Controlling i Rachunkowość Zarządcza 4/2013 (kwiecień)

Controlling i Rachunkowość Zarządcza nr 4/2013 -

Pobranie wydania w formie pliku PDF możliwe dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup PDF

Artykuły

Tekst otwarty nr 4/2013

Dane i prognozy ekonomiczne

 

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 4/2013

Raport z badania "Narzędziowa sfera controllingu w Polsce"

Na zlecenie miesięcznika „Controlling i Rachunkowość Zarządcza” zostały przeprowadzone badania rynku narzędzi wspomagających prowadzenie controllingu w Polsce. Do badania „Narzędziowa sfera controllingu w Polsce” wykorzystano ankietę internetową. Trwało ono od 17 stycznia do 28 lutego 2013 r.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 4/2013

Polityka pieniężna

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 4/2013

Gospodarka Polski

Czytaj więcej
nr 4/2013

Wykorzystanie narzędzia FEPA w analizie ryzyka procesu planowania sprzedaży

Podstawowym zadaniem planowania jest wskazanie sposobu zrealizowania celów przedsiębiorstwa. Dlatego istotna jest analiza ryzyka finansowego wpływającego na realizację planu oraz zastosowanie właściwych metod analizy tego ryzyka.

Czytaj więcej
nr 4/2013

Przegląd metod budżetowania kosztów 1

Zaprojektowanie i zastosowanie systemu budżetowania w przedsiębiorstwie wymaga bardzo szczegółowej analizy. Decydujący wpływ na przyjmowane przez przedsiębiorstwa rozwiązania w zakresie budżetowania operacyjnego mają: rola, jaką budżetowanie ma odgrywać w systemie zarządzania, oraz uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne, w których funkcjonuje dane przedsiębiorstwo.

Czytaj więcej
nr 4/2013

Budżet projektu w praktyce

Project Management Institute w raporcie PMI’s Pulse of the Profession z marca 2012 r. stwierdza, że 44–68% projektów ogółem nie przekracza limitów budżetowych, zależnie od dojrzałości organizacji w zakresie zarządzania projektami. Czyli reszta przekracza... Ale co konkretnie przekracza i dlaczego?

Czytaj więcej
nr 4/2013

Wstępna analiza opłacalności inwestycji na podstawie przychodów

W praktyce analizy opłacalności inwestycji nie zawsze są wykonywane w optymalny sposób. Informacje uzyskiwane w wyniku przeprowadzanych obliczeń mogą być niezbyt zrozumiałe dla osób podejmujących kluczowe decyzje biznesowe. W efekcie, w wielu, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstwach o realizacji projektów decyduje raczej intuicja i skłonność do podejmowania ryzyka niż wyniki profesjonalnych...

Czytaj więcej
nr 4/2013

Przykłady zastosowania formuł tablicowych ‑ część II

Niniejsze opracowanie stanowi kontynuację tematu, który zapoczątkowaliśmy w numerze 3/2013, a który dotyczy zagadnienia wykorzystania formuł tablicowych.

Czytaj więcej
nr 4/2013

Jak sprawnie i rzetelnie przygotować rachunek przepływów pieniężnych?

Nie każda jednostka ma obowiązek sporządzania rachunku przepływów pieniężnych. Jednak ze względu na wartość informacyjną tego elementu sprawozdania rachunek przepływów pieniężnych muszą sporządzić m.in. jednostki, które ubiegają się o kredyt bankowy lub szukają innych źródeł finansowania.

Czytaj więcej
nr 4/2013

Ustalanie utraty wartości aktywów pojedynczych według polskiego prawa bilansowego

Ustalanie utraty wartości aktywów należy chyba do najtrudniejszych zagadnień rachunkowości. Ocena utraty wartości wymaga od księgowych profesjonalnego osądu i kreatywności. Ze względu na subiektywny charakter tej oceny oraz na możliwość wykorzystania kreatywnej rachunkowości – w sensie zarówno pozytywnym, jak i negatywnym – dokonanie odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości wywołuje wiele dyskusji....

Czytaj więcej
nr 4/2013

Planowanie realizacji celów z zastosowaniem Strategicznej Karty Wyników

Proces wdrożenia Strategicznej Karty Wyników (Balanced Scorecard, BSC) jest długotrwały i bardzo złożony. Wymaga zaangażowania wszystkich członków organizacji oraz elementów ich otoczenia. Przygotowanie wszystkich celów i zadań na każdym poziomie odpowiedzialności to czynność precyzyjna, wieloaspektowa i obarczona dużym ryzykiem błędu. Należy więc poświęcić jej wiele czasu i uwagi.

Czytaj więcej
nr 4/2013

Analiza wrażliwości a próg rentowności

Proszę o praktyczne przykłady liczbowe potwierdzające użyteczność analizy wrażliwości przy wyznaczaniu progu rentowności. W jaki sposób, obliczając próg wypłacalności, możemy dowiedzieć się także o możliwym ryzyku utraty płynności przedsiębiorstwa?

Czytaj więcej
nr 4/2013

Jaka jest rola zysku netto w ocenie efektywności działania?

W przedsiębiorstwach znaczącą rolę w ocenie efektywności ich działania odgrywa zysk netto. Czy w każdym przypadku jest to uzasadnione? Jakie jeszcze mierniki powinny stanowić podstawę tej oceny?

Czytaj więcej
nr 4/2013

Wycena małych przedsiębiorstw

Cechą charakterystyczną wyceny przedsiębiorstw jest jej względność. Wybór standardów i metod wyceny, a w konsekwencji również jej wyniki zależą od wielu czynników, w tym również od wielkości przedsiębiorstwa.

Czytaj więcej

Reklama