Controlling i Rachunkowość Zarządcza 3/2007 (marzec)

Controlling i Rachunkowość Zarządcza nr 3/2007 -

Pobranie wydania w formie pliku PDF możliwe dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup PDF

Artykuły

Tekst otwarty nr 3/2007

Gospodarka Polski

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 3/2007

Dane i prognozy ekonomiczne

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 3/2007

Bank Centralny

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 3/2007

Światowy Kongres IPMA 2007 w Krakowie

W dniach 19-20 czerwca 2007 r. Kraków będzie gospodarzem 21. Światowego Kongresu International Project Management Association (IPMA). Jego organizatorem jest Stowarzyszenie Project Management Polska, natomiast patronat medialny objął miesięcznik „Controlling i Rachunkowość Zarządcza”.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 3/2007

Konferencja "Controlling i optymalizacja procesów w przedsiębiorstwie"

Controlling procesów to skuteczna metoda zarządzania, która w naszym kraju dopiero się upowszechnia. Polega na gromadzeniu informacji dotyczących procesów przebiegających w firmie, a następnie ich usprawnianiu i podnoszeniu efektywności działania przedsiębiorstwa. Trudno przecenić znaczenie dobrze przeprowadzonego controllingu. Efektywne ustawienie procesów to klucz do optymalnego zarządzania organizacją...

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 3/2007

Seminarium "Zarządzanie wartością dla klienta a wyniki finansowe firmy"

Doświadczenia w zakresie budowy Balanced Scorecard pokazują, iż jedną z trudności, z jaką borykają się menedżerowie przedsiębiorstw, jest znalezienie właściwych powiązań pomiędzy celami finansowymi a celami w zakresie współpracy z klientami. Ideą Zrównoważonej Karty Wyników, która bazuje na czterech perspektywach: finansowej, klienta, procesów wewnętrznych oraz wiedzy i uczenia się, jest osiągnięcie...

Czytaj więcej
nr 3/2007

Reakcja na odchylenia ‑ warunek konieczny działań systemowych

Zgodnie z powszechnie znanymi zasadami budżetowania, podstawą kontroli wykonania budżetu jest analiza powstałych w procesie odchyleń. Należy pamiętać, że samo istnienie odchylenia nie daje odpowiedzi na pytanie: co jest nie tak?, ale tylko sygnalizuje pojawienie się słabo rozpoznawalnego obszaru na etapie planowania. Niewątpliwie jest ono sygnałem ostrzegawczym, informującym o wystąpieniu lub możliwości...

Czytaj więcej
nr 3/2007

Planowanie przychodów ‑ grupy istotności produktów

Podczas ustalania szczegółowości struktury budżetu przychodów można zastosować odmienne zasady dla rożnych grup istotności produktów. W tym celu należy sklasyfikować sprzedaż według następujących kategorii: produkty o dużej istotności, o średniej istotności oraz o małej istotności.

Czytaj więcej
nr 3/2007

Zagrożenia wynikające ze stosowania tradycyjnej kalkulacji kosztów produktów

Sposób kalkulacji ma znaczący wpływ na rentowność produktów. Wszędzie na świecie podkreśla się wady tradycyjnych kalkulacji w stosunku do nowoczesnych rozwiązań. Powszechnie znana krzywa wieloryba jednoznacznie uwypukla minusy kalkulacji tradycyjnych, wskazując jako wzór na rachunek kosztów działań. W opracowaniu tym skupimy się jednak na tradycyjnej kalkulacji doliczeniowej, którą stosuje wiele polskich...

Czytaj więcej
nr 3/2007

Balanced Scorecard ‑ system zarządzania strategią

Wiele przedsiębiorstw pojmuje Balanced Scorecard jako zaawansowany system controllingu strategicznego. Niewątpliwie, po opracowaniu strategii i przełożeniu jej na narzędzia Balanced Scorecard, Karta Wyników staje się doskonałym narzędziem monitorowania wdrożenia strategii. Niestety, bez innowacyjnej i przemyślanej strategii nawet doskonałe wdrożenie tego systemu nie gwarantuje sukcesu organizacji.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 3/2007

Balanced Scorecard po chińsku

W jaki sposób wdrożyć Zrównoważoną Kartę Wyników w Kraju Środka? Doświadczeniami dzielą się I. Beiman i Y. Sun z eGate Consulting.

Czytaj więcej
nr 3/2007

System budżetowania w przedsiębiorstwie projektowym

Studium przypadku: W przedsiębiorstwach prowadzących działalność projektową budżet jest jednym z najważniejszych narzędzi zarządczych. Właściwe zaplanowanie wydatków oraz oszacowanie wpływów z przedsięwzięcia stanowi punkt wyjścia do podjęcia decyzji o zainicjowaniu projektu.

Czytaj więcej
nr 3/2007

Optymalizacja liczby niezbędnych wskaźników ‑ kryteria doboru

Charakterystykę zaznaczonego w tytule opracowania problemu należy rozpocząć od znanych już czterech perspektyw Strategicznej Karty Wyników: finansowej, klienta, procesów i kompetencji. Trzeba zdefiniować parametry dla każdej z tych płaszczyzn. Jest to bardzo ważne z kilku powodów.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 3/2007

Finansowanie w łańcuchu dostaw

Jak obniżyć koszty i zmniejszyć ryzyko dostaw? Komentuje L. Brannen z „Business Finance Magazine”.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 3/2007

Efektywna administracja

W jaki sposób controlling wspiera administrację publiczną? Odpowiedzi na łamach czasopisma „Controlling” udzielają B. Gerhardt i A. Wirtz z zarządu okręgu Münster oraz T. Mosiek z BMS Consulting i W. Berens z Westfäliche Wilhelms-Universität.

Czytaj więcej
nr 3/2007

Wpływ stosowanej metody wdrożenia rachunku kosztów działań na zakres uzyskiwanych informacji

Warto zastanowić się nad przyczynami negatywnych opinii o rachunku kosztów działań. Zaobserwowaliśmy, iż w wielu przedsiębiorstwach, w których rachunek kosztów został wdrożony, jego możliwości były wykorzystywane w bardzo ograniczonym zakresie1. W dużym stopniu zależało to od zastosowanej metodologii wdrożenia.

Czytaj więcej
nr 3/2007

Współpraca na linii controller ‑ specjalista ds. ryzyk finansowych

Problem: Z dużym zaciekawieniem przeczytałem opublikowany w numerze 12/2006 miesięcznika materiał na temat „Organizacji controllingu ryzyka w Aluminium Konin-Impexmetal S.A.”. Szczególnie imponujący jest fakt, iż w krótkim czasie firma ta tak dużo zrobiła w tej kwestii. W związku z tym opracowaniem mam pytanie do jego autora. Czy mógłby on rozwinąć problem współpracy na linii controller - specjalista...

Czytaj więcej
nr 3/2007

Jak w praktyce wykorzystywać wyniki analiz Activity Based Costing

Problem: Moje pytanie dotyczy praktycznego wykorzystania rachunku kosztów działań. Chodzi mi o to, jak wykorzystywać wyniki analiz przeprowadzonych na bazie tego rachunku do podejmowania decyzji strategicznych (np. jakie produkty wytwarzać, a z których rezygnować, jakie promować, jakich kanałów dystrybucji używać, których klientów obsługiwać, a z jakich rezygnować, jakich klientów pozyskiwać, jak wytworzyć...

Czytaj więcej
nr 3/2007

Wpływ controllingu procesów na efektywność polskich przedsiębiorstw

Jestem stałym czytelnikiem „Controllingu i Rachunkowości Zarządczej”. Czasopismo to dostarcza mi wielu praktycznych wskazówek odnośnie do systemu controllingu. Czy dysponują Państwo badaniami na temat korzyści, które odniosły przedsiębiorstwa z wdrożenia controllingu i budżetowania? Mam tu na myśli np. procent przychodów, spadek kosztów oraz inne wskaźniki ekonomiczno-finansowe...

Czytaj więcej
nr 3/2007

Jak rozdysponować środki z niewykorzystanego budżetu

Problem: Podczas roku budżetowego w obszarze IT występują pozycje/zadania, które nie zostaną zrealizowane (z różnych powodów) bądź ich realizacja przesunie się w czasie. Taka sytuacja powoduje niewykorzystanie przyznanego budżetu. Czy niewykorzystane środki finansowe powinny być przeznaczone na realizację projektów rozwojowych czy też dedykowane na utrzymanie obecnej infrastruktury informatycznej?...

Czytaj więcej
nr 3/2007

Jak stworzyć efektywnie działający system raportowania

Kiedy możemy powiedzieć, że mamy sprawny systemem tworzenia oraz dystrybucji raportów? Czynników sukcesu takiego systemu jest bardzo wiele. Oprócz oczywistych spraw, takich jak: terminowość wykonania, zakres danych zawartych w zestawieniu lub zapewnienie otrzymania raportu przez wszystkich zainteresowanych, są sprawy, o których zapominamy w nawale codziennych obowiązków. W tym opracowaniu zwracam uwagę...

Czytaj więcej
nr 3/2007

Systemy ewidencji zdarzeń gospodarczych a rozwiązania dla controllingu

Stosowane w przedsiębiorstwach systemy analityczne wspomagają podejmowanie decyzji poprzez wielowymiarowe analizy. Dostarczają one informacji eksperckich opartych na bazach wiedzy. O efektywności zastosowań takich systemów decyduje fakt, czy uzyskane informacje zostaną właściwie wykorzystane (tzn. czy na podstawie dostarczonych danych zostaną podjęte odpowiednie decyzje i czy te decyzje przekształcą...

Czytaj więcej

Reklama

Polityka cookies

Dalsze aktywne korzystanie z Serwisu (przeglądanie treści, zamknięcie komunikatu, kliknięcie w odnośniki na stronie) bez zmian ustawień prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EXPLANATOR oraz partnerów w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Usługa Cel użycia Włączone
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony Nie możesz wyłączyć tych plików cookies, ponieważ są one niezbędne by strona działała prawidłowo. W ramach tych plików cookies zapisywane są również zdefiniowane przez Ciebie ustawienia cookies. TAK
Pliki cookies analityczne Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika. Informacje zebrane przez te pliki nie identyfikują żadnego konkretnego użytkownika.
Pliki cookies marketingowe Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich. Jeśli zdecydujesz się usunąć lub wyłączyć te pliki cookie, reklamy nadal będą wyświetlane, ale mogą one nie być odpowiednie dla Ciebie.