Controlling i Rachunkowość Zarządcza 11/2021 (listopad)

Controlling i Rachunkowość Zarządcza nr 11/2021 - KSR 14, czyli odpowiedź na trudne czasy

KSR 14, czyli odpowiedź na trudne czasy

Krajowy Standard Rachunkowości Nr 14: „Kontynuacja działalności oraz rachunkowość jednostek przy braku kontynuowania działalności”, który obowiązuje od tego roku jest poniekąd wyjściem naprzeciw sytuacji, która zaistniała w polskiej gospodarce po wybuchu pandemii Covid-19. Dotyczy sporządzania sprawozdań finansowych jednostek, które działają w warunkach zagrożenia kontynuacji działalności i pozwala rozwiać wiele wątpliwości, z jakimi spotykają się na co dzień zarówno kierownicy jednostek, jak i przygotowujący je księgowi. W jakich sytuacjach przyjęcie założenia kontynuacji działalności nie jest zasadne? Jak jednostki niekontynuujące działalności powinny przygotowywać sprawozdania finansowe? Jakie są zasady zamykania oraz otwierania ksiąg rachunkowych? Na te i wiele innych pytań dotyczących nowego standardu odpowiadamy w bieżącym wydaniu magazynu. Ponadto w numerze: podatkowe grupy kapitałowe w praktyce, leasing finansowy samochodu osobowego dla celów bilansowych oraz transakcje z rajami podatkowymi w praktyce polskich firm.

Pobranie wydania w formie pliku PDF możliwe dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup wydanie drukowane Kup PDF

Artykuły

Tekst otwarty nr 11/2021

Czynny żal jest skuteczny – także złożony elektronicznie

Czynny żal jest skuteczny – także złożony elektronicznie

Ministerstwo Finansów zapewnia, że czynny żal jest skuteczny zarówno wtedy, gdy jest złożony w formie papierowej, jak i elektronicznej. Wydało w tej sprawie specjalny komunikat.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 11/2021

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych od 1 stycznia 2022

Limit przychodów za 2021 r. decydujący o powstaniu obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych od 1 stycznia 2022 r. wynosi 9 188 200 zł. Jest on wyższy niż ten obowiązujący poprzednio o ponad 150 000 zł.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 11/2021

Minimalne wynagrodzenie za pracę

15 września 2021 r. zostało opublikowane rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2022 r.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 11/2021

Limit obrotu uprawniający do statusu małego podatnika VAT w 2022 r.

Limit obrotu uprawniający do statusu małego podatnika VAT w 2022 r.

1 października 2021 r. opublikowano kurs średni euro, który stanowi podstawę do obliczania limitu obrotu uprawniającego do korzystania ze statusu małego podatnika VAT w 2022 r. Podatnicy VAT posiadający ten status mogą korzystać z kasowej metody rozliczeń VAT albo korzystać z prawa do odprowadzania VAT raz na kwartał.

Czytaj więcej
nr 11/2021

Kalkulacja doliczeniowa jako element rachunku kosztów

Kalkulacja doliczeniowa jako element rachunku kosztów

Kalkulacja jest podstawowym etapem sprawozdawczego rachunku kosztów. Wybór metody kalkulacji zależy od typu produkcji, formy organizacji produkcji, informacji potrzebnych do zarządzania przedsiębiorstwem oraz ich dostępności. Kalkulacja doliczeniowa jest stosowana w przedsiębiorstwach wytwarzających produkcję małoseryjną lub różnorodną masową (odrębne kalkulowanie każdego z góry określonego przedmiotu...

Czytaj więcej
nr 11/2021

Metoda wartości życiowej klienta pozwala sprawdzić rentowność

Metoda wartości życiowej klienta pozwala sprawdzić rentowność

Aby mieć pewność, że koszty pozyskania nowych klientów, które ponosi firma przyniosą oczekiwane zyski, warto zastosować metodę oceny rentowności klienta, dzięki której można mieć pewność, że dzisiejsze inwestycje okażą się opłacalne.

Czytaj więcej
nr 11/2021

Mierniki efektywności w zarządzaniu strukturą kapitału

Mierniki efektywności w zarządzaniu strukturą kapitału

Kształtowanie struktury kapitału jest jednym z elementów strategii finansowania w przedsiębiorstwie. Mierniki efektywności mogą zostać wykorzystane do zarządzania strukturą kapitału w przedsiębiorstwie, rozumianą jako relację pomiędzy kapitałem własnym a zobowiązaniami, od których płacone są odsetki.

Czytaj więcej
nr 11/2021

KSR 14, czyli odpowiedź na trudne czasy

KSR 14, czyli odpowiedź na trudne czasy

W Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 10 sierpnia 2021 r., pod poz. 119, w drodze komunikatu ogłoszono uchwałę Nr 6/2021 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 14 „Kontynuacja działalności oraz rachunkowość jednostek przy braku kontynuowania działalności” (dalej także „Standard”). Standard...

Czytaj więcej
nr 11/2021

Cash pooling w aspekcie księgowym i podatkowym

Cash pooling w aspekcie księgowym i podatkowym

Cash pooling jest systemem zarządzania płynnością finansową, który występuje najczęściej w grupach kapitałowych. Umowy cash poolingu są wdrażane przez grupy m.in. w celu zapewnienia skutecznego zarządzania środkami pieniężnymi oraz efektywnością kosztową poprzez połączenie sald (rzeczywistych lub hipotetycznych) na wielu oddzielnych rachunkach bankowych. Jest to niewątpliwie bardzo korzystna alternatywa...

Czytaj więcej
nr 11/2021

Podatkowa grupa kapitałowa

Podatkowa grupa kapitałowa

Podatkowa grupa kapitałowa (dalej: PGK) jest podmiotem prawa podatku dochodowego, której kwestię reguluje przepis art. 1a ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT). Możliwość utworzenia PGK ma na celu poprawę efektywności rozliczeń podatkowych spółek wchodzących w jej skład.

Czytaj więcej
nr 11/2021

Nowelizacja ustawy o rachunkowości – przegląd zmian

Nowelizacja ustawy o rachunkowości – przegląd zmian

Dynamiczny rozwój technologii cyfrowych, z którym mamy obecnie do czynienia, wywiera istotny wpływ także na rachunkowość i rewizję finansową. Możliwość korzystania z nowoczesnych narzędzi informatycznych sprawia, że jednostki łatwiej mogą wywiązywać się ze swoich obowiązków w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania sprawozdań finansowych. Użytkownicy tych sprawozdań mogą natomiast...

Czytaj więcej
nr 11/2021

Leasing finansowy samochodu osobowego dla celów bilansowych

Leasing finansowy samochodu osobowego dla celów bilansowych

Najczęstsze umowy leasingu to umowy leasingu samochodów. Ze względu na kilka ograniczeń w przepisach podatkowych, w przypadku umowy leasingu samochodu pojawiają się pewne wątpliwości

Czytaj więcej
nr 11/2021

Transakcje z rajami podatkowymi w praktyce polskich firm

Transakcje z rajami podatkowymi w praktyce polskich firm

Wiele spółek w Polsce realizuje transakcje z podmiotami mającymi miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową (dalej: raje podatkowe). W niektórych przedsiębiorstwach są to jednorazowe przypadki, a w niektórych kluczowe transakcje, które stanowią największy przychód bądź koszt. Rozliczenia polskich podatników z podmiotami z rajów podatkowych...

Czytaj więcej
nr 11/2021

Ponowne zatrudnienie pracownika, który już raz odszedł z firmy

Ponowne zatrudnienie pracownika, który już raz odszedł z firmy

Jakie są zalety i wady ponownego zatrudnienia pracownika, który już raz odszedł z firmy? Kiedy nie warto się decydować na takie rozwiązanie? Jak ponowne zatrudnienie byłego pracownika wpływa na zespół? Odpowiedzi na powyższe pytania prezentujemy w niniejszym artykule.

Czytaj więcej
nr 11/2021

Jak w praktyce wykorzystać model Millera‑Orra do optymalizacji poziomu gotówki?

Jak w praktyce wykorzystać model Millera-Orra do optymalizacji poziomu gotówki?

Chcesz osiągnąć dodatkowy dochód, inwestując w papiery wartościowe? Zastanawiasz się, kiedy uruchomić rezerwy, by uniknąć zatorów płatniczych? Model Millera-Orra pozwoli wyznaczyć bezpieczne granice poziomu utrzymania gotówki.

Czytaj więcej
Tekst otwarty Tylko on-line nr 11/2021

Przyszłość w energetyce alternatywnej

Przyszłość w energetyce alternatywnej

Z dr. Mirosławem Popławskim, Prezesem Zarządu Electrum, polskiej grupy konsultingowo-technologicznej, będącej liderem w krajowej energetyce alternatywnej, rozmawiamy o perspektywach dla rozwoju branży energetycznej, specyfice wielkoskalowych inwestycji w Europie Wschodniej, możliwościach optymalizacji kosztów zużycia energii w firmie oraz finansowaniu inwestycji w OZE.

Czytaj więcej

Reklama

Polityka cookies

Dalsze aktywne korzystanie z Serwisu (przeglądanie treści, zamknięcie komunikatu, kliknięcie w odnośniki na stronie) bez zmian ustawień prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EXPLANATOR oraz partnerów w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Usługa Cel użycia Włączone
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony Nie możesz wyłączyć tych plików cookies, ponieważ są one niezbędne by strona działała prawidłowo. W ramach tych plików cookies zapisywane są również zdefiniowane przez Ciebie ustawienia cookies. TAK
Pliki cookies analityczne Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika. Informacje zebrane przez te pliki nie identyfikują żadnego konkretnego użytkownika.
Pliki cookies marketingowe Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich. Jeśli zdecydujesz się usunąć lub wyłączyć te pliki cookie, reklamy nadal będą wyświetlane, ale mogą one nie być odpowiednie dla Ciebie.