Controlling i Rachunkowość Zarządcza 6/2016 (czerwiec)

Controlling i Rachunkowość Zarządcza nr 6/2016 - Budżet projektu

Budżet projektu

Tematem wiodącym czerwcowego numeru magazynu jest controlling projektów. Czym jest oraz jak stworzyć budżet projektowy? Co to jest metoda PERT i do czego jest używana? Na czym polega mierzenie zaawansowania projektów metodą EV? Kolejnymi wartymi zainteresowania zagadnieniami poruszanymi w tym wydaniu są blok poświęcony budowaniu systemu zarządzania ryzykiem oraz analiza ryzyka projektów. Jak wyliczyć koszt pozyskania klienta oraz okres zwrotu tej inwestycji, czytelnicy dowiedzą się z materiału „Koszt pozyskania i wartość życiowa klienta w firmie usługowej”. Kontynuujemy, poruszany w poprzednich numerach, temat leasingu, tym razem pod kątem wybranych aspektów bilansowych oraz podatkowych. W części narzędzia controllera polecamy ciekawy artykuł na temat budowania zapytań do bazy danych w języku SQL przy jednoczesnym ich filtrowaniu. Z dziedziny controllingu personalnego rozpatrujemy zagadnienie planu naprawczego dla pracownika w przedsiębiorstwie. Proponujemy również trzeci z cyklu materiał o sprawozdawczości w branży hotelarskiej. W nim skupimy się na Kosztach Operacyjnych Niepodzielonych oraz Nieoperacyjnych Przychodach i Kosztach. Czym jest praca w godzinach nadliczbowych i jakie są jej uregulowania prawne, omówione zostało w dziale controllingu z paragrafem. Polecamy również opracowanie na temat kredytu kupieckiego, z którego można się dowiedzieć o istocie i zasadach kredytu kupieckiego. W środku także nowy rodzaj karteczek z dziedziny wskaźników finansowych i operacyjnych, na których w każdym kolejnym miesiącu przedstawiany będzie wzór jednego ze wskaźników wraz z jego pożądanym poziomem w przedsiębiorstwie.

Pobranie wydania w formie pliku PDF możliwe dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup PDF

Artykuły

Tekst otwarty nr 6/2016

Nowi partnerzy magazynu

Miło nam poinformować, że magazyn Controlling i Rachunkowość Zarządcza nawiązał stałą współpracę z trzema nowymi partnerami merytorycznymi.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 6/2016

Polskie podpisy elektroniczne będą uznawane w całej Unii Europejskiej

Od 1 lipca bieżącego roku będzie obowiązywać rozporządzenie unijne, zgodnie z którym każde państwo Unii Europejskiej jest zobowiązane do uznawania podpisów elektronicznych opartych na certyfikatach kwalifikowanych, wydanych przez inne kraje członkowskie. Przedsiębiorcy posługujący się polskimi certyfikatami kwalifikowanymi będą mogli je wykorzystywać w relacjach z partnerami i kontrahentami we wszystkich...

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 6/2016

WSZiB przekazuje wiedzę, umiejętności i postawy

Prowadzimy kształcenie na kierunkach: zarządzanie, finanse i rachunkowość oraz informatyka. Uczelnia prowadzi także studia podyplomowe, kursy oraz szkolenia wg programów Akademii CISCO i Microsoft AATP.

Czytaj więcej
nr 6/2016

Efektywny controlling – praktyki wdrożeniowe i usługi

Magazyny Controlling i Rachunkowość Zarządcza, Informacja Zarządcza oraz Finanse i Controlling objęły patronatem medialnym konferencje "Efektywny Controlling" organizowaną przez Centrum Szkoleniowe Comarch. 

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 6/2016

Zatory płatnicze. Małe firmy skarżą się na opóźnienia, ale nie naliczają odsetek za zwłokę

76% mikro-, małych i średnich firm nie korzysta z zapisów ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, która pozwala im między innymi na doliczanie dłużnikowi ustawowych odsetek bądź odzyskiwanie zaległych płatności na jego koszt – informuje Krajowy Rejestr Długów.

Czytaj więcej
Tekst otwarty Tylko on-line nr 6/2016

Zaproszenie na konferencję "Jak prawidłowo kalkulować i rozliczać koszty na produkty i klientów przedsiębiorstwa Zasobowo‑Procesowy Rachunek Kosztów (ZPRK/RCA)"

Mamy przyjemność zaprosić na 40-sta edycję konferencji organizowana przez ABC Akademia Sp. z o.o.

Konferencja wiosna b.r. odbędzie się w dwóch miastach:

 

Wrocław – 13 czerwca 2016, Hotel Qubus >>

Warszawa – 20 czerwca 2016, hotel MARRIOTT >>

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 6/2016

II Kongres GRC 2016 |

II Kongres GRC 2016 |

Magazyn Controlling i Rachunkowość Zarządcza ma przyjemność zaprosić Państwa na drugą edycję Kongresu GRC, która odbędzie się w Warszaie w dniach 14-15 września 2016.

Kongres organizowany jest przez Fundację Edmunda J. Saundersa przy wsparciu merytorycznym PBSG, the IIC oraz IIC Poland Chapter.

 

Czytaj więcej
nr 6/2016

Budżet projektu

Budżet projektu

Celem artykułu jest omówienie sposobu budowania budżetu projektu w firmie. Jako projekt definiujemy przedsięwzięcie określone czasowo, którego celem jest stworzenie unikalnego produktu lub usługi. Musi ono mieć określony początek i koniec, a wytworzone usługa lub produkt muszą być inne niż pozostałe w dotychczasowej ofercie przedsiębiorstwa.

Czytaj więcej
nr 6/2016

Kredyt kupiecki ‑ co warto wiedzieć

Kredyt kupiecki - co warto wiedzieć

Małe bądź średnie firmy nie mają zbyt dużego majątku. Firmy zainteresowane kupnem towarów lub usług nie dysponują wystarczającymi środkami, by od razu uiścić całą kwotę. Banki niechętnie pomagają w takich sytuacjach, nie są skore do udzielania pożyczek firmom, które mają niską wiarygodność kredytową. W takich sytuacjach na ratunek przychodzi kredyt kupiecki. Czym jest? Kredyt kupiecki jest inaczej...

Czytaj więcej
nr 6/2016

Controlling personalny – jako proces sterowania kapitałem ludzkim

Controlling personalny – jako proces sterowania kapitałem ludzkim

Kapitał ludzki odgrywa ważną rolę w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Pracownicy nie tylko stanowią źródło kosztów, ale również są właścicielami specyficznego zasobu, który ma ogromną wartość dla rozwoju przedsiębiorstwa. Jest to zgodne z filozofią zarządzania kapitałem ludzkim1, według której pracownicy są traktowani jako podstawowy element przedsiębiorstwa. Co zrobić, kiedy w przedsiębiorstwie brak...

Czytaj więcej
nr 6/2016

Plan naprawczy dla pracownika

Plan naprawczy dla pracownika

Czym jest plan naprawczy? Czy pracownik powinien się go obawiać? Jakie niesie za sobą konsekwencje? W tym artykule wyjaśniamy jakie błędy popełniają pracodawcy oraz kiedy i jak pracownik może się bronić przed takim planem.

Czytaj więcej
nr 6/2016

Leasing – wybrane aspekty bilansowe oraz podatkowe

Leasing – wybrane aspekty bilansowe oraz podatkowe

Umowa leasingu charakteryzuje się tym, że jedna ze stron (leasingodawca, finansujący) przekazuje drugiej stronie (leasingobiorcy, korzystającemu) za opłatą prawo do użytkowania określonego składnika aktywów na uzgodniony okres. Umowa taka powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności.

Czytaj więcej
nr 6/2016

Analiza ryzyka projektów

Analiza ryzyka projektów

Analiza ryzyka jest jednym z najważniejszych elementów zarządzania projektami. Zarządzanie ryzykiem polega na tym, że dążymy do takiego stanu, aby to ryzyko było najmniejsze z możliwych. W tym celu należy jak najwcześniej przeprowadzić identyfikację wszystkich czynników wpływających na prawidłowość realizacji projektu. Oceniamy ryzyko na podstawie prawdopodobieństwa i skutków wystąpienia zagrożeń oraz...

Czytaj więcej
nr 6/2016

Operacyjne Koszty Niepodzielone i Nieoperacyjne Przychody i Koszty

Operacyjne Koszty Niepodzielone i Nieoperacyjne Przychody i Koszty

W poprzednim artykule opisane zostały zasady związane z ewidencją przychodów i kosztów dwóch największych departamentów hotelowych – Pokoi oraz Gastronomii. Obecnie skoncentrujemy się na części sprawozdania operacyjnego poświęconego Operacyjnym Kosztom Niepodzielonym (Undistributed Operating Expences) oraz Nieoperacyjnym Przychodom i Kosztom (Non-Operating Income and Expenses) – czyli ewidencji do...

Czytaj więcej
nr 6/2016

Koszt pozyskania i wartość życiowa klienta w firmie usługowej

Koszt pozyskania i wartość życiowa klienta w firmie usługowej

Identyfikowanie potencjalnych nabywców jest istotnym składnikiem strategii każdej firmy. W terminologii sprzedaży bezpośredniej proces pozyskiwania nowych klientów jest nazywany prospectingiem. Są to osoby lub firmy, które spełniają precyzyjne kryteria postawione przez dostawców i kwalifikujące ich do tej grupy. Definiowanie kosztów pozyskania klienta i ich właściwa dekretacja nie przysparzają większych...

Czytaj więcej
nr 6/2016

Nadgodziny w firmie ‑ podstawy oraz problematyka prawna

Nadgodziny w firmie - podstawy oraz problematyka prawna

Praca w nadgodzinach została uregulowana przez pracodawcę polskiego w Ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 141, z późn. zm.). Tematowi temu poświęcono cały rozdział V Kodeksu pracy. Czym jest praca w godzinach nadliczbowych? Zgodnie z zapisami art. 151 § 1 ustawy, praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonana ponad przedłużony...

Czytaj więcej
nr 6/2016

Budowa systemu zarządzania ryzykiem

Budowa systemu zarządzania ryzykiem

Każda działalność gospodarcza jest narażona na różnego rodzaju zagrożenia, czyli ryzyka pochodzące z wewnątrz i zewnątrz organizacji, gdyż żadna firma nie działa w próżni. Brak systemu zarządzania ryzykiem w organizacji tymczasowo nie spowoduje negatywnych skutków, gdyż może się to przykładowo zbiec w czasie z pozytywnymi uwarunkowaniami, jednak na dłuższą metę system zarządzania ryzykiem jest niezbędny....

Czytaj więcej
nr 6/2016

Zastosowanie metody PERT do oceny czasu realizacji projektu

Zastosowanie metody PERT do oceny czasu realizacji projektu

PERT to użyteczna metoda służąca do obliczenia czasu działań prac zaplanowanych w projekcie, z wykorzystaniem rachunku prawdopodobieństwa. Zastosowanie metody PERT opiera się na założeniu, że między poszczególnymi zadaniami realizowanymi w projekcie mogą istnieć dwa rodzaje powiązań: szeregowe, w przypadku których dana czynność może być wykonana dopiero po zakończeniu innej czynności, oraz równoległe,...

Czytaj więcej
nr 6/2016

Zastosowanie metody Earned Value do kontrolowania czasu i kosztów projektu

Zastosowanie metody Earned Value do kontrolowania czasu i kosztów projektu

Metoda Earned Value, zwana również metodą wartości wypracowanej, jest podstawową techniką służącą do kontroli i oceny realizacji projektu. Dostarcza ona informacji na temat całkowitych kosztów związanych z realizacją projektu – od daty jego rozpoczęcia aż do daty zakończenia lub daty kontroli. Analiza kosztów dokonywana jest w tej metodzie w układzie rodzajowym oraz w przekroju na poszczególne zadania...

Czytaj więcej
nr 6/2016

Relacyjna baza danych. Zaawansowane pobieranie danych z użyciem języka SQL

Relacyjna baza danych. Zaawansowane pobieranie danych z użyciem języka SQL

Poprzedni artykuł serii dotyczącej SQL prezentował sposoby i polecenia pozwalające na pobieranie z bazy danych danych unikatowych oraz nadawanie własnych nazw obiektów. W praktyce pobieraniu danych towarzyszy jednoczesne ich filtrowanie (określanie, jakie warunki muszą spełniać dane, które chcemy pozyskać z bazy) oraz układanie wyników w interesującej nas kolejności.

Czytaj więcej

Reklama

Polityka cookies

Dalsze aktywne korzystanie z Serwisu (przeglądanie treści, zamknięcie komunikatu, kliknięcie w odnośniki na stronie) bez zmian ustawień prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EXPLANATOR oraz partnerów w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Usługa Cel użycia Włączone
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony Nie możesz wyłączyć tych plików cookies, ponieważ są one niezbędne by strona działała prawidłowo. W ramach tych plików cookies zapisywane są również zdefiniowane przez Ciebie ustawienia cookies. TAK
Pliki cookies analityczne Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika. Informacje zebrane przez te pliki nie identyfikują żadnego konkretnego użytkownika.
Pliki cookies marketingowe Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich. Jeśli zdecydujesz się usunąć lub wyłączyć te pliki cookie, reklamy nadal będą wyświetlane, ale mogą one nie być odpowiednie dla Ciebie.