Towar znika z półek, pieniądze trafiają na konto, interes się kręci. Czy taka sytuacja oznacza automatycznie sukces finansowy sklepu internetowego? Niekoniecznie. Żeby skutecznie i efektywnie zarządzać e-sklepem, trzeba prowadzić ciągłą analizę jego rentowności. W tym artykule wyjaśniono, jak to zrobić i jak wyciągać wnioski, by biznes działał jeszcze lepiej.

Analiza rentowności przypomina przegląd samochodu u mechanika. Zużycie drobnych części albo z pozoru nieistotne usterki mogą świadczyć o poważniejszych awariach, których lekceważenie doprowadzi pojazd do ruiny. Podobnie jest ze sklepem internetowym i wskaźnikami rentowności. Są one najprostszym sposobem na ocenę kondycji firmy i jednocześnie podstawą do wprowadzania zmian. Dzięki nim wiemy, które obszary przynoszą zyski, a które nie, jak ustalić ceny, w co warto inwestować, a które pomysły były nietrafione. Takie informacje ułatwiają także rozmowy z potencjalnymi inwestorami albo bankami. Wskaźniki rentowności są do tego praktycznie niezbędne. Bez nich zarządzanie firmą – w tym przypadku sklepem internetowym – to błądzenie w ciemnościach. Czasami uda się trafić do celu, ale lepiej mieć latarkę w postaci konkretnych danych.

W labiryncie liczb

Które wskaźniki śledzić? Większość ekspertów odpowie: „To zależy”. Wariantów wskaźników rentowności jest mnóstwo, ale nie wszystkie będą równie przydatne dla każdego przedsiębiorcy. Najwięcej zależy od specyfiki prowadzonej działalności. W przypadku sprzedaży towarów duże znaczenie będzie miała np. relacja zysków do zapasów w magazynach. Z kolei dla e-sklepów świadczących usługi kluczowa będzie przede wszystkim rentowność sprzedaży, obliczana od kwot netto. By uniknąć przeładowania danymi, lepiej wybrać kilka wskaźników rentowności i regularnie je kontrolować, np. raz w miesiącu. Mniej istotne dane można sprawdzać rzadziej, np. raz na kwartał lub raz na rok.

Rentowność oznacza – w dużym skrócie – opłacalność prowadzenia działalności. Im wyższy zysk na przykład w relacji do sprzedaży, tym wyższa rentowność. Jeżeli sklep jest „na plusie”, można powiedzieć, że jest rentowny. Specjaliści od finansów najczęściej wykorzystują do analiz trzy wskaźniki: relację zysku do sprzedaży, majątku oraz kapitału.

1. Rentowność sprzedaży (return on sales – ROS)

Wynik pokazuje, na ile opłacalna jest sprzedaż. To bezcenna wiedza – jeżeli wskaźnik jest niski, może to oznaczać, że na przykład marża jest za niska. Warto wówczas rozważyć zmianę cen oferowanych produktów, choć oczywiście wymaga to dokładnego przemyślenia. Istnieje wiele wariantów wskaźnika rentowności do sprzedaży, w których uwzględnia się np. kwoty brutto i netto, marże, narzut, zysk operacyjny itp. W zależności od tego, czego chcemy się dowiedzieć, można korzystać z różnych danych.

Specjaliści od e-handlu radzą obliczać wskaźnik rentowności sprzedaży na podstawie przychodu ze sprzedaży bez podatku VAT i po odjęciu większości kosztów. O ile te ostatnie nie zmieniają się z tygodnia na tydzień – co zdarza się w niektórych branżach – obliczenie takiego wskaźnika nie powinno być specjalnie czasochłonne, a będzie wystarczająco miarodajne, by śledzić kondycję firmy.

Full access available for logged users only. Log in or select the best subscription option here..

Log in Order a subscription

Also check

Narzędzia budżetowania – wybrane elementy

Read more

Dokumentacja pracownicza

CiRZ_07-08_92.jpg

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy, wynikających z przepisów prawa pracy, jest prowadzenie dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników. Obowiązek ten nałożony został na pracodawców w treści art. 94 pkt 9a Kodeksu pracy. Rzetelne jego dopełnienie jest szczególnie istotne ze względu na moc dowodową gromadzonych dokumentów, które pozwolą pracodawcy wykazać prawidłową realizację ciążących na nim obowiązków związanych z nawiązaniem stosunku pracy.

Read more

Sygnaliści pod ochroną

CiRZ_07-08_85.jpg

Parlement Europejski przyjął dyrektywę o ochronie sygnalistów – osób, które nagłaśniają i informują o nielegalnej lub nieuczciwej działalności , z którą spotykają się w miejscu pracy. Kto może zostać sygnalistą? Jak zgłaszać nadużycia? Jak wygląda ochrona sygnalistów na gruncie prawa polskiego?

Read more

Current issue

Polecamy

Go to

Partners

Advertisement