Parlement Europejski przyjął dyrektywę o ochronie sygnalistów – osób, które nagłaśniają i informują o nielegalnej lub nieuczciwej działalności , z którą spotykają się w miejscu pracy. Kto może zostać sygnalistą? Jak zgłaszać nadużycia? Jak wygląda ochrona sygnalistów na gruncie prawa polskiego?

W dniu 16 kwietnia 2019 r. Parlament Europejski przyjął ostateczną propozycję Dyrektywy o ochronie sygnalistów – osób, które nagłaśniają i informują o nielegalnej lub nieuczciwej działalności, z którą spotykają się w miejscu pracy [Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii (COM(2018)0218 – C8–0159/2018 – 2018/0106(COD)].

Dyrektywa stanowi odpowiedź na potrzebę uregulowania kwestii sygnalizowania nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstw na gruncie prawa europejskiego. Dotychczas ochrona osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa w UE była fragmentaryczna i niejednolita, a w wielu przypadkach odnosiła się wyłącznie do konkretnych sektorów lub kategorii pracowników. Jedynie 10 państw członkowskich UE zapewniało pełną ochronę sygnalistów (należą do nich m.in. Francja, Szwecja i Wielka Brytania)

Kto może zostać sygnalistą?

Sygnalistą może zostać każda osoba w jakikolwiek sposób związana z przedsiębiorstwem, niezależnie od tego czy jest jej pracownikiem etatowym, czy jest z nim związana inną umową niż umowa o pracę. Może więc nim zostać wykonawca, kontrahent, samozatrudniony, stażysta, a nawet kandydat do pracy, o ile uczestnicząc w procesie rekrutacji dowiedział się o nieprawidłowościach w przedsiębiorstwie. Widać zatem wyraźnie, że katalog osobowy potencjalnych sygnalistów jest niezwykle szeroki i w zasadzie obejmuje każdego, kto mógłby mieć informacje na temat nieprawidłowości występujących w danym podmiocie.

Dodatkowo projekt dyrektywy zakłada ochronę dla osób fizycznych, które pomagały sygnaliście w dokonaniu zgłoszenia. Takie rozszerzenie ochrony ma na celu wyprzedzające przeciwdziałanie wszelkim formom odwetu ze strony pracodawcy lub osób bezpośrednio przełożonych.

 

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę

Zobacz również

Analiza rentowności projektu z dofinansowaniem

CiRZ_02_24.jpg

Jedną z form wsparcia realizacji potrzeb inwestycyjnych są dotacje. Jeszcze w bieżącej perspektywie finansowej zostało wiele programów, z których można je uzyskać. Ważne, żeby odpowiednio oszacować rentowność takiej inwestycji i zidentyfikować ryzyko.

Czytaj więcej

MSSF 15: Przychody z umów z klientami

CiRZ_1_2020_44.jpg

Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej 15 Przychody z umów z klientami jest stosunkowo nowym standardem, który funkcjonuje już od stycznia 2018 r. Zastępuje on MSR 11 Umowy o usługę budowlaną oraz MSR 18 Przychody, jak również wydane interpretacje KIMSF, a zatem ma zastosowanie do prawie wszystkich umów zawartych z klientami.

Czytaj więcej

Ocena ryzyka bankructwa z wykorzystaniem narzędzi controllingu

CiRZ_1_2020_9.jpg

Ryzyko jest stałym elementem działalności przedsiębiorstw. Powszechnie kojarzy się z nieoczekiwanymi stratami. Wykrywanie i unikanie sytuacji ryzyka jest jednym z głównych celów zarządzania przedsiębiorstwem, a zarządzanie ryzykiem, poprzez ocenę i zabezpieczenie ryzyka, stanowi kluczowy czynnik równowagi pozycji rynkowej biznesu.

Czytaj więcej

Numer bieżący

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama