Ministerstwo Finansów zapewnia, że czynny żal jest skuteczny zarówno wtedy, gdy jest złożony w formie papierowej, jak i elektronicznej. Wydało w tej sprawie specjalny komunikat.

Czynny żal jest skuteczny – także złożony elektronicznie

Wątpliwości co do skuteczności czynnego żalu złożonego drogą elektroniczną powstały w związku ze zmianą brzmienia art. 16 § 4 Kodeksu karnego skarbowego. Od 5 października 2021 r. z przepisu tego wynika, że czynny żal należy złożyć „na piśmie”. Wobec takiego brzmienia przepisu podatnicy zaczęli mieć obawy przed składaniem czynnego żalu w formie elektronicznej.

Ministerstwo Finansów zapewniło jednak, że:

zmiany w art. 16 § 4 Kodeksu karnego skarbowego wprowadzone ustawą o doręczeniach elektronicznych nie modyfikują treści merytorycznej przewidzianych tam regulacji;

złożenie czynnego żalu drogą elektroniczną (np. e-PUAP, e-Urząd Skarbowy) od 5 października 2021 r. pozostaje skuteczne;

wolą ustawodawcy było, aby określenie „na piśmie” dotyczyło zarówno formy papierowej, jak i elektronicznej.

Jak zapewnia MF (a pisaliśmy o tym również na łamach Mk) zmiana w zakresie stosowanej w przepisach prawa terminologii, polegająca m.in. na zamianie wyrazu „pisemnie” na wyrażenie „na piśmie”, miała na celu zrównoważenie postaci papierowej z postacią elektroniczną.

Jak jednak widać, ten cel nowelizacji ustawy o doręczeniach elektronicznych nie został osiągnięty, skoro w praktyce sformułowanie „na piśmie” jest rozumiane jako nakaz stosowania dokumentu w formie papierowej z wykluczeniem prawa do stosowania formy elektronicznej. Trzeba przy tym mieć na uwadze, że zabieg polegający na zamianie wyrażenia „pisemnie” na sformułowanie „na piśmie” został dokonany w wielu przepisach prawa podatkowego (w tym w Ordynacji podatkowej i ustawie o VAT). We wszystkich tych przypadkach wprowadzone ustawą o doręczeniach elektronicznych sformułowanie „na piśmie” należy rozumieć jako uprawniające do stosowania zarówno formy papierowej, jak i elektronicznej.

Pamiętać należy też o konieczności podpisania składanego dokumentu dostosowanego do formy, w której jest składany. Mianowicie:

pisma utrwalone w postaci papierowej należy podpisać podpisem własnoręcznym,

pisma utrwalone w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Przypisy / Źródła / Podstawa prawna
  • Komunikat MF z 13 października 2021 r. pt. „e-Czynny żal w sprawach karno-skarbowych wciąż możliwy i skuteczny”

Możesz zobaczyć ten artykuł, jak i wiele innych w naszym portalu Controlling 24. Wystarczy, że klikniesz tutaj.

Źródło: www.mf.gov.pl

Źródło: www.nowy.inforlex.pl

Zobacz również

Tekst otwarty nr 12/2021

Zmiany w fakturowaniu – opublikowane w Dzienniku Ustaw

18 listopada 2021 r. została opublikowana nowelizacja ustawy o VAT. Nowelizacja wprowadza Krajowy System e-Faktur oraz zmiany w zasadach fakturowania i zwrotu VAT. Nowe przepisy wchodzą w życie 1 stycznia 2022 r.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 12/2021

Zmiana ustawy o rachunkowości podpisana przez prezydenta

Zaakceptowane przez prezydenta zmiany dotyczą przede wszystkim wprowadzenia uproszczeń w podpisywaniu sprawozdań finansowych oraz wprowadzenia jednolitego formatu elektronicznego sprawozdania finansowego dla emitentów (format XHTML) oraz dla pozostałych jednostek stosujących MSR-y (format XHTML lub inny przeszukiwalny).

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama

Polityka cookies

Dalsze aktywne korzystanie z Serwisu (przeglądanie treści, zamknięcie komunikatu, kliknięcie w odnośniki na stronie) bez zmian ustawień prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EXPLANATOR oraz partnerów w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Usługa Cel użycia Włączone
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony Nie możesz wyłączyć tych plików cookies, ponieważ są one niezbędne by strona działała prawidłowo. W ramach tych plików cookies zapisywane są również zdefiniowane przez Ciebie ustawienia cookies. TAK
Pliki cookies analityczne Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika. Informacje zebrane przez te pliki nie identyfikują żadnego konkretnego użytkownika.
Pliki cookies marketingowe Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich. Jeśli zdecydujesz się usunąć lub wyłączyć te pliki cookie, reklamy nadal będą wyświetlane, ale mogą one nie być odpowiednie dla Ciebie.