Controlling i Rachunkowość Zarządcza 5/2006 (maj)

Controlling i Rachunkowość Zarządcza nr 5/2006 -

Pobranie wydania w formie pliku PDF możliwe dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę

Artykuły

Tekst otwarty nr 5/2006

Bank Centralny

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 5/2006

Gospodarka Polski

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 5/2006

Mecenat Sztuki Controllingu ‑ controllingowy lunch z fachowcami

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 5/2006

Seminaria "Jak usprawnić tworzenie i kontrolę budżetu firmy"

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 5/2006

Dane i prognozy ekonomiczne

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 5/2006

IX edycja Klubu Controllera "Wieloryby w systemach ABC/M"

Czytaj więcej
nr 5/2006

Zasady elastyczności budżetu

Zasady elastyczności budżetu wskazują na te wielkości odchyleń wykonania od planu, w stosunku do których kierownik danego centrum odpowiedzialności jest zobowiązany składać sprawozdanie. Zasady te można stosować zarówno w obszarze kosztów, jak i przychodów.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 5/2006

Podstawy rachunkowości zarządczej

Aby ułatwić Czytelnikom zrozumienie istoty rachunkowości zarządczej, autorzy podręcznika podzielili go na trzy części. Omówiono w nim kolejno: rachunek kosztów jako źródło informacji zarządczej, modele rachunku kosztów w rachunkowości zarządczej oraz wykorzystanie rachunkowości zarządczej w procesie podejmowania decyzji.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 5/2006

Rachunkowość zarządcza – część 2 (zadania i rozwiązania)

Książka ta prezentuje wyłącznie zadania z zakresu rachunkowości zarządczej, stanowiąc tym samym całość z czwartym wydaniem pracy zbiorowej pod redakcją Teresy Kiziukiewicz o tym samym tytule.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 5/2006

Rachunkowość zarządcza i controlling

Celem tej znanej i uznanej w środowisku publikacji jest przedstawianie podstawowych zagadnień z zakresu rachunkowości zarządczej i controllingu jako koncepcji i metod rozwiązywania problemów decyzyjnych w organizacji, przy których konieczne jest użycie miary wartości i zastosowanie sterowania ekonomicznego.

Czytaj więcej
nr 5/2006

Zmiany w planie kont podstawą integracji rachunkowości finansowej i zarządczej

Niniejsza część cyklu ma na celu zobrazowanie możliwości rozbudowy i wykorzystania systemu księgowego dla celów sprawozdawczości wewnętrznej, właściwej rachunkowości zarządczej, przy jednoczesnym wskazaniu ograniczeń, wynikających z regulacji prawnych. Zbieranie danych w dodatkowych przekrojach analitycznych, np. przekroju poszczególnych działań, nie może zakłócać dotychczasowych zasad ewidencji, wymaganych...

Czytaj więcej
nr 5/2006

Jakie są kryteria oceny projektu controllingu

Problem: Reprezentuję średniej wielkości firmę handlową, w której pracuję od kilkunastu lat. Jednak stosunkowo niedawno zaczęliśmy interesować się controllingiem. Pewne jego elementy występowały u nas od dosyć dawna (mowa tu chociażby o budżetowaniu), jednak dopiero praktycznie od pół roku możemy mówić o zinstytucjonalizowanym systemie controllingu. Został powołany czteroosobowy dział, któremu mam...

Czytaj więcej
nr 5/2006

Jak w praktyce zarządzać centrum usług

Ponad dwie trzecie korporacji na świecie używa umów o zakres usług (Service Level Agreements – SLA) do zarządzania ich centrami usług. Jakkolwiek wiele z nich ma problemy ze skomplikowanymi wymaganiami administracyjnymi. Podobna liczba koncernów używa systemu opłat (charge backs) w swoim raportowaniu.

Czytaj więcej
nr 5/2006

Budowa i wdrażanie Strategicznej Karty Wyników w grupach kapitałowych

W obecnej rzeczywistości gospodarczej znaczącą rolę odgrywają struktury kapitałowe, dzięki którym można efektywnie spełnić oczekiwania zarówno udziałowców, jak i innych interesariuszy przedsiębiorstwa. Struktury te są jednak związane z dużym ryzykiem biznesowym wynikającym z wielowymiarowości i złożoności występujących w nich powiązań zewnętrznych i wewnętrznych. Skuteczną metodą ograniczającą to ryzyko...

Czytaj więcej
nr 5/2006

Jak wdrożyć system monitorowania ośrodków odpowiedzialności za koszty

Problem: Reprezentuję duże przedsiębiorstwo usługowe z województwa pomorskiego. Mam kilka pytań dotyczących wyodrębniania ośrodków odpowiedzialności za koszty. Jakie kryteria muszą spełniać? Od czego zależy wdrożenie efektywnego systemu zarządzania nimi? Co należy zawrzeć w systemie monitorowania ośrodków odpowiedzialności za koszty?

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 5/2006

Przedsiębiorstwa "Zombie" ‑ jak się uczyć na ich błędach

Jak rozpoznać kryzys w organizacji? Wskazówek udziela S. Finkelstein – autor bestsellera Why Smart Executives Fail.

Czytaj więcej
nr 5/2006

Jak zastosować wielostopniowy i wieloblokowy rachunek wyników w usługach hotelowych

Studium przypadku: W literaturze można spotkać pogląd, iż decyzja o rezygnacji z produktu „przynoszącego stratę” powinna bazować na porównaniu dotychczasowej straty ponoszonej na tym produkcie z kosztami stałymi, jakimi ten produkt jest obciążany. Uznaje się bowiem, że jeżeli przywołana strata jest większa od kosztów stałych rozliczanych na produkt, to należy zaprzestać jego wytwarzania. Natomiast...

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 5/2006

Rachunek kosztów działań w małych i średnich przedsiębiorstwach

Jak dostosować metodykę wdrożenia rachunku kosztów działań (ABC) stosowaną przez duże organizacje dla potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw (MSP)? Spostrzeżeniami dzielą się konsultanci Kevin Kennedy & Associates (KKAI), jednej z największych firm doradczych w USA.

Czytaj więcej
nr 5/2006

Jakie procesy można wyodrębnić w budżecie przedsiębiorstwa budowlano‑montażowego

Problem: Pracuję na stanowisku controllera w przedsiębiorstwie budowlano-montażowym. Zostałem w nim zatrudniony stosunkowo niedawno, a moim podstawowym zadaniem jest usprawnienie systemu budżetowania. Tego właśnie zagadnienia dotyczy moje pytanie. Jakie procesy można wyodrębnić w budżecie takiego przedsiębiorstwa?

Czytaj więcej
nr 5/2006

Benchmarking jako narzędzie redukcji kosztów przedsiębiorstwa energetyki cieplnej

Studium przypadku: W sektorze energetyki cieplnej realizowany jest projekt benchmarkingu mający na celu zwiększenie efektywności procesu dostawy ciepła1. Jest on finansowany ze środków Komisji Europejskiej i Komitetu Badań Naukowych. Wykonawcami projektu są Duński Instytut Technologii (DTI), Carl Bro Intelligent Solutions (koordynator) oraz Krajowa Agencja Poszanowania Energii. W projekcie uczestniczą...

Czytaj więcej
nr 5/2006

Jakie szkolenia są w przedsiębiorstwie niezbędne oraz jak badać ich efektywność

Problem: Jesteśmy na etapie planowania szkoleń dla pracowników różnych szczebli zarządzania (w tym również dla controllerów). W związku z tym mamy kilka pytań, może dość ogólnych, ale z pewnością takich, które stawia sobie wiele przedsiębiorstw. Jakie szkolenia i dla kogo są w przedsiębiorstwie potrzebne? Jaka ich forma jest najbardziej odpowiednia dla pracowników różnych szczebli zarządzania? Jak...

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 5/2006

Odchudź system informatyczny, nie budżet

Jak podnieść efektywność systemów informatycznych? Odpowiada M. Schrage, dyrektor MIT Media Lab's eMarkets Initaitive.

Czytaj więcej
nr 5/2006

Jakie są zadania kosztorysu w zarządzaniu projektem

Problem: Jakie są zadania kosztorysu w zarządzaniu projektem? Co powinien umożliwiać kosztorys? Jakie są wymogi formalne stosowania kosztorysów w przedsiębiorstwie?

Czytaj więcej
nr 5/2006

Wdrożenie controllingu ‑ czy podcinasz gałąź, na której siedzisz

Na przestrzeni ostatnich lat w polskim biznesie controlling, jako instrument optymalizujący proces zarządzania przedsiębiorstwem, staje się coraz bardziej powszechny. Po błyskawicznym przejściu z „epoki przemysłowej” do „epoki informacji” każda firma powinna uczynić zarządzanie controllingowe swoją główną kompetencją. Wpisanie controllingu w standardy zarządzania firmą jest możliwe nie tylko z uwagi...

Czytaj więcej
nr 5/2006

Twórzmy dobre nawyki ‑ rola pracowników w procesie wdrażania i funkcjonowania Strategicznej Karty Wyników

O koncepcji Strategicznej Karty Wyników w polskich publikacjach napisano już wiele. Liczne opracowania prezentują definicję tej koncepcji, proces jej wdrażania, przykłady implementacji i wiele innych wskazówek. Coraz częściej słychać również głosy, traktujące BSC jako coś więcej niż instrument, jako koncepcję zarządzania, żyjącą sieć, mającą swe źródło w odpowiednio nastawionych i zmotywowanych pracownikach....

Czytaj więcej

Reklama

Polityka cookies

Dalsze aktywne korzystanie z Serwisu (przeglądanie treści, zamknięcie komunikatu, kliknięcie w odnośniki na stronie) bez zmian ustawień prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EXPLANATOR oraz partnerów w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Usługa Cel użycia Włączone
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony Nie możesz wyłączyć tych plików cookies, ponieważ są one niezbędne by strona działała prawidłowo. W ramach tych plików cookies zapisywane są również zdefiniowane przez Ciebie ustawienia cookies. TAK
Pliki cookies analityczne Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika. Informacje zebrane przez te pliki nie identyfikują żadnego konkretnego użytkownika.
Pliki cookies marketingowe Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich. Jeśli zdecydujesz się usunąć lub wyłączyć te pliki cookie, reklamy nadal będą wyświetlane, ale mogą one nie być odpowiednie dla Ciebie.