Controlling i Rachunkowość Zarządcza 10/2008 (październik)

Controlling i Rachunkowość Zarządcza nr 10/2008 -

Pobranie wydania w formie pliku PDF możliwe dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup PDF

Artykuły

Tekst otwarty nr 10/2008

Dane i prognozy ekonomiczne

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 10/2008

Bank Centralny

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 10/2008

Monitor rynku

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 10/2008

Gospodarka Polski

Czytaj więcej
nr 10/2008

Planowanie ilościowe produkcji z wykorzystaniem wykresów Gantta

W planowaniu produkcji z wykorzystaniem wykresów Gantta istotnym zagadnieniem jest opracowanie normatywów wykorzystania zdolności produkcyjnych poszczególnych zasobów na rzecz realizacji konkretnych produktów. W zadaniu tym trzeba określić, ile jednostek działalności zasobów należy przeznaczyć na wytworzenie jednej jednostki produktu.

Czytaj więcej
nr 10/2008

Zarządzanie efektywnością eksploatacji pól ścianowych w KWK "Ziemowit"

W opracowaniu tym zaprezentowano system zarządzania efektywnością pól ścianowych w podziemnej kopalni węgla kamiennego KWK „Ziemowit”. Analizując wybrany okres, oszacowano efektywność prowadzenia eksploatacji według określonego modelu. Jednocześnie analiza efektywności została rozszerzona na wybrane obiekty kalkulacyjne obejmujące poszczególne parcele eksploatacyjne, zakład wydobywczy oraz zakład górniczy...

Czytaj więcej
nr 10/2008

Jak uniknąć sytuacji konfliktowej na linii controlling ‑ rachunkowość

Problem stworzenia właściwych relacji na linii „pracownicy działu controllingu i działu rachunkowości” jest problemem powszechnym. Funkcjonowanie w tym samym obszarze, zazębianie się kompetencji czy też wzajemna kontrola stanowią źródło licznych konfliktów zarówno personalnych, jak i kompetencyjnych. Zignorować problem jako mało istotny czy też podjąć jednoznacznie działania?

Czytaj więcej
nr 10/2008

Mierzalne cele, wiarygodne raporty

Bank, jak każde inne przedsiębiorstwo, realizuje swoje cele strategiczne poprzez czynności zdefiniowane w ramach procesów biznesowych. Miarą zdolności do zarządzania procesami jest umiejętność przypisania procesom mierników powiązanych z celami strategicznymi banku oraz sprawność pomiaru i raportowania stanu tych mierników. Banki mają duży potencjał pomiaru efektywności procesów wewnętrznych, podobnie...

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 10/2008

Renesans ABC

Czy rachunek kosztów działań może jeszcze zaoferować coś menedżerom? Komentuje R. Kugel z Ventana Research.

Czytaj więcej
nr 10/2008

Rachunek kosztów działań w przedsiębiorstwie administrującym budynkami mieszkalnymi

Studium przypadku: W omawianym tutaj przedsiębiorstwie największe zastrzeżenia budzi sposób ustalania wynagrodzenia za sprawowanie zarządu nad wspólnotami mieszkaniowymi. Dokonywanie rozliczeń na podstawie danych dostarczanych przez tradycyjny rachunek kosztów nie odzwierciedla zachodzących związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy działaniami, kosztami i produktami - usługami. Sposobem na wyeliminowanie...

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 10/2008

Reklama szyta na miarę

Wjaki sposób controlling może się przyczynić do wzrostu opłacalności kampanii promocyjnych? Spostrzeżeniami dzielą się O. Acker, F. Gröne i K. Hölbling, konsultanci Booz Allen Hamilton.

Czytaj więcej
nr 10/2008

Strategiczna Karta Wyników w szkołach wyższych

Podczas opracowywania Strategicznej Karty Wyników dla publicznej (państwowej) szkoły wyższej należy sprecyzować jej cele strategiczne oraz określić kluczowe czynniki wpływające na ich realizację. Trzeba także zbudować zestaw mierników realizacji celów, które ocenią nie tylko efekt zdarzeń przeszłych, ale wskażą także na przyszłe wyniki szkoły.

Czytaj więcej
nr 10/2008

Świadome zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie

Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie nabiera obecnie znaczenia priorytetowego. Kompleksowe zarządzanie ryzykiem - podejmowanie określonych działań, zmierzających do ograniczenia lub wyeliminowawania ryzyka - staje się niezbędne. Dlatego tak ważne jest poznanie wszystkich i monitorowanie najważniejszych czynników wpływających na ich rodzaj i wielkość.

Czytaj więcej
nr 10/2008

ABC/M Quick Wins, czyli dlaczego przedsiębiorstwa osiągają błyskawiczne rezultaty z wdrożenia systemu ABC/M

Opracowanie to koncentruje się na zagadnieniu podejmowania pierwszych decyzji bazujących na informacjach płynących z „nowo” wdrożonego systemu zarządzania kosztami i rentownością klientów klasy ABC/M. Podstawą osiągnięcia szybkich (bądź jakichkolwiek) efektów z wdrożenia systemu ABC/M jest potraktowanie go od początku jako narzędzia wspierającego podejmowanie decyzji, a nie wyłącznie jako systemu pomiaru,...

Czytaj więcej
nr 10/2008

System motywacyjny powiązany ze strategią przedsiębiorstwa

Problem: Narodziny bazującej na wiedzy tzw. nowej gospodarki wymagają od przedsiębiorstw budowy strategii umożliwiających im utrzymanie lub zdobycie przewagi konkurencyjnej. Wynagrodzenia oraz inne, zarówno płacowe, jak i pozapłacowe motywatory (stanowiące istotny czynnik motywowania do pracy), powinny wspierać osiąganie celów wynikających z wizji i strategii przedsiębiorstw oraz strategii zarządzania...

Czytaj więcej
nr 10/2008

Plan roczny podstawowym kryterium oceny i kontroli działalności przedsiębiorstwa

Problem: Jednym z warunków prawidłowego funkcjonowania komórki controllingu jest dobór odpowiednich kryteriów stanowiących podstawę dokonywanych przez tę komórkę ocen i analiz. Kluczową rolę wśród tych kryteriów odgrywa przyjęty przez przedsiębiorstwo na dany rok obrotowy plan działalności, w tym zwłaszcza zawarte w tym planie wskaźniki ekonomiczno-finansowe. Ta szczególna rola tego kryterium wynika...

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 10/2008

Controlling w ubezpieczeniach

Czym powinien charakteryzować się model controllingu instytucji ubezpieczeniowych? Odpowiedzi szukają M. Wiegard i S. Homann - szwajcarscy konsultanci z Horváth & Partners.

Czytaj więcej
nr 10/2008

Wykorzystanie lejka sprzedaży w analizie sprzedaży

Problem: Z mojej praktyki zawodowej oraz bieżącego przeglądu sytuacji rynkowej wyraźnie wynika, iż obecnie analizy wyników sprzedaży zyskują w polskich przedsiębiorstwach wyraźnie na znaczeniu. Oczywiście mówię w tym miejscu o analizach wykraczających poza typowe badanie odchyleń od planu sprzedaży w ujęciu miesięcznym, kroczącym oraz według osób odpowiedzialnych bezpośrednio za wyniki handlowe. Moje...

Czytaj więcej

Reklama

Polityka cookies

Dalsze aktywne korzystanie z Serwisu (przeglądanie treści, zamknięcie komunikatu, kliknięcie w odnośniki na stronie) bez zmian ustawień prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EXPLANATOR oraz partnerów w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Usługa Cel użycia Włączone
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony Nie możesz wyłączyć tych plików cookies, ponieważ są one niezbędne by strona działała prawidłowo. W ramach tych plików cookies zapisywane są również zdefiniowane przez Ciebie ustawienia cookies. TAK
Pliki cookies analityczne Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika. Informacje zebrane przez te pliki nie identyfikują żadnego konkretnego użytkownika.
Pliki cookies marketingowe Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich. Jeśli zdecydujesz się usunąć lub wyłączyć te pliki cookie, reklamy nadal będą wyświetlane, ale mogą one nie być odpowiednie dla Ciebie.