Metoda Earned Value, zwana również metodą wartości wypracowanej, jest podstawową techniką służącą do kontroli i oceny realizacji projektu. Dostarcza ona informacji na temat całkowitych kosztów związanych z realizacją projektu – od daty jego rozpoczęcia aż do daty zakończenia lub daty kontroli. Analiza kosztów dokonywana jest w tej metodzie w układzie rodzajowym oraz w przekroju na poszczególne zadania realizowane w projekcie.

Założenia Earned Value

Podstawą metody jest porównanie ze sobą trzech podstawowych wielkości:

  1. Planowanych kosztów planowanej pracy, a zatem kosztów, jakie powinien ponieść właściciel projektu zgodnie z przyjętym budżetem, na zadania zrealizowane w danym okresie,
  2. Planowanych kosztów wykonanej pracy, a zatem kosztów, jakie powinien ponieść właściciel projektu na faktycznie zrealizowane do dnia kontroli zadania,
  3. Rzeczywistych kosztów wykonanej pracy, które obrazują faktyczny poziom kosztów, jakie poniósł właściciel projektu.

Full access available for logged users only. Log in or select the best subscription option here..

Log in Order a subscription

Also check

Model do obliczania amortyzacji w Excelu

Read more

Wykres budżetu sterowany za pomocą przycisków opcji

Read more

Prognozowanie sprzedaży w Excelu

CiRZ_07-08_20.jpg

Prognozowanie sprzedaży polega na tym, że mając pewne dane historyczne chcielibyśmy stwierdzić na ich podstawie, jak będzie wyglądała wielkość sprzedaży w kolejnych okresach. Przygotowywanie prognozy, etap po etapie, omówiono w poniższym artykule.

Read more

Current issue

Polecamy

Go to

Partners

Advertisement