności sprzedaży

Jakie narzędzia można wykorzystać w praktyce, aby monitorować rentowność klientów oraz regionów sprzedaży?

Czytaj więcej
nr 4/2013

Analiza wrażliwości a próg rentowności

Proszę o praktyczne przykłady liczbowe potwierdzające użyteczność analizy wrażliwości przy wyznaczaniu progu rentowności. W jaki sposób, obliczając próg wypłacalności, możemy dowiedzieć się także o możliwym ryzyku utraty płynności przedsiębiorstwa?

Czytaj więcej
nr 3/2007

Zagrożenia wynikające ze stosowania tradycyjnej kalkulacji kosztów produktów

Sposób kalkulacji ma znaczący wpływ na rentowność produktów. Wszędzie na świecie podkreśla się wady tradycyjnych kalkulacji w stosunku do nowoczesnych rozwiązań. Powszechnie znana krzywa wieloryba jednoznacznie uwypukla minusy kalkulacji tradycyjnych, wskazując jako wzór na rachunek kosztów działań. W opracowaniu tym skupimy się jednak na tradycyjnej kalkulacji doliczeniowej, którą stosuje wiele polskich...

Czytaj więcej
nr 1/2013

Analiza rentowności strumienia wartości

Celem analizy rentowności jest wizualizacja powiązań między różnymi segmentami składającymi się na działalność podmiotu a całościowymi wynikami finansowymi. Potencjalnie analiza ta może być prowadzona dla dowolnych segmentów, dla których można dokonać wiarygodnego pomiaru przychodów i kosztów.

Czytaj więcej
nr 2-3/2015

Czy dążenie do wzrostu rentowności może narazić bezpieczeństwo finansowe firmy?

Zarządzanie finansowe przedsiębiorstwem to ciąg decyzji menedżerskich skierowanych na zwiększanie zyskowności prowadzonych operacji oraz na zapewnienie bezpieczeństwa i stabilności ich finansowania. Często decyzje te się wykluczają i działania skierowane na poprawę zyskowności prowadzą do obniżenia bezpieczeństwa finansowego i odwrotnie. Jak bardzo decyzje będą skupiały się na bezpieczeństwie, a jak...

Czytaj więcej
nr 9/2017

Przyczynowa analiza rentowności przedsiębiorstwa na podstawie modelu Du Ponta – studium przypadku

CiRZ_216_22.jpg

Rozdzielając wskaźnik syntetyczny na szereg wskaźników cząstkowych, można poznać czynniki wpływające na wartość wskaźnika syntetycznego. Tak podzielone wskaźniki można zhierarchizować, tworząc z nich uporządkowane zestawienie, wykorzystywane w przeprowadzaniu analizy piramidalnej. Ten rodzaj analizy jest pomocny w identyfikacji obszarów działalności, które posiadają pewne nieprawidłowości i wymagają...

Czytaj więcej
nr 7/2018

Przyczynowa analiza rentowności na przykładzie przedsiębiorstwa z branży półproduktów spożywczych

CIRZ_226_19.jpg

Dokonując analizy rentowności przedsiębiorstwa za pomocą wskaźników rentowności, uzyskuje się jedynie informacje o poziomie zyskowności w odniesieniu najczęściej do sprzedaży, aktywów, kapitału własnego. Chcąc zbadać zależności pomiędzy poszczególnymi wskaźnikami rentowności i jednocześnie dokonać analizy wpływu kluczowych aspektów działalności przedsiębiorstwa na poziom zyskowności jednostki, można...

Czytaj więcej
nr 2/2019

Analiza rentowności e‑sklepu

CiRZ_2_41.jpg

Towar znika z półek, pieniądze trafiają na konto, interes się kręci. Czy taka sytuacja oznacza automatycznie sukces finansowy sklepu internetowego? Niekoniecznie. Żeby skutecznie i efektywnie zarządzać e-sklepem, trzeba prowadzić ciągłą analizę jego rentowności. W tym artykule wyjaśniono, jak to zrobić i jak wyciągać wnioski, by biznes działał jeszcze lepiej.

Czytaj więcej
nr 7-8/2019

Płynność finansowa a rentowność przedsiębiorstwa

CiRZ_07-08_58.jpg

Przedsiębiorcy prowadzący firmę w Polsce często napotykają na problemy płynnościowe spowodowane przede wszystkim przez znane wszystkim zatory płatnicze. W Polsce przeciętny czas oczekiwania na należności wynosi około 33 dni, zatory płatności dotykają większości branż w naszym kraju.

Czytaj więcej
nr 11/2019

Analiza rentowności produkcji z wykorzystaniem modelu rachunku kosztów działań

CiRZ_242_07.jpg

Coraz częściej w przedsiębiorstwach klasyczna klasyfikacja kosztów nie wystarcza do skutecznego zarządzania. Obok perspektyw – jakie poniesiono koszty, gdzie poniesiono koszty oraz na co poniesiono koszty, pojawia się perspektywa – dlaczego poniesiono koszty.

Czytaj więcej
nr 2/2020

Analiza rentowności projektu z dofinansowaniem

CiRZ_02_24.jpg

Jedną z form wsparcia realizacji potrzeb inwestycyjnych są dotacje. Jeszcze w bieżącej perspektywie finansowej zostało wiele programów, z których można je uzyskać. Ważne, żeby odpowiednio oszacować rentowność takiej inwestycji i zidentyfikować ryzyko.

Czytaj więcej
nr 7-8/2020

Klient nie/rentowny. Jak badać rentowność klientów według kanałów sprzedaży?

CiRZ_250_29.jpg

Badanie rentowności klientów jest istotnym zagadnieniem w przedsiębiorstwach, w szczególności w sytuacji, w której danemu klientowi oferowane są preferencyjne ceny. Może się zdarzyć wówczas, że choć pozornie marża uzyskiwana we współpracy z danym klientem pozostaje na akceptowalnym poziomie, to po uwzględnieniu wszystkich kosztów związanych z obsługą danego klienta okaże się, że jest to klient nierentowny...

Czytaj więcej

Reklama

Polityka cookies

Dalsze aktywne korzystanie z Serwisu (przeglądanie treści, zamknięcie komunikatu, kliknięcie w odnośniki na stronie) bez zmian ustawień prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EXPLANATOR oraz partnerów w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Usługa Cel użycia Włączone
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony Nie możesz wyłączyć tych plików cookies, ponieważ są one niezbędne by strona działała prawidłowo. W ramach tych plików cookies zapisywane są również zdefiniowane przez Ciebie ustawienia cookies. TAK
Pliki cookies analityczne Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika. Informacje zebrane przez te pliki nie identyfikują żadnego konkretnego użytkownika.
Pliki cookies marketingowe Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich. Jeśli zdecydujesz się usunąć lub wyłączyć te pliki cookie, reklamy nadal będą wyświetlane, ale mogą one nie być odpowiednie dla Ciebie.