Wzrost efektywności pracy oraz poprawa wydajności produkcji to jedne z podstawowych kierunków zmian organizacyjnych. Oba te procesy znajdują się w centrum zainteresowania koncepcji Six Sigma, która zyskuje na popularności w przedsiębiorstwach skoncentrowanych na doskonaleniu jakości.

Tym, co wyróżnia podejście Six Sigma jest przełożenie wymagań klienta na właściwości jakościowe procesu lub produktu. Podstawą metody jest standard zmienności procesu, który wyraża się za pomocą odchylenia standardowego (oznaczanego jako σ – sigma), zgodnie z którym w doskonałym procesie nie może powstawać więcej niż 3,4 wad na każdy milion wyprodukowanych wyrobów. Osiągnięcie takiego poziomu doskonałości jest trudne, dlatego w metodzie tej stosuje się szereg metod, technik i narzędzi sterowania procesem.

Zarządzanie za pomocą Six Sigma opiera się na cyklu DMAIC (Define – Measure – Analyze – Improve – Control), który określa kolejne etapy wdrażania tej metody. Pierwsza z faz polega na wyznaczeniu cechy lub zespołu cech krytycznych dla jakości. W fazie drugiej dokonuje się zbadania procesu w celu uzyskania danych liczbowych, które następnie są analizowane. Na tej podstawie dokonywane jest doskonalenie procesu, polegające na podjęciu działań, których celem jest eliminacja czy redukcja błędów. Ostatnią z faz jest kontrola, która ma prowadzić do zapewnienia stałości w ramach wdrożonych rozwiązań. Niekiedy cykl DMAIC uzupełnia się o jeszcze jedną fazę „S” (standaryzację), której celem jest utrwalenie rozwiązania w praktyce produkcyjnej.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę

Zobacz również

Rachunek kosztów ciągłego doskonalenia. Wprowadzenie teoretyczne

CiRZ_5-6_64.jpg

Kaizen costing to nowoczesna metoda rachunkowości zarządczej, która dzięki rosnącej świadomości przedsiębiorców jest obecnie coraz częściej wykorzystywana w dążeniu do poprawy wyników finansowych przez firmy produkcyjne. Opiera się na systematycznym i nieprzerwanym doskonaleniu kosztów wszystkich procesów zachodzących w przedsiębiorstwie.

Czytaj więcej

Czy już warto wdrażać controlling w chmurze?

CiRZ_5-6_54.jpg

Czy rozwiązania chmurowe wspierające controlling dojrzały na tyle, że można je stawiać na jednym poziomie z rozwiązaniami on-premises? W jakich przypadkach warto brać je pod uwagę, a kiedy zdecydowanie kierunkować się na rozwiązania tradycyjne? Jak można wykorzystać podejście hybrydowe tak, aby czerpać korzyści oferowanych przez oba rodzaje rozwiązań? Na te oraz inne pytania postaramy się odpowiedzieć w poniższym artykule.

Czytaj więcej

Produktywność magazynu – przykład e‑commerce

CiRZ_04_14.jpg

Aby skutecznie konkurować na rynku i przede wszystkim dostarczać klientom produkty na czas, na miejsce i w odpowiedniej ilości, firmy muszą efektywnie zarządzać logistyką. Jest to bowiem, z punktu widzenia ostatecznego klienta – niezauważalny, ale dla firm – często kluczowy element, umożliwiający ich rozwój i skuteczną ekspansję na rynku.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama