Prowadzenie działalności gospodarczej niesie ze sobą ryzyko napotkania kontrahenta, który nie ureguluje wymagalnych zobowiązań. Powody takich sytuacji są różne. Jednak niezależnie od przyczyny, często jedynym wyjściem okazuje się wszczęcie sprawy sądowej. Warto wiedzieć, że kosztami takiego postępowania można obciążyć dłużnika. Jak to zrobić?

Windykacja na koszt dłużnika

Składowe kosztów windykacji

Podjęcie próby windykacji długów może przebiegać w sposób polubowny, czyli na zasadzie windykacji miękkiej. Polega to na wysłaniu do dłużnika przedsądowego wezwania do zapłaty i na próbach podjęcia negocjacji, np. podczas kontaktu telefonicznego. Takie działania nie pociągają za sobą większych kosztów, ale nie zawsze są dostatecznie efektywne.

Co zrobić, gdy dłużnik nie reaguje na pisma wierzyciela i próby kontaktu z jego strony? Jeżeli nie dochodzi do jednoznacznej deklaracji uregulowania należności, konieczne bywa dochodzenie jej na drodze sądowej. Ten rodzaj dochodzenia wiąże się z obowiązkiem uiszczenia pewnych opłat. Co do zasady, w pierwszej kolejności opłaca je wierzyciel, czyli powód. Mimo to, gdy wygra on sprawę sądową, istnieje duża szansa na odzyskanie tych kwot od dłużnika. Mowa więc o obciążeniu dłużnika kosztami windykacji.

Wśród opłat niezbędnych do uiszczenia w ramach windykacji sądowej zazwyczaj wymienia się:

Opłatę od pozwu, uzależnioną głównie od wartości przedmiotu sporu. Wartość przedmiotu sporu (określana również jako wps), to po prostu kwota dochodzona w pozwie przez wierzyciela. Proces windykacyjny zazwyczaj ma na celu zasądzenie przez sąd na rzecz powoda kwoty wartości przedmiotu sporu i pozostałych pobocznych należności, takich jak odsetki czy koszty procesu. Wysokość opłaty w sprawach majątkowych, czyli m.in. windykacyjnych, reguluje ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Bardzo ważną kwestią jest poprawne wyliczenie i opłacenie pozwu na właściwe konto sądu, ponieważ pozew nieopłacony bądź nienależycie opłacony nie może otrzymać dalszego biegu. Wysokość opłat wygląda następująco w sprawach:

(A) do 500 zł – 30 zł;

(B) ponad 500 zł do 1500 zł – 100 zł;

(C) ponad 1500 zł do 4000 zł – 200 zł;

(D) ponad 4000 zł do 7500 zł – 400 zł;

(E) ponad 7500 zł do 10 000 zł – 500 zł;

(F) ponad 10 000 zł do 15 000 zł – 750 zł;

(G) ponad 15 000 zł do 20 000 zł – 1 000 zł;

(H) ponad 20000 zł wynosi ona 5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, ale nie więcej niż 200.000,00 zł.

Opłatę skarbową od pełnomocnictwa, doliczaną tylko wtedy, gdy w sprawie występuje pełnomocnik. Będzie to dotyczyć nie tylko profesjonalnego pełnomocnika, a więc np. adwokata czy radcy prawnego, ale każdego pełnomocnika, który występuje w procesie. Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, w której jest on zwolniony z obowiązku uiszczenia opłaty na mocy przepisów szczególnych. Opłata od pełnomocnictwa jest stała i wynosi 17 zł.

Koszty opinii biegłego. Ten wydatek należy uwzględnić w przypadku skomplikowanej sprawy, która wymaga wiedzy specjalistycznej. Wówczas sąd może dopuścić dowód z opinii biegłego sądowego z dziedziny, z której wymagana jest specjalistyczna wiedza. Najczęściej opinia biegłego będzie dotyczyć spraw o nienależyte wykonanie umowy lub w związku z rękojmią. Jednocześnie z zasady nie jest wymagana w sprawach o zapłatę faktury w związku z wykonaną usługą czy dostawą towarów. Z reguły koszty biegłego zatwierdza sąd na podstawie przedstawionego przez biegłego rachunku. Sama płatność za opinię biegłego dzieli się na 2 etapy: najpierw strony uiszczają zaliczkę, a później, po ostatecznym sporządzeniu opinii, płacą pozostałą kwotę. Co istotne, w pierwszym etapie koszty biegłego obciążają obie strony, ale strona przegrywająca ma obowiązek zwrócić koszt biegłego drugiej stronie.

Pozostałe opłaty i wydatki, do których poniesienia zobowiązały się osoby uczestniczące w procesie. Będą to przykładowo koszty przysięgłego tłumaczenia dokumentów czy odpłatne wypisy z rejestrów. W Polsce zarówno KRS, jak i CEIDG nie są rejestrami odpłatnymi, ale w innych krajach, np. Anglii, wypis z rejestru wiąże się z obowiązkiem uiszczenia opłaty za wydanie wypisu z odpowiedniego rejestru.

Koszty postępowania egzekucyjnego, czyli głównie zaliczka na opłatę egzekucyjną i zaliczka na inne czynności komornika, które początkowo ponosi wierzyciel (po skutecznym egzekwowaniu kwoty od dłużnika, koszty te zwraca się wierzycielowi).

Oprócz tego na koszty windykacji, ponoszone przez wierzyciela przed wszczęciem postępowania sądowego, może składać się honorarium profesjonalnego pełnomocnika, które jest uzależnione od indywidualnych ustaleń.

Pozostałe 58% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Możesz zobaczyć ten artykuł, jak i wiele innych w naszym portalu Controlling 24. Wystarczy, że klikniesz tutaj.

Ulubione Drukuj

Zobacz również

Jak zaprojektować system alokacji kosztów, który będzie dostarczał wartość dodaną do systemu informacji zarządczej?

Jak zaprojektować system alokacji kosztów, który będzie dostarczał wartość dodaną do systemu informacji zarządczej?

Wpisując w popularnej wyszukiwarce internetowej hasło „alokacja kosztów”, możemy mieć 90-procentową pewność, że artykuł zacznie się od słów opisujących alokację kosztów jako proces identyfikowania i przypisywania kosztów usług niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej lub innego rodzaju podmiotu. W przeciwieństwie do oceny kosztów – alokacja jest mniej związana z faktyczną kwotą kosztu, a bardziej dotyczy alokacji lub przypisania kosztu do właściwej jednostki w organizacji. Z tej perspektywy alokację kosztów można postrzegać jako narzędzie, które pomaga efektywniej śledzić wszystkie koszty związane z bieżącą operacją, ponieważ każdy koszt jest powiązany z konkretnymi działami lub grupami działów w organizacji. Taka analiza z kolei prowadzi do możliwości weryfikacji procesu i dostarczenia wartości dodanej w zarządzaniu naszym przedsiębiorstwem. Żeby jednak tak się stało, całość musi być spójna, a system alokacji kosztów tak zaplanowany, by był zbieżny z celami organizacji.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 7-8/2022

Jak prawidłowo ustalić poziom kapitału obrotowego?

Jak prawidłowo ustalić poziom kapitału obrotowego?

Dla każdego przedsiębiorstwa funkcjonującego na rynku najważniejszym celem w horyzoncie krótkoterminowym staje się utrzymanie płynności płatniczej. Zdolność do terminowego regulowania bieżących zobowiązań w dużym stopniu jest zdeterminowana wielkością i strukturą kapitału obrotowego. W tym artykule powiemy, jak prawidłowo ustalić zapotrzebowanie na kapitał obrotowy oraz poruszymy zagadnienia związane z regulowaniem cyklu konwersji gotówki.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama

Polityka cookies

Dalsze aktywne korzystanie z Serwisu (przeglądanie treści, zamknięcie komunikatu, kliknięcie w odnośniki na stronie) bez zmian ustawień prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EXPLANATOR oraz partnerów w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Usługa Cel użycia Włączone
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony Nie możesz wyłączyć tych plików cookies, ponieważ są one niezbędne by strona działała prawidłowo. W ramach tych plików cookies zapisywane są również zdefiniowane przez Ciebie ustawienia cookies. TAK
Pliki cookies analityczne Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika. Informacje zebrane przez te pliki nie identyfikują żadnego konkretnego użytkownika.
Pliki cookies marketingowe Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich. Jeśli zdecydujesz się usunąć lub wyłączyć te pliki cookie, reklamy nadal będą wyświetlane, ale mogą one nie być odpowiednie dla Ciebie.