Controlling i Rachunkowość Zarządcza 2/2016 (luty)

Controlling i Rachunkowość Zarządcza nr 2/2016 - Audyt a controlling

Audyt a controlling

Kolejny numer magazynu Controlling i Rachunkowość Zarządcza poświęcamy tematowi audytu w przedsiębiorstwie. Jaka jest jego rola, cele i zadanie? W jaki sposób audyt korzysta z dostarczanych przez controlling danych? Postaramy się odpowiedzieć na pytanie, jakie zadania stoją przed controllingiem jako funkcją wsparcia dla audytu. Przedstawiamy przykładowy proces tworzenia planu audytu i kontroli wewnętrznej. Przyglądamy się audytowi informatycznemu i prawnemu. Rozpoczynamy cykl artykułów poświęconych użyciu języka SQL w pracy analityków i specjalistów ds. controllingu. W materiale tym opisane są zasady budowy relacyjnej bazy danych oraz podstawy zarządzania nią przy użyciu strukturalnego języka zapytań jakim jest SQL. Wartym polecenia jest umieszczony w dziale Controlling w hotelarstwie artykuł na temat rachunkowości zarządczej tej branży. Z dziedziny rachunkowości kontynuujemy temat podatku odroczonego, a dokładnie zastosowania w praktyce aktywów i rezerw z tego tytułu. Z dziedziny controllingu procesów pokazujemy w jaki sposób zastosować metodykę Six Sigma do mierzenia efektywności procesów. Z controllingu personalnego proponujemy opracowanie na temat budowania systemu wynagradzania pracowników na podstawie wartościowania stanowisk pracy w przedsiębiorstwie. W środku tego wydania czeka niespodzianka w formie karteczek z krótkimi notatkami z trzech dziedzin: leksykon controllera, Excel triki oraz diagramy i opisy procesów. Mamy nadzieję, że taka forma przedstawienia zagadnień z tych zakresów przyda się naszym czytelnikom do zapoznania się z wybranymi przez nas definicjami i trikami w Excelu. Zachęcamy do korzystania z kodów QR, umieszczonych wewnątrz numeru, pozwolą one na poszerzenie wiedzy z zakresów tematycznych poruszanych przez poszczególnych autorów.

Pobranie wydania w formie pliku PDF możliwe dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup PDF

Artykuły

Tekst otwarty nr 2/2016

Profesjonalna wizualizacja informacji zarządczej

15 grudnia 2015 r. odbyła się Konferencja ICV na temat „Profesjonalna wizualizacja informacji zarządczej”.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 2/2016

Technologia zwiększa konkurencyjność MŚP

Technologia informatyczna podnosi jakość obsługi klientów oraz poprawia komunikację i produktywność pracowników w firmach z sektora małych i średnich organizacji – to główny wniosek płynący z badań „Nowoczesne IT w MŚP”, realizowanych przez Ipsos MORI dla Microsoft w 2015 roku.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 2/2016

Zmiany w ustawie o podatku VAT w pierwszym kwartale 2016 r. – planowane zmiany

W pierwszym kwartale 2016 r. rząd zamierza przyjąć projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, który ma na celu ograniczenie skali nadużyć w podatku VAT – tak wynika z opublikowanego wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 2/2016

Składka na ZUS również od umów zleceń

Od nowego roku obowiązują przepisy, które wprowadziły ozusowanie umów zleceń. Składka emerytalna będzie płacona od minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zarówno w ocenie pracodawców, jak i związkowców, zmiany te będą korzystne dla pracowników.

Czytaj więcej
nr 2/2016

Leasing zwrotny

Jak zamienić aktywa nieobrotowe w obrotowe i odzyskać płynność finansową przedsiębiorstwa za pomocą leasingu zwrotnego? Leasing zwrotny występuje wtedy, gdy dostawca jest jednocześnie nabywcą. Polega on na tym, że przedsiębiorca odsprzedaje firmie leasingowej przedmiot, którego jest właścicielem i jednocześnie na podstawie umowy leasingu bierze go w użytkowanie do czasu trwania umowy. Leasing ten funkcjonuje...

Czytaj więcej
nr 2/2016

Budowanie systemu wynagradzania pracowników na podstawie wartościowania stanowisk pracy

Budowanie systemu wynagradzania pracowników na podstawie wartościowania stanowisk pracy

Stworzenie siatki płac w firmie, prawidłowe porównanie wynagrodzeń z rynkiem, ocena pracowników na stanowiskach oraz zbudowanie sprawiedliwej polityki świadczeń pozapłacowych stanowi duże wyzwanie dla firm, a co za tym idzie – dla dyrektorów personalnych, szczególnie w dużych i rozproszonych organizacjach. Wartościowanie stanowisk pracy metodą analityczno-punktową jest procesem, który może pomóc w...

Czytaj więcej
nr 2/2016

Six Sigma jako metoda mierzenia efektywności procesów

Wzrost efektywności pracy oraz poprawa wydajności produkcji to jedne z podstawowych kierunków zmian organizacyjnych. Oba te procesy znajdują się w centrum zainteresowania koncepcji Six Sigma, która zyskuje na popularności w przedsiębiorstwach skoncentrowanych na doskonaleniu jakości.

Czytaj więcej
nr 2/2016

Audyt informatyczny w firmie

Audyt, w tym również ten w obszarze IT, jest jednym z narzędzi służących do diagnozowania, analizy i oceny sprawności organizacyjnej w obszarze systemów informatycznych. W odróżnieniu od kontroli, celem audytu jest zapobieganie ryzyku poprzez proponowanie usprawnień i wskazywanie na działania, które należy podjąć.

Czytaj więcej
nr 2/2016

Sporządzanie planu audytu i kontroli wewnętrznej

Celem planowania jest określenie kierunków działania i rozwoju audytu wewnętrznego. Proces planowania zakłada stworzenie długoterminowego planu audytu oraz rocznego planu audytu. Podstawą dla ich tworzenia są cele strategiczne, misja spółki oraz misja działu audytu i kontroli wewnętrznej.

Czytaj więcej
nr 2/2016

Due diligence w procesie inwestycyjnym – audyt prawny

Sytuacja gospodarcza, a także chęć rozwoju skłania właścicieli firm do wdrażania procesów restrukturyzacyjnych oraz do wprowadzania nowych zasad działania przedsiębiorstwa. Zła koniunktura sprzyja m.in. fuzjom, przejęciom, a także przekształceniom prawnym i ekonomicznym. Czym jest due diligence? Jest audytem bądź badaniem potencjalnej inwestycji (m.in. sprzedaż przedsiębiorstwa, sprzedaż udziałów,...

Czytaj więcej
nr 2/2016

Podatek odroczony bez tajemnic – zastosowanie w praktyce aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Odroczone podatki dochodowe należy zaewidencjonować na koniec roku obrotowego. Zatem pierwszą czynnością, którą należy wykonać, aby prawidłowo wykazać w sprawozdaniu finansowym odroczone podatki, jest porównanie wartości bilansowej z wartością podatkową każdego składnika zaklasyfikowanego do aktywów bądź pasywów. Wymaga to szczegółowej analizy sald kont księgowych ewidencji analitycznej bowiem ona...

Czytaj więcej
nr 2/2016

Rachunkowość zarządcza w hotelarstwie. Cechy charakterystyczne branży hotelarskiej, historia USALI i układ Sprawozdania Operacyjnego

Wiele branż posiada własną specyfikę, która ma wpływ na stosowane rozwiązania w rachunkowości zarządczej, a przez to wybór charakterystycznej dla niej metodologii controllingu. Materiał ma na celu przybliżenie zasad funkcjonowania i ewidencjonowania działalności hotelarskiej. Opisane zostaną standardy rachunkowości w hotelarstwie Uniform System of Accounts for the Lodging Industry (USALI) oraz podstawowy...

Czytaj więcej
nr 2/2016

Controlling a audyt w przedsiębiorstwie

Wiele osób za nadrzędne kryterium podjęcia decyzji o wdrożeniu systemu controllingowego uważa wielkość przedsiębiorstwa. W praktyce decyzja odnośnie do stworzenia systemu zarządzania poprzez controlling jest uwarunkowana także innymi, niż wielkość przedsiębiorstwa, kryteriami.

Czytaj więcej
nr 2/2016

Rola audytu wewnętrznego w przedsiębiorstwie – zadania, cele, procedury

Rola audytu wewnętrznego w przedsiębiorstwie – zadania, cele, procedury

Biorąc się za pisanie tego artykułu myślałem, że mam przed sobą łatwe zadanie. Temat jest mi dobrze znany i przecież mam za sobą wiele lat doświadczenia w audytowaniu, jak i zarządzaniu audytem wewnętrznym zdobyte w wielu krajach, na kilku kontynentach. Jednak szybko zdałem sobie sprawę, jak bardzo zawód audytora wewnętrznego się zmienił, a przede wszystkim, że się wciąż zmienia i że my jednak wciąż...

Czytaj więcej
nr 2/2016

Relacyjna baza danych. Zarządzanie bazą z użyciem języka SQL

Relacyjna baza danych. Zarządzanie bazą z użyciem języka SQL

Materiał ma na celu przedstawienie istoty relacyjnych baz danych oraz SQL (z ang. Structured Query Language) jako strukturalnego języka zapytań używanego do pracy na tych bazach. Baza danych to zbiór informacji przechowywanych w formie ściśle określonej struktury, który w praktyce jest zbiorem tabel, gdzie przechowywane są dane oraz które posiadają między sobą powiązania (są w relacjach). Jest to pierwszy...

Czytaj więcej

Reklama

Polityka cookies

Dalsze aktywne korzystanie z Serwisu (przeglądanie treści, zamknięcie komunikatu, kliknięcie w odnośniki na stronie) bez zmian ustawień prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EXPLANATOR oraz partnerów w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Usługa Cel użycia Włączone
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony Nie możesz wyłączyć tych plików cookies, ponieważ są one niezbędne by strona działała prawidłowo. W ramach tych plików cookies zapisywane są również zdefiniowane przez Ciebie ustawienia cookies. TAK
Pliki cookies analityczne Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika. Informacje zebrane przez te pliki nie identyfikują żadnego konkretnego użytkownika.
Pliki cookies marketingowe Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich. Jeśli zdecydujesz się usunąć lub wyłączyć te pliki cookie, reklamy nadal będą wyświetlane, ale mogą one nie być odpowiednie dla Ciebie.