Controlling i Rachunkowość Zarządcza 7-8/2022 (lipiec-sierpień)

Controlling i Rachunkowość Zarządcza nr 7-8/2022 - Nabycie sprawdzające w praktyce

Nabycie sprawdzające w praktyce

Oddaję na Państwa ręce podwójny, wakacyjny numer magazynu Controlling i Rachunkowość Zarządcza, w którym szczególnie polecam Temat Numeru, a w nim praktyczny komentarz do nowego narzędzia w rękach urzędników skarbowych i celnych, wprowadzonego Polskim Ładem, jakim jest nabycie sprawdzające. To niby taka kontrola, która tak naprawdę nią nie jest. Dlatego też warto wiedzieć, jakie mamy prawa i obowiązki w obliczu takiego pojawienia się urzędnika. Pragnę również zainteresować Państwa artykułem na temat kosztów niewykorzystanych zdolności produkcyjnych w sprawozdaniu finansowym. Bo chyba wszyscy mamy świadomość tego, że zarówno pandemia COVID-19, jak i wojna w Ukrainie powodują duże ryzyko niewykorzystania zdolności produkcyjnych. Szczególnie ważne jest dla nas ustalanie kosztu wytworzenia produktów i niezaliczanie do kosztów ich wytworzenia, kosztów będących konsekwencją niewykorzystanych zdolności produkcyjnych. Możliwe jest stosowanie uproszczeń wynikających z przepisów, które komentuje dla Państwa Leszek Woziński z RSM Poland.

Ponadto w numerze: compliance w rachunkowości, wyliczanie składki na ubezpieczenie zdrowotne etap po etapie oraz poradnik, jak prowadzić windykację na koszt dłużnika.

Pobranie wydania w formie pliku PDF możliwe dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup PDF Kup wydanie drukowane

Artykuły

nr 7-8/2022

Od 1 lipca 2022 r. banki przekażą więcej informacji o rachunkach podatników

Od 1 lipca 2022 r. banki przekażą więcej informacji o rachunkach podatników

MF zapewnia, że KAS może żądać od banku informacji o rachunku klienta objętych tajemnicą bankową tylko w uzasadnionych przypadkach i tylko po wszczęciu postępowania wobec podatnika – klienta banku. Z przepisu upoważniającego do żądania tych informacji zniknęło jednak zastrzeżenie, że musi to być rachunek „podejrzanego”.

Czytaj więcej
nr 7-8/2022

Zmiana rozporządzenia o kasach wirtualnych

29 czerwca 2022 r. weszły w życie zmiany rozporządzenia w sprawie kas mających postać oprogramowania (tzw. kasy wirtualne).

Czytaj więcej
nr 7-8/2022

Refundacje i ulgi dla przedsiębiorstw społecznych

Refundacje i ulgi dla przedsiębiorstw społecznych

Sejm uchwalił ustawę o ekonomii społecznej – to pierwsza ustawa kompleksowo regulująca tę tematykę. Nowa regulacja przyczyni się do tworzenia stabilnych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych i zwiększy dostępność usług społecznych.

Czytaj więcej
nr 7-8/2022

Stawka 0% na produkty lecznicze sfinansowane ze zbiórek publicznych

Stawka 0% na produkty lecznicze sfinansowane ze zbiórek publicznych

Stawkę 0% będzie można stosować na produkty lecznicze sprowadzone do Polski i sfinansowane ze zbiórek publicznych rozpoczętych przed 16 maja 2022 r.

Czytaj więcej
nr 7-8/2022

Dzień wolny od pracy nie przesuwa terminów określonych w ustawie o rachunkowości

W 2022 r., podobnie jak w latach poprzednich, obowiązuje przesunięcie terminów wypełniania przez jednostki obowiązków dotyczących sprawozdań finansowych. W związku z tym, że niektóre z tych terminów przypadają w dzień wolny od pracy, Ministerstwo Finansów przypomniało, że terminów tych nie można przesuwać na pierwszy dzień roboczy.

Czytaj więcej
nr 7-8/2022

Koszty niewykorzystanych zdolności produkcyjnych i jego wpływ na sprawozdanie finansowe

Koszty niewykorzystanych zdolności produkcyjnych i jego wpływ na sprawozdanie finansowe

Kryzys związany z pandemią COVID-19 spowodował bezprecedensowe załamanie konsumpcji i ograniczenie zakresu działalności wielu przedsiębiorstw. Przyczyniło się to do obniżenia wielkości produkcji poniżej normalnych zdolności produkcyjnych lub do bezczynności zakładów produkcyjnych. Podobna sytuacja może wystąpić w 2022 roku w związku z wojną w Ukrainie. Wojna podobnie jak pandemia COVID-19 wpływa na...

Czytaj więcej
nr 7-8/2022

Granica między CAPEX a OPEX

Granica między CAPEX a OPEX

Każda organizacja w swojej normalnej, codziennej biznesowej rzeczywistości boryka się z podejmowaniem decyzji odnośnie inwestycji i zakupów bieżących. Konfrontacja obu zagadnień jest z reguły bardzo kłopotliwa dla kadry zarządzającej, bo określa kierunek, w którym spółka chce się poruszać. Z jednej strony wizjonerzy będą namawiać do inwestycji w nową linię produkcyjną, robotyzację czy automatyzację...

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 7-8/2022

Jak prawidłowo ustalić poziom kapitału obrotowego?

Jak prawidłowo ustalić poziom kapitału obrotowego?

Dla każdego przedsiębiorstwa funkcjonującego na rynku najważniejszym celem w horyzoncie krótkoterminowym staje się utrzymanie płynności płatniczej. Zdolność do terminowego regulowania bieżących zobowiązań w dużym stopniu jest zdeterminowana wielkością i strukturą kapitału obrotowego. W tym artykule powiemy, jak prawidłowo ustalić zapotrzebowanie na kapitał obrotowy oraz poruszymy zagadnienia związane...

Czytaj więcej
nr 7-8/2022

Jak zaprojektować system alokacji kosztów, który będzie dostarczał wartość dodaną do systemu informacji zarządczej?

Jak zaprojektować system alokacji kosztów, który będzie dostarczał wartość dodaną do systemu informacji zarządczej?

Wpisując w popularnej wyszukiwarce internetowej hasło „alokacja kosztów”, możemy mieć 90-procentową pewność, że artykuł zacznie się od słów opisujących alokację kosztów jako proces identyfikowania i przypisywania kosztów usług niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej lub innego rodzaju podmiotu. W przeciwieństwie do oceny kosztów – alokacja jest mniej związana z faktyczną kwotą kosztu,...

Czytaj więcej
nr 7-8/2022

Windykacja na koszt dłużnika

Windykacja na koszt dłużnika

Prowadzenie działalności gospodarczej niesie ze sobą ryzyko napotkania kontrahenta, który nie ureguluje wymagalnych zobowiązań. Powody takich sytuacji są różne. Jednak niezależnie od przyczyny, często jedynym wyjściem okazuje się wszczęcie sprawy sądowej. Warto wiedzieć, że kosztami takiego postępowania można obciążyć dłużnika. Jak to zrobić?

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 7-8/2022

Nabycie sprawdzające w praktyce

Nabycie sprawdzające w praktyce

Nabycie sprawdzające to nowy rodzaj sprawdzania podatników w zakresie wykonywania obowiązków podatkowych poprzez ewidencjonowanie sprzedaży przy pomocy kasy rejestrującej. Najszybsze działanie „incognito” urzędników skarbowych lub celno-skarbowych w miejscu prowadzenia działalności podatnika, pozwalające urzędnikowi (sprawdzającemu) na natychmiastowe ustalenie czy podatnik nie narusza przepisów podatkowych....

Czytaj więcej
nr 7-8/2022

Problemy audytu związane z wojną w Ukrainie

Problemy audytu związane z wojną w Ukrainie

KRBR przyjęła 8 września 2020 r. Krajowy Standard Badania 540 (Z) w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Badania 540 (zmienionego) „Badanie szacunków księgowych i powiązanych ujawnień”. Standard KSB 540 (Z) ma zastosowanie do wykonywania usług badania sprawozdań finansowych za okresy sprawozdawcze kończące się 31 grudnia 2021 r. i później (z możliwością wcześniejszego stosowania).

Czytaj więcej
nr 7-8/2022

Compliance w rachunkowości

Compliance w rachunkowości

Compliance w tłumaczeniu na język polski oznacza zgodność. Compliance to zapewnienie zgodności działalności z normami, zaleceniami lub stosownymi praktykami.

Czytaj więcej
nr 7-8/2022

Jak rozliczyć w księgach rachunkowych koszty założenia e‑sklepu

Jak rozliczyć w księgach rachunkowych koszty założenia e-sklepu

Firma produkcyjna postanowiła rozszerzyć kanały sprzedaży swoich wyrobów o sklep internetowy. W tym celu zleciła zewnętrznej firmie wykonanie e-sklepu internetowego (oprogramowanie i system) oraz obsługującą go stronę internetową. W jaki sposób w księgach rachunkowych rozliczyć te nakłady?

Czytaj więcej
nr 7-8/2022

Jak wyliczyć składkę na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców

Jak wyliczyć składkę na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców

13 kwietnia 2022 r. weszły w życie przepisy nowelizujące zasady ustalania podstawy wymiaru składki zdrowotnej przedsiębiorców. Zmiany zostały wprowadzone ustawą z 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 807; dalej: ustawa nowelizująca z 9 lutego 2022 r.). Dotyczą one m.in. zasad ustalania dochodu będącego podstawą wymiaru składki...

Czytaj więcej
nr 7-8/2022

Jak mierzyć efekty zarządzania płynnością finansową?

Jak mierzyć efekty zarządzania płynnością finansową?

Firma o słabej płynności finansowej może stracić zaufanie dostawców, co prowadzi do utraty możliwości dokonywania zakupów z wykorzystaniem kredytu kupieckiego. To z kolei powoduje, że będzie ona miała ograniczony dostęp do podstawowych surowców, materiałów, produktów czy usług. W konsekwencji firma może utracić zaufanie odbiorców... dalszy scenariusz można łatwo sobie wyobrazić. W zapobieganiu takiemu...

Czytaj więcej
nr 7-8/2022

Macierz BCG w strategicznej rachunkowości zarządczej – czy „psy” to zawsze kule u nogi?

Macierz BCG w strategicznej rachunkowości zarządczej – czy „psy” to zawsze kule u nogi?
Czytaj więcej
nr 7-8/2022

Organizacja, przedsiębiorstwo i przedsiębiorca – czy można utożsamiać te pojęcia?

Organizacja, przedsiębiorstwo i przedsiębiorca – czy można utożsamiać te pojęcia?

Wolność prowadzenia działalności gospodarczej stanowi jeden z fundamentów ustroju gospodarczego, zagwarantowany konstytucyjnie. Z prowadzeniem tej działalności związane są takie pojęcia, jak: organizacja, przedsiębiorstwo i przedsiębiorca. Czy można je utożsamiać? Niniejszy artykuł stanowi próbę odpowiedzi na to pytanie.

Czytaj więcej
nr 7-8/2022

Indykatory dokonań ‑ informacja o realizacji celów CSR

Indykatory dokonań - informacja o realizacji celów CSR

Współcześnie przedsiębiorstwa prowadzą działalność gospodarczą w oparciu o społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR). CSR to koncepcja, według której podmioty na etapie budowania strategii uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy. Działają etycznie i odpowiedzialnie.

Czytaj więcej
nr 7-8/2022

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności

Jaka jest idea powstania Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności? Jakie są zasady przyznawania dotacji i pożyczek? Jakie obszary zostaną objęte największym wsparciem? Czego mogą się spodziewać polscy przedsiębiorcy i instytucje w najbliższych latach?

Czytaj więcej
nr 7-8/2022

Rola świadomości finansowej w firmach rodzinnych

Rola świadomości finansowej w firmach rodzinnych

Prowadzić biznes bez świadomości finansowej i wiedzy finansowej, to jak prowadzić auto z zamkniętymi oczyma. Otwarte oczy w aucie, tak jak wiedza finansowa w firmie są podstawowym gwarantem bezpieczeństwa. Tak jak w aucie chronimy współpasażerów i innych uczestników ruchu, także w biznesie powinniśmy dbać o naszych pracowników, ich rodziny, dostawców i partnerów, ponieważ prowadząc biznes przejmujemy...

Czytaj więcej
nr 7-8/2022

Jak Excel może pomóc w zarządzaniu płatnościami?

Jak Excel może pomóc w zarządzaniu płatnościami?

Płatności przychodzące, płatności wychodzące... Dobrze, jeśli mamy system, który pozwala monitorować przepływy gotówki w naszej firmie. A jeżeli nie mamy? Żaden problem. Możemy go stworzyć samodzielnie.

Czytaj więcej
nr 7-8/2022

Operacje tablicowe w nowej aktualizacji Excela

Operacje tablicowe w nowej aktualizacji Excela

Formuły tablicowe pozwalają na wykonywanie obliczeń niemożliwych do osiągnięcia przy użyciu standardowych funkcji Excela. Sprawne posługiwanie się nimi wymaga wprawy i zaliczane jest do jednej z bardziej zaawansowanych umiejętności pracy w Excelu. Począwszy od lipca 2020 roku, możliwości posługiwania się formułami tablicowymi zostały udoskonalone dzięki wprowadzeniu koncepcji dynamicznych formuł tablicowych....

Czytaj więcej
nr 7-8/2022

Transakcje podejrzane w praktyce – jak je rozpoznać?

Transakcje podejrzane w praktyce – jak je rozpoznać?

Jednym z najtrudniejszych do wykrycia procederów przestępczych jest proceder związany z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Posługując się pewnym uproszczeniem można powiedzieć, że opiera się on na złożonych mechanizmach przestępczych obejmujących przykładowo transakcje związane z dokonywaniem wpłat i wypłat mających na celu legalizację pochodzenia nielegalnych dochodów uzyskiwanych z działalności...

Czytaj więcej

Reklama

Polityka cookies

Dalsze aktywne korzystanie z Serwisu (przeglądanie treści, zamknięcie komunikatu, kliknięcie w odnośniki na stronie) bez zmian ustawień prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EXPLANATOR oraz partnerów w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Usługa Cel użycia Włączone
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony Nie możesz wyłączyć tych plików cookies, ponieważ są one niezbędne by strona działała prawidłowo. W ramach tych plików cookies zapisywane są również zdefiniowane przez Ciebie ustawienia cookies. TAK
Pliki cookies analityczne Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika. Informacje zebrane przez te pliki nie identyfikują żadnego konkretnego użytkownika.
Pliki cookies marketingowe Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich. Jeśli zdecydujesz się usunąć lub wyłączyć te pliki cookie, reklamy nadal będą wyświetlane, ale mogą one nie być odpowiednie dla Ciebie.