Controlling i Rachunkowość Zarządcza 4/2018 (kwiecień)

CiRZ_04_2018.jpg

Dla kogo outsourcing finansowo‑księgowy?

Jeśli prześledzić statystyki dla sektora usług dla biznesu w Polsce, łatwo można zauważyć, że na tle innych krajów wypadamy rewelacyjnie. W 2017 r. w Polsce działało łącznie blisko 1,1 tys. organizacji o profilu shared service center (SSC/BPO), które zatrudniały blisko 250 tys. osób. Ta liczba cały czas dynamicznie rośnie i bez wątpienia w najbliższym czasie rosnąć nie przestanie. Dlaczego centra usług wspólnych tak bardzo zyskują na popularności? Czy tworzenie SSC jest domeną multinarodowych korporacji, czy mniejsze organizacje też mogą spróbować? Na te i wiele innych pytań odpowiadamy w bieżącym wydaniu magazynu. Pokazujemy korzyści i zalety, ale też warunki skuteczności i ukryte koszty. Pozostając w temacie wydania, polecam artykuł „Dla kogo outsourcing finansowo-księgowy?”, który na przykładach analizuje koszty, ryzyko oraz kwestie dokumentacyjne związane z wyodrębnieniem na zewnątrz tego, jakże strategicznego, obszaru działalności każdej firmy.

Jak co miesiąc, specjalnie dla naszych czytelników, przygotowaliśmy bogaty zestaw studiów przypadku, które pokażą, gdzie szukać i jak uniknąć potencjalnych niebezpieczeństw, przygotowując sprawozdania finansowe, jak raportować wyniki sprzedaży, wykorzystując tabele przestawne, oraz jak kalkulować ryzyko operacyjne przy wprowadzaniu na rynek nowego produktu.

Pobranie wydania w formie pliku PDF możliwe dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup PDF

Artykuły

Tekst otwarty nr 4/2018

Czarna lista podatników VAT już działa – komunikat MF

CIRZ_223_02.jpg

MF udostępniło wykazy podmiotów niezarejestrowanych, wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, czyli tzw. czarną listę podatników VAT. Możliwość wyszukania informacji na temat takich podmiotów ma pomóc podatnikom w weryfikacji rzetelności aktualnych i potencjalnych kontrahentów. Dostęp do tych informacji ma również zminimalizować ryzyko nieświadomego udziału w karuzelach VAT.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 4/2018

Składanie sprawozdań finansowych za 2017 r. do KRS już tylko elektronicznie

CIRZ_223_03.jpg

Do tej pory większość sprawozdań finansowych składana była do KRS w formie papierowej. Od 15 marca 2018 r. jednostki sporządzające sprawozdania finansowe (a więc już za 2017 r.) mają obowiązek składać je wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego na stronie internetowej przez Ministra Sprawiedliwości. Do 30 września 2018 r. wystarczy jednak, że będzie to skan...

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 4/2018

Samochody elektryczne z wyższą amortyzacją

CIRZ_223_04.jpg

22 lutego 2018 r. w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadzono zmiany przewidujące pewne preferencje podatkowe w przypadku amortyzacji samochodu osobowego będącego pojazdem elektrycznym w rozumieniu art. 1 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Czytaj więcej
nr 4/2018

Cash pooling jako element zarządzania płynnością w grupie

CIRZ_223_12.jpg

Umowa cash poolingu jest umową nienazwaną, nie jest w żaden sposób uregulowana przepisami w polskim prawie. Do umowy cash poolingu zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 3531 k.c. strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według własnego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego1....

Czytaj więcej
nr 4/2018

Pomiar ryzyka operacyjnego na przykładzie przedsięwzięcia inwestycyjnego

CIRZ_223_16.jpg

Ryzyko operacyjne jest skwantyfikowaną niepewnością odnoszącą się do natury przedsięwzięcia gospodarczego, związaną z możliwością poniesienia straty na podstawowej działalności. Niepewność ta związana jest z kształtowaniem się przyszłych operacyjnych przepływów przedsiębiorstwa, a więc takich wielkości, jak przyszłe ceny surowców i wyrobów, zmiany konkurencji i technologii czy preferencji konsumenta....

Czytaj więcej
nr 4/2018

Audyt marketingowy – punkt wyjścia do controllingu marketingowego

CIRZ_223_21.jpg

Nieudane rewolucje marketingowe rozpoczynają się od słabego pomysłu, a udane – od audytu. Z tego tekstu dowiesz się, czym jest audyt marketingowy, jak go przeprowadzić i efektywnie wdrożyć controlling marketingowy w swojej firmie.

Czytaj więcej
nr 4/2018

Gastronomia i catering w kosztach uzyskania przychodu

CIRZ_223_40.jpg

Wydatki ponoszone przez przedsiębiorców na zakup usług związanych z gastronomią niejednokrotnie budzą wątpliwości zarówno podatników, jak i samych organów podatkowych. Wynika to z faktu, że przepisy w tej kwestii ustalone przez ustawodawcę są zbyt ogólne.

Czytaj więcej
nr 4/2018

Wąskie gardła w procesie przygotowywania sprawozdań finansowych

CIRZ_223_25.jpg

Jak zaplanować proces sprawozdawczy, aby wyeliminować jak najwięcej ryzyk i nieprawidłowości, które mogą wystąpić? Jak uchronić się przed podawaniem niekompletnych, nierzetelnych informacji? Jakie niebezpieczeństwa kryją się w procesie konsolidacji sprawozdań? I wreszcie – jakie powinno być podejście kierownictwa do procesu sprawozdawczego, aby zniwelować wąskie gardła?

Czytaj więcej
nr 4/2018

MSR 36 Utrata wartości aktywów

CIRZ_223_44.jpg

Przepisy dotyczące rachunkowości zobowiązują przedsiębiorcę do dokonywania odpisów aktualizujących wartość aktywów, która ma na celu doprowadzenie wartości danego aktywa, która wynika z zapisów w księgach rachunkowych, do rzeczywistej ceny sprzedaży lub ustalonej wartości godziwej. Zagadnienie to zostało opisane w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości nr 36 – utrata wartości aktywów.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 4/2018

Shared Services Center. Korzyści nie tylko dla dużych organizacji?

CIRZ_223_05.jpg

Shared Services Center (w skrócie SSC) oznacza w języku polskim Centrum Usług Wspólnych, czyli jednostkę utworzoną w strukturze holdingowej, której zadaniem jest centralizacja obsługi wybranych procesów biznesowych. Najczęściej centra tego typu skupiają w sobie obsługę procesów finansowych, zakupowych, księgowych, prawnych czy też informatycznych. W Polsce, według danych szacunkowych, jest kilkaset...

Czytaj więcej
nr 4/2018

Dla kogo outsourcing finansowo‑księgowy?

CIRZ_223_09.jpg

Jednym z nowoczesnych narzędzi zarządzania przedsiębiorstwem jest outsourcing, czyli wydzielenie pewnych funkcji zarządczych z przedsiębiorstwa i przekazanie ich zewnętrznej jednostce gospodarczej. Celem tego wyodrębnienia jest dążenie do wzrostu efektywności działalności przedsiębiorstwa, optymalizacja kosztów i skupienie uwagi zarządzających firmą na zasadniczej działalności gospodarczej.

Czytaj więcej
nr 4/2018

Raportowanie wyników sprzedaży z wykorzystaniem tabel przestawnych – studium przypadku

CIRZ_223_29.jpg

Nikogo nie trzeba przekonywać do tego, że bieżąca analiza sprzedaży stanowi podstawę dobrze prosperującego biznesu – tak w małej, jak i dużej firmie. Małe przedsiębiorstwo poradzi sobie z analizą sprzedawanego asortymentu znacznie szybciej. Prawdopodobnie nawet nie korzystając z pomocy analityka, jego właściciele wiedzą doskonale, co im najszybciej „schodzi”. W dużych firmach potrzebne są natomiast...

Czytaj więcej

Reklama