Problem: Narodziny bazującej na wiedzy tzw. nowej gospodarki wymagają od przedsiębiorstw budowy strategii umożliwiających im utrzymanie lub zdobycie przewagi konkurencyjnej. Wynagrodzenia oraz inne, zarówno płacowe, jak i pozapłacowe motywatory (stanowiące istotny czynnik motywowania do pracy), powinny wspierać osiąganie celów wynikających z wizji i strategii przedsiębiorstw oraz strategii zarządzania zasobami ludzkimi. Mając na uwadze to, że system motywacyjny pracowników jest integralną częścią strategii przedsiębiorstwa, menedżerowie powinni doprowadzić do harmonizacji celów wyznaczanych organizacji z oczekiwaniami i aspiracjami pracowników. Cechą współczesnych strategii wynagrodzeń powinna być ich prokonkurencyjność, elastyczność oraz zróżnicowanie stosowane do struktury i kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa. Proszę o zaprezentowanie sposobu budowy takiego systemu wynagrodzeń. W Polsce bowiem jak dotąd przeważają systemy wynagrodzeń niepowiązane ze strategią firmy i strategią zarządzania zasobami ludzkimi.

Pozostałe 93% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Zobacz również

Dynamiczny model zintegrowany

Dynamiczny model zintegrowany

Dynamiczny model zintegrowany (ang. Integrated Dynamic Performance Measurement System) opracowany został przez Bititciego, Carriego i McDevitta1, przy współpracy z Missouri Plant of Square D Company. Koncentruje się on na wzroście konkurencyjności produkcji w drodze przezwyciężenia ograniczeń, jakimi obarczone są istniejące systemy zintegrowanego pomiaru wyników (obejmujących np. brak podejścia dynamicznego uwzględniającego systematyczną weryfikację kluczowych obszarów przedsiębiorstwa, brak akcentowania znaczenia czasu jako strategicznej miary działania, brak orientacji na przyszłość, brak konkretyzacji celów niezbędnych do realizacji w określonym horyzoncie czasowym, nieuwzględnianie podejścia procesowego umożliwiającego rozwój, oparcie na monitoringu i controllingu, zamiast na doskonaleniu organizacji).

Czytaj więcej

Optymalizacja łańcucha dostaw w dobie COVID‑19

Optymalizacja łańcucha dostaw w dobie COVID-19

Jak w obliczu pandemii podejść do planowania łańcucha dostaw? Jak wzmocnić, udrożnić i skrócić lead time oraz odbudować przerwane łańcuchy dostaw? Czym są silniki transportowe i w jaki sposób redukują ryzyko w łańcuchu dostaw?

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama