Zestawy tematyczne

Zarządzanie rentownością cz. 1

Zarządzanie rentownością cz. 1

cena: 69,00 zł netto

cena: 84,87 zł brutto

Zarządzanie rentownością to intencjonalne kształtowanie relacji pomiędzy przychodami a kosztami. Niby nic skomplikowanego, wystarczy bowiem zadbać o to, by przychody przewyższały koszty i sprawa załatwiona. Okazuje się jednak, że to nie wystarcza, a zarządzanie rentownością przedsiębiorstwa wcale nie jest proste i wymaga sporo wiedzy i doświadczenia.

Z artykułów dowiesz się m.in.:

 • Jakie role odgrywają rachunkowość i analiza finansowa w badaniu rentowności przedsiębiorstwa?
 • Jak przygotować raport rentowności?
 • Jak wykorzystać analizę wskaźnikową w badaniu rentowności przedsiębiorstw?
 • Jak skutecznie planować i analizować próg rentowności?
 • Jak analizować rentowność w- skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym?
 • Jak zarządzać rentownością w firmach usługowych?
 • Jak badać rentowność firmy bazując na systemie ewidencji zleceń?
 • Jak prawidłowo wyliczyć wskaźnik rentowności?
 • Jak przeprowadzić badanie rentowności projektów rozwojowych?
 • Jak przywrócić rentowność przedsiębiorstwa?
 • Jak zwiększać rentowność w okresie spowolnienia gospodarczego?
Dodaj do koszyka

Zawartość zestawu

nr 12/2012

Jak zwiększać rentowność w okresie spowolnienia gospodarczego?

Polski producent stosujący systemowe podejście do zarządzania rentownością w prosty sposób, poprzez podjęcie antyintuicyjnych decyzji dotyczących 5 mln zł sprzedaży (zaledwie 5% przychodów firmy), zwiększył zysk firmy aż o 1 mln zł. Zysk firmy wzrósł aż o 33%, z 3 do 4 mln zł!

Czytaj więcej
nr 2-3/2015

Jak analizować rentowność w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym?

Grupy kapitałowe sporządzają skonsolidowane sprawozdania finansowe najrzadziej raz na rok, czyli na koniec roku obrotowego. Czasami obowiązek ten pojawia się częściej, np. jeśli jednostka dominująca jest notowana na giełdzie/rynku pozagiełdowym. Konsolidację zwykle przeprowadza się także dla celów wewnętrznych na koniec miesiąca/kwartału, żeby kierownictwo jednostki dominującej miało pełny obraz grupy...

Czytaj więcej
nr 10/2013

Jak przeprowadzić badanie rentowności projektów rozwojowych

Coraz więcej firm interesuje się możliwościami oceny rentowności własnych inwestycji w rozwój ludzi. Twarde biznesowe argumenty w HRM są wysoko cenione przez zarządy. Głównie odnosi się to do projektów szkoleniowych, lecz także projekty coachingu w organizacji są już w ten sposób oceniane.

Czytaj więcej
nr 1/2012

Jak prawidłowo wyliczyć wskaźnik ROA?

Problem: Mam pytanie dotyczące sposobu obliczania wskaźników finansowych, np. ROA (rentowność aktywów), gdzie jedną składową wskaźnika jest wynik finansowy z rachunku wyników, a drugą stanowi wartość majątku firmy. Jeśli przyjmiemy zasadę, że obliczamy wskaźnik co kwartał, to jakie wartości i za jaki okres (narastająco czy na dany dzień) powinniśmy wziąć pod uwagę dla wskaźnika obliczanego za okres...

Czytaj więcej
nr 2-3/2015

Zarządzanie rentownością w firmach usługowych

Menedżerowie zarządzający firmami, których działalność opiera się na wiedzy i kreatywności pracowników, często mają problem z właściwym wykorzystaniem ich kompetencji oraz umiejętności. Mając na uwadze dobro firmy oraz rozwój biznesu, powinni także prawidłowo oceniać rentowność prowadzonych przez nich projektów, co nierzadko przysparza im trudności.

Czytaj więcej
nr 3/2011

Raporty rentowności w praktyce

Problem: Jakie są najlepsze praktyki w zakresie przygotowywania raportów o rentowności produktów czy grup produktów, klientów? Proszę o przykłady z praktyki konkretnych procedur w tym zakresie.

Czytaj więcej
nr 4/2011

Efektywność działalności hurtowej

Problem: Przedsiębiorstwo prowadzi coor biznes na działalności produkcyjnej, która stanowi 90% przychodów w całości jego przychodów. Dziesięć procent przychodów pochodzi z drugiego biznesu, tj. hurtowni artykułów spożywczych na majątku położonym w innej miejscowości niż produkcja. Jakiego narzędzia użyć w celu jak najlepszego „rozliczenia” efektywności (rentowności) działalności hurtowej? Jak przypisywać...

Czytaj więcej
nr 5/2009

Jak przywrócić rentowność przedsiębiorstwa

Problem: Zajmuję stanowisko głównego księgowego w średniej wielkości firmie produkcyjnej. Z uwagi na to, że przedsiębiorstwo, w którym jestem zatrudniona, nie ma komórki zajmującej się controllingiem, większość obowiązków związanych z analizami i rachunkowością zarządczą należy do moich kompetencji. W ostatnich miesiącach nasze przedsiębiorstwo osiąga gorsze wyniki finansowe spowodowane kryzysem gospodarczym....

Czytaj więcej
nr 3/2009

Planowanie i analiza progu rentowności

Problem: Planowanie i analiza progu rentowności dostarczają informacji niezbędnych przy podejmowaniu decyzji o wielkości i strukturze produkcji, sprzedaży, a także danych do prognozowania wyników działalności przedsiębiorstwa w krótszym i dłuższym okresie. Próg rentowności może być również wykorzystywany przy podejmowaniu decyzji związanych z rozmiarami planowanych inwestycji, czyli w wyznaczaniu minimalnej...

Czytaj więcej
nr 3/2014

Badanie rentowności firmy bazujące na systemie ewidencji zleceń

Firma kurierska, która na terenie całego kraju posiada 11 oddziałów, wdraża system ERP. Umożliwi on ewidencję i rozliczanie działalności firmy. Będzie zbierał dane wprowadzane w różnych oddziałach do jednej wspólnej bazy. W firmie pracuje 139 kurierów, którzy świadczą 46 różnego rodzaju usług. Zamierzeniem firmy jest rozliczenie działalności według zleceń w taki sposób, aby możliwe było określenie...

Czytaj więcej
nr 11/2016

Wieloblokowy i wielostopniowy rachunek marż pokrycia jako narzędzie zarządzania rentownością grup produktowych

CIRZ_11_43_1.jpg

Wielostopniowy i wieloblokowy rachunek marż pokrycia, jest doskonałym narzędziem pozwalającym zmierzyć rentowność i na tej podstawie ocenić działalność jednostki. Stanowi idealny mechanizm kontrolny na każdym etapie rozliczeń (segmencie) niezbędny dla menadżerów i osób zarządzających przedsiębiorstwem.

Czytaj więcej
nr 9/2017

Rola rachunkowości i analizy finansowej w badaniu rentowności przedsiębiorstw

CiRZ_216_06.jpg

Analiza finansowa jest narzędziem rachunkowości, a jej przedmiotem – badanie podstawowego wytworu systemu ewidencji zdarzeń gospodarczych w przedsiębiorstwie, tj. sprawozdania finansowego firmy.

Czytaj więcej
nr 9/2017

ROE vs ROA – porównanie fundamentalnych wskaźników rentowności przedsiębiorstwa

CIRZ_216_11.jpg

Jednym z podstawowych obszarów analizy finansowej, który podlega monitorowaniu przez spółki, jest poziom rentowności działalności firmy. Istnieje wiele kombinacji wskaźników, które można zastosować do badania sprawności funkcjonowania podmiotów na rynku. Poniżej przeprowadzano analizę dwóch wskaźników zyskowności: ROA i ROE na podstawie danych finansowych za lata 2012-2016 spółki Krakus. Celem artykułu...

Czytaj więcej
nr 9/2017

Wykorzystanie analizy wskaźnikowej w badaniach rentowności przedsiębiorstw

CiRZ_216_15.jpg

Określenie rentowność pochodzi od terminu „renta” oznaczającego stosunek efektu do nakładu. Miarą osiąganej rentowności przedsiębiorstwa jest relacja zysków do zaangażowanych kapitałów lub czynników produkcji. Poziom rentowności, jeśli pominie się przyczyny o charakterze obiektywnym (np. koniunkturę, sytuację monopolistyczną), zależy od efektywności gospodarowania przedsiębiorstwa i stanowi wyraz jego...

Czytaj więcej
nr 2/2019

Analiza progów rentowności dla nowo powstającej piekarni – case study

CiRZ_2_10.jpg

Rozpoczynając produkcję jakiegoś wyrobu, rozsądny przedsiębiorca zastanawia się, ile będzie musiał sprzedać tych produktów, aby działalność zaczęła przynosić zyski, a przynajmniej, aby pokryć wszystkie koszty. Analiza progów rentowności podpowie mu, czy przedsięwzięcie jest opłacalne i czy ma szanse osiągnąć sukces. Podobne analizy przeprowadził przedsiębiorca z Nowego Sącza uruchamiający nową piekarnię....

Czytaj więcej

Reklama

Polityka cookies

Dalsze aktywne korzystanie z Serwisu (przeglądanie treści, zamknięcie komunikatu, kliknięcie w odnośniki na stronie) bez zmian ustawień prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EXPLANATOR oraz partnerów w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Usługa Cel użycia Włączone
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony Nie możesz wyłączyć tych plików cookies, ponieważ są one niezbędne by strona działała prawidłowo. W ramach tych plików cookies zapisywane są również zdefiniowane przez Ciebie ustawienia cookies. TAK
Pliki cookies analityczne Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika. Informacje zebrane przez te pliki nie identyfikują żadnego konkretnego użytkownika.
Pliki cookies marketingowe Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich. Jeśli zdecydujesz się usunąć lub wyłączyć te pliki cookie, reklamy nadal będą wyświetlane, ale mogą one nie być odpowiednie dla Ciebie.