Controlling i Rachunkowość Zarządcza 7/2018 (lipiec)

CiRZ_07_2018.jpg

Planowanie i raportowanie programów rozwojowych

Dobre zarządzanie opiera się na dobrych decyzjach. Te z kolei zależą od właściwego rozpoznania sytuacji, a ich jakość jest wprost proporcjonalna do jakości posiadanych informacji. Nie da się przecenić roli informacji zarządczej w efektywnym zarządzaniu biznesem. Według wielu specjalistów MIS powinien być standardowym narzędziem do zarządzania firmą, niezależnie od jej wielkości czy branży. Jakie są rzeczywiste korzyści i koszty wdrożenia MIS? Jak pokonać bariery technologiczne, finansowe i ludzkie? O tym szeroko w artykule Bariery we wdrożeniu MIS, do którego lektury gorąco zachęcam.

Dobre decyzje na poziomie zarządczym muszą bazować na dobrych decyzjach z każdego obszaru firmy. Dlatego też w bieżącym numerze schodzimy z poziomu ‘global’, biorąc pod lupę dane z poszczególnych obszarów działalności firmy. Pokazujemy, jak optymalizować decyzje sprzedażowe i marketingowe na podstawie najważniejszych wskaźników z marketingu ROI i ROMI, które wszyscy znają, jednak jak się okazuje, niewielu rozumie. Wchodzimy w obszar product managementu i pokazujemy, jak zagregować i tym samym zoptymalizować dane projektowe, wdrażając podejście zarządzania Programem Projektów Rozwojowych.

Zachęcając Państwa do lektury, zacytuję Bartosza Czapiewskiego, który w artykule Liczniki w programie Excel i Power BI napisał, że „specyfika raportowania w biznesie jest taka, że przede wszystkim liczą się precyzja i kontekst, a atrakcyjność graficzna znudzi nam się po kilku dniach, jeśli nie będzie szła za nią wartość merytoryczna”. Zatem życzę Państwu dobrych raportów opartych na rzetelnych danych i dogłębnych analizach.

Pobranie wydania w formie pliku PDF możliwe dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup PDF

Artykuły

Tekst otwarty nr 7/2018

Kiedy płatność w gotówce może być podejrzana – obowiązki i sankcje dla przedsiębiorców

CIRZ_226_02.jpg

Od 13 lipca 2018 r. przedsiębiorcy, którzy płacą albo przyjmują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej 10 tys. euro, w momencie dokonania takiej transakcji stają się jednym z uczestników systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Obowiązani są zastosować wszystkie środki bezpieczeństwa wskazane w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu...

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 7/2018

Zmiany wprowadzone w związku z rewolucją w Krajowym Rejestrze Sądowym

CIRZ_226_03.jpg

Spółki zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym i ich wspólnicy powinni zapoznać się z ustawą z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw. Wprowadzone tą ustawą zmiany dotyczą przede wszystkim formy składania sprawozdań finansowych do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 7/2018

JPK na żądanie już od 1 lipca 2018

CIRZ_226_04.jpg

Od 1 lipca 2018 r. kolejna grupa podatników została zobowiązana do przekazywania ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych na żądanie organów podatkowych w strukturze JPK. Są to mikro-, mali oraz średni przedsiębiorcy.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 7/2018

XVII Międzynarodowy Kongres już 27–28 września w Krakowie!

Już po raz 17 Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej zaprasza we wrześniu do Krakowa na Międzynarodowy Kongres Kontroli Audytu Antykorupcji i Zwalczania Oszustw wszystkich zainteresowanych powyższą tematyką.

Czytaj więcej
nr 7/2018

Zakaz łączenia funkcji członka rady nadzorczej z niektórymi innymi funkcjami w spółce

CIRZ_226_12.jpg

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych w spółkach, w których kapitał zakładowy przewyższa kwotę 500 tys. złotych, a wspólników jest więcej niż dwudziestu pięciu, powinna być ustanowiona rada nadzorcza. Podstawową zasadą w polskich spółkach jest zakaz łączenia funkcji członka rady nadzorczej z członkostwem w zarządzie spółki. Ma to na celu uniknięcie sytuacji, w której to członkami rady nadzorczej byłyby...

Czytaj więcej
nr 7/2018

ROI i ROMI – 6 rad, jak obliczyć zwrot z inwestycji w marketing

CIRZ_226_16.jpg

Według badań 11–12%1 przychodów stanowią wydatki na reklamę największych globalnych firm. Właśnie z tego względu ROI i ROMI są największymi wskaźnikami w marketingu. Niestety, większość marketerów mierzy je niewłaściwie. Z return on investment jest bowiem jak ze systematycznym bieganiem. Oficjalnie wszyscy praktykują, a nieoficjalnie – ćwiczą nieliczni.

Czytaj więcej
nr 7/2018

Przyczynowa analiza rentowności na przykładzie przedsiębiorstwa z branży półproduktów spożywczych

CIRZ_226_19.jpg

Dokonując analizy rentowności przedsiębiorstwa za pomocą wskaźników rentowności, uzyskuje się jedynie informacje o poziomie zyskowności w odniesieniu najczęściej do sprzedaży, aktywów, kapitału własnego. Chcąc zbadać zależności pomiędzy poszczególnymi wskaźnikami rentowności i jednocześnie dokonać analizy wpływu kluczowych aspektów działalności przedsiębiorstwa na poziom zyskowności jednostki, można...

Czytaj więcej
nr 7/2018

Struktura finansowa a wartość firmy

CIRZ_226_42.jpg

Kluczową determinantą wartości przedsiębiorstwa decydującą o racjonalnym wykorzystaniu zasobów kapitałowych jest jego struktura finansowa, a w konsekwencji związany z jej doborem koszt zainwestowanego kapitału (wpływający na efektywność przyjętego programu rozwoju danego podmiotu). Wielkości te ulegają zmianom w zależności od fazy cyklu życia danego przedsiębiorstwa. Jak zmiany w strukturze kapitału...

Czytaj więcej
nr 7/2018

Sprawozdanie finansowe w spółkach mikro, małych i dużych

CIRZ_226_05.jpg

Sporządzenie sprawozdania finansowego jest nie tylko obowiązkiem prawnym, ale również dobrym narzędziem do monitorowania kondycji finansowej przedsiębiorstwa. W polskim systemie wyróżniamy trzy kategorie przedsiębiorców: mikro, małych i dużych, dla których obowiązują różne zasady dotyczące sprawozdawczości finansowej i rachunkowości.

Czytaj więcej
nr 7/2018

Bariery we wdrożeniu systemu informacji zarządczej w przedsiębiorstwie

CIRZ_226_23.jpg

Zarządzanie firmą to ciągłe podejmowanie decyzji. Dobre decyzje zależą od właściwego rozpoznania sytuacji, a jakość decyzji jest wprost proporcjonalna do jakości posiadanych informacji. Nie da się przecenić roli informacji zarządczej w efektywnym zarządzaniu biznesem. Według wielu specjalistów, MIS (Management Information System) powinien być standardowym narzędziem do zarządzania firmą, bez względu...

Czytaj więcej
nr 7/2018

Różnice kursowe w rachunkowości

CIRZ_226_29.jpg

W praktyce dość często występują sytuacje, w których jednostka decyduje się na transakcje z kontrahentami zagranicznymi, wskutek czego powstaje konieczność stosowania do przeliczeń różnych kursów dla tej samej waluty, to zaś powoduje powstanie różnic kursowych. W artykule przedstawiono podpowiedzi, jaką wybrać metodę rachunkową dla różnic kursowych oraz jak wyceniać wartości otrzymane w walucie obcej....

Czytaj więcej
nr 7/2018

MSSF 16 (IFRS16): Leasing: nowe spojrzenie cz. 3

Artykuł stanowi trzecią, ostatnią część cyklu nt. leasingu w nowym ujęciu, zgodnie ze standardem MSSF/IFRS 16. W niniejszym artykule przyjrzymy się sytuacjom, w których dochodzi do modyfikacji umowy leasingowej, a także zajmiemy się leasingiem zwrotnym i na koniec przedstawimy pokrótce wpływ nowego standardu na księgowość leasingodawcy.

Czytaj więcej
nr 7/2018

Planowanie i raportowanie programów rozwojowych

CIRZ_226_08.jpg

Postawy i zachowania konsumenckie kreowane przez internet. Nowe firmy, które całkowicie przedefiniują obecnie znane branże, np. Uber, Netflix. Klienci, którzy coraz częściej wzmacniają swoje oczekiwania, współuczestniczą w opracowaniu wymagań, zgłaszają uwagi/komentarze na każdym etapie testowania. To tylko niektóre ze zmian w otoczeniu przedsiębiorstw, które – aby przetrwać – muszą wprowadzić szereg...

Czytaj więcej
nr 7/2018

5 mitów o Lean Management

CIRZ_226_45.jpg

Pomimo iż Lean Management przyjęło się w bardzo wielu przedsiębiorstwach, do dziś filozofia ta stanowi zagadkę dla wielu innych. Przedsiębiorcy zrazili się po nieudanym wdrożeniu, niektórzy słyszeli, że to nie działa lub dużo kosztuje, a jeszcze inni wierzą w mity i opowieści, które nie miały nigdy miejsca. Są też tacy, którzy twierdzili, że Lean można kupić od firmy konsultingowej i szybko się przekonali,...

Czytaj więcej
nr 7/2018

Liczniki w programie Excel i Power BI

CIRZ_226_34.jpg

Wskaźniki o okrągłym kształcie w postaci liczników i mierników sprawdziły się w motoryzacji i lotnictwie, skąd trafiły do raportów biznesowych (stąd nazwy raportów na jeden ekran – dashboard i kokpit). Czy jednak ich zastosowanie w raportach, gdzie nie mamy do czynienia z danymi przekazywanymi w czasie rzeczywistym, których nie musimy śledzić kątem oka, nie jest zbyt daleko idącą metaforą? Pytanie,...

Czytaj więcej

Reklama