Kształtowanie struktury kapitału jest jednym z elementów strategii finansowania w przedsiębiorstwie. Mierniki efektywności mogą zostać wykorzystane do zarządzania strukturą kapitału w przedsiębiorstwie, rozumianą jako relację pomiędzy kapitałem własnym a zobowiązaniami, od których płacone są odsetki.

Mierniki efektywności w zarządzaniu strukturą kapitału

Dzięki zastosowaniu mierników możemy dokonać analizy i oceny struktury kapitału, a także dążyć do jej optymalizacji. Optymalna struktura kapitału minimalizuje średni ważony koszt kapitału, a tym samym wpływa na wzrost wartości przedsiębiorstwa.

Zarządzanie strukturą kapitału

Pozyskiwanie kapitału przez przedsiębiorstwo dokonuje się poprzez jego wybór, biorąc pod uwagę różne kryteria, takie jak dostępność, koszt pozyskiwanego kapitału czy ryzyko z nim związane. W wyniku tego kształtuje się struktura kapitałowa przedsiębiorstwa, która charakteryzuje się określoną proporcją między kapitałem własnym i kapitałem obcym, wyrażającą stopień zadłużenia przedsiębiorstwa (stosunek kapitału obcego do kapitału własnego). Decyzje dotyczące kształtowania się tych proporcji należą do jednych z ważniejszych w zarządzaniu finansami w przedsiębiorstwie.

W procesie kształtowania struktury kapitału przedsiębiorstwo powinno dążyć do jej optymalizacji. Optymalna struktura kapitału to taka, która doprowadza do osiągnięcia równowagi między ryzykiem a zyskiem, dzięki czemu wartość firmy jest maksymalizowana. Tworzenie optymalnej struktury kapitału wymaga odpowiedzi na pytanie, czy przedsiębiorstwo powinno być finansowane kapitałem obcym oraz w jakim stopniu jest to korzystne z punktu widzenia maksymalizacji wartości firmy, a od którego momentu ewentualne koszty zaczynają przewyższać potencjalne przychody.

Mierniki efektywności wykorzystywane w zarządzaniu strukturą kapitału w przedsiębiorstwie

Efektywność jest miarą racjonalności działania przedsiębiorstw i związana jest z ich zdolnością do podnoszenia pozycji rynkowej i polepszania wyników finansowych. Badania efektywności odnoszą się głównie do analizowania efektów przy ustalonych nakładach lub wykorzystania nakładów w celu uzyskania zakładanych efektów. Jeśli nakłady i wyniki można wyrazić w jednostkach mierzalnych, ich zestawienie umożliwia otrzymanie wskaźnika efektywności, który pozwala na dokonanie oceny w porównaniu na przykład z określonym poziomem bazowym, planem lub efektywnością innych jednostek. Dzięki temu można zidentyfikować obszary wymagające poprawy, określić kierunki działania, monitorować postępy. Efektywność w znaczeniu ekonomicznym można zmierzyć przy zastosowaniu metod analizy wskaźnikowej. Wyróżnić można trzy grupy wskaźników pomiaru efektywności:

wskaźniki księgowe,

wskaźniki finansowe,

wskaźniki rynkowe.

Wskaźniki księgowe są najbardziej powszechną formą pomiaru efektywności w analizie wskaźnikowej. Traktując efektywność jako relację pomiędzy przychodami i kosztami, skupiają się przede wszystkim na pomiarze rentowności na różnych poziomach wyniku finansowego, odnosząc ją do wielkości zaangażowanego kapitału oraz wartości aktywów. Druga grupa wskaźników to wskaźniki finansowe, które bazują na przepływach gotówkowych, jako głównym parametrze oceny. Ostatnia grupa wskaźników, wskaźniki rynkowe, pozwala na ocenę efektywności przedsiębiorstwa z punktu widzenia akcjonariuszy. Jest to ocena przedsiębiorstwa dokonana z zewnątrz. Wycena rynkowa kapitału własnego uwzględnia każdorazowo historyczne wyniki finansowe, bieżącą sytuację oraz przewidywania co do przyszłości przedsiębiorstwa, stąd uznaje się ją za wycenę najbardziej obiektywną.

W wymienionych grupach wskaźników pomiaru efektywności znajdują się również wskaźniki związane ze strukturą kapitału. Pozwalają one na pomiar efektywności w tym zakresie. Na tej podstawie kierownictwo przedsiębiorstwa ma możliwość podjęcia racjonalnych decyzji w doborze źródeł finansowania i uzyskaniu optymalnej struktury kapitału.

Mierniki efektywności, które mogą zostać wykorzystane w procesie zarządzania strukturą kapitału w przedsiębiorstwie przedstawia tabela.

Pozostałe 51% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Możesz zobaczyć ten artykuł, jak i wiele innych w naszym portalu Controlling 24. Wystarczy, że klikniesz tutaj.

Ulubione Drukuj

Zobacz również

Jak przygotować budżet, jeśli zarząd rozlicza poprzez wskaźniki

Jak przygotować budżet, jeśli zarząd rozlicza poprzez wskaźniki

Koniec roku to czas, gdy przygotowywane są budżety na następny okres. Podejść do budżetowania jest wiele – jednym z nich jest analiza kluczowych wskaźników i oparcie na nich wartości zawartych w planach finansowych.

Czytaj więcej

Wskaźnikowa analiza finansowa rachunku przepływów pieniężnych

Wskaźnikowa analiza finansowa rachunku przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych daje możliwość oceny zdolności przedsiębiorstwa do generowania środków pieniężnych, dostarcza informacji o tym, skąd pochodzi gotówka i o tym, jak jest ona wykorzystywana. Sprawozdanie to pokazuje, jakie obszary działalności generują najwięcej środków pieniężnych i które segmenty działalności pochłaniają za dużo gotówki.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama

Polityka cookies

Dalsze aktywne korzystanie z Serwisu (przeglądanie treści, zamknięcie komunikatu, kliknięcie w odnośniki na stronie) bez zmian ustawień prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EXPLANATOR oraz partnerów w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Usługa Cel użycia Włączone
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony Nie możesz wyłączyć tych plików cookies, ponieważ są one niezbędne by strona działała prawidłowo. W ramach tych plików cookies zapisywane są również zdefiniowane przez Ciebie ustawienia cookies. TAK
Pliki cookies analityczne Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika. Informacje zebrane przez te pliki nie identyfikują żadnego konkretnego użytkownika.
Pliki cookies marketingowe Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich. Jeśli zdecydujesz się usunąć lub wyłączyć te pliki cookie, reklamy nadal będą wyświetlane, ale mogą one nie być odpowiednie dla Ciebie.