Controlling i Rachunkowość Zarządcza 9/2017 (wrzesień)

Controlling i Rachunkowość Zarządcza nr 9/2017 - Zyski a płynność spółki – różnice i podobieństwa

Zyski a płynność spółki – różnice i podobieństwa

W tym numerze tematem wiodącym jest badanie rentowności przedsiębiorstwa. Z poszczególnych materiałów Czytelnicy dowiedzą się, jaka jest rola rachunkowości i analizy finansowej w badaniu opłacalności działalności firmy. Czym różnią się wskaźniki ROE i ROA – przeczytają Państwo w tekście porównującym te dwie najważniejsze miary używane do określania rentowności jednostki. Odpowiemy także na pytanie, jaka jest różnica pomiędzy zyskiem wypracowanym przez organizację, a jej płynnością. Zaprezentujemy również przykład zastosowania analizy wskaźnikowej oraz modelu Du Ponta w przyczynowej analizie rentowności przedsiębiorstwa. W controllingu finansowym we wrześniowym wydaniu dajemy przykład, w jaki sposób przebiega planowanie finansowe w przedsiębiorstwie z branży KEP. W dziale KPI w zarządzaniu piszemy o wskaźnikach efektywności wykorzystywanych w controllingu produkcyjnym. Z zagadnień Międzynarodowych Standardów Rachunkowości prezentujemy materiał o MSR 11 – umowach budowlanych. Z dziedziny prawa o tym, w jaki sposób skutecznie złożyć rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu w spółce kapitałowej. Serdecznie zapraszamy naszych Czytelników do wzięcia udziału w 4. edycji Forum Nowoczesnego Controlllingu , która odbędzie się w Warszawie, w dniach 26-27 października. Tematem tegorocznego wydarzenia będzie Lean Management i controlling produkcji. W trakcie Forum uczestnicy poznają najnowsze trendy, najlepsze rozwiązania stosowane przez zaproszonych ekspertów oraz najciekawsze studia przypadków.

Pobranie wydania w formie pliku PDF możliwe dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup PDF

Artykuły

Tekst otwarty nr 9/2017

„Uszczelnienie” podatku dochodowego od działalności gospodarczej – zmiana paradygmatu

„Uszczelnienie” podatku dochodowego od działalności gospodarczej – zmiana paradygmatu

Przepisy podatkowe, które odziedziczył obecny rząd po liberalnych poprzednikach, to przysłowiowy „obraz nędzy i rozpaczy”. Są wdzięcznym polem dla wszelkiej maści oszustów, wyłudzaczy i „optymalizatorów” obciążeń podatkowych i wrogiem rzetelnych i uczciwych podatników – pisze profesor Witold Modzelewski z Instytutu Studiów Podatkowych.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 9/2017

48% firm dostaje zapłatę z ponad 60‑dniowym opóźnieniem

W ciągu ostatniego półrocza 48% firm dostawało zapłatę za towar czy usługi z ponad 60-dniowym opóźnieniem – wynika z badania przeprowadzonego dla Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor. W porównaniu z badaniem przeprowadzonym w pierwszym kwartale br. zaobserwowano nieznaczny wzrost (o 3 pkt. proc.) odsetka firm skarżących się na tego typu problemy.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 9/2017

Forum Nowoczesnego Controllingu – 2017

Forum Nowoczesnego Controllingu – 2017

Kolejna, 4. edycja Forum Nowoczesnego Controllingu już za półtora miesiąca. 26 i 27 października 2017 r. spotykamy się w Warszawie na dorocznym spotkaniu dyrektorów finansowych, controllerów i analityków. Anonsowaliśmy już oś tematyczną Forum – zagadnienia Lean Management i controlling produkcji – czas zatem na konkrety.

Czytaj więcej
nr 9/2017

Rola rachunkowości i analizy finansowej w badaniu rentowności przedsiębiorstw

Rola rachunkowości i analizy finansowej w badaniu rentowności przedsiębiorstw

Analiza finansowa jest narzędziem rachunkowości, a jej przedmiotem – badanie podstawowego wytworu systemu ewidencji zdarzeń gospodarczych w przedsiębiorstwie, tj. sprawozdania finansowego firmy.

Czytaj więcej
nr 9/2017

Rezygnacja z pełnienia funkcji członka zarządu w spółce kapitałowej – skuteczne złożenie rezygnacji

Rezygnacja z pełnienia funkcji członka zarządu w spółce kapitałowej – skuteczne złożenie rezygnacji

Niezwykle ważna w tej tematyce jest uchwała siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 31 marca 2016 r. (III CZP 89/15), która rozstrzygnęła to problematyczne i niemające jednoznacznej odpowiedzi w orzecznictwie Sądu Najwyższego i sądów powszechnych zagadnienie prawne. W artykule główna uwaga zostanie poświęcona przytoczonej uchwale oraz kwestii odpowiedzialności majątkowej członków zarządu po dokonaniu...

Czytaj więcej
nr 9/2017

Metody rozchodu zapasów z magazynu

Metody rozchodu zapasów z magazynu

Zapasy zakwalifikowane są do aktywów obrotowych, które wedle przepisów ustawy o rachunkowości wycenia się co najmniej raz w ciągu dwóch lat. Co do zasady, wyceny rozchodu zapasów z magazynu należy dokonywać w tych samych cenach, które zostały zaewidencjonowane w momencie przyjęcia do magazynu.

Czytaj więcej
nr 9/2017

Umowa o usługi budowlane w świetle MSR 11

Umowa o usługi budowlane w świetle MSR 11

Międzynarodowy Standard Rachunkowości poświęcony został umowom na usługi budowlane. Zostały w nim określone zarówno sposób ujęcia i prezentacji przychodów ze świadczonych usług budowlanych, jak i ujęcie rachunkowe odpowiadających im kosztów.

Czytaj więcej
nr 9/2017

ROE vs ROA – porównanie fundamentalnych wskaźników rentowności przedsiębiorstwa

ROE vs ROA – porównanie fundamentalnych wskaźników rentowności przedsiębiorstwa

Jednym z podstawowych obszarów analizy finansowej, który podlega monitorowaniu przez spółki, jest poziom rentowności działalności firmy. Istnieje wiele kombinacji wskaźników, które można zastosować do badania sprawności funkcjonowania podmiotów na rynku. Poniżej przeprowadzano analizę dwóch wskaźników zyskowności: ROA i ROE na podstawie danych finansowych za lata 2012-2016 spółki Krakus. Celem artykułu...

Czytaj więcej
nr 9/2017

Wykorzystanie analizy wskaźnikowej w badaniach rentowności przedsiębiorstw

Wykorzystanie analizy wskaźnikowej w badaniach rentowności przedsiębiorstw

Określenie rentowność pochodzi od terminu „renta” oznaczającego stosunek efektu do nakładu. Miarą osiąganej rentowności przedsiębiorstwa jest relacja zysków do zaangażowanych kapitałów lub czynników produkcji. Poziom rentowności, jeśli pominie się przyczyny o charakterze obiektywnym (np. koniunkturę, sytuację monopolistyczną), zależy od efektywności gospodarowania przedsiębiorstwa i stanowi wyraz jego...

Czytaj więcej
nr 9/2017

Zyski a płynność spółki – różnice i podobieństwa

Zyski a płynność spółki – różnice i podobieństwa

Wysoki zysk netto cieszy kadrę zarządzającą, ale często przedsiębiorcy zadają sobie pytanie, gdzie, podziały się pieniądze, skoro wypracowany wynik nie przekłada się na zasoby kont bankowych. Z drugiej strony wysoka płynność spółki (tzw. nadpłynność) związana z nadmiarem gotówki w banku nie jest pożądanym stanem, zwłaszcza w długim okresie. W niniejszym artykule zaprezentowano przykłady obrazujące...

Czytaj więcej
nr 9/2017

Przyczynowa analiza rentowności przedsiębiorstwa na podstawie modelu Du Ponta – studium przypadku

Przyczynowa analiza rentowności przedsiębiorstwa na podstawie modelu Du Ponta – studium przypadku

Rozdzielając wskaźnik syntetyczny na szereg wskaźników cząstkowych, można poznać czynniki wpływające na wartość wskaźnika syntetycznego. Tak podzielone wskaźniki można zhierarchizować, tworząc z nich uporządkowane zestawienie, wykorzystywane w przeprowadzaniu analizy piramidalnej. Ten rodzaj analizy jest pomocny w identyfikacji obszarów działalności, które posiadają pewne nieprawidłowości i wymagają...

Czytaj więcej
nr 9/2017

Planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstwa z branży KEP

Planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstwa z branży KEP

Badanie wpływu podejmowanych decyzji na wyniki finansowe przedsiębiorstwa oraz jego zdolności płatnicze jest jednym z podstawowych warunków powodzenia przedsięwzięć gospodarczych. Jako że każde przedsięwzięcie niesie ze sobą pewne ryzyko, konieczne jest analizowanie potencjalnego wpływu podejmowanych działań na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, a tym samym na wartość dostarczaną jego właścicielom. Właśnie...

Czytaj więcej
nr 9/2017

Koszt wprowadzenia nowego produktu na rynek

Koszt wprowadzenia nowego produktu na rynek

Każde działanie przedsiębiorstwa na rynku powinno prowadzić do uzyskania szeroko rozumianej przewagi konkurencyjnej, umocnienia pozycji rynkowej lub zwiększenia świadomości marki wśród odbiorców. W teorii rachunku kosztów klasyfikacja wydatków na działalność operacyjną może być przeprowadzona według trzech podstawowych układów: rodzajowego, przedmiotowego oraz podmiotowego.

Czytaj więcej
nr 9/2017

Kluczowe wskaźniki efektywności w dziale produkcji

Kluczowe wskaźniki efektywności w dziale produkcji

Coraz więcej firmy produkcyjnych, niezależnie od swojej wielkości czy branży, kładzie nacisk na efektywność, a także maksymalizację zdolności produkcyjnych. W tym celu controllerzy wykorzystują odpowiednie narzędzia do zarządzania produkcją. Największą rolę w zasilaniu przedsiębiorstwa w niezbędne informacje pełnią KPI (z ang. Key Performance Indicators), czyli kluczowe wskaźniki efektywności.

Czytaj więcej

Reklama

Polityka cookies

Dalsze aktywne korzystanie z Serwisu (przeglądanie treści, zamknięcie komunikatu, kliknięcie w odnośniki na stronie) bez zmian ustawień prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EXPLANATOR oraz partnerów w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Usługa Cel użycia Włączone
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony Nie możesz wyłączyć tych plików cookies, ponieważ są one niezbędne by strona działała prawidłowo. W ramach tych plików cookies zapisywane są również zdefiniowane przez Ciebie ustawienia cookies. TAK
Pliki cookies analityczne Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika. Informacje zebrane przez te pliki nie identyfikują żadnego konkretnego użytkownika.
Pliki cookies marketingowe Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich. Jeśli zdecydujesz się usunąć lub wyłączyć te pliki cookie, reklamy nadal będą wyświetlane, ale mogą one nie być odpowiednie dla Ciebie.