Controlling i Rachunkowość Zarządcza 10/2017 (październik)

Controlling i Rachunkowość Zarządcza nr 10/2017 - KPI w zarządzaniu personelem

KPI w zarządzaniu personelem

W październikowym numerze magazynu dominantę stanowi zagadnienie controllingu personalnego. W jej obrębie przedstawione zostały instrumenty i narzędzia controllingu personalnego. Omówiliśmy na konkretnym przykładzie system motywacyjny dla pracowników organizacji, pozwalający na przeniesienie celów strategicznych firmy na pracowników. Oczywiście nie mogło zabraknąć opracowania na temat głównych wskaźników efektywności i ich zastosowania w tej dziedzinie controllingu. O metodach wyceny kapitału ludzkiego mogą Państwo przeczytać w materiale przedstawiającym przykład wyceny tego zasobu przedsiębiorstwa w firmie o profilu produkcyjnym. Z tematów związanych z Excelem tym razem o funkcjach wartości pieniądza w czasie, takich jak FV i PV. Jakie zmiany dokonane zostały w kodeksie postępowania administracyjnego dowiemy się z materiału w dziale controlling z paragrafem. W rachunkowości w controllingu tym razem o rezerwach urlopowych – jakie są zasady ich tworzenia i jak ująć je w bilansie przedsiębiorstwa. Z zagadnień Międzynarodowych Standardów Rachunkowości polecam tekst o MSR 17, który szczegółowo omawia pojęcie leasingu operacyjnego i finansowego. Na koniec materiał o często popełnianych krytycznych błędach w raportowaniu. Przypominamy o kodach QR umieszczonych na końcu wybranych artykułów. Pozwalają one na zapoznanie się z większą liczbą materiałów danego autora lub materiałów powiązanych tematycznie z danym opracowaniem.

Pobranie wydania w formie pliku PDF możliwe dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup PDF

Artykuły

Tekst otwarty nr 10/2017

Indywidualne rachunki w ZUS dla przedsiębiorców od 2018 r.

Indywidualne rachunki w ZUS dla przedsiębiorców od 2018 r.

Od 1 stycznia 2018 r. prowadzący działalność gospodarczą otrzymają nowe, indywidualne numery rachunków składkowych (NRS), na które o będą dprowadzać sumę należnych składek ZUS. Obecne rachunki zostaną zamknięte.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 10/2017

Zmiany w CIT od 2018 r. ‑ nieruchomości i usługi niematerialne

Minister Rozwoju i Finansów przygotował projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). W projekcie znalazło się m.in. wprowadzenie od 2018 r. podatku dochodowego od nieruchomości komercyjnych czy ograniczenie (limit) zaliczania do kosztów uzyskania przychodów usług niematerialnych. Zmiany te oznaczają tak naprawdę zwiększenie obciążeń podatkowych – nie poprzez zmianę stawki...

Czytaj więcej
nr 10/2017

Instrumenty controllingu personalnego

Instrumenty controllingu personalnego

Controlling w ujęciu ogólnym wspomaga sprawny przebieg procesów gospodarczych i przyczynia się do osiągania założonych przez zarząd celów. Jest nowoczesnym systemem zarządzania umożliwiającym podejmowanie racjonalnych decyzji na bazie wiarygodnych informacji. Niezmiernie istotne jest opracowanie zindywidualizowanego systemu controllingu dla konkretnej organizacji ze szczególnym uwzględnieniem tych...

Czytaj więcej
nr 10/2017

Wybrane narzędzia controllingu personalnego

Wybrane narzędzia controllingu personalnego

Ludzie, zasoby ludzkie, personel, kapitał ludzki – obejmują siłę roboczą, umiejętności, kompetencje, zdolności menedżerskie, twórcze spojrzenie na rzeczywistość gospodarczą. Ludźmi w organizacji należy umiejętnie zarządzać. Można to czynić przy zastosowaniu różnych metod i narzędzi, w tym przy zastosowaniu controllingu personalnego, który ma na celu optymalne wykorzystanie zasobów ludzkich przedsiębiorstwa....

Czytaj więcej
nr 10/2017

Wycena wartości kapitału ludzkiego w firmie produkcyjnej – studium przypadku

Kapitał ludzki jest jednym z najważniejszych zasobów każdej organizacji. Określenie jego wartości oraz znaczenia, jakie odgrywa w codziennym funkcjonowaniu firmy jest niezbędne w procesie zarządzania przedsiębiorstwem. Umożliwia to lepsze sprawowanie kontroli nad kosztami kadrowymi, a także skuteczniejsze zarządzanie zasobami ludzkimi.

Czytaj więcej
nr 10/2017

Psychologiczne aspekty funkcjonowania człowieka w organizacji w kontekście etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu

Psychologiczne aspekty funkcjonowania człowieka w organizacji w kontekście etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu

Na przestrzeni ostatnich stu lat psychologia jako nauka realizowała badania zmierzające do poznania natury człowieka. Doprowadziło to do zgromadzenia znacznej wiedzy na temat mechanizmów funkcjonowania człowieka w aspektach: poznawczym, emocjonalnym, motywacyjnym, osobowościowym i społecznym. W toku badań psychologia wypracowała wiele teorii mających odzwierciedlenie w kilku promowanych obecnie kierunkach...

Czytaj więcej
nr 10/2017

Leasing w świetle MSR 17

Leasing w świetle MSR 17

Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 17 określa zasady wykazywania operacji leasingowych w sprawozdaniach finansowych zarówno u leasingodawców, jak i korzystających z leasingu z podziałem na leasing finansowy i operacyjny.

Czytaj więcej
nr 10/2017

Rezerwy urlopowe ‑ zasady tworzenia, zastosowanie i ujęcie w bilansie

Rezerwy są w rachunkowości również jako zobowiązania jednostki, których termin wymagalności czy też kwota nie jest pewna. Zobowiązania zaś definiuje się jako zapłatę za przeszłe zdarzenia, w których powstał obowiązek wykonania świadczenia oraz wartość została wiarygodnie określona, przy czym spowoduje również wykorzystanie posiadanych przez jednostkę aktywów.

Czytaj więcej
nr 10/2017

Cel strategiczny firmy – celem każdego z pracowników

Żeby firma zrealizowała swoją strategię i dzięki temu osiągnęła zamierzony cel – każdy z pracowników organizacji musi pracować na ten sukces. Często zdarza się, że obrana misja i wizja, obrazujące objętą przez firmę strategię, znane są garstce zatrudnionych. Długofalowe założenia odnośnie do kierunku rozwoju i działalności firmy nie są przeznaczone jedynie dla kadry zarządzającej, ale również dla pracowników...

Czytaj więcej
nr 10/2017

KPI w zarządzaniu personelem. Czy controlling może być odpowiedzią na kryzys niedoborów kadrowych?

KPI w zarządzaniu personelem. Czy controlling może być odpowiedzią na kryzys niedoborów kadrowych?

Dla osób zarządzających firmami i samych pracowników 2016 r. był wyjątkowy. W listopadzie zanotowano najniższą od 25 lat stopę bezrobocia, która według GUS wyniosła zaledwie 8,2%. W połączeniu z faktem, że 1 października 2017 r. weszła w życie ustawa obniżająca wiek emerytalny, a w 2018 r. na rynek pracy wkroczy rocznik, którego liczebność jest mniejsza niż w 2017 r. oznacza, że firmy będą zmuszone...

Czytaj więcej
nr 10/2017

Scrum bez tajemnic

Scrum bez tajemnic

Zwinne techniki prowadzenia projektów powstały jako odpowiedź na potrzeby przedsięwzięć, które charakteryzują się dużą niepewnością – zarówno w zakresie koniecznych do wykonania prac, zasobów, kosztów działań, jak również ryzyka. Ich charakterystyczną cechą jest wysoka elastyczność, pozwalająca na radzenie sobie z nagłymi zmianami w zakresie założeń i celów projektów oraz sprzyjanie utrzymaniu wysokiej...

Czytaj więcej
nr 10/2017

Podstawowe funkcje wartości pieniądza w czasie FV, PV (FVA, PVA)

Podstawowe funkcje wartości pieniądza w czasie FV, PV (FVA, PVA)

Zmiana wartości pieniądza w czasie jest naturalnym procesem nie tylko dla osób zawodowo zajmujących się finansami. Wpływ czasu na wartość lokowanych zasobów pieniężnych, jak również na wartość zadłużenia, to jeden z ważniejszych czynników, które decydują o opłacalności decyzji podejmowanych przez przedsiębiorstwa, ale także przez osoby fizyczne. Zmiana wartości pieniądza w czasie jest zjawiskiem powszechnym...

Czytaj więcej
nr 10/2017

Nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego w 2017 roku

Nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego w 2017 roku

1 czerwca 2017 r. weszła w życie Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 935). To największa nowelizacja postępowania administracyjnego od 1980 r. Wprowadzone zmiany mają na celu usprawnienie przebiegu postępowania administracyjnego, a także poprawienie relacji urząd – obywatel. W nowelizacji znalazło...

Czytaj więcej
nr 10/2017

Błędy krytyczne w raportowaniu

Błędy krytyczne w raportowaniu

W dzisiejszych czasach raportowanie jest nieodłącznym elementem niemal każdej firmy. Dostęp do informacji już dawno przestał być przywilejem wyłącznie dużych organizacji. Średnie, małe, a nawet mikrofirmy z coraz większą świadomością sięgają po dostępne na rynku systemy do raportowania lub budują je we własnym zakresie.

Czytaj więcej

Reklama

Polityka cookies

Dalsze aktywne korzystanie z Serwisu (przeglądanie treści, zamknięcie komunikatu, kliknięcie w odnośniki na stronie) bez zmian ustawień prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EXPLANATOR oraz partnerów w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Usługa Cel użycia Włączone
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony Nie możesz wyłączyć tych plików cookies, ponieważ są one niezbędne by strona działała prawidłowo. W ramach tych plików cookies zapisywane są również zdefiniowane przez Ciebie ustawienia cookies. TAK
Pliki cookies analityczne Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika. Informacje zebrane przez te pliki nie identyfikują żadnego konkretnego użytkownika.
Pliki cookies marketingowe Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich. Jeśli zdecydujesz się usunąć lub wyłączyć te pliki cookie, reklamy nadal będą wyświetlane, ale mogą one nie być odpowiednie dla Ciebie.