Controlling i Rachunkowość Zarządcza 2/2019 (luty)

CiRZ_233.jpg

Sprawozdawczość finansowa – co nowego w 2019 r. ?

W poprzednim numerze pisaliśmy o nowych obowiązkach służb finansowo-księgowych w zakresie leasingu, które wynikają z MSSF 16. Temat zmian postanowiliśmy pociągnąć dalej. W bieżącym wydaniu znajdą Państwo komentarz Łukasza Walkiewicza do zmian w MSSF, obowiązujących od 2019 r. w zakresie sposobu ujmowania i wyceny zobowiązań z tytułu bieżącego i odroczonego podatku dochodowego w sytuacji niepewnej zgodnie z KIMSF 23, a także zmian w obowiązkach wynikających z MSSF 9 „Instrumenty finansowe”, MSR 28 „Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych” oraz MSR 19 „Świadczenia pracownicze”. Zachęcam do lektury kompendium w rubryce Temat Numeru.

O czym jeszcze w numerze? O warunkach i zasadach tworzenia rezerw na podatek dochodowy wg MSR 12. O tym, jak dokonać odłączenia części składowej lub peryferyjnej środka trwałego wraz z wykazem obowiązującej dokumentacji likwidacji środka trwałego. A także o analizie rentowności na przykładzie e-sklepu, wyznaczaniu progów rentowności dla nowych projektów i inwestycji oraz o tym, czym jest zrównoważona rachunkowość.

Korzystając z okazji, zachęcam Państwa do udziału w spotkaniu Lean Factor(y)*, który Redakcja ma przyjemność współorganizować. Podczas spotkania będą Państwo mieli okazję przekonać się, że Lean to nie tylko modne hasło, ale także okazja do przyjrzenia się bliżej możliwościom w zakresie optymalizacji procesów i eliminacji marnotrawstw w firmie. Więcej o wydarzeniu na stronach 5 i 6 bieżącego wydania magazynu.

Pobranie wydania w formie pliku PDF możliwe dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup PDF

Artykuły

Tekst otwarty nr 2/2019

Pracownicze plany kapitałowe

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje ustawa o pracowniczych planach kapitałowych. Została ona wprowadzona w celu systematycznego gromadzenia oszczędności przez uczestnika PPK z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu przez niego 60. roku życia. Środki gromadzone w PPK będą prywatną własnością uczestnika PPK. Pracodawcy będą zobowiązani tworzyć PPK dla wszystkich osób zatrudnionych (np. pracowników na...

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 2/2019

Jak ustalić, kiedy wierzytelność staje się nieściągalna ‑ po zmianie ustawy o VAT

CiRZ_2_3.jpg
90-dniowy termin, po upływie którego można uznać wierzytelność można uznać za nieściągalną, został wprowadzony z 1 stycznia 2019 r. ustawą z 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Jakich wierzytelności dotyczy ten termin? Jak go stosować dla poszczególnych wierzytelności?
Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 2/2019

Elektroniczne fakturowanie w zamówieniach publicznych

18 kwietnia 2019 r. zacznie obowiązywać ustawa o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych. Na podstawie tej ustawy zamawiający zostali zobowiązani do odbierania od wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesłanych za pośrednictwem platformy. Jednocześnie po stronie wykonawców nie został wprowadzony taki obowiązek. Wykonawcy będą mogli dobrowolnie skorzystać z tej formy przesłania...

Czytaj więcej
nr 2/2019

Analiza rentowności e‑sklepu

CiRZ_2_41.jpg

Towar znika z półek, pieniądze trafiają na konto, interes się kręci. Czy taka sytuacja oznacza automatycznie sukces finansowy sklepu internetowego? Niekoniecznie. Żeby skutecznie i efektywnie zarządzać e-sklepem, trzeba prowadzić ciągłą analizę jego rentowności. W tym artykule wyjaśniono, jak to zrobić i jak wyciągać wnioski, by biznes działał jeszcze lepiej.

Czytaj więcej
nr 2/2019

Centra odpowiedzialności w firmie

CiRZ_2_45.jpg

W celu sprawnego zarządzania przedsiębiorstwem można w nim wyodrębnić tzw. centra odpowiedzialności. Ich rodzaj uzależniony jest od tego, która część firmowego rachunku wyników ma stanowić przedmiot kontroli.

Czytaj więcej
nr 2/2019

Analiza progów rentowności dla nowo powstającej piekarni – case study

CiRZ_2_10.jpg

Rozpoczynając produkcję jakiegoś wyrobu, rozsądny przedsiębiorca zastanawia się, ile będzie musiał sprzedać tych produktów, aby działalność zaczęła przynosić zyski, a przynajmniej, aby pokryć wszystkie koszty. Analiza progów rentowności podpowie mu, czy przedsięwzięcie jest opłacalne i czy ma szanse osiągnąć sukces. Podobne analizy przeprowadził przedsiębiorca z Nowego Sącza uruchamiający nową piekarnię....

Czytaj więcej
nr 2/2019

Podatek odroczony wg MSSF

CiRZ_2_26.jpg

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym obowiązek podatkowy powinien występować w okresie, którego dotyczą koszty i przychody podatkowe. Jednocześnie należy zauważyć, iż prawo bilansowe kształtuje wynik finansowy zgodnie z zasadą memoriałową. W prawie podatkowym natomiast pojawia się również zasada kasowa. Różnica w podejściu do rozpoznania momentu powstawania przychodów i kosztów, która stanowi różnicę...

Czytaj więcej
nr 2/2019

Odłączenie części składowej lub peryferyjnej środka trwałego

CiRZ_2_30.jpg

Przy częściowej likwidacji środka trwałego wartość netto jest ustalana jako różnica między wartością początkową skorygowaną o wartość brutto odłączonej części a umorzeniem środka trwałego skorygowanym o wartość umorzenia dotyczącego odłączonej części.

Czytaj więcej
nr 2/2019

Zrównoważona rachunkowość wyzwaniem 2019 roku

CiRZ_2_36.jpg

Rachunkowość jest pojęciem wieloznacznym, określanym jako szczególny system informacyjny, międzynarodowy język biznesu, system identyfikacji, pomiaru, wyceny, interpretacji, działalności gospodarczej. Jest systemem pomiaru działalności gospodarczej i komunikowania wyników tego pomiaru. Rachunkowość jest systemem retro- i prospektywnym, stanowi praktyczny rachunek ekonomiczny, jest jedna, pomimo że...

Czytaj więcej
nr 2/2019

Przegląd zmian w MSSF

CiRZ_2_7.jpg
Wraz z 2019 rokiem weszły w życie kolejne zmiany w rachunkowości. Jest to ważna informacja dla spółek stosujących MSSF, bowiem wraz z dniem 1 stycznia wchodzi w życie nowy standard MSSF 16 Leasing oraz zmiany w poszczególnych istniejących już standardach. Poniżej przedstawimy przegląd najważniejszych zmian w MSSF obowiązujących od 2019 roku.
Czytaj więcej
nr 2/2019

Obowiązkowe elementy spółki z o.o.

CiRZ_2_22.jpg

Umowa spółki z o.o. jest skuteczna, jeżeli zawiera co najmniej obowiązkowe elementy wymagane dla takiej umowy. Brak któregokolwiek z tych elementów będzie skutkować odmową wpisu spółki do rejestru. W artykule przedstawiamy, jakie obligatoryjne zapisy powinny się znaleźć w umowie założycielskiej spółki z o.o.

Czytaj więcej
nr 2/2019

Jak graficznie przedstawiać dane – o budowie wykresów

CiRZ_2_15.jpg

Wykresy są niezbędnym dodatkiem do informacji zarządczej. Prezentowanie danych w postaci wykresów pozwala w czytelny sposób pokazać dane liczbowe, dzięki czemu łatwiej zauważyć pewne zależności czy odchylenia.

Czytaj więcej

Reklama