Zrównoważona rachunkowość wyzwaniem 2019 roku

CiRZ_2_36.jpg

Rachunkowość jest pojęciem wieloznacznym, określanym jako szczególny system informacyjny, międzynarodowy język biznesu, system identyfikacji, pomiaru, wyceny, interpretacji, działalności gospodarczej. Jest systemem pomiaru działalności gospodarczej i komunikowania wyników tego pomiaru. Rachunkowość jest systemem retro- i prospektywnym, stanowi praktyczny rachunek ekonomiczny, jest jedna, pomimo że składa się z wielu różnych podsystemów.

Wyzwaniem nowego roku jest zrównoważona rachunkowość, będąca odpowiedzią na ekonomię zrównoważonego rozwoju na prowadzenie przez przedsiębiorstwa zrównoważonej działalności gospodarczej. „Zrównoważona rachunkowość” nie jest sloganem, jest perspektywą przyszłości – istnieje, zarówno w nauce, jak i praktyce. Musi być doskonalona!

W obliczu zmian oraz intensywnych procesów, jakie zachodzą w otoczeniu przedsiębiorstw, wyzwaniem dla nauki oraz praktyki staje się koncepcja zrównoważonego rozwoju, wdrażana na poziomie mikro-, mezo- oraz makroekonomicznym. Cele zrównoważonego rozwoju powinno się rozpatrywać w trzech wymiarach – ekologicznym, ekonomicznym i społecznym. Zrównoważony rozwój1:

  • to rozwój społeczno-gospodarczy zrównoważony ze środowiskiem przyrodniczym,
  • to działania prowadzące do poprawy jakości życia obywateli i jednocześnie nieprzyczyniające się do degradacji środowiska,
  • ma zapewniać trwałą poprawę jakości życia obecnych i przyszłych pokoleń,
  • to dążenie do prowadzenia działań produkcyjnych przy jak najniższej presji na środowisko naturalne,
  • jest harmonijnym rozwojem systemu gospodarczego, społecznego i przyrodniczego,
  • stanowi obszar zainteresowania ekonomii, finansów, zarządzania, teorii i praktyki.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę
Drukuj

Zobacz również

Archiwum

Polecamy