Parlement Europejski przyjął dyrektywę o ochronie sygnalistów – osób, które nagłaśniają i informują o nielegalnej lub nieuczciwej działalności , z którą spotykają się w miejscu pracy. Kto może zostać sygnalistą? Jak zgłaszać nadużycia? Jak wygląda ochrona sygnalistów na gruncie prawa polskiego?

Sygnaliści pod ochroną

W dniu 16 kwietnia 2019 r. Parlament Europejski przyjął ostateczną propozycję Dyrektywy o ochronie sygnalistów – osób, które nagłaśniają i informują o nielegalnej lub nieuczciwej działalności, z którą spotykają się w miejscu pracy [Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii (COM(2018)0218 – C8–0159/2018 – 2018/0106(COD)].

Dyrektywa stanowi odpowiedź na potrzebę uregulowania kwestii sygnalizowania nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstw na gruncie prawa europejskiego. Dotychczas ochrona osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa w UE była fragmentaryczna i niejednolita, a w wielu przypadkach odnosiła się wyłącznie do konkretnych sektorów lub kategorii pracowników. Jedynie 10 państw członkowskich UE zapewniało pełną ochronę sygnalistów (należą do nich m.in. Francja, Szwecja i Wielka Brytania)

Kto może zostać sygnalistą?

Sygnalistą może zostać każda osoba w jakikolwiek sposób związana z przedsiębiorstwem, niezależnie od tego czy jest jej pracownikiem etatowym, czy jest z nim związana inną umową niż umowa o pracę. Może więc nim zostać wykonawca, kontrahent, samozatrudniony, stażysta, a nawet kandydat do pracy, o ile uczestnicząc w procesie rekrutacji dowiedział się o nieprawidłowościach w przedsiębiorstwie. Widać zatem wyraźnie, że katalog osobowy potencjalnych sygnalistów jest niezwykle szeroki i w zasadzie obejmuje każdego, kto mógłby mieć informacje na temat nieprawidłowości występujących w danym podmiocie.

Dodatkowo projekt dyrektywy zakłada ochronę dla osób fizycznych, które pomagały sygnaliście w dokonaniu zgłoszenia. Takie rozszerzenie ochrony ma na celu wyprzedzające przeciwdziałanie wszelkim formom odwetu ze strony pracodawcy lub osób bezpośrednio przełożonych.

 

Pozostałe 74% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Zobacz również

Marża a narzut. Najważniejsze wskaźniki finansowe do wyznaczania rentowności

Marża a narzut. Najważniejsze wskaźniki finansowe do wyznaczania rentowności

Jak oceniać rentowność sprzedaży i prowadzonego biznesu? Jakie są najczęstsze błędy przy obliczaniu rentowności biznesu i działań handlowych? Czym różni się marża od narzutu i dlaczego nie należy ich zamiennie stosować?

Czytaj więcej

Jaki wpływ wywiera COVID‑19 na sprawozdanie finansowe za 2020 r.

Jaki wpływ wywiera COVID-19 na sprawozdanie finansowe za 2020 r.

Pandemia koronawirusa spowodowała, że sprawozdanie finansowe za 2020 r. będzie inne niż w poprzednich latach. Wiąże się to z pandemią COVID-19 i lockdownem, który dotknął większość firm w pierwszych miesiącach 2020 r. Co za tym idzie – sprawozdanie finansowe będzie musiało zawierać opis perspektywy na następne lata.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama