Technologia informatyczna podnosi jakość obsługi klientów oraz poprawia komunikację i produktywność pracowników w firmach z sektora małych i średnich organizacji – to główny wniosek płynący z badań „Nowoczesne IT w MŚP”, realizowanych przez Ipsos MORI dla Microsoft w 2015 roku.

37% respondentów podkreśla szczególny wpływ technologii na komunikację wewnętrzną, współpracę i wymianę wiedzy między pracownikami. Jeszcze wyższy odsetek respondentów z polskich firm (38%) podkreśla rolę IT dla obsługi klientów. Z kolei 40% pracowników MŚP deklaruje, że technologia ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia lepszego kontaktu z klientem.

Główne wnioski z badania:

1. Technologia łączy z klientami: czterech na dziesięciu respondentów wskazuje, że technologia informatyczna ma kluczowe znaczenie przede wszystkim w obszarze kontaktu z klientem.

2. Mikrofirmy służą klientom: wyraźna koncentracja na potrzebach klienta jest dostrzegalna zwłaszcza w mikrofirmach (do 9 pracowników), dla których inwestycje w IT przyczyniają się głównie do poprawy obsługi klientów (41%) i zwiększania ich satysfakcji (34%).

3. Wyższa produktywność poza biurem: ponad połowa ankietowanych (51%) podkreśla, że technologie podnoszą produktywność pracy poza tradycyjnym miejscem wykonywania obowiązków.

Technologia przyspiesza decyzje

37% przedstawicieli MŚP przyznało, że obecne rozwiązania informatyczne wspierają w szczególności obszar komunikacji wewnętrznej, współpracy i wymiany wiedzy między pracownikami. Prawie co trzeci respondent wskazuje na poprawę produktywności zespołu, a 27% podkreśla wyższą produktywność.

Co ciekawe, pozytywny wpływ technologii na pracę zespołu w większym stopniu podkreślają małe przedsiębiorstwa, zatrudniające do 50 osób. Na lepszą komunikację, współpracę i wymianę wiedzy dzięki technologiom wskazuje 42% małych firm oraz 41% średnich organizacji, których zespoły liczą od 51 do 250 osób. Przedstawiciele małych przedsiębiorstw zwracają również uwagę na poprawę produktywności (37%) oraz satysfakcji (36%) pracowników dzięki wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań IT.

Skoncentrowani na klientach

38% przedstawicieli MŚP twierdzi, że nowe technologie umożliwiają lepszą obsługę klienta, a 28% dostrzega wynikający z tego wzrost ich satysfakcji. Ponad 1/4 respondentów wskazuje również na lepszy dostęp do firmowych danych.

Pytani o obszary firmy, w których technologia ma krytyczne znaczenie dla jej sukcesu, respondenci wskazali przede wszystkim lepszy kontakt z klientem. Taką deklarację podało 40% ankietowanych. Co trzeci uczestnik badania podkreślił znaczenie technologii w redukcji kosztów, a 28% przyznało, że pomaga ona we wzroście ich biznesu. 1/5 respondentów jako najważniejszą cechę technologii prowadzącą do sukcesu firmy wskazuje zapewnienie pracownikom pracy zdalnej.

Przykładem firmy, która obserwuje wymierne korzyści płynące z wdrożenia rozwiązań chmurowych, jest agencja PR i Event Management – Multi Communications. W rezultacie wdrożenia Microsoft Azure i Office 365 usprawniono komunikację wewnętrzną i kontakty z klientem. Dzisiaj korzystają ze współdzielonych kalendarzy, zespołowego redagowania dokumentów oraz pracy mobilnej. W efekcie firma szybciej reaguje na potrzeby klientów, oferuje dotychczasowe usługi w nowym kształcie i realizuje większą liczbę projektów w krótszym czasie. Czas obsługi informatycznej zmniejszył się o 60%, a koszty licencji o 20%.

Źródło: biznes.pl

Zobacz również

Tekst otwarty nr 12/2020

Trudna sztuka dawania prezentów

Obdarowywanie to nie lada sztuka. Gdyby tak nie było, w domach nie zalegałyby nam nietrafione prezenty, z którymi nie wiadomo, co zrobić. Jeszcze gorzej bywa z podarunkami biznesowymi – w końcu, ile potrzeba nam kalendarzy, pendrive’ów czy firmowych kubków. A przecież tym, co liczy się w biznesie, są szczegóły i dobre wrażenie. Zadbajmy o nie!

Czytaj więcej

Projekt zmian w VAT na 2021 r.

28 października 2020 r. rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe – tzw. pakiet SLIM VAT i rozwiązania „doprecyzowujące”. Zmiany mają wejść w życie od 1 stycznia 2021 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących Tax Free, które mają wejść w życie 1 stycznia 2022 r. (z możliwością wcześniejszego stosowania od lipca 2021 r.).

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama