Rachunkowość jest pojęciem wieloznacznym, określanym jako szczególny system informacyjny, międzynarodowy język biznesu, system identyfikacji, pomiaru, wyceny, interpretacji, działalności gospodarczej. Jest systemem pomiaru działalności gospodarczej i komunikowania wyników tego pomiaru. Rachunkowość jest systemem retro- i prospektywnym, stanowi praktyczny rachunek ekonomiczny, jest jedna, pomimo że składa się z wielu różnych podsystemów.

Zrównoważona rachunkowość wyzwaniem 2019 roku

Wyzwaniem nowego roku jest zrównoważona rachunkowość, będąca odpowiedzią na ekonomię zrównoważonego rozwoju na prowadzenie przez przedsiębiorstwa zrównoważonej działalności gospodarczej. „Zrównoważona rachunkowość” nie jest sloganem, jest perspektywą przyszłości – istnieje, zarówno w nauce, jak i praktyce. Musi być doskonalona!

W obliczu zmian oraz intensywnych procesów, jakie zachodzą w otoczeniu przedsiębiorstw, wyzwaniem dla nauki oraz praktyki staje się koncepcja zrównoważonego rozwoju, wdrażana na poziomie mikro-, mezo- oraz makroekonomicznym. Cele zrównoważonego rozwoju powinno się rozpatrywać w trzech wymiarach – ekologicznym, ekonomicznym i społecznym. Zrównoważony rozwój1:

  • to rozwój społeczno-gospodarczy zrównoważony ze środowiskiem przyrodniczym,
  • to działania prowadzące do poprawy jakości życia obywateli i jednocześnie nieprzyczyniające się do degradacji środowiska,
  • ma zapewniać trwałą poprawę jakości życia obecnych i przyszłych pokoleń,
  • to dążenie do prowadzenia działań produkcyjnych przy jak najniższej presji na środowisko naturalne,
  • jest harmonijnym rozwojem systemu gospodarczego, społecznego i przyrodniczego,
  • stanowi obszar zainteresowania ekonomii, finansów, zarządzania, teorii i praktyki.

Pozostałe 81% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu
Ulubione Drukuj

Zobacz również

MSSF 5: Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana

MSSF 5: Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana

W ewidencji księgowej jednostki można spotkać się z wieloma zdarzeniami gospodarczymi, które jest zobowiązana zgodnie z przepisami odpowiednio ująć w księgach rachunkowych oraz w sprawozdaniu finansowym na koniec okresu sprawozdawczego. Trudności mogą pojawić się w ewidencji zdarzeń nietypowych, którą niewątpliwie jest problematyka aktywów trwałych, przeznaczonych do sprzedaży oraz aktywów związanych z działalnością zaniechaną. Kwestia ta opisana została w MSSF 5 Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana.

Czytaj więcej

Przepisy regulujące działalność biegłych rewidentów

Przepisy regulujące działalność biegłych rewidentów

Zawód biegłego rewidenta opiera się na wielu aktach prawnych, które w szczegółowy sposób regulują jego pracę. Najważniejsze z nich to Międzynarodowe Standardy Badania, które ściśle określają proces związany z przeprowadzeniem audytu finansowego. Przetłumaczone na język polski tworzą Krajowe Standardy Rewizji Finansowej.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama