Wzrost efektywności pracy oraz poprawa wydajności produkcji to jedne z podstawowych kierunków zmian organizacyjnych. Oba te procesy znajdują się w centrum zainteresowania koncepcji Six Sigma, która zyskuje na popularności w przedsiębiorstwach skoncentrowanych na doskonaleniu jakości.

Tym, co wyróżnia podejście Six Sigma jest przełożenie wymagań klienta na właściwości jakościowe procesu lub produktu. Podstawą metody jest standard zmienności procesu, który wyraża się za pomocą odchylenia standardowego (oznaczanego jako σ – sigma), zgodnie z którym w doskonałym procesie nie może powstawać więcej niż 3,4 wad na każdy milion wyprodukowanych wyrobów. Osiągnięcie takiego poziomu doskonałości jest trudne, dlatego w metodzie tej stosuje się szereg metod, technik i narzędzi sterowania procesem.

Zarządzanie za pomocą Six Sigma opiera się na cyklu DMAIC (Define – Measure – Analyze – Improve – Control), który określa kolejne etapy wdrażania tej metody. Pierwsza z faz polega na wyznaczeniu cechy lub zespołu cech krytycznych dla jakości. W fazie drugiej dokonuje się zbadania procesu w celu uzyskania danych liczbowych, które następnie są analizowane. Na tej podstawie dokonywane jest doskonalenie procesu, polegające na podjęciu działań, których celem jest eliminacja czy redukcja błędów. Ostatnią z faz jest kontrola, która ma prowadzić do zapewnienia stałości w ramach wdrożonych rozwiązań. Niekiedy cykl DMAIC uzupełnia się o jeszcze jedną fazę „S” (standaryzację), której celem jest utrwalenie rozwiązania w praktyce produkcyjnej.

Pozostałe 82% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Zobacz również

Przychody na przełomie roku obrotowego

Przychody na przełomie roku obrotowego

Przychody ze sprzedaży należy przyporządkować w księgach rachunkowych do tego okresu, którego one dotyczą. Zgodnie z zasadą memoriału, określoną w ustawie o rachunkowości, w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami, dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty.

Czytaj więcej

Growth marketing w praktyce

Growth marketing w praktyce

Czym jest growth marketing i czym różni się od tradycyjnego marketingu? Jaki jest cel growth marketingu? Jakie są najważniejsze KPI w e-commerce? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań zaprezentowane zostały w poniższym artykule.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama