Controlling i Rachunkowość Zarządcza 7-8/2019 (lipiec-sierpień)

Controlling i Rachunkowość Zarządcza nr 7-8/2019 - Jak dobierać i prezentować KPI w Excelu

Jak dobierać i prezentować KPI w Excelu

Dobrze dobrane kluczowe wskaźniki efektywności KPIs są jak kompas, który wskazuje właściwą drogę dla działań firmy. Pomagając w ewaluacji działań zbliżają firmę do osiągnięcia celów strategicznych. Często spotykam się z opinią, że największy problem stanowi samo dobranie odpowiednich KPIs. Takie ich dopasowanie do strategii, które pozwoli na monitorowanie rzeczywistych wyników. Odpowiednia ilość (czy i tutaj od nadmiaru głowa boli?), jakość (czy to prawda, że jeden dobry KPI jest wart więcej niż kilka słabych?) oraz dostępność (bo po co komu wskaźniki, skoro nie płynie z nich informacja zwrotna?). Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znajdą Państwo w Temacie numeru, w artykule Pawła Wróblewskiego pt. Jak dobierać i prezentować KPI?”, który nie tylko pokazuje, jak dobierać właściwe KPIs, ale też jak prezentować informację zwrotną na temat wyników mierzonych za pomocą KPIs. Jak przystało na ogromnego entuzjastę Excela, autor prezentuje możliwości wizualizacji KPIs z wykorzystaniem Excela, odwołując się do konkretnych przykładów.

Zastanawiają się Państwo, skąd zwiększona objętość tego wydania magazynu? Stąd, że zdecydowaliśmy się połączyć numer lipcowy i sierpniowy, dostarczając naszym Czytelnikom wydanie wakacyjne, przed okresem urlopowym. Może akurat zechcą Państwo zabrać nasz magazyn ze sobą na wakacje? A może skorzystają z niego przed urlopem i letnim wyjazdem? Tak dobrze, i tak dobrze. Korzystając z okazji, życzę Państwu udanego urlopu i przyjemnej lektury. W podwójnym numerze prezentujemy dużo treści związanych z aktualnościami i zmianami prawnymi, controllingiem produkcji oraz kosztami i badaniem rentowności. Liczę, że materiały będą dla Państwa przydatne i inspirujące!

Pobranie wydania w formie pliku PDF możliwe dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup PDF

Artykuły

nr 7-8/2019

Prosta Spółka Akcyjna od 1 marca 2020 r.

Prosta Spółka Akcyjna od 1 marca 2020 r.

Wzmocnienie rozwoju startupów w Polsce, zwiększenie ich konkurencyjności oraz zahamowanie „eksportowania” polskich pomysłów za granicę – takie mają być efekty ustawy wprowadzającej prostą spółkę akcyjną (PSA), którą uchwalił Sejm. Nowelizacja KSH, która zakłada nowy rodzaj spółki, ma sprawić, że polscy innowacyjni przedsiębiorcy będą mogli łatwiej niż obecnie założyć spółkę i pozyskać kapitał potrzebny...

Czytaj więcej
nr 7-8/2019

Pobór podatku u źródła na nowych zasadach już od lipca

Już od 1 lipca 2019 r., w przypadku wypłat na rzecz danego kontrahenta, które przekroczą 2 mln zł rocznie i podlegają podatkowi u źródła, płatnicy zobowiązani będą pobrać daninę według podstawowej stawki.

Czytaj więcej
nr 7-8/2019

Nowe rozwiązania zapobiegające unikaniu płacenia podatków

Nowe rozwiązania zapobiegające unikaniu płacenia podatków

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, który zakłada dalsze uszczelnienie systemu podatkowego oraz zapewnienie większej stabilności wpływów z podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Zaproponowano także rozwiązania zapobiegające unikaniu płacenia podatków.

Czytaj więcej
nr 7-8/2019

MPiT tworzy Czarną Księgę niedozwolonych praktyk

MPiT zachęca przedsiębiorców do zgłaszania wszelkich barier napotkanych na rynkach innych państw członkowskich. Szczególnie dotyczy to delegowania pracowników. Skargi te posłużą do opracowania Czarnej Księgi dot. bezprawnych praktyk utrudniających delegowanie pracowników, a także innych barier i ograniczeń, które utrudniają korzystanie ze wszystkich czterech swobód rynku wewnętrznego: przepływu towarów,...

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 7-8/2019

Kaizen Inspiration Tour [Japonia, 30.09 ‑ 11.10.2019]

Kaizen Inspiration Tour [Japonia, 30.09 - 11.10.2019]

Dla wszystkich, którzy chcą poczuć i zrozumieć czym jest kaizen oraz zobaczyć na własne oczy najlepsze na świecie praktyki leanowe, Wydawnictwo Explanator we współpracy z ATML Polska przygotowało ofertę wyjazdu studyjnego do Japonii.

Czytaj więcej
nr 7-8/2019

Jak tworzyć użyteczne KPI?

Jak tworzyć użyteczne KPI?

Monitoring działalności firmy z użyciem kluczowych wskaźników efektywności (z ang. Key Performance Indicators, KPI) praktykowany jest w wielu przedsiębiorstwach. Z założenia wskaźniki KPI mają pomóc menedżerom w realizowaniu strategii firmy, prowadząc ją ku ściśle określonym celom. Aby zadanie to mogło stać się wykonalne wskaźniki, którymi posługują się zarządzający powinny być dobrze zdefiniowane...

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 7-8/2019

Controlling marketingu w kryzysie i intensywnym rozwoju

Controlling marketingu w kryzysie i intensywnym rozwoju

Jak powinien być zaprojektowany i prowadzony dobry system controllingu marketingu? Nie ma jednej dobrej odpowiedzi na to pytanie – poza stwierdzeniem „Tak, by wspierał realizację celów przedsiębiorstwa”. Tym stwierdzeniem odnosimy się do jednej z najważniejszych ról controllingu, czyli właśnie zapewnienia realizacji celów strategicznych i celów operacyjnych przedsiębiorstwa. I choć brzmi to bardzo...

Czytaj więcej
nr 7-8/2019

Co powinien zawierać plan i budżet marketingowy? 5 skutecznych rad

Co powinien zawierać plan i budżet marketingowy? 5 skutecznych rad

W teorii stworzenie planu marketingowego jest łatwe. Prezesi zawsze oczekują wysokich celów i zwracających się budżetów. W praktyce otrzymujemy jednak nierealne opisy marzeń sprzedawców i marketingowe półprawdy. Jak więc tworzyć dobre plany marketingowe? Jak sprawdzać, czy faktycznie są właściwie opracowane, mierzalne i SMART? I wreszcie – jak budżetować (i nie zwariować)?

Czytaj więcej
nr 7-8/2019

Zarządzanie zapasami – w teorii i praktyce gospodarczej

Zarządzanie zapasami – w teorii i praktyce gospodarczej

Obecny świat rzeczywisty jest determinowany wieloma czynnikami. W wyniku umiejętnej rezyliencji przedsiębiorstwa osiągają sukces lub doświadczają porażki. Jednostki gospodarcze funkcjonują w turbulentnym otoczeniu, a przeobrażenia systemów zarządzania procesami logistycznymi obejmują fazy zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji oraz obejmują działania informacyjne. Jednym z ważnych elementów działalności...

Czytaj więcej
nr 7-8/2019

Rachunek kosztów działań sterowany czasem – współczesne spojrzenie na koszty

Rachunek kosztów działań sterowany czasem – współczesne spojrzenie na koszty

Koszt to zużycie zasobów wyrażone w mierniku pieniężnym. Z kosztem związany jest rachunek kosztów, czyli ogół czynności pozwalający na przewidywanie poziomu kosztów, ich pomiar, wycenę, prezentację. Rachunek kosztów działań to metodologia pomiaru kosztów oraz efektów pojedynczych działań, zasobów oraz obiektów kosztowych. Działania definiowane są jako praca wykonywana w ramach organizacji. Praca, działania...

Czytaj więcej
nr 7-8/2019

Sygnaliści pod ochroną

Sygnaliści pod ochroną

Parlement Europejski przyjął dyrektywę o ochronie sygnalistów – osób, które nagłaśniają i informują o nielegalnej lub nieuczciwej działalności , z którą spotykają się w miejscu pracy. Kto może zostać sygnalistą? Jak zgłaszać nadużycia? Jak wygląda ochrona sygnalistów na gruncie prawa polskiego?

Czytaj więcej
nr 7-8/2019

Dokumentacja pracownicza

Dokumentacja pracownicza

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy, wynikających z przepisów prawa pracy, jest prowadzenie dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników. Obowiązek ten nałożony został na pracodawców w treści art. 94 pkt 9a Kodeksu pracy. Rzetelne jego dopełnienie jest szczególnie istotne ze względu na moc dowodową gromadzonych dokumentów, które pozwolą pracodawcy wykazać prawidłową...

Czytaj więcej
nr 7-8/2019

KSR 2 „Podatek dochodowy”

KSR 2 „Podatek dochodowy”

Krajowy Standard Rachunkowości nr 2 „Podatek dochodowy” skupia się na trudnym i niejednokrotnie problematycznym dla przedsiębiorstw zagadnieniu, jakim jest podatek dochodowy oraz podatek odroczony. W KSR zostały uściślone definicje, wykazane księgowania oraz podane przykłady dla zobrazowania przepisów.

Czytaj więcej
nr 7-8/2019

Niedoskonałości wielosegmentowego i wieloblokowego rachunku marż pokrycia

Niedoskonałości wielosegmentowego i wieloblokowego rachunku marż pokrycia

Kierownictwo przedsiębiorstw potrzebuje precyzyjnych informacji zarówno o rentowności klientów, jak i wartości kreowanej przez poszczególnych menedżerów. Informacje te są niezbędne do podejmowania właściwych decyzji w otoczeniu, które cechuje wysoka konkurencja oraz idąca w ślad za tym przypadkowość. Zmienność warunków funkcjonowania wymusza także stałe dostosowanie kontroli zarządzania w przedsiębiorstwach...

Czytaj więcej
nr 7-8/2019

Zasada istotności w rachunkowości

Zasada istotności w rachunkowości

Zgodnie z ustawą o rachunkowości prawidłowe prowadzenie ksiąg rachunkowych jest podstawą sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego. Aby dane wykazane w sprawozdaniu finansowym były rzetelne i jasno przedstawiały obraz jednostki, wymagana jest znajomość zasad rachunkowości, a także ich prawidłowa interpretacja i stosowanie.

Czytaj więcej
nr 7-8/2019

Ujemny kapitał jednostki

Ujemny kapitał jednostki

Ujemny kapitał własny jednostki to zagrożenie dla kontynuacji jej działalności. W takiej sytuacji jednostki mogą podjąć decyzję o kontynuowaniu działalności, tj. podjąć działania restrukturyzacyjne i sporządzać sprawozdanie bądź też rozpocząć proces likwidacji lub upadłości, co spowoduje, że jednostka będzie zobowiązana sporządzić sprawozdanie przy braku kontynuacji działalności.

Czytaj więcej
nr 7-8/2019

Łączenie się spółek – aspekt prawny i rachunkowy

Łączenie się spółek – aspekt prawny i rachunkowy

Coraz częściej, ze względu na wymagający rynek oraz w celu dalszego i szybkiego rozwoju, dobrze prosperujące spółki o podobnym profilu decydują się na połączenie. Takie rozwiązanie zwiększa efektywność przedsiębiorstw, zmniejszając koszty działalności oraz daje możliwość osiągnięcia efektów synergii.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 7-8/2019

OEE, czyli efektywność wyposażenia w praktyce

OEE, czyli efektywność wyposażenia w praktyce

OEE wydaje się być wskaźnikiem obiektywnym i uniwersalnym. To tylko pozory, ponieważ możliwości jego obliczania jest co najmniej kilka, a sposobów interpretacji tyle, ilu menedżerów o nim dyskutujących. Nie bez znaczenia jest też jakość danych, które zasilają obliczenia, a w szczególności sposób ich zbierania. Z prostego narzędzia może wyjść zupełnie bezużyteczny twór, którego nikt nie będzie chciał...

Czytaj więcej
nr 7-8/2019

Jak optymalizować politykę cenową w sektorze B2B, by obronić marżę?

Jak optymalizować politykę cenową w sektorze B2B, by obronić marżę?

Jak można mierzyć skuteczność polityki cenowej i dlaczego warto to robić? Jakimi metodami mogą być ustalane ceny wyjściowe w segmencie B2B i jakie konsekwencje ma wybór metody? Jakie elementy składają się na politykę cenową rozumianą jako rozwiązanie systemowe?

Czytaj więcej
nr 7-8/2019

Płynność finansowa a rentowność przedsiębiorstwa

Płynność finansowa a rentowność przedsiębiorstwa

Przedsiębiorcy prowadzący firmę w Polsce często napotykają na problemy płynnościowe spowodowane przede wszystkim przez znane wszystkim zatory płatnicze. W Polsce przeciętny czas oczekiwania na należności wynosi około 33 dni, zatory płatności dotykają większości branż w naszym kraju.

Czytaj więcej
nr 7-8/2019

Marginalne zyski – mikrosposoby na sukcesy w firmi

Marginalne zyski – mikrosposoby na sukcesy w firmi

Czy mikrozmiany mogą pomóc w sukcesie? Większość osób widzi sukcesy wyłącznie na samym końcu pewnego procesu, gdy ktoś coś wygra albo dane firmowe pokażą znaczny wzrost zysku. Widzimy tylko to, co duże. Tego, co jest małe nie zauważamy. Szybko zauważymy potężnego słonia drepczącego po ulicach w mieście, a nie zauważymy pracowitych małych pszczół, które zapylają kwiaty i dają zdrowy pyszny miód. Z marginalnymi...

Czytaj więcej
nr 7-8/2019

Idea zarządzania strategicznego

Zarządzanie strategiczne pełni w przedsiębiorstwie kluczową rolę. Obejmuje tak istotną dziedzinę zarządzania firmą jak opracowanie i implementacja jej strategii, bez której trudno byłoby konkurować w zmiennym otoczeniu rynkowym.

Czytaj więcej
nr 7-8/2019

Dane osobowe w programach księgowych – obowiązki RODO

Dane osobowe w programach księgowych – obowiązki RODO

Przedsiębiorcy mają obowiązek przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych (RODO) – również w przypadku gdy wykorzystują takie dane wyłącznie w celach księgowych, np. w celu wystawiania faktur, prowadzenia ewidencji i ksiąg rachunkowych. Obowiązek przestrzegania przepisów RODO dotyczy także danych osobowych pracowników. W artykule wskazujemy, jakie obowiązki ciążą na przedsiębiorcach (podatnikach...

Czytaj więcej
nr 7-8/2019

Prognozowanie sprzedaży w Excelu

Prognozowanie sprzedaży w Excelu

Prognozowanie sprzedaży polega na tym, że mając pewne dane historyczne chcielibyśmy stwierdzić na ich podstawie, jak będzie wyglądała wielkość sprzedaży w kolejnych okresach. Przygotowywanie prognozy, etap po etapie, omówiono w poniższym artykule.

Czytaj więcej
nr 7-8/2019

Formatowanie warunkowe w Excelu

Formatowanie warunkowe w Excelu

Do czego może przydać się formatowanie warunkowe w Excelu? Do zaznaczania szczególnych i ważnych sytuacji w danych oraz do zwrócenia uwagi na konkretne wydarzenia/daty/wartości. Formatowanie warunkowe ułatwia kontrolowanie terminów płatności, wielkości sprzedaży i wiele innych rzeczy.

Czytaj więcej

Reklama

Polityka cookies

Dalsze aktywne korzystanie z Serwisu (przeglądanie treści, zamknięcie komunikatu, kliknięcie w odnośniki na stronie) bez zmian ustawień prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EXPLANATOR oraz partnerów w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Usługa Cel użycia Włączone
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony Nie możesz wyłączyć tych plików cookies, ponieważ są one niezbędne by strona działała prawidłowo. W ramach tych plików cookies zapisywane są również zdefiniowane przez Ciebie ustawienia cookies. TAK
Pliki cookies analityczne Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika. Informacje zebrane przez te pliki nie identyfikują żadnego konkretnego użytkownika.
Pliki cookies marketingowe Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich. Jeśli zdecydujesz się usunąć lub wyłączyć te pliki cookie, reklamy nadal będą wyświetlane, ale mogą one nie być odpowiednie dla Ciebie.