Controlling i Rachunkowość Zarządcza 9/2016 (wrzesień)

Controlling i Rachunkowość Zarządcza nr 9/2016 - Jednolity plik kontrolny krok po kroku, czyli jak zadbać o jego właściwą formę i prawidłową treść?

Jednolity plik kontrolny krok po kroku, czyli jak zadbać o jego właściwą formę i prawidłową treść?

Dominantą numeru wrześniowego jest temat zarządzania przedsiębiorstwem przy użyciu Key Performance Indicators i Balanced Scorecard. W materiałach z tej tematyki przedstawiamy koncepcję, zasady BSC oraz jej umiejscowienie w organizacji, opisujemy perspektywę finansową tego narzędzia i jego powiązanie z pozostałymi trzema perspektywami oraz dostosowanie go do celów strategicznych firmy. Odpowia­damy na pytanie, czym się różni system zarządzania z wykorzystaniem KPI od BSC, czyli jakie jest ryzyko utraty potencjału kapitału intelektualnego firmy w obecnych realiach rynkowych. W dziale controllingu PR druga już część cyklu o badaniu efektywności działań PR. Dwa materiały z części rachunkowości dla controllingu poruszają aktualną kwestię Jednolitego Pliku Kontrolnego. W pierwszym z nich opisane są najważniejsze zagadnienia związane z nowym obowiązkiem sprawozdawczym, natomiast drugi opisuje, jak zadbać o jego właściwą formę i treść. Kolejnym ciekawym opracowaniem z rachunkowości jest anali­za konta Rozliczenie zakupu stosowanego w księgach większości przedsiębiorstw. W tym miesiącu przybliżamy czytelnikom zagadnienie jednego z Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, a mianowicie MSR 19 o świadczeniach pracowniczych. Polecamy artykuł z controllingu kosztów, który omawia strategię kosztową i przepływu, czyli DDAS jako innowacyjny system zarządzania operacyjnego napędzany prawdziwym popytem. Z narzędzi dla controllera przykład zastosowania edytora graficznego do budowania zapytań SQL.

Pobranie wydania w formie pliku PDF możliwe dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup PDF

Artykuły

Tekst otwarty nr 9/2016

Kilka cennych wskazówek, jak wybierać audytora

Dla wielu firm nadszedł czas przygotowań do zamknięcia roku i sporządzenia sprawozdania finansowego. To bardzo dobry moment, by zastanowić się nad wyborem podmiotu uprawnionego do jego zbadania.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 9/2016

Rośnie ryzyko cyberataków na małe i średnie firmy

Już ponad 5 mln osób w Polsce korzysta z bankowości mobilnej. Rosnąca popularność tego typu usług powoduje, że coraz częściej stają się one celem cyberprzestępców. Na ich celowniku znajdują się najczęściej transakcje małych i średnich firm – przede wszystkim ze względu na coraz wyższe przelewane kwoty oraz wciąż niewielką świadomość na temat cyberbezpieczeństwa.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 9/2016

Nowe przepisy ograniczą stosowanie pracy tymczasowej

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło projekt ustawy dotyczący zmian w ustawie o zatrudnieniu pracowników tymczasowych i niektórych innych ustaw. W ocenie ekspertów proponowane zmiany doprowadzą do znacznego ograniczenia w korzystaniu z tej formy zatrudnienia, ze szkodą dla samych pracowników, jak i pracodawców.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 9/2016

3. Forum Nowoczesnego Controllingu ‑ Warszawa, 13‑14 października 2016 r. ‑ Jego Wysokość KPI...

3. Forum Nowoczesnego Controllingu - Warszawa, 13-14 października 2016 r. - Jego Wysokość KPI...

Jak ten czas leci... Jeszcze niedawno mobilizowaliśmy się przy organizacji 2. Forum Informacji Zarządczej (relacja z wydarzenia w bieżącym wydaniu F+C), a już podwijamy rękawy i zabieramy się za konstrukcję programu jesiennej, trzeciej edycji Forum Nowoczesnego Controllingu.

Czytaj więcej
nr 9/2016

Controlling działań PR : efektywność PR

Controlling działań PR : efektywność PR

Reputację Twojej firmy można zmierzyć. PR to nie tylko atmosfera sprzyjająca sprzedaży, to, co inni mówią o Tobie1 czy milionowe wskaźniki mediowe, których przełożenie na zysk widzą tylko marketerzy. PR to również liczby i twarde dane pozwalające monitorować skuteczność i efektywność.

Czytaj więcej
nr 9/2016

Strategia Kosztowa a Strategia Przepływu

Strategia Kosztowa a Strategia Przepływu

Michael Porter w 1985 r. wśród czterech podstawowych strategii konkurencyjnych wymieniał dwie dotyczące kosztów. Od tamtego czasu pilnujemy kosztów na każdym poziomie zarządzania. Wśród wyzwań logistycznych w drugiej dekadzie XXI w. wymienia się jednak przede wszystkim: zarządzanie ryzykiem, sprężystość i responsywność, stabilność i przejrzystość oraz drastyczną optymalizację zapasów w zdigitalizowanych...

Czytaj więcej
nr 9/2016

Strategiczna odpowiedzialność

Strategiczna odpowiedzialność

Co jest ważniejsze: postępowanie zgodnie z zasadami etyki w biznesie czy może osiągnięcie założonych w strategii firmy celów? Jeśli uważasz, że jedno i drugie, to czeka Cię trudne zadanie polegające na pogodzeniu dwóch często stojących w sprzeczności kwestii: interesów i dobrych wyników przedsiębiorstwa z wymaganiami w zakresie odpowiedzialnego prowadzenia biznesu.

Czytaj więcej
nr 9/2016

Balanced Scorecard – koncepcja i zasady

Balanced Scorecard – koncepcja i zasady

Balanced Scorecard (Strategiczna Karta Wyników, Zrównoważona Karta Wyników) opiera się na założeniu, że aby osiągnąć określone cele, należy podejmować czynności w sposób racjonalny i skuteczny, tj. prowadzący do zrównoważenia często odmiennych celów organizacji. Strategiczna Karta Wyników zakłada, że zarządzać można tylko tym, co można zmierzyć czy oszacować. W Strategicznej Karcie Wyników identyfikuje...

Czytaj więcej
nr 9/2016

Zasady ewidencji na koncie „Rozliczenie zakupu”

Zasady ewidencji na koncie „Rozliczenie zakupu”

Konto 300 „Rozliczenie zakupu” to konto zespołu trzeciego służące do weryfikacji rozliczenia zakupu materiałów, towarów, robót i usług oraz zakupu niefinansowych aktywów trwałych i aktywów finansowych, w tym również w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia i z importu oraz od dostawców nieposiadających siedziby, stałego miejsca prowadzenia działalności lub stałego miejsca zamieszkania na terytorium Polski....

Czytaj więcej
nr 9/2016

MSR 19 „Świadczenia pracownicze”

W każdej jednostce / grupie kapitałowej pojawia się temat wynagrodzeń. Wynagrodzenia pracowników / kadry zarządzającej mogą przyjmować różne formy i być wypłacane w różnym okresie. Coraz częściej świadczenia mają charakter niepieniężny, zaś ich wysokość jest uzależniona od różnych czynników, np. wysokości zysku / stażu pracy.

Czytaj więcej
nr 9/2016

Jednolity Plik Kontrolny krok po kroku, czyli jak zadbać o jego właściwą formę i prawidłową treść?

Na początek – 200 milionów złotych. Ministerstwo Finansów liczy, że właśnie tyle uzyska po wprowadzeniu obowiązku sporządzania Jednolitego Pliku Kontrolnego przez firmy, bo zautomatyzuje i usprawni on wszystkie procesy związane z kontrolą ksiąg podatkowych. To jednak na przedsiębiorcach ciąży odpowiedzialność za dostosowanie się do nowych przepisów. Zarówno niedostarczenie wymaganych dokumentów, jak...

Czytaj więcej
nr 9/2016

Jednolity Plik Kontrolny ‑ najważniejsze zagadnienia związane z nowym obowiązkiem sprawozdawczym

Jednolity Plik Kontrolny - najważniejsze zagadnienia związane z nowym obowiązkiem sprawozdawczym

Jednolity Plik Kontrolny, w skrócie JPK, jest zupełnie nowym obowiązkiem administracyjnym, którego należy dopełnić, przesyłając określone dane wyłącznie w formie elektronicznej. Podatnicy objęci JPK będą zobowiązani do przesyłania wszelkich informacji tworzących pełną rachunkowość jednostki. W tym miejscu nasuwa się pytanie, czy nowy obowiązek jest ułatwieniem dla administracji podatkowej czy dla podatników,...

Czytaj więcej
nr 9/2016

Czym się różni system zarządzania z wykorzystaniem KPI od BSC ? ‑ ryzyko utraty potencjału kapitału intelektualnego firmy w obecnych realiach rynkowych

Dynamika zmian rynkowych wymusza na przedsiębiorstwach wprowadzanie racjonalnych zmian, które poprawią funkcjonowanie organizacji w obszarze operacyjnym i strategicznym. Wymagania stawiane przez rynek, klientów, konkurentów i kooperantów powodują, że przedsiębiorstwa muszą stale prowadzić działania pozwalające na zachowanie równowagi pomiędzy ponoszonymi kosztami operacyjnymi i inwestycyjnymi a strumieniem...

Czytaj więcej
nr 9/2016

Perspektywa finansowa w BSC

Obecne uwarunkowania rynkowe wymuszają na przedsiębiorstwach poszukiwanie rozwiązań pozwalających na budowanie wartości dla różnych grup interesariuszy. Niezależnie od zróżnicowania w postrzeganiu wartości przez właścicieli, akcjonariuszy, inwestorów, klientów, dostawców czy pracowników menedżerowie poszukują metod pozwalających w efektywny sposób połączyć zasoby materialne i niematerialne przedsiębiorstwa...

Czytaj więcej
nr 9/2016

Widoki oraz budowanie zapytań SQL za pomocą edytora graficznego

Widoki oraz budowanie zapytań SQL za pomocą edytora graficznego

Aktualizowanie raportów, w których informacje pochodzą z bazy SQL, wymaga cyklicznego odświeżania danych. Dane takie mogą pochodzić bezpośrednio z tabel, ale to polecenia SQL pozwalają zwracać już wstępnie lub końcowo przetworzone informacje pochodzące z kilku tabel jednocześnie. Aby przy każdej potrzebie aktualizacji wyeliminować konieczność tworzenia zapytania, istnieje możliwość trwałego utworzenia...

Czytaj więcej

Reklama

Polityka cookies

Dalsze aktywne korzystanie z Serwisu (przeglądanie treści, zamknięcie komunikatu, kliknięcie w odnośniki na stronie) bez zmian ustawień prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EXPLANATOR oraz partnerów w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Usługa Cel użycia Włączone
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony Nie możesz wyłączyć tych plików cookies, ponieważ są one niezbędne by strona działała prawidłowo. W ramach tych plików cookies zapisywane są również zdefiniowane przez Ciebie ustawienia cookies. TAK
Pliki cookies analityczne Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika. Informacje zebrane przez te pliki nie identyfikują żadnego konkretnego użytkownika.
Pliki cookies marketingowe Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich. Jeśli zdecydujesz się usunąć lub wyłączyć te pliki cookie, reklamy nadal będą wyświetlane, ale mogą one nie być odpowiednie dla Ciebie.