Controlling i Rachunkowość Zarządcza 2/2017 (luty)

CiRZ_209.jpg

Due diligence w przedsiębiorstwie

Tematem wiodącym tego numeru magazynu jest proces due diligence. To zabieg stosowany głównie przy fuzjach, przejęciach, restrukturyzacji przedsiębiorstwa, przewłaszczeniach czy postępowaniu prywatyzacyjnym itp. Główny cel due dilligence stanowi identyfikacja słabych i mocnych stron firmy, ryzyka, poznanie sytuacji firmy w różnych obszarach jej działalności. Nasi eksperci przybliżą ten proces w kilku aspektach – całościowego due diligence, w obszarze finansów czy marketingu oraz przedstawiają różnicę pomiędzy tym procesem a audytem. W dziale controllingu finansowego w tym miesiącu poruszamy zagadnienie rynku Forex i ujęcia w księgach przeprowadzanych na nim operacji. Z obszaru prawa polecam artykuł o fuzjach i przejęciach – który wyjaśni na czym polegają i jakie są ich rodzaje. Jakie zdarzenia mogą wystąpić na przełomie roku obrotowego w księgach nasi odbiorcy dowiedzą się z kilku przykładów z opracowania z serii rachukowości dla controllingu. Z zakresu controllingu kosztów tym razem dwa teksty na temat ustalania minimalnych i maksymalnych stanów zapasów w przedsiębiorstwie oraz rozważania o celach i zadaniach rachunkowości zarządczej. Jako narzędzie controllera przedstawiamy wykres radarowy, który w przykładzie zostanie użyty jako porównanie jednostki do konkurencji w analizie kluczowych czynników sukcesu. Z tematyki KPI w tym wydaniu czytelnicy poznają szeroki wachlarz wskaźników stosowanych w marketingu.

Pobranie wydania w formie pliku PDF możliwe dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup PDF

Artykuły

Tekst otwarty nr 2/2017

Coraz mniej upadłości likwidacyjnych firm. Pomogło nowe prawo

W 2016 r. liczba upadłości likwidacyjnych wyraźnie spadła i jest najniższa od 2009 r., m.in. dzięki wprowadzeniu nowego prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego – wynika z raportu firmy Coface, zajmującej się ubezpieczaniem należności. Jej zdaniem trend ten będzie się utrzymywał.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 2/2017

Zmiany dla przedsiębiorców. Zapłacą gotówką nie więcej niż 15 tys. zł

Od 1 stycznia 2017 r. zmienił się limit płatności gotówką dla przedsiębiorców. Teraz płatności powyżej 15 tys. zł będą mogły być realizowane wyłącznie za pośrednictwem rachunku. Dotąd limit był ponad czterokrotnie wyższy i wynosił 15 tys. euro. Budżet może zyskać 2 mld zł.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 2/2017

Rejestracja w ewidencji i identyfikacji działalności gospodarczej – bezpłatna

Rejestracja w systemie Centralnej Ewidencji i Identyfikacji Działalności Gospodarczej (CEIDG) jest bezpłatna, a system nie wysyła żadnych informacji wzywających do zapłaty na adresy korespondencyjne bądź elektroniczne przedsiębiorców – informuje Ministerstwo Rozwoju.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 2/2017

Zmiany w zatrudnianiu pracowników tymczasowych 2017/2018

CiRZ_209_05.jpg

Pracownik tymczasowy nie będzie mógł wykonywać pracy na rzecz tego samego pracodawcy-użytkownika przez okres dłuższy niż 18 miesięcy – wynika z nowelizacji ustawy o pracownikach tymczasowych. Przewiduje się, że ustawa wejdzie w życie 1 czerwca 2017 r. Część przepisów mogłaby wejść w życie od 2018 r.

Czytaj więcej
nr 2/2017

Forex – czym jest i na czym polega?

CiRZ_209_21.jpg

Mimo że w Polsce nie jest to jeszcze zbyt popularny rodzaj działalności z racji wielkiego ryzyka, to inwestowanie na rynku walutowym staje się coraz powszechniejsze. Przedsiębiorcy coraz częściej próbują swoich sił, grając na rynku Forex. Dzięki rosnącej popularności inwestycji na rynkach walutowych pojawiają się nowe narzędzia, brokerzy oraz oprogramowanie umożliwiające handel przez Internet.

Czytaj więcej
nr 2/2017

Cel rachunkowości zarządczej

CiRZ_209_34.jpg

Podążając za podręcznikami dotyczącymi rachunkowości zarządczej, chcemy rozpocząć od zdefiniowania jej celu, którym jest dostarczanie kadrze menedżerskiej właściwych informacji, żeby na tej podstawie mogła podejmować właściwe decyzje.

Czytaj więcej
nr 2/2017

Ustalanie minimalnych i maksymalnych stanów magazynowych surowców i materiałów

CiRZ_209_41.jpg

Zapasy w przedsiębiorstwie są niezbędne, gdyż zapewniają ciągłość pracy , jednak ich stałe utrzymywanie powoduje powstawanie kosztów. Zapas materiałowy to ilość materiałów, jaką przedsiębiorstwo musi posiadać w rezerwie dla zapewnienia ciągłości produkcji. Celem zarządzania zapasami jest więc utrzymywanie ich na poziomie, który z jednej strony minimalizuje koszty, a z drugiej nie naraża przedsiębiorstwa...

Czytaj więcej
nr 2/2017

Zdarzenia na przełomie roku obrotowego

W myśl zapisów ustawy o rachunkowości księgi rachunkowe zamyka się na dzień kończący rok obrotowy, nie później niż w ciągu trzech miesięcy od tego dnia. Jako zamknięcie ksiąg traktuje się wstępne zamknięcie ksiąg rachunkowych, na podstawie których sporządza się roczne sprawozdanie finansowe. Natomiast ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych jednostki kontynuującej działalność powinno nastąpić najpóźniej...

Czytaj więcej
nr 2/2017

Due diligence finansowe sporządzane na potrzeby nabycia przedsiębiorstwa

CiRZ_209_06.jpg

Podstawowym warunkiem skutecznego i trafnego inwestowania jest dostęp do informacji oraz ich umiejętne wykorzystanie. Przy transakcjach kupna-sprzedaży przedsiębiorstwa czynnikiem utrudniającym dla potencjalnego nabywcy jest asymetria informacji na niekorzyść kupującego, który dysponuje znacznie mniejszym zasobem informacji na temat przedmiotu transakcji. Podstawowym i jednocześnie najskuteczniejszym...

Czytaj więcej
nr 2/2017

Due diligence a audyt – różnice i podobieństwa

CiRZ_209_09.jpg

Jako konsumenci, zastanawiając się nad kupnem jakiegoś dobra, zadajemy szereg pytań, żeby sprawdzić, czy nasza decyzja będzie racjonalna i czy dany towar spełni nasze oczekiwania. Kryterium ceny jest tylko jednym z wielu, na podstawie którego opieramy nasz wybór. W przypadku podmiotów, które interesują się nabyciem innych przedsiębiorstw poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, czy dany zakup będzie trafiony...

Czytaj więcej
nr 2/2017

Due diligence w przedsiębiorstwie

CiRZ_209_12.jpg

Pojęcie due diligence (DD) jest bardzo popularnym terminem funkcjonującym w języku branżowym. W dosłownym tłumaczeniu oznacza należytą staranność, ale znaczenie tego sformułowania odnosi się w praktyce do określonych działań podejmowanych w określonych okolicznościach. O jakie działania i okoliczności chodzi? Poddanie wskazanego przedsiębiorstwa (przedmiotu potencjalnej transakcji) gruntownej analizie...

Czytaj więcej
nr 2/2017

Zastosowanie analizy due diligence w marketingu

Analiza due diligence na gruncie praktyki biznesowej jest metodą służącą do pogłębionej oceny projektu. Umożliwia zweryfikowanie, czy projekt spełnia kluczowe założenia jego interesariuszy, ze szczególnym naciskiem na potrzeby inwestorów. W obszarze marketingu dostarcza informacji na temat rynkowego potencjału strategii biznesowej oraz pozwala na ocenę poziomu ryzyka związanego z realizacją strategii...

Czytaj więcej
nr 2/2017

Zwrot z inwestycji – case study z działu handlowego

CiRZ_209_17.jpg

W artykule przedstawiamy case study firmy handlowej, która pozyskuje klientów przez zakup leadów od zewnętrznego call center. Zakup bazy klientów jest zatem dla organizacji inwestycją. Po jakim czasie się zwróci oraz z jakim wskaźnikiem ROI?

Czytaj więcej
nr 2/2017

Fuzje i przejęcia spółek

CiRZ_209_24.jpg

Fuzje i przejęcia stosowane są w celu osiągnięcia określonych zamierzeń strategicznych i finansowych. Przedsiębiorcy mają do wyboru dwie możliwości: mogą dokonać fuzji - czyli połączenie dwóch różnych firm lub przejęcia - czyli nabycie takiej liczy liczby udziałów (bądź akcji) jednego przedsiębiorstwa przez drugie, która daje możliwość kontroli nad działalnością całej struktury.

Czytaj więcej
nr 2/2017

Must have marketera: KPI w e‑marketingu. Część I

CiRZ_209_26.jpg

Czym są KPI (Key Performance Indicators) i że powinny być SMART (specific, measurable, achiveable, relevant, time-based), nie trzeba nikomu tłumaczyć. W obszarze e-marketingu sprawa mierników efektywności powinna być prosta (przecież prawie wszystko jest tam mierzalne). Praktyka pokazuje jednak, że chociaż mamy narzędzia i możliwości, cały czas zamiast o finansach, mówimy o efektach wizerunkowych....

Czytaj więcej
nr 2/2017

Ocena konkurencji w kluczowych czynnikach sukcesu firmy – wykres radarowy

CiRZ_209_30.jpg

Prowadząc firmę, musimy stale kontrolować wszelkie wskaźniki. Ważne jest, żeby sprzedaż utrzymywała się na wysokim poziomie lub też z każdym rokiem rosła. Jak wiadomo na wynik sprzedaży wpływa wiele czynników zewnętrznych oraz wewnętrznych, dlatego analiza poszczególnych obszarów przedsiębiorstwa pozwoli na podjęcie kroków na kolejny rok. Istotnym elementem jest punkt odniesienia, czyli w naszym przypadku...

Czytaj więcej

Reklama